do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy pracodawca może zwolnić pracownika za ujawnienie wysokości wynagrodzenia

  data dodania: 23.12.2014

  Pracownica działu finansowego dowiedziała się, że wysokość jej wynagrodzenia znacząco różni się od pensji jej koleżanki wykonującej taką samą pracę, mającą porównywalne kwalifikacje zawodowe. Postanowiła wyjaśnić, czy taka sytuacja nie jest nierównym traktowaniem w zatrudnieniu, ujawniając przy tym przed sądem wysokość wynagrodzenia koleżanki. Zwolniliśmy pracownicę dyscyplinarnie, powołując się na tajemnicę wynagrodzenia. Czy nasze postępowanie było prawidłowe? Czy ujawnienie wysokości wynagrodzenia (mimo wprowadzonej w przepisach wewnątrzzakładowych tajemnicy wynagrodzeń) w związku z próbą dowodzenia przez pracownika nierównego traktowania może stanowić podstawę do zwolnienia tej osoby?

 • Jak dokonać korekty rocznej, gdy podatnik zmniejszył podatek naliczony w związku z ulgą na złe długi

  data dodania: 23.12.2014

  Prowadzę działalność usługową - szkolenia, prezentacje. Niewielka część usług korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. W przypadku nabyć służących zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i zwolnionej VAT do odliczenia obliczany jest przy użyciu proporcji. W rozliczeniu za wrzesień 2014 r., ze względu na nieuregulowanie należności z kilku faktur dotyczących nabyć towarów i usług pozostałych, dokonałem korekty odliczenia. Mijał już bowiem termin 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturach. Nie wiem jednak, czy nabywca skorygował wartość podatku należnego z tych faktur. Dokonując korekty, pomniejszałem wartość podatku naliczonego tylko o tę kwotę, którą faktycznie odliczyłem, a nie o całą wartość VAT z faktury. Czy postąpiłem prawidłowo? Jak należy

 • Czy pracownik może odmówić przyznania nagrody, która negatywnie wpłynęła na wysokość jego wynagrodzenia

  data dodania: 23.12.2014

  Jesteśmy placówką artystyczną sfery budżetowej. Zatrudniamy pracowników, których wynagrodzenie składa się z płacy zasadniczej i honorarium. Honoraria stanowią, co do zasady, największą część wynagrodzenia tych osób. W grudniu 2014 r. przyznaliśmy pracownikom nagrody w formie dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni. Po sporządzeniu listy płac okazało się, że pracownicy z powodu korzystania z dodatkowego urlopu otrzymali do wypłaty znacznie niższe wynagrodzenia, niż w przypadku faktycznego przepracowania pełnego miesiąca. Wcześniej nie informowaliśmy zatrudnionych o wynikających z tego tytułu konsekwencjach finansowych. Po otrzymaniu wynagrodzenia osoby te zwróciły się do pracodawcy z pismem o odmowie przyjęcia nagrody i żądaniem wypłacenia różnicy w pensji. Czy pracownicy mogą

 • Kiedy wartość dojazdu do pracy zapewniona przez pracodawcę od 1 stycznia 2015 r. jest nieopodatkowana

  data dodania: 23.12.2014

  Od 1 stycznia 2015 r. zwolniona z opodatkowania jest wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych przez pracowników z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu autobusem. Zatrudniający może w tym celu wykorzystać inny pojazd, jeśli będzie spełniał warunki konstrukcyjne właściwe dla autobusu.

 • Kiedy przekazywanie próbek nie podlega VAT

  data dodania: 23.12.2014

  Już ponad półtora roku obowiązuje zmieniona definicja próbek, tj. kategorii towarów, których nieodpłatne przekazanie nie podlega opodatkowaniu VAT. Mają bowiem na celu promocję asortymentu podatnika, a nie zaspokojenie prywatnych potrzeb odbiorcy. Warto dokonać podsumowania, jak w praktyce funkcjonują nowe regulacje. Nadal problemy sprawia kwestia identyfikowalności próbek, tj. rzekomego obowiązku oznaczania ich słowem "próbka" lub podobnym zwrotem.

 • Jak potraktować nieobecność w pracy w dniu będącym świętem w kraju, do którego pracownik został wysłany w delegację

  data dodania: 23.12.2014

  Pracownik pojechał w kilkutygodniową delegację zagraniczną. W jej trakcie przypadało święto w państwie, do którego wyjechał. Ten dzień nie jest jednak dniem wolnym w Polsce. Pracownik miał wolne, gdyż firma, w której wykonywał zadania służbowe, była zamknięta. Jak zakwalifikować ten dzień - jako urlop wypoczynkowy czy usprawiedliwioną nieobecność, za którą pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia?

 • Jaką stawką VAT są opodatkowane usługi dowozu dzieci do szkół świadczone na zlecenie gminy

  data dodania: 23.12.2014

  Gmina zleca utworzonemu przez siebie zakładowi budżetowemu dowóz dzieci do publicznej szkoły podstawowej. Czy zakład budżetowy powinien naliczać VAT na wystawianych gminie fakturach? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

 • Czy można zatrudnić pracownika od 1 stycznia 2015 r.

  data dodania: 23.12.2014

  Chcemy zatrudnić pracownika od 1 stycznia 2015 r. W naszej firmie wszystkie święta są dniami wolnymi od pracy. Dodatkowo pracownicy wzięli urlopy wypoczynkowe na 2 i 5 stycznia 2015 r. Firma w tym czasie nie będzie funkcjonować. Pierwszym dniem pracy pracownika będzie zatem 7 stycznia 2015 r. Czy możemy zawrzeć z pracownikiem umowę od 1 stycznia 2015 r.?

 • Jak kontrolować pracowników podejrzanych o zażywanie narkotyków

  data dodania: 23.12.2014

  Pracownicy podejrzewani o znajdowanie się pod wpływem narkotyków mogą być poddani badaniu narkotestem. Takie badanie może być przeprowadzone tylko za zgodą pracownika.

 • Jakie skutki dla rozliczeń VAT u sprzedawcy ma brak zapłaty za fakturę

  data dodania: 23.12.2014

  Przedsiębiorcy, którzy dokonali sprzedaży towarów lub usług z odroczonym terminem płatności, nierzadko mają potem kłopoty z odzyskaniem swoich należności. "Narzędziem", które w istotny sposób zmniejsza dotkliwości związane z brakiem zapłaty, jest ulga na złe długi. Ale to niejedyne "narzędzie".

 • Czy długa choroba pracownika pozwoli mu uniknąć nagany

  data dodania: 23.12.2014

  Chcieliśmy ukarać pracownika naganą. Zanim zdążyliśmy z nim porozmawiać, pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na następny miesiąc. Podejrzewamy, że będzie chorował jeszcze kilka miesięcy. Czy to oznacza, że nie będziemy mogli go ukarać?

 • Czy dostawa nieruchomości jest wliczana do limitu obligującego do stosowania kasy fiskalnej?

  data dodania: 23.12.2014

  Czy od 1 stycznia 2015 r. coś się zmieniło w zasadach ustalania limitu sprzedaży obligującego do stosowania kasy fiskalnej?

 • Jak zaoszczędzić na rejestracji na potrzeby VAT?

  data dodania: 23.12.2014

  Czy to prawda, że w 2015 r. przy złożeniu druku VAT-R podatnik nie musi już płacić 170 zł za potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego?

 • Jak bez zbędnych formalności skierować pracownika do odśnieżania terenu

  data dodania: 23.12.2014

  Czy w przypadku nagłych opadów śniegu pracodawca może skierować pracowników do odśnieżania terenu wokół firmy?

 • Jak odliczyć VAT naliczony od zakupów dokonanych kilka miesięcy przed datą rejestracji działalności gospodarczej?

  data dodania: 23.12.2014

  Podatnik dokonał dużych zakupów jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Ma wszystkie faktury, ale od zakupów minęło już kilka miesięcy. Czy jest sposób na odliczenie VAT naliczonego od zakupów dokonanych przed rejestracją na potrzeby VAT?

 • W jakiej wysokości może zostać ustalony dodatek za pracę w nocy

  data dodania: 23.12.2014

  Firma chce w regulaminie zakładowym określić inną (wyższą) niż wskazana w Kodeksie pracy wysokość dodatku za pracę w porze nocnej. Czy ma do tego prawo?

 • Jakie zmiany w ubezpieczeniach społecznych powoduje wzrost od 1 stycznia 2015 r. prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia

  data dodania: 23.12.2014

  Od 1 stycznia 2015 r. kwota prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosi 3959 zł. W stosunku do poprzedniego roku wzrosła o 213 zł. Zmiana wpływa m.in. na podstawę oskładkowania przedsiębiorców i osób przebywających na urlopach wychowawczych oraz na kwotę rocznego ograniczenia składek emerytalnej i rentowej.

 • Kiedy świadczenia na rzecz pracownika trzeba ewidencjonować na kasie rejestrującej w 2015 r.

  data dodania: 23.12.2014

  Podatnicy, dokonujący świadczeń na rzecz pracowników, którzy przed 1 stycznia 2015 r. nie rozpoczęli ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej, również w 2015 r. mogą korzystać ze zwolnienia. Od tej zasady istnieje kilka wyjątków.

 • Jak prawidłowo skorygować odpis na zfśs za 2014 r.

  data dodania: 23.12.2014

  Pracodawca, u którego w 2014 r. funkcjonował zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, powinien do celów ustalenia rzeczywistej wysokości odpisu skorygować stan zatrudnienia na podstawie faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych w końcu roku, obejmującej pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. W tej liczbie nie należy uwzględniać chałupników i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, bez względu na długość ich trwania.

 • Jaka jest stawka VAT na usługi wstępu na siłownię, fitness

  data dodania: 23.12.2014

  Sprzedaż biletów i karnetów na takie zajęcia, jak fitness, aerobik, korzystanie z sauny, basenu, siłowni, jest opodatkowana stawką 8%. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 2 grudnia 2014 r. (sygn. PT1/033/32/354/LJU/14), kończąc dotychczasowy spór między podatnikami i organami podatkowymi.

 • Jak uzyskać potwierdzenie zapłaty akcyzy od sprowadzanych z UE samochodów

  data dodania: 23.12.2014

  Od 9 grudnia 2014 r. można uzyskać bezpośrednio z portalu Służby Celnej elektroniczne potwierdzenia zapłaty akcyzy od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo. Dokument taki, po wydrukowaniu, stanowi podstawę do rejestracji pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym bez konieczności wizyty w urzędzie celnym.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK