do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 11/2021, data dodania: 20.10.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Czy refakturowanie gazu na najemcę pozbawia prawa do zwolnienia podmiotowego

PROBLEM

Przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Przedsiębiorca zamierza wynająć budynek produkcyjno-magazynowy niepowiązanej firmie X. Zgodnie z umową najmu najemca poza czynszem najmu będzie obciążany kosztami eksploatacyjnymi za energię elektryczną, ogrzewanie gazowe (gaz ziemny), wodę, ścieki. Czy refaktura gazu ziemnego i energii elektrycznej pozbawi przedsiębiorcę prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT?

RADA

Tak, jeżeli wynajmujący (przedsiębiorca) będzie refakturował na rzecz najemcy gaz ziemny, utraci prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT, wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Refaktura energii elektrycznej nie pozbawia prawa do korzystania z tego zwolnienia.

UZASADNIENIE

Zwolnienia podmiotowego nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

  • energii elektrycznej (CN 2716 00 00),
  • wyrobów tytoniowych,
  • samochodów osobowych, innych niż wymienione w art. 113 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o VAT (tj. nowych środków transportu), zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji

- art. 113 ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT).

W przedstawionej sprawie wyrobami akcyzowymi są refakturowana energia elektryczna oraz gaz ziemny (zob. art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym).

Refaktura energii elektrycznej nie pozbawia prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego. Dostawy energii elektrycznej objęte są bowiem wyjątkiem zawartym w art. 113 ust. 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze ustawy o VAT.

Wyjątkiem tym nie jest natomiast objęta dostawa gazu ziemnego (chyba że jego dostawa korzystałaby ze zwolnienia z akcyzy, co w przedstawionym stanie faktycznym, jak zakładam, nie powinno mieć miejsca).

Należy zatem uznać, że skoro wynajmujący (przedsiębiorca) będzie refakturował na rzecz najemcy wyrób akcyzowy, niekorzystający ze zwolnienia z tego podatku (gaz ziemny), to utraci prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT, wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Powinien się w tej sytuacji zarejestrować jako podatnik VAT czynny (zob. art. 96 ustawy o VAT), nawet jeżeli nie przekroczy limitu wartości sprzedaży uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 czerwca 2021 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.157.2021.2.MT).

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 113 ust. 13 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1626

  • art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym - Dz.U. z 2020 r. poz. 722; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1093

POWOŁANE INTERPRETACJE PODATKOWE

interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 czerwca 2021 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.157.2021.2.MT)

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, autor licznych interpretacji podatkowych

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Powiązane dokumenty

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK