do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Biuletyn VAT 11/2021, data dodania: 04.11.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Czy usługi dostarczania i odbierania pustych pojemników na odpady komunalne należy oznaczać kodem GTU_13

PROBLEM

Spółka w ramach działalności gospodarczej świadczy na rzecz gminy usługi polegające na dostarczaniu i odbiorze pustych pojemników na odpady komunalne. Czy takie usługi, udokumentowane fakturami VAT, należy w JPK_V7M oznaczyć kodem GTU_13?

RADA

Według organów podatkowych usługi dostarczania i odbioru pustych pojemników na odpady komunalne, udokumentowane fakturą, powinny być oznaczone w części ewidencyjnej sprzedaży JPK_V7M kodem GTU_13. Stanowisko o budzi wątpliwości. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Istnieje obowiązek oznaczania kodami GTU niektórych towarów i usług. Oznaczenia takie powinny być stosowane w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej nowego JPK_VAT.

Jakie usługi oznaczamy w JPK_VAT kodem GTU_13

Do usług podlegających oznaczaniu kodami GTU należą między innymi usługi transportowe i gospodarki magazynowej (PKWiU 49.4, 52.1) Świadczenie tych usług powinno być oznaczane kodem GTU_13 (§ 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia). Nasuwa się pytanie, czy usługi dostarczania i odbierania pustych pojemników na odpady komunalne można uznać za usługi transportowe bądź usługi gospodarki magazynowej.

Otóż w ocenie autora nie. Usługi dostarczania i odbierania pustych pojemników na odpady komunalne nie są, według autora, klasyfikowane w PKWiU jako usługi transportowe (PKWiU 49.4) ani usługi gospodarki magazynowej (PKWiU 52.1), lecz jako usługi związane ze zbieraniem odpadów (PKWiU 38.11.1 lub 38.11.2). Do usług tych należą - jak wyraźnie wynika z opisu wskazanych grupowań - usługi związane ze zbieraniem odpadów, a nie tylko usługi zbierania odpadów. Skoro dostarczane i odbierane przez spółkę puste pojemniki służą zbieraniu odpadów, są to usługi związane z ich zbieraniem.

Zatem według autora świadczenia usług dostarczania i odbierania pustych pojemników na odpady komunalne nie należy w ewidencji VAT ani w części ewidencyjnej nowego JPK_VAT oznaczać kodem GTU_13 (ani żadnym innym kodem GTU).

Jakie stanowisko zajmuje fiskus na temat oznaczania kodem GTU_13 usług odbierania pojemników na odpady

Organy podatkowe reprezentują w tej kwestii odmienne stanowisko, klasyfikując te usługi jako transportowe. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wiążącej informacji stawkowej (WIS) z 24 listopada 2020 r. (sygn. 0112-KDSL2-2.450.817.2020.3.AG) uznał, że:

(…) usługa rozprowadzania pustych pojemników na śmieci na terenie miasta spełnia kryteria i posiada właściwości dla usług objętych grupą 49.4 "TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI".

Przyjęcie tego stanowiska oznaczałoby, że świadczenie usług dostarczania i odbierania pustych pojemników na odpady komunalne należy w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej nowego JPK_VAT oznaczać kodem GTU_13. Tak należy postępować, sugerując się interpretacją WIS, a tym samym stanowiskiem reprezentowanym przez organy podatkowe.

WAŻNE!

W ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej nowego JPK_VAT kodem GTU_13 należy oznaczać między innymi usługi transportowe i gospodarki magazynowej (PKWiU 49.4, 52.1).

Prawidłowość tego stanowiska nie jest jednak oczywista, gdyż wskazana WIS jest, jak na razie, jedyną WIS dotyczącą tego rodzaju usług. Warto pamiętać, że to na podatniku spoczywa obowiązek prawidłowego sklasyfikowania dokonywanych czynności. Zasadą jest, że o rodzaju czynności decyduje nie nazwa nadana przez strony, lecz rzeczywisty charakter czynności. Jednak zastosowanie się do niej daje podatnikom ochronę, gdy nasz stan faktyczny odpowiada temu przedstawionemu w WIS (art. 42c ust. 3 ustawy o VAT).

Podatnik, który chce mieć pewność, jak są sklasyfikowane świadczone przez niego usługi, może wystąpić z wnioskiem o wydanie:

  1. wiążącej informacji stawkowej (na podstawie przepisów art. 42a i nast. ustawy o VAT) albo
  2. opinii statystycznej.

Ad 1. Wiążąca informacja stawkowa

Wniosek o WIS składany jest na formularzu WIS-W, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 29 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2109).

Może być składany w formie papierowej lub drogą elektroniczną przez e-PUAP. W pierwszym przypadku wniosek należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej, na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, natomiast w drugim - na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej: /KIS/wnioski.

Obowiązkowym załącznikiem do wniosku o wydanie WIS jest potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł (art. 42b ust. 6 ustawy o VAT). Fakultatywnie do wniosku mogą być załączane wszelkie dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi (art. 42b ust. 7 ustawy o VAT).

Ad 2. Opinia statystyczna

Wnioski o wydanie opinii statystycznej można składać z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie https://lodz.stat.gov.pl/osrodki/osrodekklasyfikacji-i-nomenklatur-urzedu-statystycznego-w-lodzi/formularz/.

Pewność co do symbolu PKWiU usług, o których mowa, wystarczy bowiem dla oceny, czy ma do nich zastosowanie kod GTU_13.

Podstawa prawna:

  • § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1179

  • art. 42a, art. 42b ust. 6-7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1626

Powołane pisma urzędowe:

  • WIS Dyrektora KIS z 24 listopada 2020 r. (sygn. 0112-KDSL2-2.450.817.2020.3.AG)

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK