do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • KORONAWIRUS, TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0 – PROBLEMY FIRM, PODATKI, SKŁADKI, ROZWIĄZANIA PAKIETU POMOCOWEGO

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.05.2020

 • Wskaźniki i stawki

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.05.2020

 • Wyjaśnienia. Tarcza finansowa – odpowiedzi PFR

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.05.2020

 • Nowe wersje deklaracji VAT-10 i VAT-11 od 1 lipca 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.05.2020

  5 maja br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz.U. poz. 803). Wprowadza nowe wersje deklaracji VAT-10 i VAT-11. Będą obowiązywały od 1 lipca br.

 • E-urząd skarbowy - pierwszy etap w 2021 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.05.2020

  Rada Ministrów przyjęła nową wersję Krajowego Programu Reform. Przewiduje on m.in. wprowadzenie usługi e-urząd. Każdy podatnik będzie miał swoje konto dla celów podatkowych(VAT, PIT, CIT), gdzie online załatwi sprawy z urzędem skarbowym. Usługa ta będzie udostępniana etapami. W 2021 r. dostęp otrzymają komornicy, notariusze i płatnicy. Natomiast podatnicy i pełnomocnicy będą mieli dostęp od 2022 r.

 • Jak wypełnić i przekazać wniosek o zwolnienie ze składek ZUS - RDZ

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.05.2020

  Ze względu na epidemię COVID-19 liczna grupa płatników może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za okres od marca do maja 2020 r. Ulga ta przysługuje jednak wyłącznie na wniosek płatnika. ZUS alarmuje, że wnioski o zwolnienie ze składek ZUS są w bardzo wielu przypadkach nieprawidłowo wypełnione. Oprócz tego płatnicy stosują niewłaściwą formę przekazania wniosku RDZ do ZUS.

 • Likwidacja, upadłość, zawieszenie działalności – w orzecznictwie i interpretacjach

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.05.2020

 • Jak COVID-19 wpływa na sprawozdanie finansowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.05.2020

  Epidemia COVID-19 w Polsce przypadła na okres sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez jednostki stosujące przepisy ustawy o rachunkowości. Ze względu na wyjątkową sytuację, w jakiej znalazły się jednostki i ich kierownicy w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego, Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące przyjęcia przez jednostkę założenia dalszej kontynuacji działalności i wpływu na sporządzane sprawozdanie.

 • Rachunkowość w czasie epidemii COVID-19 - odpowiedzi MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.05.2020

  Epidemia COVID-19 w Polsce przypadła na okres sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez jednostki stosujące przepisy ustawy o rachunkowości. W związku z tym Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) opublikowało odpowiedzi na pytania dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego w czasie trwania epidemii, oraz ewidencji w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych, które wynikają ze skorzystania przez jednostki z rozwiązań przewidzianych w pakiecie tarczy antykryzysowej i finansowej. MF zastrzegło przy tym, że prezentowane pytania i odpowiedzi nie dotyczą zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów podatkowych.

 • Pomoc na ratowanie lub restrukturyzację przedsiębiorców

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.05.2020

 • Podatek tonażowy – nowe wzory formularzy podatkowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.05.2020

 • Tarcza 3.0

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.05.2020

 • Oświadczenie rolnika-przedsiębiorcy o wysokości podatku za 2019 r. można złożyć po zakończeniu epidemii

  Artykuł aktualny do dnia 2020-05-15 | data dodania: 05.05.2020

  Rolnik lub domownik, prowadzący działalność gospodarczą, który podlega ubezpieczeniom rolniczym, ma obowiązek corocznego złożenia w KRUS oświadczenia o nieprzekroczeniu kwoty granicznej podatku z działalności gospodarczej. W 2020 r. termin na złożenie tego oświadczenia upływałby zasadniczo 1 czerwca 2020 r., jednak względu na epidemię COVID-19 został zawieszony na czas trwania epidemii.

 • Jakie świadczenia przysługują za czas kwarantanny, izolacji i nadzoru epidemiologicznego z powodu COVID-19

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.05.2020

  Zasiłek chorobowy przysługuje osobom ubezpieczonym nie tylko za czas niezdolności do pracy z powodu choroby. Prawo do tego świadczenia mają też osoby, które nie mogą wykonywać pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny lub izolacji, a także nadzorowi epidemiologicznemu z powodu COVID-19. Natomiast ubezpieczeni, pod których opieką znajdują się osoby na kwarantannie lub w izolacji, mogą wnioskować o zasiłek opiekuńczy.

 • Wynagradzanie nauczycieli w okresie zamknięcia publicznych szkół i przedszkoli

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.05.2020

  Nauczycielom, którzy realizują swoje obowiązki w okresie zamknięcia publicznych przedszkoli i szkół, przysługuje dotychczasowe wynagrodzenie, przy czym nie otrzymują za ten czas dodatku za warunki pracy. Jeżeli nauczyciele nie będą świadczyć pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, mają prawo do wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Takie stanowisko prezentuje obecnie MEN.

 • Do 31 maja 2020 r. należy przekazać I ratę odpisu na zfśs

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.05.2020

  Pracodawcy, którzy mieli w 2020 r. obowiązek utworzenia zfśs, powinni przekazać co najmniej 75% odpisu podstawowego na rachunek funduszu. Podmioty uprawnione, które utworzyły fundusz dobrowolnie, środki na jego działalność mogą przekazać w innym dowolnie ustalonym terminie, przy czym również na wyodrębnione konto funduszu. W 2020 r. maksymalna podstawa odpisu na zfśs jest wyższa niż w 2019 r. i wynosi 4134,02 zł.

 • Prowadzenie działalności socjalnej w publicznych placówkach oświatowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.05.2020

  Zasady ustalania i wysokość odpisów na zfśs nauczycieli oraz nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne określa Karta Nauczyciela. W ww. zakresie regulacje tej ustawy mają pierwszeństwo przed ustawą o zfśs. Natomiast w pozostałym obszarze, pominiętym przez Kartę Nauczyciela, szkołę obowiązują przepisy ustawy o zfśs, m.in. co do gospodarowania i administrowania zasobami funduszu socjalnego, przyznawania świadczeń według kryteriów socjalnych, terminów przekazywania naliczonych odpisów na rachunek funduszu.

 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jeszcze do 24 maja 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.05.2020

  Rodzice m.in. dzieci w wieku do lat 8 oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 18 nadal mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego ze względu na zamknięcie placówek oświatowych z powodu COVID-19. Okres pobierania tego zasiłku został przedłużony do 24 maja 2020 r. Zasady te mają zastosowanie również do funkcjonariuszy służb mundurowych oraz do rolników i ich domowników.

 • PIT bez odsetek za zwłokę

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.05.2020

 • Unijne wsparcie finansowe dla firm

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.05.2020

 • Obniżka stawek VAT na wsparcie ochrony zdrowia

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.05.2020

  W związku z epidemią koronawirusa Minister Finansów wprowadził obniżone stawki VAT na niektóre produkty profilaktyczne i lecznicze. MF obniżył do 8% stawkę VAT na dostawy środków odkażających, rozszerzył prawo do stosowania stawki 0% na niektóre darowizny i wprowadził stawkę 0% na dostawy leków sprowadzanych do kraju w celu przeprowadzenia terapii, która z powodu epidemii COVID-19 nie może być przeprowadzona za granicą. Obniżone stawki są stosowane czasowo, a prawo do ich stosowania zależy od spełnienia warunków podmiotowych, przedmiotowych i dokumentacyjnych.

 • Paragony on-line - prawa i obowiązki sprzedawców

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.05.2020

  Sprzedawcy mogą już wystawiać e-paragony i przesyłać je klientom w formie elektronicznej. Taka możliwość została przewidziana tylko dla kas on-line. Wydawanie elektronicznych paragonów wiąże się też z dodatkowymi obowiązkami dla sprzedawców.

 • Wydłużone terminy składania sprawozdań do NBP

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.05.2020

  Wydłużono terminy składania sprawozdań do NBP. Sprawozdania miesięczne i kwartalne można złożyć 14 dni później.

 • Podatek zryczałtowany od wartości sprzedanej produkcji - nowe wzory formularzy

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.05.2020

 • Realizacja programów operacyjnych

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.05.2020

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK