do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • 13 lipca upływa termin zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.06.2020

  13 lipca 2020 r. upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Obowiązek ten dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed 13 października 2019 r., czyli przed dniem wejścia w życie przepisów o CRBR.

 • Tarcza finansowa PFR – odpowiedzi na pytania Czytelników

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.06.2020

  Wielu przedsiębiorców ubiegających się o subwencje w ramach tzw. tarczy finansowej PFR napotyka w praktyce wiele problemów. Odpowiadamy na przedstawione nam wątpliwości przedsiębiorców.

 • Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców – odpowiedzi na pytania Czytelników

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.06.2020

  Najpopularniejszą formą pomocy, z jakiej korzystają przedsiębiorcy w ramach tarczy antykryzysowej, są tzw. mikropożyczki. Są one udzielane przez starostę jednorazowo ze środków Funduszu Pracy w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Pożyczka może być udzielona do kwoty 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Odpowiadamy na najczęściej zadawane przez Czytelników pytania związane z tą formą pomocy dla firm.

 • Finansowe aspekty pomocy rządowej w ramach ustaw tarczy antykryzysowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.06.2020

  Jak pisaliśmy o tym w poprzednim numerze BGK, podstawowym założeniem przepisów tarczy antykryzysowej jest zapewnienie płynności finansowej. Przy czym warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 10 Prawa upadłościowego upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Co więc oznacza niewypłacalność przedsiębiorstw, kiedy przedsiębiorstwo staje się niewypłacalne, jaki związek ma wypłacalność z płynnością finansową?

 • Leasing finansowy samochodu osobowego dla celów bilansowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.06.2020

  Od 1 stycznia 2019 r obowiązują nowe zasady podatkowe rozliczania rat lea­singowych oraz wydatków związanych z użytkowaniem samochodów osobowych. Inne zasady obowiązują w przypadku umów leasingowych w zależności od tego, czy zostały one zawarte przed tą datą czy po niej. Przy czym każda zmiana umowy leasingu, m.in. z powodu COVID-19, powoduje, że umowa musi być rozliczona, jakby była zawarta po 1 stycznia 2019 r.

 • Mikropożyczki udzielane mikroprzedsiębiorcom

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.06.2020

  Mikroprzedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają pracowników, umożliwiono w ramach Tarczy II składanie wniosków o udzielenie mikropożyczki.

 • Przekształcenie leasingu operacyjnego w leasing finansowy

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.06.2020

  Jeżeli umowa leasingu nie spełnia żadnego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości bądź jednostka korzysta z uproszczenia, o którym mowa w art. 3 ust. 6 w powiązaniu z art. 4 ust. 4 i 4a ww. ustawy, wówczas daną umowę kwalifikuje się jako leasing operacyjny. W związku z tym, że umowy leasingu są zawierane na dłuższy okres niż rok obrotowy, może się zdarzyć, że w trakcie trwania umowy jednostka straci możliwość skorzystania z uproszczeń, np. w związku z wyższą sumą bilansową, wyższymi przychodami ze sprzedaży czy zwiększonym średniorocznym zatrudnieniem, które przekraczają wielkości wymienione w art. 3 ust. 6.

 • Dofinansowanie wynagrodzenia za okres przestoju ekonomicznego i pracy w obniżonym wymiarze

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.06.2020

  Wsparcie w ramach ustaw tarczy antykryzysowej za okres przestoju ekonomicznego i pracy można uzyskać z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz z powiatowego urzędu pracy. Jak ująć tę pomoc w księgach rachunkowych?

 • Zmiany w prawie pracy i ZUS wprowadzone Tarczą antykryzysową 3.0

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.06.2020

 • Zbiorczymi zgłoszeniami będzie można objąć prezenty, których import nie korzysta ze zwolnienia z VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.06.2020

  Od 16 czerwca br. przesyłki kurierskie zawierające prezenty, których import nie korzysta ze zwolnienia z VAT będą mogły być objęte zbiorczym zgłoszeniem celnym.

 • Porozumienie o pogorszeniu warunków zatrudnienia na podstawie tarczy antykryzysowej można zawrzeć z jednym pracownikiem – stanowisko resortu pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.06.2020

  Dopuszczalne jest zawieranie porozumienia o obniżeniu wymiaru czasu pracy lub o przestoju ekonomicznym na podstawie tarczy antykryzysowej bezpośrednio z jednym pracownikiem, którego to porozumienie dotyczy. Nie jest wymagany udział przedstawicieli pracowników, skoro tylko jeden pracownik będzie miał obniżony wymiar czasu pracy lub zostanie objęty przestojem ekonomicznym. Takie stanowisko zajęło 2 maja 2020 r. MRPiPS w odpowiedzi na pytanie redakcji MPPiU.

 • Zasady ubiegania się przez przedsiębiorców o subwencję z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.06.2020

  Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) to program wsparcia skierowany do mikro, małych, średnich i dużych firm. Jego celem jest przede wszystkim ochrona miejsc pracy i zapewnienie przedsiębiorstwom płynności finansowej (na preferencyjnych warunkach) w okresie zawirowań w gospodarce wywołanych epidemią koronawirusa. Finansowanie w ramach Tarczy Finansowej jest przyznawane na podstawie wniosku, który zainteresowane przedsiębiorstwo składa przez system bankowości elektronicznej. Wykaz banków, które zdecydowały się współpracować z PFR przy realizacji Tarczy Finansowej, jest dostępny na stronie internetowej PFR.

 • Pomoc dla firm

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.06.2020

 • Wypłata dywidendy – rozliczenie podatkowe i rachunkowe w spółkach kapitałowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.06.2020

  Wypracowany zysk netto spółek kapitałowych może być przeznaczony m.in. na dywidendę dla wspólników. „Wypłata” zysku może nastąpić nie tylko w formie pieniężnej, ale także niepieniężnej, np. poprzez przekazanie wspólnikom środków trwałych, zapasów itp. W publikacji omówione zostały kwestie zasad i podatkowego rozliczenia wypłaty dywidend. Przedstawiono również ewidencję księgową w spółkach wypłacających dywidendę oraz w podmiotach otrzymujących dywidendę.

 • Jeszcze więcej czasu na zapłatę zaliczek od wynagrodzeń pobranych w marcu, kwietniu i maju

  Artykuł aktualny | data dodania: 01.06.2020

  MF zdecydował się kolejny raz wydłużyć termin zapłaty zaliczek w PIT. Zaliczki pobrane w marcu płatnicy mogą wpłacić do 20 sierpnia 2020 r., zaś zaliczki pobrane w kwietniu do 20 października 2020 r. MF wydłużył również termin wpłaty zaliczek pobranych w maju.

 • Unijna pomoc finansowa dla firm dotkniętych pandemią COVID

  Artykuł aktualny | data dodania: 29.05.2020

  Polskie firmy objęte skutakmi pandemii COVID mogą korzystać z pomocy finansowej ze środków unijnych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. Dotyczy to m.in pomocy w zakresie pożyczek poręczeń i gwarancji. Od 28 maja obowiązuje również rozporządzenie pozwalające na ponowne wykorzystanie tych środków.

 • Tarcza finansowa PFR – odpowiedzi na pytania Czytelników

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.05.2020

 • Tarcza 3.0 – nowe rozwiązania antykryzysowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.05.2020

  16 maja 2020 r. weszły w życie przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 3.0. Jest to kolejna modyfikacja tarczy antykryzysowej wprowadzającej szczególne rozwiązania prawne łagodzące skutki ekonomiczne epidemii COVID-19. W publikacji przedstawiamy, jakie rozwiązania zostały wprowadzone tarczą 3.0.

 • Jakie skutki podatkowe ma otrzymanie pożyczki w ramach tarczy antykryzysowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.05.2020

  Podatnicy, którzy otrzymują pożyczki z PFR mają wątpliwości czy stanowią one dla nich przychód podatkowy oraz czy opłacone z tych środków wydatki mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Poniżej wyjaśnienia MF dotyczące poszczególnych kwestii związanych z takimi pożyczkami.

 • Leasing finansowy – ewidencja u korzystającego

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2020

  W poprzednim miesiącu przedstawiliśmy ogólne zasady umów leasingowych. W bieżącym numerze pokażemy, jak ująć umowy leasingowe uznawane za leasing finansowy w księgach korzystającego i finansującego.

 • Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju – nowy program pomocy dla przedsiębiorców

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2020

  Ministerstwo Finansów wezwało przedsiębiorców do składania deklaracji VAT wcześniej, tak by możliwe było skorzystanie z pomocy udzielanej w ramach programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto wyjaśnić, że Tarcza Finansowa to program, który na moment ukazania się komunikatu MF nie zaczął jeszcze funkcjonować. Program Tarcza Finansowa PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej dopiero 27 kwietnia 2020 r. Przyjmowanie wniosków w systemach bankowości elektronicznej rozpoczęło się 29 kwietnia 2020 r. Przedstawiamy podstawowe informacje, czym ma być ten program i na jaką pomoc mogą z niego liczyć przedsiębiorcy

 • Dotacje i pomoc zwrotna dla polskich przedsiębiorców z funduszy unijnych

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2020

  Od 30 kwietnia 2020 r. polscy przedsiębiorcy mają możliwość uzyskiwania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. Jest to już kolejna pomoc finansowana ze środków unijnych (wcześniej Komisja Europejska zgodziła się na finansowanie pomocy w postaci pożyczek, poręczeń i gwarancji).

 • 9 pytań o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2020

  Jednym z kluczowych elementów pakietu Tarcza Antykryzysowa jest niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców do 5000 zł, z możliwością jej umorzenia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada na najczęściej zadawane pytania związane z tą formą pomocy dla firm.

 • Finansowe aspekty ustaw tarczy antykryzysowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2020

  W okresie lockdown z powodu pandemii COVID-19 wiele firm zmaga się z brakiem środków na wypłatę wynagrodzeń oraz regulowanie zobowiązań. Żeby przetrwać te trudne czasy, uchwalono już kilka wersji ustawy tarczy antykryzysowej. Najważniejszym celem tych ustaw jest zapewnienie firmom płynności finansowej, co może uchronić je od niewypłacalności.

 • Pomoc w rozpoczęciu działalności na rzecz młodych rolników

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.05.2020

  13 maja 2020 r. zostały wprowadzone zmiany w rozporządzeniu określającym zasady udzielania wsparcia dla młodych rolników na rozpoczęcie działalności udzielanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK