do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak rozliczyć zapasy węgla kupionego przed 1 lipca 2017 r. – wyjaśnienia MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2017

  Zużycie wyrobów węglowych nabytych przed 1 lipca 2017 r. nie spowoduje konieczności zapłaty podatku akcyzowego i w konsekwencji obowiązku składania deklaracji AKC-WW w przypadku podatników, którzy nie spełniają warunków do korzystania ze zwolnienia z akcyzy. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie redakcji „Biuletynu VAT” potwierdziło to stanowisko.

 • Kto powinien skorygować VAT od świadczonych usług gastronomicznych

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.06.2017

  5 czerwca 2017 r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym zachęca podatników do dobrowolnych korekt deklaracji VAT, gdy sprzedają w placówkach gastronomicznych gotowe posiłki, stosując stawkę 5% zamiast 8%. Zdaniem MF mimo wydania 24 czerwca 2016 r. interpretacji ogólnej, gdzie taki sposób postępowania został uznany za błędny, wielu podatników nadal stosuje stawkę 5%. Jednocześnie zapowiedziano kontrole podatników świadczących tego rodzaju usługi.

 • Mniej krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.06.2017

  Minister Rozwoju i Finansów przygotował nową listę krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego (PIT i CIT). Rozporządzenia w tej sprawie weszły w życie 23 maja 2017 r. (następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw). Z listy krajów (terytoriów) wykreślono: Barbados,

 • Kontrola niektórych wyrobów akcyzowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.06.2017

  Od 20 maja 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych. Zastąpiło ono dotychczas obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie (Dz.U. z 2015 r. poz. 2293). Rozporządzenie określa: szczegółowy zakres i sposób kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów

 • Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin – rozliczenia podatkowe, ZUS i ewidencja księgowa

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.06.2017

  Okres letni to czas, w którym większość pracowników wykorzystuje przysługujący im urlop wypoczynkowy. Wielu pracodawców decyduje się na dofinansowywanie kosztów wypoczynku swoich pracowników i ich rodzin. Przedstawiamy, jak prawidłowo rozliczyć takie dofinansowanie po stronie pracownika i pracodawcy.

 • Fiskus nie może odmówić wydania interpretacji w sprawie prawidłowości prowadzonej ewidencji – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.06.2017

  Fiskus nie może odmówić wydania interpretacji dotyczącej wymogów prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów. Ocena prawidłowości przyjętego przez podatnika modelu prowadzenia ewidencji może być przedmiotem interpretacji i nie wymaga oceny materiału dowodowego. Takie wnioski płyną z wyroku NSA 22 lutego 2017 r., sygn. akt II FSK 179/15.

 • Czy partnerzy konsorcjum wystawiają faktury z „odwrotnym obciążeniem”

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.06.2017

  Partner konsorcjum powinien wystawić na rzecz Lidera konsorcjum fakturę z oznaczeniem „odwrotne obciążenie”, w przypadku gdy w ramach konsorcjum świadczy usługi budowlane wskazane w załączniku nr 14 do ustawy o VAT poz. 2–48. Jest tak, jeżeli uprawnionym do wystawienia faktury na rzecz zamawiającego jest Lider konsorcjum. Zdaniem fiskusa nie można uznać, że zarówno Lider, jak i Partner Konsorcjum równocześnie będą głównymi wykonawcami względem Zamawiającego (Inwestora). Poniżej fragment interpretacji w tej sprawie.

 • Kompensata, cesja i barter wykluczają prawo do wcześniejszego zwrotu VAT – zmiana stanowiska NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.06.2017

  Kompensata, cesja lub barter niewątpliwie są formą zapłaty. Problem w tym, że z przepisów warunkujących przyspieszony zwrot VAT (w terminie 25 dni) wynika, że aby uzyskać przyspieszony zwrot VAT, należy dokonać zapłaty za pośrednictwem rachunku, co jest wykluczone przy wspomnianych formach zapłaty. Podatnicy, którzy dokonują zapłaty w innej formie niż przelewem, nie mogą więc – co do zasady – korzystać z możliwości uzyskania wcześniejszego zwrotu VAT. Takie stanowisko zajmują organy podatkowe. Potwierdza je też najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.

 • Czy wygrana w grze ogłoszonej w Internecie jest zwolniona z PIT – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.06.2017

  Wygrana w grze ogłoszonej w Internecie jest zwolniona z PIT tylko w przypadku, gdy  organizatorem gry jest środek masowego przekazu. W przeciwnym razie wygrana podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment

 • Ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem wartości firmy – komunikat MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.06.2017

  Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, w którym ostrzega podatników CIT przed wykorzystaniem sztucznie kreowanej wartości firmy do optymalizacji podatkowych. Przedstawiamy fragment komunikatu w tej sprawie, wyjaśniający schemat optymalizacyjny. Jak ostrzega MF, przedstawione działanie będzie podlegać ocenie z punktu widzenia

 • Dokumentowanie straty powstałej w związku z kradzieżą – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.06.2017

  Podatnik, który poniósł straty w wyniku kradzieży, nie może zaliczyć ich do kosztów podatkowych na etapie prowadzonego przez organy ścigania postępowania przygotowawczego. Dopiero po uzyskaniu rozstrzygnięcia organów ścigania podatnik będzie mógł w sposób pewny wskazać, że strata ma charakter nieodwracalny i dysponować

 • Dopłata do kapitału w spółce z o.o.

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.06.2017

  Jedną z form dofinansowania spółki kapitałowej są dopłaty wspólników. Dopłaty mogą być przeznaczone na pokrycie straty finansowej, a także na bieżącą lub inwestycyjną działalność firmy. Przepisy nie określają celu dopłat. Dopłaty nie podwyższają kapitału zakładowego.

 • Zmniejszenie udziałów nie wyklucza ograniczeń wynikających z „cienkiej kapitalizacji” – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.06.2017

  Ograniczenia wynikające z cienkiej kapitalizacji mają zastosowanie także wtedy, gdy wspólnicy w dniu spłaty zadłużenia nie mają już określonego przepisami ustaw o podatku dochodowym  udziału w kapitale spółki. Dla zastosowania ograniczeń wystarczy bowiem, że określony w przepisach o tzw. cienkiej kapitalizacji udział posiadali

 • Jakie są konsekwencje wystawiania pustych faktur – komunikat MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.06.2017

  Ministerstwo Finansów wydało 18 maja 2017 r. komunikat ostrzegający o nieuczciwym procederze, który ma miejsce na stacjach paliw. Polega on na wykorzystaniu paragonów, które nie zostały wydane klientowi lub nie zostały odebrane przez faktycznych nabywców. Nieuczciwi pracownicy stacji paliw, w zamian za korzyść majątkową, wystawiają do takich paragonów faktury na zaprzyjaźnione firmy, które nie nabyły paliwa. Tak uzyskane faktury służą nieuczciwym podmiotom do zawyżenia kwoty podatku naliczonego oraz kosztów podatkowych.

 • Czy od 1 stycznia 2018 r. trzeba będzie kupić nową kasę fiskalną

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.06.2017

  W Ministerstwie Rozwoju i Finansów zostały wznowione prace dotyczące wprowadzenia do obrotu kas rejestrujących umożliwiających emisję dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach – elektronicznej i papierowej. Ma to ułatwić organom podatkowym dostęp do tych dokumentów. Nowe kasy będą dostępne od 1 stycznia 2018 r. Nie oznacza to obowiązku wymiany kasy. Potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar wydane na podstawie obecnych przepisów zachowają ważność do czasu, na jaki zostały wydane.

 • Nieuprawnione wykorzystywanie paragonów będzie karane – komunikat MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.06.2017

  Wystawianie faktur na rzecz przedsiębiorców, którzy nie nabyli wykazanych na fakturze towarów (na podstawie paragonów, które nie zostały odebrane przez faktycznych nabywców), jest sprzeczne z prawem. Działania te notuje się przede wszystkim na stacjach paliw, ale też w sklepach handlujących materiałami budowlanymi. Obie strony takich transakcji (sprzedawcy i nabywcy) mogą ponieść dotkliwe konsekwencje, jeżeli proceder ten wyjdzie na jaw. Przedstawiamy treść komunikatu MF w tej sprawie.

 • Czy dopłaty otrzymywane od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu stosowania ulg w przewozach pasażerskich stanowią przychód z działalności gospodarczej – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.06.2017

  Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 kwietnia 2017 r., sygn. 0112-KDIL3-3.4011.16.2017.2.KP

 • WNT oraz rejestr sprzedaży skażonego alkoholu etylowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.06.2017

  27 maja 2017 r. zostały wprowadzone zmiany do ustawy o podatku akcyzowym. Prowadzący działalność gospodarczą, którzy dokonują nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego (i zwolnionego z akcyzy), zostali zobowiązani do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego (art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym).

 • Świadczenia z okazji Dnia Dziecka – przychody pracownika, koszty pracodawcy, składki ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.06.2017

  Coraz większa liczba pracodawców decyduje się na przygotowywanie dla dzieci swoich pracowników paczek z okazji Dnia Dziecka. Niektórzy z nich organizują z tej okazji imprezy okolicznościowe. W związku z tym pracodawcy szukają odpowiedzi na pytania:

 • Czy karę porządkową można nałożyć po przedawnieniu zobowiązania podatkowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.06.2017

  Organ podatkowy może wydać postanowienie o nałożeniu kary porządkowej nawet po przedawnieniu zobowiązania podatkowego. Ma na to 3 lata. Kolejne 5 lat ma na egzekucję nałożonej kary. Podatnicy nie mogą więc uchylać się od składania wyjaśnień i przedstawiania dokumentów na wezwanie organu podatkowego. Za brak wykonania tych obowiązków organ może ich ukarać nawet wówczas, gdy zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny 10 marca 2017 r. w sprawach, sygn. akt II FSK 2262/15, II FSK 3123/15, II FSK 1963/16.

 • Ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową FIZ z wykorzystaniem obligacji – komunikat MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.06.2017

  Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, w którym ostrzega podatników CIT przed wykorzystaniem do optymalizacji podatkowych obligacji nabywanych w ramach grupy podmiotów powiązanych, w których uczestniczą fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ). Publikujemy fragment komunikatu w tej sprawie, przedstawiający sam schemat

 • Działalność sezonowa – rozliczenia podatkowe na przykładach

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.06.2017

  Nie wszystkie rodzaje działalności gospodarczej mogą być prowadzone przez cały rok. Specyfika niektórych rodzajów działalności gospodarczej powoduje, że mogą być one prowadzone tylko przez część roku, tj. w sezonie. Powoduje to liczne wątpliwości, jak rozliczać podatek dochodowy, VAT oraz podatek od nieruchomości od takiej działalności. W raporcie przedstawiamy omówienie podatkowych skutków prowadzenia działalności sezonowej wraz z odpowiedziami na pytania zgłoszone w tej sprawie redakcji.

 • Nowe zasady wnoszenia skarg na interpretacje indywidualne

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.06.2017

  1 czerwca 2017 r. zmienił się sposób zaskarżania interpretacji indywidualnych. Podatnik, który nie zgadza się z wydaną interpretacją, wniesie skargę od razu do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 • W jaki sposób rozliczać VAT przy organizacji imprez plenerowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.06.2017

  Organizowanie różnego rodzaju imprez plenerowych jest już dość powszechnym zjawiskiem i w obecnych czasach nie przysparza problemów, w przeciwieństwie do ich rozliczenia od strony podatkowej. Najwięcej trudności sprawia ustalenie właściwej stawki opodatkowania oraz prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na organizację tych imprez.

 • Czy wydatki związane z pozyskaniem funduszy na budowę środka trwałego zwiększają jego wartość początkową – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 01.06.2017

  Wydatki poniesione na usługę doradczą dotyczącą możliwości uzyskania unijnych środków finansowych niezbędnych w celu sfinansowania budowy środka trwałego nie są zaliczane do jego wartości początkowej. Są to wydatki pośrednio związane z uzyskanie przychodu i jako takie mogą stanowić koszt podatkowy w dacie ich