do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy zamiast urlopu na żądanie można pracownikowi udzielić zaległego urlopu wypoczynkowego

  Porada aktualna | data dodania: 22.05.2018

  PROBLEM Pracownik, który ma zaległy urlop wypoczynkowy, wystąpił o udzielenie mu urlopu na żądanie. Czy w takiej sytuacji zamiast urlopu na żądanie może mu zostać udzielony zwykły urlop wypoczynkowy z puli zaległego urlopu? RADA Nie! Jeśli pracownik wystąpi o urlop na żądanie, pracodawca nie może mu w zasadzie

 • Czy zgoda pracownika na przelewanie mu na konto wynagrodzenia może być dorozumiana

  Porada aktualna | data dodania: 22.05.2018

  PROBLEM Poprosiliśmy nowo przyjętego pracownika, żeby wskazał rachunek bankowy, na który będzie przelewane jego wynagrodzenie. Pracownik przesłał do kadr swój numer konta. Czy w ten dorozumiany sposób można uznać, że zgadza się na wypłatę wynagrodzenia nie do rąk własnych, lecz na konto bankowe? RADA Należy

 • Jak długo pracownik może pełnić w domu dyżur pod telefonem po przepracowaniu 8-godzinnej dniówki

  Porada aktualna | data dodania: 22.05.2018

  PROBLEM Pracownik pracuje po 8 godzin. Chcemy, żeby przez następne 8 godzin dyżurował w swoim domu pod telefonem, na wypadek gdyby był potrzebny. Ponieważ zakładamy, że będzie potrzebny raczej rzadko, czy możemy tę część dyżuru, w czasie której pracownik jedynie czeka na wezwanie, potraktować jako czas wolny? RADA

 • Jak dokumentować pobyt dzieci na koloniach organizowanych przez szkołę

  Porada aktualna | data dodania: 21.05.2018

  PROBLEM Szkoła podstawowa sama organizuje kolonie i obozy dla swoich uczniów. Uczestniczą w nich również dzieci z innych szkół. Czy szkoła może wystawiać faktury za pobyt na tych koloniach i obozach? RADA Szkoła podstawowa może wystawiać faktury za pobyt dzieci na organizowanych koloniach i obozach, o ile upoważniła ją do

 • Jak wykazywać w JPK_VAT sprzedaż towarów częściowo refundowanych przez NFZ

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2018

  PROBLEM Prowadzę sklep z wyrobami rehabilitacyjno-medycznymi. W jaki sposób wykazywać w JPK_VAT sprzedaż towarów, które są w części refundowane przez NFZ na podstawie przedstawianego przeze mnie rachunku refundacyjnego? RADA Dostawy towarów częściowo refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia powinny być wykazywane w plikach

 • Jak ustalać prewspółczynnik w samorządowej jednostce budżetowej

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2018

  PROBLEM Samorządowa jednostka budżetowa otrzymała w 2017 r. 2 000 000 zł na wydatki. Z tej kwoty przeznaczyła 500 000 zł na wydatki związane ze sprzedażą opodatkowaną, sprzedaży zwolnionej brak. Z pozostałej kwoty: 20 000 zł to środki na ZFŚS, 5000 zł na trwały zarząd, 100 000 zł na zadania inwestycyjne, 25 000 zł na zakup

 • Czy nabycie usługi targowej stanowi import usług

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2018

  PROBLEM Firma jest czynnym podatnikiem VAT. Świadczy usługi informatyczne. Od kontrahenta z USA otrzymaliśmy fakturę z tytułu opłaty za stoisko targowe (data wystawienia i  otrzymania faktury - kwiecień 2018 r.). Targi odbędą się w czerwcu 2018 r. Czy powinniśmy rozpoznać import usług, a jeżeli tak - w którym miesiącu? Jak

 • Czy można odliczyć VAT z faktury za usługi kateringowe

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2018

  PROBLEM Jesteśmy firmą motoryzacyjną zajmującą się sprzedażą samochodów. Podczas zorganizowanych targów branżowych zleciliśmy firmie zewnętrznej przygotowanie i dostawę poczęstunku (przekąsek). Z tego tytułu otrzymaliśmy fakturę za „usługi kateringowe”. Czy przysługuje nam prawo do odliczenia VAT wynikającego z

 • Jak rozliczyć budowlane naprawy gwarancyjne wykonane za pośrednictwem podmiotu trzeciego

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2018

  PROBLEM Przedsiębiorca (zarejestrowany jako czynny podatnik VAT) był głównym wykonawcą budynku. Po pewnym czasie inwestor zgłosił przedsiębiorcy konieczność dokonania napraw gwarancyjnych, których wykonanie zlecił innej firmie. Czy firma ta powinna wystawić przedsiębiorcy fakturę ze stawką 23% czy z odwrotnym obciążeniem?

 • Jak po rozpoczęciu stosowania RODO pracodawca musi uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osób uprawnionych do świadczeń z zfśs

  Porada aktualna | data dodania: 16.05.2018

  PROBLEM W naszej firmie został utworzony zfśs. Ze środków funduszu udzielamy pracownikom wsparcia głównie w formie dofinansowania do wypoczynku. Czy w związku z rozpoczęciem stosowania od 25 maja 2018 r. nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) nadal jesteśmy uprawnieni do pozyskiwania danych o sytuacji życiowej

 • Czy można zastosować autorskie koszty uzyskania przychodów do umów, które stanowią różne elementy jednego dzieła

  Porada aktualna | data dodania: 16.05.2018

  PROBLEM Realizujemy duży projekt mieszczący się w katalogu działalności, do której można zastosować autorskie koszty uzyskania przychodów. Na projekt ten składają się jednak liczne umowy cywilnoprawne zawarte z grupą kilkunastu osób. Czy do wszystkich tych umów możemy zastosować 50% koszty uzyskania przychodów, mimo że jest

 • Czy umowa o pracę może być zawarta od niedzieli

  Porada aktualna | data dodania: 15.05.2018

  PROBLEM Chcemy zatrudnić pracownika od 1 lipca 2018 r. Dzień ten przypada w niedzielę. Pracownik stawi się do pracy 2 lipca 2018 r. Jak spisać umowę? Czy można to zrobić 30 czerwca 2018 r.? Kiedy w takim przypadku przeprowadzić szkolenie bhp? RADA Mogą Państwo zawrzeć umowę o pracę 30 czerwca 2018 r. i określić w niej termin

 • Czy odszkodowanie za błędne świadectwo pracy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego

  Porada aktualna | data dodania: 14.05.2018

  Pracownik dostał od nas błędne świadectwo pracy. Dochodzi teraz odszkodowania z tego tytułu. Czy jeśli sąd przyzna mu takie odszkodowanie, będzie ono objęte zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych?

 • Kiedy dopłata do wypoczynku dzieci pracowników będzie zwolniona od podatku dochodowego

  Porada aktualna | data dodania: 14.05.2018

  Firma planuje dopłacać pracownikom do wyjazdów wypoczynkowych ich dzieci. Jak to zrobić, żeby pracownicy nie musieli płacić podatku od takiego dofinansowania?

 • Co zrobić z amortyzacją środka trwałego, który został wymieniony na nowy z powodu uszkodzenia

  Porada aktualna | data dodania: 14.05.2018

  W ramach reklamacji mają nam wymienić jeden środek trwały na drugi. Jak postąpić z amortyzacją tego wymienionego środka trwałego?

 • Czy przyszły pracodawca może domagać się referencji od kandydata do pracy

  Porada aktualna | data dodania: 14.05.2018

  PROBLEM Firma zamierza zatrudnić nowego pracownika, który powinien mieć odpowiednie doświadczenie i predyspozycje. Czy w związku z tym przyszły pracodawca może domagać się od kandydatów przedstawienia referencji z poprzednich miejsc pracy? RADA Podczas rekrutacji można domagać się od kandydata tylko tych informacji,

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych paragon za zakup benzyny za granicą

  Porada aktualna | data dodania: 14.05.2018

  PROBLEM Spółka prowadząca księgi rachunkowe wysłała pracowników na delegację do Niemiec służbowym samochodem. Pracownicy przynieśli do zaksięgowania paragon za paliwo z niemieckiej stacji benzynowej. Spółka przeliczyła paragon na złotówki i wypłaciła należną kwotę w złotówkach. Jak zaksięgować taki paragon? Na

 • Jak ująć w księgach rachunkowych opłatę recyklingową od sprzedaży reklamówek

  Porada aktualna | data dodania: 14.05.2018

  PROBLEM Jak ujmować w księgach rachunkowych opłatę recyklingową od sprzedaży reklamówek? Kiedy opłata recyklingowa stanowi koszt, wiedząc, że będzie ona wpłacona dopiero w 2019 r. RADA Opłatę recyklingową od sprzedaży lekkich toreb zakupowych z tworzywa sztucznego należy ewidencjonować na koncie podstawowej działalności

 • Jak rozliczać VAT w przypadku usług zamawianych za pośrednictwem platformy internetowej

  Porada aktualna | data dodania: 11.05.2018

  PROBLEM Firma A jest właścicielem serwisu (platformy internetowej) służącego do szybkiego zamawiania usług sprzątania pomieszczeń typu mieszkanie, dom lub biuro. Firma A nie jest firmą świadczącą usługi sprzątania i nie zatrudnia osób sprzątających ani podwykonawców w tym zakresie. Jest tylko platformą ułatwiającą

 • Jak odliczać VAT w przypadku sporu co do wysokości należności wykazanej na fakturze

  Porada aktualna | data dodania: 11.05.2018

  PROBLEM W maju 2015 r. spółka zawarła umowę o roboty budowlane dotyczące przebudowy budynku biurowego. Spółka zlecała poszczególne zakresy robót innym firmom. Jedną z nich była firma A, która w styczniu 2016 r. wystawiła fakturę za wykonane roboty niezgodnie ze stanem faktycznym w kwocie brutto 492 000 zł, w tym VAT - 92 000

 • Co pracodawca powinien odpowiedzieć na zawiadomienie komornika o zajęciu innych wierzytelności skierowane do pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 10.05.2018

  PROBLEM Otrzymaliśmy dwa zajęcia od komornika - zajęcie wynagrodzenia za pracę i zajęcie wierzytelności. Pracownik będący dłużnikiem ma zawartą z nami jedynie umowę o pracę. Jak powinniśmy postąpić w przypadku zajęcia wierzytelności, co ono obejmuje? Co należy odpowiedzieć komornikowi na takie zawiadomienie? RADA

 • Czy na fakturze zakupu samochodu musi być NIP, aby nabywca mógł odliczyć VAT

  Porada aktualna | data dodania: 10.05.2018

  PROBLEM Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) nabył samochód osobowy od dilera na fakturę z danymi prywatnymi (imię, nazwisko, adres, PESEL). Faktura dokumentująca transakcję zawiera nazwę towaru, kwoty netto, stawkę VAT, VAT oraz kwotę brutto. Przedsiębiorca zakupiony samochód osobowy będzie wykorzystywał w działalności

 • Jak rozliczyć VAT w myjni samoobsługowej z automatem gotówkowym

  Porada aktualna | data dodania: 10.05.2018

  PROBLEM Osoba fizyczna posiada myjnię samoobsługową. Co dwa dni pobierany jest utarg z myjni i przekazywany do kasy na podstawie dokumentu wewnętrznego. Raz na miesiąc tworzony jest dokument zbiorczy sprzedaży dla osób fizycznych, gdzie obliczony jest VAT do naliczenia. Czy firma postępuje prawidłowo i jak przedstawić sprzedaż

 • Czy pracownikowi przywróconemu do pracy trzeba wystawić nową umowę o pracę

  Porada aktualna | data dodania: 10.05.2018

  PROBLEM Sąd przywrócił naszego pracownika do pracy na skutek nieprawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę. Czy z dniem przywrócenia pracownika do pracy powinniśmy zawrzeć nową umowę o pracę? Czy orzeczenie sądu zastępuje umowę o pracę? Czy orzeczenie to powinniśmy umieścić w aktach osobowych, a jeśli tak, to w której

 • Czy użyczenie samochodu na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą podlega VAT

  Porada aktualna | data dodania: 10.05.2018

  PROBLEM Czy podatnik, który użycza samochodu na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, ma obowiązek opodatkowania użyczenia, jeśli przy leasingu tego pojazdu na podstawie przepisów obowiązujących: od 1 kwietnia 2014 r. miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 50%, do 31 marca 2014 r. miał prawo do

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK