do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. II FSK 702/11

  data dodania: 23.07.2013

  Wydatki przedsiębiorców na poczęstunek w biurze czy spotkanie w restauracji z kontrahentem mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Warunkiem jest, aby wydatek miał związek z przychodem firmy oraz żeby jego jedynym celem nie było tylko i wyłącznie kreowanie wizerunku firmy.

 • Wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. II GSK 2297/11

  data dodania: 03.09.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz (spr.) Sędzia NSA Barbara Stukan - Pytlowany Sędzia NSA Andrzej Kuba Protokolant Mateusz Rogala po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej K. S.A. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w

 • Wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. II GSK 2025/11

  data dodania: 03.09.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz (spr.) Sędzia NSA Barbara Stukan - Pytlowany Sędzia NSA Andrzej Kuba Protokolant Mateusz Rogala po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej K. S.A. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w

 • Wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. II GSK 59/12

  data dodania: 16.10.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz Sędzia NSA Barbara Stukan - Pytlowany Sędzia NSA Andrzej Kuba (spr.) Protokolant Mateusz Rogala po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora [.] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i

 • Wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. II FSK 2164/11

  data dodania: 03.09.2013

  Określenie użyte w art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn o treści „zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia” obejmuje zarówno przypadki, w których zobowiązanie podatkowe nie powstało wskutek niedoręczenia w terminie określonym w art. 68 § 1 i § 2 pkt 1 i 2 ustawy- Ordynacja podatkowa decyzji ustalającej to zobowiązanie, jak i przypadki przedawnienia zobowiązania podatkowego, określone w art. 70 § 1 ustawy- Ordynacja podatkowa, powodujące wygaśnięcie tych zobowiązań.

 • Wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. II FSK 1965/11

  data dodania: 23.07.2013

  Zwolnieniu z CIT podlega dochód uzyskany z działalności prowadzonej w strefie, zgodnie z treścią zezwolenia oraz koszty związane z uzyskaniem przychodów z działalności prowadzonej w strefie, zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie.

 • Wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. II GSK 2278/11

  data dodania: 23.08.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz (spr.) Sędzia NSA Barbara Stukan - Pytlowany Sędzia NSA Andrzej Kuba Protokolant Mateusz Rogala po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora [.] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i

 • Wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. II GSK 2396/11

  data dodania: 16.10.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz Sędzia NSA Barbara Stukan - Pytlowany Sędzia NSA Andrzej Kuba (spr.) Protokolant Mateusz Rogala po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej K. K. S. M. S.A. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu

 • Wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. II GSK 2180/11

  data dodania: 16.10.2013

  ,Sygn. akt II GSK 2180/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz Sędzia NSA Barbara Stukan - Pytlowany (spr.) Sędzia NSA Andrzej Kuba Protokolant Mateusz Rogala po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2013 r. na rozprawie w Izbie

 • Wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. II GSK 2352/11

  data dodania: 16.10.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz Sędzia NSA Barbara Stukan - Pytlowany Sędzia NSA Andrzej Kuba (spr.) Protokolant Mateusz Rogala po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora [.] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i

 • Wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. II GSK 58/12

  data dodania: 23.08.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz (spr.) Sędzia NSA Barbara Stukan - Pytlowany Sędzia NSA Andrzej Kuba Protokolant Mateusz Rogala po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora [.] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i

 • Wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. II FSK 2056/11

  data dodania: 23.07.2013

  Tylko w odniesieniu do odsetek od kredytu (pożyczki), związanego z uzyskaniem przychodów bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów można rozważać możliwość zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu. W każdym przypadku należy zbadać, czy służą one celowi wskazanemu w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Nie można uznać, że wystarczającą przyczyną zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów jest ogólnie sformułowana konieczność zapewnienia płynności finansowej podatnika, z pominięciem przyczyny, jaka wywołała niedostatek środków na sfinansowanie należnej wspólnikom dywidendy.

 • Wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. II GSK 2279/11

  data dodania: 16.10.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz Sędzia NSA Barbara Stukan - Pytlowany Sędzia NSA Andrzej Kuba (spr.) Protokolant Mateusz Rogala po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej K. K. S. M. S.A. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu

 • Wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. II GSK 2355/11

  data dodania: 23.08.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz (spr.) Sędzia NSA Barbara Stukan - Pytlowany Sędzia NSA Andrzej Kuba Protokolant Mateusz Rogala po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora [.] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i

 • Wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. II FSK 2054/11

  data dodania: 03.09.2013

  Przepis art. 19 ust. 1 zdanie 1 u.p.d.o.f. nie różnicuje bowiem sytuacji prawnopodatkowej poszczególnych podatników w zakresie możliwości uznania długów i ciężarów obciążających zbywaną nieruchomość za koszty tego zbycia.

 • Wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. II FSK 2584/11

  data dodania: 23.07.2013

  Dochód ze sprzedaży produktu powstałego częściowo ze składników pochodzących ze specjalnej strefy ekonomicznej i częściowo spoza niej jest objęty zwolnieniem podatkowym w takiej części, w jakiej koszty poniesione na terenie SSE mają się do kosztów wytworzenia ogółem.

 • Wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II OSK 2631/11

  data dodania: 03.09.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Gliniecki (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Jolanta Rudnicka Sędzia (del.) WSA Robert Sawuła Protokolant starszy asystent sędziego Łukasz Pilip po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej [.] Sp.

 • Wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. I OSK 118/12

  data dodania: 16.10.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Małgorzata Pocztarek Sędziowie NSA Anna Lech (spr.) del. NSA Zygmunt Zgierski Protokolant asystent sędziego Marcin Rączka po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej [.] S.A. od wyroku Wojewódzkiego Sądu

 • Wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. I FSK 245/12

  data dodania: 28.08.2013

  Zgodnie z treścią art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej na organie spoczywa obowiązek wykazania dwóch okoliczności: tego, że osoba trzecia była członkiem zarządu, w tym przypadku spółki z o.o., w czasie powstania zobowiązania podatkowego, które następnie stało się zaległością podatkową oraz tego, że egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna. W przypadku spełnienia obydwu tych przesłanek organ może orzec o odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe, chyba że to członek zarządu (a nie organ) wykaże, że we właściwym czasie zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęte zostało postępowanie układowe, a jeśli tego nie uczynił, chcąc się ekskulpować, winien wykazać, że nastąpiło to bez jego winy, bądź wskaże mienie spółki z

 • Wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II GSK 2371/11

  data dodania: 30.07.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Robotowska Sędzia NSA Maria Myślińska (spr.) Sędzia del. WSA Izabela Głowacka – Klimas Protokolant Sebastian Gajewski po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Celnej w R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu

 • Wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II FSK 1951/11

  data dodania: 17.07.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak, Sędzia del. NSA Jan Grzęda (sprawozdawca), Protokolant Agata Grabowska, po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej B. S.A. w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 • Wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II GSK 2405/11

  data dodania: 28.08.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Czesława Socha Sędzia NSA Maria Myślińska (spr.) Sędzia NSA Marzenna Zielińska Protokolant Kacper Tybuszewski po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej "S." Spółki z o.o. w Warszawie (obecnie "S." Spółki z o.o. w upadłości

 • Wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II OSK 3067/12

  data dodania: 16.10.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Gliniecki Sędziowie Sędzia NSA Jolanta Rudnicka (spr.) Sędzia del. WSA Robert Sawuła Protokolant starszy asystent sędziego Łukasz Pilip po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej

 • Wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II FSK 1952/11

  data dodania: 16.10.2013

  Z art. 21 ust. 1 u. p.g.k. wynika, iż dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, której funkcją podstawową jest rejestrowanie zdarzeń prawnych i faktycznych zgodnie z rzeczywistością (art. 20 u.p.g.k.) mają walor dokumentu urzędowego, mają charakter podstawowy i są wiążące dla organów podatkowych. Organ podatkowy nie ma kompetencji do dokonywania w niej zmian, albowiem kompetencja w tym względzie, jak również podstawowa kompetencja prowadzenia ewidencji gruntów i budynków - zastrzeżona została dla starostów.

 • Wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II GSK 2045/11

  data dodania: 30.07.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Czesława Socha Sędzia NSA Maria Myślińska (spr.) Sędzia NSA Marzenna Zielińska Protokolant Kacper Tybuszewski po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej W. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia