do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy pracownik, którego małżonka jest bezrobotna, może odmówić świadczenia pracy w porze nocnej

  Porada aktualna | data dodania: 06.11.2017

  PROBLEM Nasz pracownik ma dziecko w wieku do 4 lat. Jego małżonka (matka dziecka) nigdzie nie pracuje. Czy możemy zlecić temu pracownikowi pracę w porze nocnej, mimo że nie wyraża on zgody na taką pracę? RADA Nie. Pracodawca nie może zlecić pracy w porze nocnej pracownikowi opiekującemu się dzieckiem w wieku do lat 4,

 • Jak amortyzować maszynę do układania kostek brukowych i bloczków betonowych

  Porada aktualna | data dodania: 06.11.2017

  PROBLEM Przedsiębiorca zakupił maszynę do układania na palety wyprodukowanych kostek brukowych i bloczków betonowych. Na fakturze zakupu nazwano ją paletyzarką. Do jakiej grupy KŚT zakwalifikować tę maszynę i jak ją amortyzować? RADA Maszynę do układania na palety wyprodukowanych kostek brukowych i

 • Kiedy pracodawca zapewniający pracownikom bezpłatny dojazd do pracy może skorzystać ze zwolnienia ze składek i podatku

  Porada aktualna | data dodania: 06.11.2017

  PROBLEM Ze względu na niedobory kadrowe nasza firma zwraca pracownikom koszty zakupionych przez nich biletów miesięcznych – w formie wypłat pieniężnych, na podstawie przedłożonych imiennych rachunków za ich zakup. Dowozimy też do pracy pracowników z sąsiednich gmin wynajętym w tym celu autokarem. Czy tego

 • Czy karta przedpłacona przekazana zleceniobiorcy z zfśs na święta podlega opodatkowaniu

  Porada aktualna | data dodania: 04.11.2017

  PROBLEM Z okazji świąt Bożego Narodzenia będziemy przyznawać pracownikom i stale współpracującym z nami zleceniobiorcom karty przedpłacone doładowane kwotą nie wyższą niż 380 zł. Tego rodzaju świadczenia oferujemy uprawnionym osobom raz w roku. Karty zostaną sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy

 • Jaką odpowiedzialność materialną ponosi członek zarządu spółki z o.o. zatrudniony w niej na podstawie umowy o pracę

  Porada aktualna | data dodania: 04.11.2017

  Zatrudnienie w spółce z o.o. w ramach stosunku pracy osoby powołanej do pełnienia funkcji członka zarządu w tej spółce nie pozbawia spółki prawa do egzekwowania od takiego pracownika odpowiedzialności materialnej na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Dodatkowo osoba ta ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną z tytułu powołania na członka zarządu w ramach stosunku korporacyjnego. W przypadku członka zarządu wskazane rodzaje odpowiedzialności materialnej mogą wystąpić nawet jednocześnie.

 • Kiedy można objąć wszystkich pracowników klauzulą konkurencyjną

  Porada aktualna | data dodania: 04.11.2017

  PROBLEM W naszej firmie jest wdrażana innowacyjna i kosztowna technologia produkcyjna. Koordynator odpowiedzialny za jej wdrożenie omyłkowo udostępnił na wspólnym dysku wszystkim pracownikom niejawne informacje dotyczące tej technologii. Czy w tej sytuacji możemy zawrzeć umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia ze

 • Czy zakup samochodu używanego zobowiązuje do ponownego przeprowadzenia badania technicznego

  Porada aktualna | data dodania: 03.11.2017

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług reklamowych (specjalizujemy się w reklamach telewizyjnych, ale też montujemy bardzo duże formaty banerów reklamowych wraz z całą konstrukcją). W listopadzie 2017 r. kupiłem od innego podatnika VAT używany samochód, który będzie służył do wykonywania działalności.

 • Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla usług informatycznych oddawanych etapami

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM Firma informatyczna świadczy usługi wdrożeniowe. Usługa składa się z kilku etapów, przy czym każdy zakończony etap jest potwierdzony przez podpisanie protokołu odbioru prac. Kiedy w takiej sytuacji powstaje obowiązek podatkowy? Czy ma znaczenie data podpisania protokołu? RADA Jeżeli dla poszczególnych etapów

 • Czy w przerywanym czasie pracy mogą występować dwie przerwy

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM Zatrudniliśmy pracownika do układania towaru na półkach. Pracuje on w dwóch naszych sklepach spożywczych. Pracownika obowiązuje przerywany system czasu pracy. W jednym sklepie pracę rozpoczyna o godz. 6.00 i pracuje do godz. 8.00. W drugim sklepie pracuje w godz. od 10.00 do 14.00. Następnie wraca do pierwszego sklepu i

 • Czy można dopuścić do pracy pracownika z urazem, który nie przeszkadza mu w wykonywaniu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM Pracownik wrócił do pracy z urlopu wypoczynkowego z nogą i ręką w gipsie po upadku, jakiego doznał podczas wspinaczki. Uznał jednak, że jest gotowy do świadczenia pracy, a kontuzje nie przeszkadzają mu w wykonywaniu obowiązków przed komputerem. Czy możemy dopuścić pracownika do wykonywania pracy, czy powinniśmy

 • Jak udzielić równoważnego odpoczynku za naruszenie odpoczynku dobowego

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM Mieliśmy w firmie awarię. Aby ją usunąć, kilku pracowników pracowało przez kilkanaście godzin. Nie mieli więc zapewnionego 11-godzinnego odpoczynku dobowego. Mamy zamiar zrekompensować im brak tego odpoczynku równoważnym czasem wolnym. Czy możemy go udzielić dopiero w tydzień po wystąpieniu awarii? RADA Tak.

 • Jak ewidencjonować w pkpir wydatki na zakup paliwa i przejazd autostradami płatnymi za granicą

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM Prowadzę firmę transportową. Świadczę międzynarodowe usługi transportu i spedycji. Prowadzę pkpir. Moi kierowcy za granicą tankują samochody oraz korzystają z płatnych autostrad. Często niemożliwe jest otrzymanie faktury za tankowanie samochodu, a tym bardziej za płatną drogę. W związku z tym posiadam

 • Jak potraktować wydatki na drobne narzędzia potrzebne do wytworzenia środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  Do wytworzenia środka trwałego podatnik musi kupić mnóstwo drobnych narzędzi typu młotki, śrubokręty itp. Jak wydatek na te narzędzia potraktować podatkowo?

 • Czy podatnik zawieszający działalność gospodarczą musi zrobić remanent i zamknąć pkpir

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  Podatnik chce zwiesić działalność gospodarczą. Czy w związku z tym będzie musiał zrobić remanent? Czy w okresie zawieszenia podatnik nadal ma obowiązek prowadzić pkpir, czy też powinien ją zamknąć?

 • Czy wydatki związane z używaniem samochodu elektrycznego trzeba rozliczać kilometrówką

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  Przedsiębiorca chce kupić elektryczny samochód osobowy. Z uwagi na to, że nie będzie on środkiem trwałym, przedsiębiorca chciałby rozliczać koszty używania tego auta w formie kilometrówki. Jak to zrobić w przypadku pojazdu, którego silnik nie ma pojemności, a jedynie moc?

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych prenumeratę czasopisma obejmującą przełom roku

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM Zamówiliśmy prenumeratę czasopisma fachowego w wersji papierowej na okres listopad 2017 r. – październik 2018 r. W listopadzie 2017 r. dokonaliśmy wpłaty (na podstawie otrzymanej specyfikacji) i otrzymaliśmy fakturę na kwotę 630 zł (600 zł – wartość netto + VAT 5% – 30 zł. Czy koszty prenumeraty powinny obciążyć

 • Jak rozliczyć wydanie pracownikom kuponów na seanse filmowe

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM W naszej spółce funkcjonuje ZFŚS. W ramach środków zgromadzonych na ZFŚS spółka zamierza sfinansować pracownikom kupony, które pracownik może nabyć w dowolnej liczbie – w formie do wydruku lub przesłane SMS-em – i które można wymienić na wybrany, dowolny seans filmowy, pokazując w kasie kina wydrukowany kupon

 • Czy faktury dokumentujące zakupy zwolnione z VAT należy ujmować w ewidencji

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM W mojej działalności dokonuję dużo zakupów bez VAT. Czy w ewidencji VAT należy wykazywać faktury dokumentujące zakupy zwolnione z VAT? Brak takiego obowiązku, z uwagi na oszczędność czasu, niewątpliwie ułatwiłby mi pracę. RADA Faktury dokumentujące zakupy zwolnione z VAT nie muszą być ujęte w ewidencji VAT.

 • Czy umowa leasingu przedsiębiorstwa podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM Spółka  planuje przyjęcie do używania przedsiębiorstwa prowadzonego obecnie pod firmą osoby fizycznej (działalność gospodarcza osoby fizycznej) w ramach umowy leasingu przedsiębiorstwa. Przedmiotem leasingu ma być całe przedsiębiorstwo osoby fizycznej, w tym: wchodzące w jego skład środki trwałe i wartości

 • Czy od należności płaconych za wynajem nieruchomości od nierezydenta należy potrącać podatek u źródła

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM Polska spółka z o.o. wynajęła lokal w Warszawie od spółki niemieckiej. Czy od opłat za wynajem polska spółka obowiązana jest potrącać podatek u źródła? RADA Nie, w przedstawionej sytuacji spółka nie jest obowiązana do potrącania podatku u źródła. Szczegóły – w uzasadnieniu. UZASADNIENIE   W

 • Jak firma transportowa ma rozliczać w kosztach płatności gotówkowe na rzecz kierowców

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM Prowadzę firmę transportową. Nie zatrudniam pracowników. Mam podpisane umowy z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą (podatnicy zwolnieni z VAT podmiotowo). Osoby te świadczą dla mnie usługi prowadzenia pojazdu o ładowności poniżej 2 ton. W umowie mamy zapis, że za każdy dzień

 • Jak rozliczyć sprzedaż jednorazowo amortyzowanego środka trwałego, jeżeli do kosztów podatkowych została zaliczona wpłata na poczet jego nabycia

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM W październiku 2017 r. spółka z o.o. jednorazowo zamortyzowała fabrycznie nowy środek trwały. Wartość początkowa tego środka trwałego to 17 000 zł, lecz wysokość jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wyniosła 13 000 zł, gdyż w sierpniu 2017 r. spółka zaliczyła do podatkowych kosztów uzyskania wpłatę netto na

 • Czy czynsz zwiększony o kwoty niewynikające z umowy jest kosztem podatkowym

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM Mamy podpisaną umowę dzierżawy terenu pod śmietnik. Od połowy tamtego roku podpisaliśmy porozumienie z sąsiednią wspólnotą, że razem będziemy korzystać z tego śmietnika. Dzierżawcy się to nie spodobało i bez zmiany umowy nalicza nam zwiększony koszt dzierżawy. Wysyłamy do niego e-maile, że jest to bezprawne i

 • Czy potwierdzając saldo należności na inny dzień niż bilansowy, należy wykazywać naliczone odsetki

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM Spółka w ramach rocznej inwentaryzacji zamierza wysłać potwierdzenie salda należności na dzień 30 listopada 2017 r. Czy potwierdzenie salda powinno zawierać również naliczone na ten dzień odsetki? Czy trzeba będzie powtórnie potwierdzić saldo z kontrahentem, gdy spółka nie zrezygnuje z naliczania odsetek za okres do

 • Jak dokonać korekty podatku naliczonego w związku z rezygnacją lub wyborem zwolnienia podmiotowego

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM Jak dokonać korekty podatku naliczonego w związku z rezygnacją ze zwolnienia podmiotowego (i odwrotnie)? Na przykład: rezygnuję ze zwolnienia podmiotowego od stycznia 2018 r., mam materiały, towary, środki trwałe, wyposażenie, nie odliczyłem VAT przy zakupie. Jak dokonać korekty? A w przypadku gdybym był podatnikiem VAT