do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Niższy PIT oraz wyższe koszty pracownicze – czyli jak krok po kroku pobierać zaliczki od 1 października 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.09.2019

  Od 1 października 2019 r. obowiązują kolejne, korzystne dla pracowników zmiany w PIT. Z 18% do 17% obniżono podstawową stawkę tego podatku, jednocześnie podwyższając pracownicze koszty uzyskania przychodów. Pracodawcy po raz pierwszy uwzględnią niższą stawkę podatku oraz wyższe koszty pracownicze już przy wypłacie wynagrodzeń w październiku. Aby ułatwić pracodawcom ich rozliczenie, przedstawiamy krok po kroku, jak pobierać zaliczki na nowych zasadach.

 • Obniżenie wkładu w spółce osobowej nie generuje przychodu po stronie wspólnika - wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.09.2019

  Środki wypłacone przez spółkę osobową wspólnikowi z tytułu zmniejszenia wkładu w spółce nie stanowią przychodu podatkowego po stronie tego wspólnika - wyrok NSA z 5 lipca 2019 r., sygn. akt II FSK 2956/17.

 • Jak spółka cywilna powinna ewidencjonować w pkpir koszty związane z eksploatacją samochodów należących do jej wspólników – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.09.2019

  Jeżeli wspólnicy spółki cywilnej wykorzystują prywatne samochody osobowe na potrzeby tej spółki każdy wspólnik powinien rozliczać te wydatki w ramach przysługującego mu limitu 20%. Kosztów tych nie rozlicza się proporcjonalnie do udziałów poszczególnych wspólników. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

 • Czy zwrot pracownikom z Ukrainy kosztów ich rekrutacji stanowi dla nich przychód opodatkowany PIT – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.09.2019

  Wypłacony pracownikom z Ukrainy zwrot kosztów związanych z ich uczestnictwem w rekrutacji stanowi dla tych osób przychód z innych źródeł. Przychód ten nie może korzystać ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b updof. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

 • Czy wspólnik, który otrzymał nieruchomość jako spłatę jego udziału w spółce jawnej, osiąga opodatkowany przychód – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.09.2019

  Wspólnik, który otrzymał nieruchomość jako spłatę jego udziału w spółce jawnej, z której występuje, nie osiąga z tego tytułu przychodu opodatkowanego PIT. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

 • Przewodnik po zmianach VAT od 1 września i 1 listopada 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.09.2019

 • Jak pobierać informacje z białej listy podatników

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.09.2019

  Od 1 września 2019 r. każdy podatnik może sprawdzić swojego kontrahenta lub swoje dane, korzystając z tzw. białej listy podatników. Może to zrobić na dwa sposoby - korzystając z wyszukiwarki MF lub interfejsu API.

 • Konsekwencje wadliwości postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego - wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.09.2019

  Organ podatkowy nie może wydać decyzji w innym zakresie niż określony w postanowieniu o wszczęciu postępowania (wyrok NSA z 11 lipca 2019 r. II FSK 2661/17).

 • Doręczenie postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT - wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.09.2019

 • Podatnik prowadzący działalność jednoosobowo może odliczać VAT od dwóch samochodów – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.09.2019

  Podatnik, który wykorzystuje w działalności gospodarczej dwa samochody osobowe, ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków dotyczących obu samochodów. Prawidłowość takiego stanowiska potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej, której fragment przedstawiamy.

 • Czy obsługa mediacji jest zwolniona z VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.09.2019

 • Od 1 września 2019 r. nowa struktura JPK dla faktur VAT RR wystawianych elektronicznie

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.09.2019

  Od 1 września br. faktura VAT RR może być wystawiona i przesyłana w formie elektronicznej. W tym celu zarówno sprzedawca, jak i nabywca muszą dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym MF opublikowało strukturę JPK faktury VAT RR, w jakiej będzie musiała być przekazana na żądanie organu podatkowego. Powstaje pytanie, kto będzie musiał przekazywać takie faktury - nabywca czy rolnik, w imieniu którego wystawiono fakturę. Zdaniem MF jest to nabywca.

 • 30 września 2019 r. mija termin składania wniosków o zwrot VAT zapłaconego za granicą w 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.09.2019

  Podatnicy mają czas do 30 września 2019 r. na złożenie wniosku o zwrot VAT od zakupów dokonanych za granicą w 2018 r. Taki sam termin dotyczy zagranicznych podatników, którzy dokonywali zakupów w Polsce.

 • Jak od 1 listopada zmienią się stawki VAT na książki i czasopisma

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.09.2019

  Od 1 listopada br. stawka VAT na czasopisma specjalistyczne wzrośnie z 5% do 8%. Obniżona zostanie natomiast stawka na e-booki - z 23% na 5%, oraz na e-wydania czasopism - z 23% na 8%. Ustawodawca wprowadził nową kategorię czasopism, tj. regionalne lub lokalne, które w wersji papierowej będą opodatkowane stawką 5%.

 • Cyfrowa rewolucja w obrocie olejem opałowym od 1 września 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.09.2019

  1 września 2019 r. rozpoczęła się cyfrowa rewolucja w obrocie olejem opałowym. Jej skutkiem jest likwidacja stosowanych przez 18 lat papierowych oświadczeń nabywców oleju opałowego. Oświadczenia będą składane elektronicznie w systemie SENT. Uczestnicy obrotu paliwami opałowymi muszą dokonać rejestracji jako tzw. pośredniczące podmioty olejowe (sprzedawcy) lub zużywające podmioty olejowe (nabywcy). Nowe przepisy co prawda weszły w życie 1 września 2019 r., jednak do 31 marca 2020 r. ustawodawca przewidział okres przejściowy. Oznacza to, że przedsiębiorcy handlujący olejami opałowymi i nabywcy takich olejów mogą do końca marca 2020 r. sprzedawać lub kupować paliwa do celów grzewczych na dotychczasowych zasadach.

 • Pakiet paliwowy po zmianach – więcej podatników zobowiązanych do wcześniejszej zapłaty VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.09.2019

  Od 1 września 2019 r. obowiązuje nowy wykaz paliw objętych pakietem paliwowym. Obowiązek zapłaty VAT w ciągu 5 dni od przywiezienia z UE do Polski dotyczy paliw ciekłych w rozumieniu Prawa energetycznego, a nie - jak to było dotychczas - tylko paliw silnikowych. Nie ma już także znaczenia przeznaczenie paliw ciekłych. Podmioty, które sprowadzały paliwa ciekłe, nieobjęte dotychczas pakietem paliwowym, teraz będą musiały uzyskać koncesję. Aby nie doprowadzić do zaburzeń w działalności tych podmiotów, ustawodawca przewidział 3-miesięczny okres przejściowy.

 • Komornicy sądowi jako płatnicy VAT – zmiany od 1 września 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.09.2019

  Wykonując swoje obowiązki, komornicy często mają utrudniony kontakt z dłużnikiem. W związku z tym nie mogą ustalić, czy do dokonywanych w trybie egzekucji dostaw towarów zastosować zwolnienie z VAT. Od 1 września 2019 r. ustawodawca wprowadził do ustawy o VAT przepisy, które wskazują, iż w trudnych, nieoczywistych sytuacjach przyjmuje się, że warunki zastosowania zwolnień z VAT nie są spełnione. Wówczas komornik nie zastosuje zwolnienia, ale opodatkuje dostawę w trybie egzekucji właściwą stawką VAT. Nowe przepisy dają również pewność kupującym, że mogą z takiej faktury bezpiecznie odliczyć VAT, bez obawy, że naliczony podatek zostanie zakwestionowany.

 • Split payment – kto od 1 listopada 2019 r. musi obowiązkowo posiadać rachunek rozliczeniowy

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.09.2019

  Od 1 listopada 2019 r. mechanizm odwrotnego obciążenia zostanie zastąpiony stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności dla towarów i usług wymienionych w zał. nr 15 do ustawy o VAT. Obowiązkowy split payment wiąże się też ze zwiększonymi obowiązkami. Każdy podatnik sprzedający i nabywający te towary lub usługi musi obowiązkowo posiadać rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do tych rozliczeń nie można posługiwać się rachunkiem osobistym, który może być przez osoby fizyczne wykorzystywany w działalności.

 • Biała lista podatników VAT od 1 września 2019 r. – korzyści i zagrożenia

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.09.2019

  Od 1 września 2019 r. podatnicy VAT mogą sprawdzać swoich kontrahentów w nowym wykazie prowadzonym przez Szefa KAS, zwanym białą listą podatników VAT. Wykaz zawiera m.in. dane podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni albo zwolnieni z VAT. Nowy wykaz to nie tylko korzyści dla podatników, ale niestety również liczne zagrożenia.

 • Zwolnienie podmiotowe z VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 29.08.2019

 • Nowy wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.08.2019

 • Ulga podatkowa dla pracowników i zleceniobiorców, którzy nie ukończyli 26 roku życia

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.08.2019

 • Usługi niematerialne – rozliczenia, dokumentacja, koszty

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.08.2019

 • Aport pojedynczych składników majątku – ujęcie u wnoszącego aport

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.08.2019

  Zasady wnoszenia aportów są szczegółowo określone w Kodeksie spółek hand­lowych. Przedmiotem aportu mogą być wszelkie przedmioty majątkowe, jeśli są zbywalne i mogą jako aktywa wejść do bilansu spółki. Przedmiotem wkładu mogą więc być m.in. rzeczy ruchome, nieruchomości, pieniądze, świadczenie usług. Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), to umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

 • MF wydało broszurę informacyjną o kasach online

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.08.2019

  Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących - kas online. Minister Finansów przygotował broszurę informacyjną w tej sprawie.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK