do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Postanowienie NSA z dnia 20 września 2013 r., sygn. II GSK 1613/13

  data dodania: 24.12.2017

  Właściwość sądu ; Odrzucenie skargi

 • Wyrok SN z dnia 20 września 2013 r., sygn. II CSK 1/13

  data dodania: 31.12.2013

  Działanie zagrażające lub godzące w uczucia religijne jako element swobody sumienia musi być wymierzone bezpośrednio przeciwko osobie ubiegającej się o udzielenie jej ochrony. Dla ustalenia naruszenia dobra osobistego jako dobra indywidualnego, nierozerwalnie związanego z konkretną osobą, konieczne jest bowiem stwierdzenie bezprawnego zachowania się podmiotu dobro to naruszającego, dającego się zindywidualizować przeciwko osobie ubiegającej się o udzielenie jej ochrony. Stwierdzenie zagrożenia swobody sumienia lub naruszenia swobody sumienia nie zależy jednak od intencji sprawcy, ale od skutku, który jego działanie mogło spowodować lub spowodowało. Swobodzie sumienia zagrażają działania lub zaniechania mogące sprowadzić określone wyżej skutki, a działanie lub zaniechanie, które takie skutki spowodowało,

 • Wyrok NSA z dnia 20 września 2013 r., sygn. II GSK 54/11

  data dodania: 05.11.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Zofia Borowicz (spr.) Sędzia NSA Marzenna Zielińska Sędzia del. NSA Stanisław Śliwa Protokolant Karolina Mamcarz po rozpoznaniu w dniu 20 września 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej "F." Spółki z o.o. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu

 • Wyrok NSA z dnia 20 września 2013 r., sygn. I OSK 2868/12

  data dodania: 16.10.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski Sędziowie: Sędzia NSA Arkadiusz Despot - Mładanowicz (spr.) Sędzia del. WSA Wojciech Jakimowicz Protokolant asystent sędziego Dorota Kozub - Marciniak po rozpoznaniu w dniu 20 września 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi

 • Postanowienie NSA z dnia 20 września 2013 r., sygn. II GZ 516/13

  data dodania: 24.12.2017

  Przywrócenie terminu

 • Wyrok SN z dnia 20 września 2013 r., sygn. II CSK 4/13

  data dodania: 31.12.2013

  W sytuacji, w której następcy prawni właścicieli nieruchomości ziemskich oraz lasów i gruntów leśnych przejętych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie dekretów z 12 grudnia 1944 r. oraz z 8 sierpnia 1946 r., dochodzą wydania im części tych nieruchomości oraz odszkodowania, istotne jest to, czy Skarb Państwa stał się z mocy prawa właścicielem przejętych nieruchomości ziemskich oraz lasów i gruntów leśnych.

 • Wyrok NSA z dnia 20 września 2013 r., sygn. II GSK 34/11

  data dodania: 05.11.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Zofia Borowicz Sędzia NSA Marzenna Zielińska Sędzia del. NSA Stanisław Śliwa (spr.) Protokolant Karolina Mamcarz po rozpoznaniu w dniu 20 września 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej "B." Spółki z o.o. w S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu

 • Wyrok NSA z dnia 20 września 2013 r., sygn. I FSK 1007/13

  data dodania: 22.10.2013

  W przypadku transakcji łańcuchowych art. 22 ust. 4 ustawy o VAT może mieć tylko znaczenie uzupełniające ogólne reguły ustalania miejsca świadczenia. Z przepisu tego wynika, że zawsze, bez względu na wcześniejsze uregulowania zawarte w art. 22 ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT, dostawy dokonywane przez importera oraz następnych kontrahentów będą dostawami dokonywanymi na terytorium państwa członkowskiego importu. W żadnym jednak wypadku nie można w oparciu o treść art. 22 ust. 4 ustawy o VAT czynić ustalenia w zakresie miejsca świadczenia dostaw na wcześniejszych etapach przed importerem.

 • Wyrok NSA z dnia 20 września 2013 r., sygn. II OSK 989/12

  data dodania: 28.01.2014

  Dnia 20 września 2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jerzy Stelmasiak sędzia NSA Andrzej Gliniecki sędzia del. WSA Mirosława Pindelska /spr./ Protokolant starszy asystent sędziego Tomasz Godlewski po rozpoznaniu w dniu 20 września 2013 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy

 • Wyrok NSA z dnia 20 września 2013 r., sygn. II GSK 367/11

  data dodania: 29.10.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Zofia Borowicz Sędzia NSA Marzenna Zielińska (spr.) Sędzia del. NSA Stanisław Śliwa Protokolant Karolina Mamcarz po rozpoznaniu w dniu 20 września 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej P. G. Spółki z o.o. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu

 • Wyrok NSA z dnia 20 września 2013 r., sygn. II FSK 2631/11

  data dodania: 22.10.2013

  Z art. 3 ust. 1 pkt 4 u.p.o.l. i art. 43 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 50 u.g.n., wynika, że oddanie w najem przez jednostkę organizacyjną, będącą trwałym zarządcą nieruchomości (części nieruchomości) za zgodą właściciela tej nieruchomości (jednostki samorządu terytorialnego) - prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u najemcy.

 • Wyrok NSA z dnia 20 września 2013 r., sygn. II GSK 78/11

  data dodania: 29.10.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Zofia Borowicz Sędzia NSA Marzenna Zielińska (spr.) Sędzia del. NSA Stanisław Śliwa Protokolant Karolina Mamcarz po rozpoznaniu w dniu 20 września 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej "B." Spółki z o.o. w S. N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu

 • Wyrok NSA z dnia 20 września 2013 r., sygn. II FSK 2632/11

  data dodania: 18.03.2014

  W przypadku uiszczenia podatku w pełnej wysokości przez podatnika i zaniechania pobrania zaliczek na podatek przez płatnika, celem określenia wysokości należnych składek nie jest egzekucja samego podatku. Sam podatek został uiszczony co spowodowało efektywne wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. Wydanie decyzji służy wyłącznie naliczeniu odsetek i to tylko od zaliczek.

 • Wyrok NSA z dnia 20 września 2013 r., sygn. II FSK 2669/11

  data dodania: 22.10.2013

  Dyspozycja art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) u.p.d.o.f. ma na celu zapewnienie tego, aby cała kwota pomocy przekazanej ze środków UE została przeznaczona na realizację programów operacyjnych na poszczególnych szczeblach. Na pewno nie została zaś ustanowiona w celu dofinansowywania budżetów państw członkowskich poprzez opodatkowanie dochodów podmiotów bezpośrednio realizujących cele projektów. Bez znaczenia w związku z tym dla realizacji przedmiotowego zwolnienia jest sposób wypłaty środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy z UE.

 • Wyrok NSA z dnia 20 września 2013 r., sygn. II GSK 39/11

  data dodania: 05.11.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Zofia Borowicz Sędzia NSA Marzenna Zielińska Sędzia del. NSA Stanisław Śliwa (spr.) Protokolant Karolina Mamcarz po rozpoznaniu w dniu 20 września 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej "B." Spółki z o.o. w S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu

 • Postanowienie NSA z dnia 20 września 2013 r., sygn. II GZ 509/13

  data dodania: 08.11.2017

  Wstrzymanie wykonania aktu

 • Postanowienie NSA z dnia 20 września 2013 r., sygn. II GZ 517/13

  data dodania: 08.11.2017

  Koszty sądowe

 • Wyrok NSA z dnia 20 września 2013 r., sygn. II GSK 341/11

  data dodania: 17.12.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Zofia Borowicz Sędzia NSA Marzenna Zielińska (spr.) Sędzia del. NSA Stanisław Śliwa Protokolant Karolina Mamcarz po rozpoznaniu w dniu 20 września 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej P. G. Spółki z o.o. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu

 • Postanowienie NSA z dnia 20 września 2013 r., sygn. I OZ 794/13

  data dodania: 08.11.2017

  Przywrócenie terminu

 • Postanowienie NSA z dnia 20 września 2013 r., sygn. II OZ 786/13

  data dodania: 08.11.2017

  Prawo pomocy

 • Postanowienie NSA z dnia 20 września 2013 r., sygn. II OSK 2121/13

  data dodania: 08.11.2017

  Inne

 • Postanowienie NSA z dnia 20 września 2013 r., sygn. I OSK 2142/13

  data dodania: 08.11.2017

  Umorzenie postępowania

 • Wyrok NSA z dnia 20 września 2013 r., sygn. I FSK 1384/12

  data dodania: 05.11.2013

  Grunt, z którym trwale połączone są budynki lub budowle będące także przedmiotem dostawy opodatkowane są według tej samej stawki co budynki lub budowle. W sytuacji, gdy budynki lub budowle korzystają ze zwolnienia, także grunt, z którym budynki lub budowle są związane, korzysta ze zwolnienia. Sposób opodatkowania budynków lub budowli wpływa więc na sposób opodatkowania gruntu. Wobec tego, że nie ma podstaw prawnych do uznania, że ogrodzenie trwale z gruntem związane stanowi budowlę w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u.

 • Postanowienie NSA z dnia 20 września 2013 r., sygn. I GSK 1218/13

  data dodania: 08.11.2017

  Odrzucenie skargi

 • Wyrok NSA z dnia 20 września 2013 r., sygn. II OSK 155/12

  data dodania: 29.10.2013

  Dnia 20 września 2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jerzy Stelmasiak sędzia NSA Andrzej Gliniecki /spr./ sędzia del. WSA Mirosława Pindelska Protokolant starszy asystent sędziego Tomasz Godlewski po rozpoznaniu w dniu 20 września 2013 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK