do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 11/2021, data dodania: 20.10.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Czy sporządzanie projektów architektonicznych oraz sprawowanie nadzoru budowlanego wymaga posiadania kasy online

PROBLEM

Przedsiębiorca prowadzi biuro projektowe. Świadczy usługi projektowe w zakresie architektury (kod PKD działalności 71.11.Z) oraz usługi w zakresie architektury związane z projektowaniem budowlanym, projektowaniem urbanistycznym i projektowaniem architektonicznym kształtowania krajobrazu (kod PKD 71.12.Z).

Czy podatnik prowadzący opisaną działalność projektową oraz świadczący związane z tym usługi nadzoru budowlanego świadczy usługi budowlane i ma obowiązek stosowania kasy fiskalnej online?

RADA

Nie, wykonywana działalność w zakresie świadczenia usług, takich jak opracowanie i sporządzanie projektów i dokumentacji architektonicznych oraz sprawowanie nadzoru budowlanego nie obliguje podatnika do zakupu kasy online w celu ewidencjonowania na niej świadczonych usług.

UZASADNIENIE

Kasy online to kasy rejestrujące, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas (tj. systemem teleinformatycznym służącym m.in. do odbierania i gromadzenia danych z kas rejestrujących, analizy i kontroli danych z kas rejestrujących).

Kasy on line "weszły do obiegu" 1 maja 2019 r., ale nie spowodowało to automatycznie wycofania z rynku tzw. kas "starego typu", tj. kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii. Mogą być one nadal używane, jednak w niektórych przypadkach ustawodawca postanowił, że kasy te powinny być obowiązkowo wymienione na kasy online. Taki obowiązek powstał m.in. w przypadku usług budowlanych. Podatnicy świadczący takie usługi od 1 lipca 2021 r. powinni obligatoryjnie ewidencjonować je na kasach online.

Stąd zapewne pytanie Czytelnika, czy wykonywane przez niego usługi projektowe i nadzór budowlany mieszczą się w kategorii "usług budowlanych", które obowiązkowo powinny być od 1 lipca 2021 r. ewidencjonowane na kasie online.

Biorąc pod uwagę przepisy prawa budowlanego oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, do których posiłkowo można się odwołać, należy stwierdzić, że usługi budowlane obejmują prace związane ze wznoszeniem, rozbudową, nadbudową, odbudową, przebudową, remontem oraz montażem budynków z elementów prefabrykowanych o charakterze stałym lub tymczasowym.

Z podanej definicji wynika, że działalność podatnika (tj. świadczenie usług polegających na opracowaniu i sporządzaniu projektów i dokumentacji architektonicznych oraz sprawowaniu nadzoru budowlanego) nie ma charakteru wykonywania usług budowlanych. Zatem sprzedaż tych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie jest objęta obowiązkiem stosowania kasy online od 1 lipca 2021 r.

Podsumowując, należy stwierdzić, że wykonywana działalność projektowa oraz wykonywany nadzór budowlany nie obliguje podatnika do zakupu kasy online. Podatnik nie miał też obowiązku wymiany kasy rejestrującej z elektronicznym zapisem kopii na kasę online od 1 lipca 2021 r.

Przedstawione stanowisko potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 kwietnia 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.126.2021.1.JM.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 145a i art. 145b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1626

POWOŁANE INTERPRETACJE PODATKOWE:

interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 kwietnia 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.126.2021.1.JM)

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, autor licznych interpretacji podatkowych

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Powiązane dokumenty

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK