do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Wyrok NSA z dnia 15 maja 2013 r., sygn. II FSK 1456/12

  data dodania: 03.09.2013

  Skoro ustawodawca nieistnienie obowiązku wymienił w art. 59 § 1 pkt 2 u.p.e.a., a niedopuszczalność egzekucji w art. 59 § 1 pkt 7 u.p.e.a., to obu przesłanek umorzenia postępowania nie można utożsamiać.

 • Wyrok NSA z dnia 15 maja 2013 r., sygn. I OSK 2410/11

  data dodania: 22.10.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Ewa Dzbeńska Sędziowie sędzia NSA Joanna Runge-Lissowska sędzia WSA del. Mirosław Gdesz (spr.) Protokolant starszy asystent sędziego Maciej Kozłowski po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej K. S. od wyroku

 • Wyrok NSA z dnia 15 maja 2013 r., sygn. I OSK 2478/11

  data dodania: 22.10.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Ewa Dzbeńska Sędziowie sędzia NSA Joanna Runge-Lissowska sędzia WSA del. Mirosław Gdesz (spr.) Protokolant starszy asystent sędziego Maciej Kozłowski po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej K. S. od wyroku

 • Wyrok NSA z dnia 15 maja 2013 r., sygn. II OSK 120/12

  data dodania: 22.10.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Bujko Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Kremer (spr.) Sędzia del. NSA Roman Ciąglewicz Protokolant starszy inspektor sądowy Anna Jusińska po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Z. M. W. Sp. z

 • Wyrok NSA z dnia 15 maja 2013 r., sygn. I OSK 2411/11

  data dodania: 22.10.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Ewa Dzbeńska Sędziowie sędzia NSA Joanna Runge-Lissowska sędzia WSA del. Mirosław Gdesz (spr.) Protokolant starszy asystent sędziego Maciej Kozłowski po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej K. S. od wyroku

 • Wyrok NSA z dnia 15 maja 2013 r., sygn. II OSK 105/12

  data dodania: 23.07.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Bujko (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Kremer Sędzia del. NSA Roman Ciąglewicz Protokolant starszy inspektor sądowy Anna Jusińska po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej J.Ś. od wyroku

 • Wyrok NSA z dnia 15 maja 2013 r., sygn. II FSK 1656/11

  data dodania: 21.06.2013

  Z tego względu, że przepisy Ordynacji podatkowej nie wskazują, jaki stopień prawdopodobieństwa jest dostateczny do uznania, że określony fakt miał miejsce w rzeczywistości, należy sięgnąć przy jego ocenie do obiektywnych mierników staranności.

 • Wyrok NSA z dnia 15 maja 2013 r., sygn. I GSK 228/12

  data dodania: 23.07.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Stanisław Gronowski Sędzia NSA Zofia Borowicz Sędzia NSA Henryk Wach (spr.) Protokolant Marta Zawadzka po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej P. S.A. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 24

 • Wyrok NSA z dnia 15 maja 2013 r., sygn. I GSK 211/12

  data dodania: 30.07.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Stanisław Gronowski (spr.) Sędzia NSA Zofia Borowicz Sędzia NSA Henryk Wach Protokolant Marta Zawadzka po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej PGE P. G. E. S. A. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w

 • Wyrok NSA z dnia 15 maja 2013 r., sygn. II FSK 1655/11

  data dodania: 21.06.2013

  Rozpatrzenie sprawy z wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania w trybie art. 162 Ordynacji podatkowej jest na osi czasu etapem następującym po wydaniu postanowienia stwierdzającego uchybienie temu terminowi na podstawie art. 228 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, niezależnie od tego, kiedy ów wniosek został złożony (po wniesieniu odwołania, czy jednocześnie z nim).

 • Wyrok NSA z dnia 15 maja 2013 r., sygn. II GSK 333/12

  data dodania: 05.06.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Ludmiła Jajkiewicz Sędzia NSA Magdalena Bosakirska (spr.) Sędzia del. WSA Dariusz Dudra Protokolant Patrycja Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2013 r. skargi kasacyjnej Z. Sz. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rz. z dnia 6 grudnia 2011 r. sygn. akt

 • Wyrok NSA z dnia 15 maja 2013 r., sygn. II FSK 1815/11

  data dodania: 05.06.2013

  Postępowanie w przedmiocie wznowienia postępowania jest postępowaniem nadzwyczajnym i w związku z tym znajduje zastosowanie wyjątkowo. Uchylenie decyzji w tym trybie może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy ziszczą się przesłanki z art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej oraz w ramach terminów, o których mowa w art. 245 § 1 pkt 3 lit. b) Ordynacji podatkowej. Wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną jest bowiem wyjątkiem od zasady dwuistnacyjności (art. 127 Ordynacji podatkowej), a przede wszystkim od zasady trwałości decyzji ostatecznej (art. 128 Ordynacji podatkowej). Jako instytucja szczególna może znaleźć zastosowanie tylko wyjątkowo, gdy ziszczą się przesłanki określone w przepisach Ordynacji podatkowej. Ze szczególnego charakteru tego postępowania wynika także zakaz dokonywania

 • Wyrok NSA z dnia 15 maja 2013 r., sygn. II FSK 272/12

  data dodania: 21.06.2013

  Podatnikiem, w świetle treści art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej, jest określony przez ustawę podmiot, w związku z zaistnieniem konkretnego zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego. O tym czy dana osoba jest podatnikiem decyduje więc nie jej wola, lecz przepis prawa materialnego zawarty w ustawie podatkowej. Wystąpienie określonego w ustawie zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego prowadzi jednocześnie do wykreowania publicznoprawnego stosunku zobowiązaniowego, który z jednej strony wiąże się z obowiązkiem skonkretyzowanego ustawą podmiotu do zapłaty podatku, z drugiej strony - z uprawnieniem państwa do żądania od tego podmiotu określonego zachowania. Takiego zachowania organ państwa nie może dochodzić od osoby, która w świetle ustawy podatkowej nie jest podatnikiem.

 • Wyrok NSA z dnia 15 maja 2013 r., sygn. II GSK 271/12

  data dodania: 23.07.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Ludmiła Jajkiewicz (spr.) Sędzia NSA Magdalena Bosakirska Sędzia del. WSA Dariusz Dudra Protokolant Patrycja Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2013 r. skargi kasacyjnej W.B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 4 maja 2011 r. sygn. akt VI

 • Wyrok NSA z dnia 15 maja 2013 r., sygn. II FSK 1653/11

  data dodania: 05.06.2013

  Rozpatrzenie sprawy z wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania w trybie art. 162 O.p. jest na osi czasu etapem następującym po wydaniu postanowienia stwierdzającego uchybienie temu terminowi na podstawie art. 228 § 1 pkt 2 O.p., niezależnie od tego, kiedy ów wniosek został złożony.

 • Wyrok NSA z dnia 15 maja 2013 r., sygn. I GSK 217/12

  data dodania: 23.07.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Stanisław Gronowski Sędzia NSA Zofia Borowicz Sędzia NSA Henryk Wach (spr.) Protokolant Marta Zawadzka po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej P. S. A. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 9

 • Wyrok NSA z dnia 15 maja 2013 r., sygn. II OSK 2303/11

  data dodania: 22.10.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Bujko Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Kremer (spr.) Sędzia del. NSA Roman Ciąglewicz Protokolant starszy inspektor sądowy Anna Jusińska po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej [.] Sp. z o. o.

 • Wyrok NSA z dnia 15 maja 2013 r., sygn. II OSK 75/12

  data dodania: 22.10.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Bujko Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Kremer (spr.) Sędzia del. NSA Roman Ciąglewicz Protokolant starszy inspektor sądowy Anna Jusińska po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej H. M.-G. od

 • Wyrok NSA z dnia 15 maja 2013 r., sygn. II OSK 2302/11

  data dodania: 22.10.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Bujko Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Kremer (spr.) Sędzia del. NSA Roman Ciąglewicz Protokolant starszy inspektor sądowy Anna Jusińska po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej [.] Sp. z o. o.

 • Wyrok NSA z dnia 15 maja 2013 r., sygn. II GSK 444/12

  data dodania: 30.07.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Ludmiła Jajkiewicz Sędzia NSA Magdalena Bosakirska Sędzia del. WSA Dariusz Dudra (spr.) Protokolant Patrycja Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2013 r. skargi kasacyjnej W. F. Spółki z o.o. w likwidacji w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we

 • Wyrok NSA z dnia 15 maja 2013 r., sygn. I GSK 215/12

  data dodania: 23.07.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Stanisław Gronowski Sędzia NSA Zofia Borowicz Sędzia NSA Henryk Wach (spr.) Protokolant Marta Zawadzka po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Celnej w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w

 • Wyrok NSA z dnia 15 maja 2013 r., sygn. II FSK 1654/11

  data dodania: 05.06.2013

  Uprawdopodobnienie jest bowiem środkiem zastępczym dowodu w znaczeniu ścisłym, niedającym pewności, lecz tylko wiarygodność (prawdopodobieństwo) twierdzenia o określonym fakcie. Jest to środek zwolniony od ścisłych formalności dowodowych. Dla przywrócenia terminu nie jest konieczne przeprowadzenie postępowania dowodowego według reguł określonych w Rozdziale 11, Działu IV Ordynacji podatkowej - Dowody, ponieważ wystarczy uprawdopodobnienie, że zainteresowany nie dotrzymał terminu bez swojej winy.

 • Wyrok NSA z dnia 15 maja 2013 r., sygn. II OSK 109/12

  data dodania: 17.07.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Bujko Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Kremer Sędzia del. NSA Roman Ciąglewicz (spr.) Protokolant starszy inspektor sądowy Anna Jusińska po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Samorządowego

 • Wyrok NSA z dnia 15 maja 2013 r., sygn. II OSK 108/12

  data dodania: 17.07.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Bujko Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Kremer Sędzia del. NSA Roman Ciąglewicz (spr.) Protokolant starszy inspektor sądowy Anna Jusińska po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Samorządowego

 • Wyrok NSA z dnia 15 maja 2013 r., sygn. II FSK 1852/11

  data dodania: 05.06.2013

  Z tego, iż zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, nie wynika po stronie organu podatkowego wszczęcie postępowania podatkowego z art. 165 § 1 o.p. Informacja taka bowiem zrównana jest z deklaracją podatkową, o czym stanowi art. 3 pkt. 5 o.p. Zgodnie z art. 21 § 1 pkt. 2 o.p. decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego wydawana jest po przeprowadzeniu postępowania podatkowego wszczynanego z urzędu. W sytuacji, gdy przepisy przewidują wszczęcie postępowania z urzędu, strona nie może skutecznie domagać się jego wszczęcia zarzucając