do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy w przypadku niezdolności do pracy delegowanego pracownika można zastąpić go innym pracownikiem

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 28.08.2018

  PROBLEM Jesteśmy dużą firmą budowlaną we Wrocławiu. Część usług świadczymy na terenie Niemiec. W tym celu delegujemy tam pracowników. Jeden z naszych pracowników został delegowany 14 maja 2018 r. na okres 6 miesięcy, a 13 września złamał nogę - jest niezdolny do pracy po 4 miesiącach pracy w Niemczech. Z uwagi na

 • Czy studenci wykonujący zlecenie w krajach Unii Europejskiej podlegają oskładkowaniu i opodatkowaniu w Polsce

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 07.08.2018

  PROBLEM Firma zajmująca się pośrednictwem pracy zatrudnia w ramach umowy zlecenia obcokrajowców z Unii Europejskiej. Zleceniobiorcy wykonują prace polegające na wyszukiwaniu pracowników za pośrednictwem internetu w swoim miejscu zamieszkania. Zleceniobiorcami są studenci zarówno poniżej, jak i powyżej 26. roku życia. Czy praca,

 • W którym kraju podlega ubezpieczeniom osoba prowadząca pozarolniczą działalność w Niemczech i wykonująca kontrakt menedżerski w Polsce

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 11.04.2018

  PROBLEM Jestem polskim obywatelem. Prowadzę działalność pozarolniczą w Niemczech. Od 1 kwietnia 2018 r. zostałem powołany w skład zarządu spółki kapitałowej z siedzibą we Wrocławiu, z którą podpiszę też kontrakt menedżerski. Dotychczas stale zamieszkiwałem w Niemczech, ale po podjęciu nowych obowiązków

 • Czy kierowca międzynarodowy zatrudniony przez polską firmę musi posiadać zaświadczenie A1

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 07.03.2018

  PROBLEM Czy zatrudniany przez nas na podstawie umowy o pracę kierowca międzynarodowy, pracujący głównie za granicą, musi posiadać z ZUS zaświadczenie A1 o ustawodawstwie właściwym? Kierowca świadczy pracę na terenie całej Unii Europejskiej. RADA Tak. W przedstawionej przez Państwa sytuacji kierowca transportu

 • Czy można przedłużyć okres delegowania, gdy pracownik zachoruje będąc za granicą

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 02.02.2018

  PROBLEM Pracownik złamał nogę, przebywając na delegowaniu do pracy w Finlandii. Od 3 tygodni jest na zwolnieniu lekarskim. Zwolnienie ma być przedłużone o kolejne tygodnie rehabilitacji. W tym czasie jego praca nie jest wykonywana i może dojść do opóźnienia w realizacji usługi u zagranicznego odbiorcy. Chociaż czas

 • Czy cudzoziemcy wykonujący w Polsce umowy zlecenia posiadający potwierdzenie niemieckiego ubezpieczenia na druku A1 podlegają polskim ubezpieczeniom

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 16.11.2017

  PROBLEM Polska firma zatrudnia w Polsce Niemców na podstawie umów zlecenia i o dzieło, którzy posiadają poświadczone przez niemiecką instytucję ubezpieczeniową druki A1. Czy nasze postępowanie jest prawidłowe, jeśli na podstawie tego dokumentu nie zgłaszamy tych ludzi do polskiego ZUS? Czy jako polski płatnik mamy obowiązek

 • Jaka jest procedura składania deklaracji INTRASTAT

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 25.05.2017

  PROBLEM Nasza firma rozszerzyła działalność usługową o handel samochodami ciężarowymi, które sprowadzamy głównie z Niemiec i Holandii. Czy związku z tym mamy obowiązek składania deklaracji INTRASTAT? Jaka jest procedura ich składania? Kiedy firma musi je składać? RADA Państwa firma będzie zobowiązana składać

 • Jak rozliczyć VAT od WNT, gdy transakcja nie została udokumentowana fakturą

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 10.05.2017

  Problem Przedsiębiorca, będący podatnikiem VAT-UE, kupuje na terenie Unii Europejskiej towary (są to towary handlowe, materiały, książki - literatura fachowa). Są to drobne transakcje, w związku z tym zazwyczaj nie ma możliwości otrzymania faktury a jedynym dokumentem potwierdzającym zakup jest paragon fiskalny (z naliczonym VAT i

 • Kiedy od 1 stycznia 2017 r. miejsce położenia nieruchomości wyznacza miejsce świadczenia usług

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 31.01.2017

  Miejsce położenia nieruchomości wyznacza miejsce świadczenia usług, a tym samym miejsce ich opodatkowania w przypadku usług związanych z nieruchomościami. Ustalenie tego w praktyce sprawia wiele problemów, dlatego ustawodawca unijny postanowił doprecyzować te regulacje. Z dniem 1 stycznia 2017 r. do rozporządzenia 282/2011 został dodany art. 31a. Rozporządzenie unijne obowiązuje wprost również polskich podatników.

 • Kto może złożyć wniosek o zwrot VAT zapłaconego za granicą w 2015 r.

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 29.08.2016

  30 września 2016 r. mija termin składania wniosków o zwrot VAT zapłaconego w innych krajach UE od zakupów dokonanych tam w 2015 r.

 • Czy należy opodatkować VAT remanent likwidacyjny

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 28.07.2016

  TSUE uznał polskie przepisy nakazujące podatnikowi opodatkować towary, które pozostały na dzień likwidacji działalności, nawet gdy minął okres korekty, za zgodne z dyrektywą (wyrok z 16 czerwca 2016 r. w sprawie C-612/13). Zdaniem Trybunału obowiązek opodatkowania według przepisów dyrektywy zależy tylko od tego, czy przy nabyciu lub wytworzeniu towaru przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Taki warunek wynika również z art. 14 ustawy o VAT.

 • Czy spóźniona zapłata rolnikom ryczałtowym pozbawia prawa do odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu VAT

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 30.06.2016

  PROBLEM Spółka nabywa produkty rolne od rolników ryczałtowych. Jako nabywca tych produktów wystawia fakturę VAT RR z 14-dniowym terminem płatności. Czy płacąc rolnikowi ryczałtowemu cenę z opóźnieniem, spółka może zwiększyć kwotę podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług,

 • Co się zmieni w zakresie delegowania pracowników na terytorium Polski w ramach świadczenia usług

  Porada aktualna do dnia 2016-09-30 | data dodania: 30.06.2016

  Pracodawcy delegujący pracowników na terytorium Polski muszą im zapewnić warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy. Będą oni również składać do PIP oświadczenia zawierające informacje niezbędne do przeprowadzenia kontroli w miejscu pracy. Takie postanowienia zawiera ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Weszła ona w życie 18 czerwca 2016 r.

 • Czy sprzedaż składnika majątku wykorzystywanego do czynności statutowych jest opodatkowana VAT

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 27.04.2016

  Jesteśmy fundacją. Prowadzimy działalność gospodarczą i jesteśmy z tego tytułu podatnikiem VAT. Zamierzamy sprzedać urządzenie, które było wykorzystywane wyłącznie do celów statutowych fundacji. Nie było wykorzystywane do prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej. Czy sprzedaż tego urządzenia jest opodatkowana VAT? Przy jego nabyciu fundacji nie przysługiwało prawo do odliczenia.

 • Jakie zmiany w VAT i akcyzie obowiązują od 1 maja 2016 r. po wdrożeniu nowego unijnego kodeksu celnego

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 27.04.2016

  1 maja 2016 r. powinny wejść w życie zmiany w VAT i akcyzie wywołane wdrożeniem unijnego kodeksu celnego. Zmiany prawodawstwa unijnego są bardzo szerokie. Obejmują m.in. połączenie niektórych dotychczasowych procedur i przeznaczeń w inne procedury, przy jednoczesnej likwidacji takich pojęć, jak przeznaczenie celne czy procedury zawieszające. Dlatego konieczne było wprowadzenie zmian w ustawach o VAT i o podatku akcyzowym. Zmiany ma wprowadzić ustawa o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Jednak na dzień oddania materiałów do druku projekt ustawy nie trafił jeszcze do Sejmu.

 • Czy zakupy w innym kraju UE udokumentowane wyłącznie paragonem należy rozliczyć jako WNT

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 14.04.2016

  Posłuchaj audiokomentarza: PROBLEM Czy dokonując zakupów w innych krajach UE udokumentowanych paragonem, polski nabywca rozpoznaje w kraju WNT? Z paragonu wynika kwota podatku od wartości dodanej oraz NIP dostawcy, ale bez dwuliterowego kodu państwa członkowskiego. Jak rozliczyć taki zakup? RADA Podatnik dokonujący zakupów w

 • Czy usługi polegające na wymianie waluty tradycyjnej na walutę bitcoin są opodatkowane VAT

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 22.02.2016

  PROBLEM Nasza firma świadczy usługi polegające na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty "bitcoin" i odwrotnie. Transakcje te są dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom. Czy

 • Czy wymiana walut tradycyjnych na bitcoiny i odwrotnie podlega VAT

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 29.12.2015

  Wymiana walut tradycyjnych na bitcoiny to świadczenie usług zwolnione z VAT. Potwierdził to TSUE w wyroku z 22 października 2015 r. w sprawie C-264/14. Orzeczenie to powoduje zmianę dotychczasowych zasad rozliczeń. Dokonujący obrotu bitcoinami będą się rozliczać w VAT na takich zasadach jak prowadzący kantory z tradycyjną walutą.

 • Od jakiej sprzedaży można rozliczać VAT na koniec okresu rozliczeniowego

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 29.12.2015

  Zasady ustalania obowiązku podatkowego na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o VAT obowiązują już dwa lata. Początkowo zakładano, że przepisy te przede wszystkim ułatwią rozliczenia w zakresie VAT u tych podatników, którzy ze swoimi kontrahentami mieli podpisane umowy o stałej współpracy. Podatnicy świadczący stałe usługi lub dokonujący powtarzających się dostaw oczekiwali, że zamiast monitorować poszczególne daty sprzedaży, będą mogli rozpoznawać obowiązek podatkowy na koniec okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło wykonanie usług lub dokonanie dostaw towarów. Większość organów podatkowych oraz część sądów (na co wskazują ostatnie orzeczenia) uznaje, że wprowadzone regulacje dotyczą tylko usług i dostaw mających charakter ciągły.

 • Jak od 1 stycznia 2016 r. zmieniła się płaca minimalna w Niemczech

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 23.12.2015

  Od 1 stycznia 2016 r. niemiecka płaca minimalna wzrosła w sektorach: budownictwo, przemysł tekstylny i odzieżowy, rolnictwo, leśnictwo i ogrodnictwo, agencje mienia oraz w branży pielęgnacyjnej. Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie obejmie już wszystkie grupy zatrudnionych - zarówno niemieckich, jak i zagranicznych pracowników.

 • Jakie świadczenia podlegają wliczeniu do niemieckiej płacy minimalnej

  data dodania: 19.11.2015

  Niemiecki Urząd Celny uznał w październiku 2015 r., że do niemieckiej płacy minimalnej (MiLoG) można wliczyć, oprócz wynagrodzenia, diety i ryczałt za nocleg. Stanowisko to powoduje mniej dotkliwy dla pracodawców wzrost kosztów związanych z wynagradzaniem pracowników-kierowców ciężarówek załadowywanych i rozładowywanych na terenie Niemiec.

 • Jak wyliczyć wynagrodzenie kierowcy ciężarówki wykonującemu transport w Niemczech

  data dodania: 29.09.2015

  Minimalne wynagrodzenie na terenie Niemiec wynosi 8,5 euro za godzinę. Polscy kierowcy wykonujący swoje zadania służbowe w tym kraju także powinni być opłacani według tej stawki. Dotyczy to kierowców, którzy przejazd łączą z wyładunkiem/załadunkiem w Niemczech. Przedstawiamy zasady obowiązujące przy obliczaniu takiego wynagrodzenia.

 • Jak rozliczać koszty transportu przy transakcjach zagranicznych

  data dodania: 26.08.2015

  Usługa transportowa bardzo często towarzyszy dostawie lub zakupowi towarów. Także w transakcjach zagranicznych. W takich przypadkach wątpliwości podatników sprowadzają się do ustalenia, czy koszty transportu należy wliczać do podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży/zakupu towarów, czy też traktować jako samodzielną usługę i rozliczać niezależnie od dostawy/zakupu towarów.

 • Czy dojazd na miejsce postoju pojazdu może być traktowany jako czas odpoczynku kierowcy

  data dodania: 29.06.2015

  Kilkoro naszych kierowców dojeżdża do miejsca postoju samochodów ciężarowych, które mają prowadzić. Są to dojazdy do innych państw (Francji, Belgii), najczęściej trwające 9-10 godzin, niekiedy znacznie dłużej (nawet do 12 godzin). Nasi kierowcy jadą na miejsce kursującymi na danych trasach autokarami lub busami. W jaki sposób kwalifikować czas takiego przejazdu? Czy może on być traktowany jako odpoczynek dobowy? Czy po zakończeniu takiego przejazdu kierowca może podjąć prowadzenie samochodu?

 • Jak ustalić wysokość wynagrodzenia pracownikowi oddelegowanemu do pracy za granicą

  data dodania: 19.06.2015

  Oddelegowaliśmy pracownika do pracy we Włoszech na okres od 22 czerwca do 31 lipca 2015 r. W tym czasie składki ZUS i zaliczki na podatek od wypłaconego mu wynagrodzenia będą opłacane w Polsce. Czy ustalając wysokość wynagrodzenia należnego pracownikowi za czas oddelegowania, powinniśmy zapewnić mu pensję w wysokości obowiązującej we Włoszech? A może wystarczy, że przyjmiemy podstawę wymiaru składek ZUS obowiązującą dla pracowników oddelegowanych, która w 2015 r. wynosi 3959 zł?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK