do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Zwolnienie z akcyzy alkoholu do produkcji produktów biobójczych

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.03.2020

 • Przedłużony termin złożenia zeznań rocznych CIT

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.03.2020

 • Brak zapłaty za faktury, sprzedaż wierzytelności, faktoring – skutki dla rozliczeń VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.03.2020

 • Sejm uchwalił tarczę antykryzysową

  Artykuł aktualny | data dodania: 29.03.2020

  28 marca br. Sejm uchwalił pakiet ustaw zwanych tarczą antykryzysową. Dla podatników VAT oznacza to przesunięcie daty wejścia w życie matrycy stawek VAT oraz nowego JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców na 1 lipca br. Oprócz tych zmian umożliwiono podatnikom ewidencjonującym obrót na kasach online wystawianie za zgodą kupujących e-paragonów zamiast paragonów papierowych. Wprowadzono, dla organów podatkowych możliwość odstąpienia od nakładania sankcji za błędy w ewidencji JKP VAT. Niestety dla podatników VAT nie przewidziano więcej uproszczeń.

 • Sejm uchwalił pakiet dotyczący Tarczy Antykryzysowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 29.03.2020

 • Nowa matryca stawek VAT przesunięta na 1 lipca 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2020

  W związku z epidemią koronawirusa zostanie przesunięty termin wejścia w życie matrycy stawek VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. Oznacza to, że stawki VAT do 30 czerwca 2020 r. pozostaną bez zmian. Towary i usługi będą nadal klasyfikowane według starego PKWiU 2008. Również WIS-y będą dawały ochronę dopiero od 1 lipca 2020 r.

 • Darowizna produktów na walkę z koronawirusem opodatkowana zerowym VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2020

  Przekazane nieodpłatnie przez firmy produkty na walkę z koronawirusem, zostały objęte 0% stawką VAT. Dotyczy to takich produktów jak np. środki dezynfekujące, maseczki, gogle, kombinezony ochronne. Należy pamiętać, że darowizna nie może być przekazana dowolnemu pomiotowi. Może to być wyłącznie Agencja Rezerw Materiałowych, Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych i szpitale tzw.jednoimienne. 0% stawka może być stosowana do darowizn dokonanych w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r.

 • Nowe wzory deklaracji VAT-8 i VAT-9M

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2020

 • Nowa ewidencja VAT – dopiero od 1 lipca

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2020

 • Jaki kurs waluty zastosować, dokonując nietransakcyjnego przemieszczenia towarów objętych pakietem paliwowym

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2020

  Przy nietransakcyjnym WNT najczęściej nie wystawia się faktury, która mogłaby powodować powstanie obowiązku podatkowego. Dlatego nie jest również znany - w dacie wpłaty podatku - kurs waluty. W przypadku towarów objętych pakietem paliwowym powstaje problem, gdyż trzeba wcześniej zapłacić VAT. W takiej sytuacji podatnikom pozostaje ustalić podstawę opodatkowania i VAT w sposób uproszczony, przyjmując cenę opublikowaną przez Ministerstwo Finansów albo szacując podstawę opodatkowania, ze wskazaniem do jej zawyżania.

 • Darowizny wyrobów medycznych i niektórych produktów leczniczych mogą być opodatkowane stawką 0%

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2020

 • Rozwiązania zaproponowane przez MF w ustawach tarczy antykryzysowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2020

  Tarcza antykryzysowa to kompleksowy pakiet działań rządu przeciwdziałających negatywnym skutkom pandemii. Zaproponowane przez resort finansów zapisy z zakresu finansów publicznych dotyczą głównie kwestii budżetowych i obszaru działalności instytucji finansowych.

 • Pakiet dotyczący tarczy antykryzysowej – rozwiązania zaakceptowane przez rząd

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.03.2020

  25 marca 2020 r. rząd przyjął pakiet rozwiązań tworzących tarczę antykryzysową. Na pakiet składają się: projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa), projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy) oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR). Projekty te opracowały: Ministerstwo Rozwoju; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwo Finansów; ZUS; KNF; PFR; MS; MSWiA, pod nadzorem KPRM i we współpracy z innymi ministerstwami oraz instytucjami publicznymi.

 • Rząd wprowadził ograniczenia w przemieszczaniu się osób

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.03.2020

  W związku z epidemią koronawirusa rząd wprowadził nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się.

 • Jak korygować dokumenty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.03.2020

  Zmiany, które wprowadzono od 1 stycznia 2020 r. w wystawianiu faktur do paragonów, wzbudzają wątpliwości również co do zasad korygowania sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej. Paragon z NIP do 450 zł to faktura, więc w tym przypadku obowiązują takie same zasady jak przy korekcie pozostałych faktur.

 • Przykładowe ujawnienia w sprawozdaniu finansowym informacji o koronawirusie

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.03.2020

  Polska Izba Biegłych Rewidentów w swoim piśmie podaje, jak mogą wyglądać przykładowe ujawnienia w sprawozdaniu finansowym, dotyczące wpływu koronawirusa na działalność jednostki. Kluczową rolę w badaniu sprawozdania finansowego będzie bowiem miała ocena charakteru późniejszych zdarzeń (po dacie bilansu), ocena kierownika jednostki co do możliwości kontynuacji działalności przez jednostkę oraz kompletność i poprawność ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Przedstawiamy fragment pisma dotyczącego tych ujawnień.

 • Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.03.2020

 • Przygotowanie zawodowe i dofinansowanie praktyki w trakcie epidemii

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.03.2020

 • Stan epidemii – obowiązkowa kwarantanna

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.03.2020

 • Jakie pełnomocnictwo jest wymagane, aby złożyć ZAW-NR w imieniu innego podmiotu

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.03.2020

  Zawiadomienie ZAW-NR z zasady składamy osobiście. Jednak nie ma przeszkód, aby dokonał tego pełnomocnik w imieniu podatnika. Dlatego również biuro rachunkowe może wysyłać te zawiadomienia w imieniu klienta. Zdaniem MF, aby było to możliwe, podatnik musi udzielić pełnomocnictwa: szczególnego (PPS-1) lub ogólnego (PPO-1). Nie jest natomiast wymagane pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji wysyłanej w formie elektronicznej (UPL-1) albo w formie papierowej (UPL-1P).

 • Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy 2020 z komentarzem - wybór

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.03.2020

 • Jakie są konsekwencje opóźnień w otrzymaniu dokumentów potwierdzających dokonanie WDT

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.03.2020

  Zastosowanie stawki 0% do WDT wymaga uzyskania dokumentów potwierdzających wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego Wspólnoty. Dokumenty te sprzedawca winien zgromadzić w ściśle określonych terminach. Ich brak może wiązać się bowiem z obowiązkiem zastosowania stawek krajowych. Uzyskanie dokumentów w późniejszym terminie umożliwia jednak dokonanie korekty i zastosowanie stawki 0%.

 • Przeciwdziałanie koronawirusowi – obowiązki i uprawnienia pracodawców i ubezpieczonych

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.03.2020

  W ramach przeciwdziałania koronawirusowi i jego zwalczania pracodawcy uzyskali możliwość skierowania pracownika do pracy zdalnej przez określony czas. Ponadto rodzice zyskali prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 w wymiarze 14 dni w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

 • Więcej czasu dla informacji skarbowej, w egzekucji i w sądach

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.03.2020

 • Dla jakich usług o miejscu ich opodatkowania decyduje położenie nieruchomości

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.03.2020

  Miejscem świadczenia (i w konsekwencji opodatkowania) usług związanych z nieruchomościami jest kraj położenia nieruchomości. Zasada ta ma szczególne znaczenie dla tzw. transakcji zagranicznych. Błędna klasyfikacja może spowodować, że VAT będzie naliczony niepotrzebnie lub zostanie zastosowane odwrotne obciążenie mimo braku jego zastosowania. W praktyce często też trudno ustalić, jaka to usługa, mimo że przepisy dość dokładnie je wymieniają. Nierzadko klasyfikacja usług według potocznego znaczenia lub na podstawie PKWiU może spowodować problemy. Przykładowo nie każda usługa zaliczana według PKWiU do robót budowlanych ma ścisły związek z nieruchomością i może być opodatkowana w kraju położenia nieruchomości.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK