do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Biuletyn VAT 11/2021, data dodania: 08.11.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Czy można odliczyć VAT od wydatków za parking członka rady nadzorczej

PROBLEM

Czy można odliczyć VAT z faktury za parking członka rady nadzorczej, który przyjechał własnym samochodem na posiedzenie? Jeśli tak, to w jakiej wysokości - 100% czy 50% VAT?

RADA

Tak, można odliczyć VAT od wydatku za parking, pod warunkiem że dysponują Państwo fakturą wystawioną na Waszą firmę. Prawo do odliczenia będzie przysługiwało tylko od 50% kwoty VAT za usługę parkingową. Ograniczenia dotyczące pojazdów mają bowiem zastosowanie nie tylko do własnych samochodów.

UZASADNIENIE

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  • nabycia towarów i usług,
  • dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Według art. 392 § 3 Kodeksu spółek handlowych członkom rady nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady. Mieszczą się w tym wszelkie udokumentowane koszty pozostające w bezpośrednim związku z wykonywaniem czynności nadzorczych, w tym dojazd na posiedzenie rady.

Dlatego wydatki związane z dojazdem członków rady na jej posiedzenie należy uznać za związane z funkcjonowaniem obligatoryjnych organów spółki, tj. rady nadzorczej. Możemy tutaj mówić o pośrednim związku z działalnością spółki, która - jak zakładamy - jest opodatkowana. Aby odliczyć VAT od tego wydatku, muszą Państwo dysponować fakturą wystawioną na Waszą spółkę.

Z tej faktury nie można jednak odliczyć 100% VAT. Podatnikowi przysługuje ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do wydatków związanych z użytkowaniem pojazdów samochodowych przeznaczonych do użytku "mieszanego".

Przez wykorzystywanie "mieszane" należy rozumieć, że w przypadku pojazdu wykorzystywanego w działalności gospodarczej istnieje możliwość jego użycia również do celów niezwiązanych z tą działalnością, np. do celów prywatnych. Wystarczy przy tym możliwość nawet tylko jednorazowego użycia pojazdu do celów prywatnych, aby uznać, że pojazd może być wykorzystywany w sposób "mieszany".

Ograniczenia te mają zastosowanie nie tylko w przypadku eksploatacji samochodów stanowiących własność podatnika. Mają także zastosowanie, gdy samochód nie jest własnością podatnika. Dlatego w omawianym przypadku spółka odliczy tylko 50% VAT, ponieważ nie może uznać, iż członek rady nadzorczej wykorzystuje samochód tylko do działalności.

Podstawa prawna

  • art. 86 ust. 1 i 2, art. 86a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1626

Tomasz Burchard

doradca podatkowy

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Powiązane dokumenty

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK