do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Co należy wiedzieć o skutkach podatkowych wakacyjnej pracy - informator MF

  data dodania: 01.07.2015

  Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej informator na temat podatkowych skutków pracy wakacyjnej. Przypomniało w nim, że wakacyjna praca dzieci może w niektórych przypadkach pozbawić ich rodziców prawa do ulgi na dziecko. Rodzice muszą również pamiętać, że jeżeli ich dziecko pracowało w wakacje, to uzyskane z tego tytułu dochody będzie musiało samodzielnie rozliczyć w zeznaniu podatkowym. Ministerstwo Finansów zaleciło również podatnikom domaganie się od sprzedawców wydawania paragonów dokumentujących dokonane przez nich zakupy. Tylko one są zdaniem MF podstawą dokonania ewentualnej reklamacji. Z tym stanowiskiem nie można się jednak zgodzić. Obowiązujące przepisy nie uzależniają bowiem prawa do dokonania reklamacji od posiadania paragonu. Przedstawiamy fragment informatora.

 • Świadczenia dla pracowników wypłacane w związku z urlopem - przychody, koszty, składki ZUS

  data dodania: 01.07.2015

  Wakacje to okres, w którym pracodawcy decydują się na przekazywanie pracownikom różnych świadczeń, m.in. dopłat do wypoczynku ich samych oraz ich rodzin. W związku z tym pracodawcy mają wątpliwości, czy: ● powinni wartość takich świadczeń doliczyć do przychodu pracownika, ● mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na ww. świadczenia, ● należy potrącić od tych świadczeń składki na ubezpieczenia społeczne. Przedstawiamy tabelaryczne porównanie skutków przekazywania poszczególnych świadczeń pracownikom w związku z odbywanym przez nich urlopem.

 • Nowe obowiązki i ułatwienia dla podatników podatku akcyzowego - projekt zmian

  data dodania: 01.07.2015

  17 czerwca 2015 r. do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Rozwiązania przyjęte w projekcie mają ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych przez zniesienie lub ograniczenie uciążliwych obowiązków administracyjnych. Zmiany mają też ograniczyć szarą strefę w obrocie suszem tytoniowym. Ma temu służyć wprowadzenie nowego obowiązku rejestracyjnego dla pośredniczących podmiotów tytoniowych (PPT) oraz obowiązku wnoszenia przez PPT zabezpieczeń akcyzowych.

 • Jak od 1 lipca 2015 r. ewidencjonować koszty paliwa do samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych

  data dodania: 01.07.2015

  Od 1 lipca 2015 r. przestały obowiązywać ograniczenia dotyczące zakazu odliczania VAT od paliwa. Konsekwencją jest to, że każdy właściciel firmy może odliczyć 50% VAT od wydatków na paliwo do samochodu osobowego używanego do celów mieszanych (tj. na potrzeby działalności gospodarczej i do celów prywatnych). W księgach rachunkowych VAT niepodlegający odliczeniu zwiększa cenę nabycia paliwa.

 • Odliczanie VAT od paliw przeznaczonych do samochodów osobowych - komunikat MF

  data dodania: 01.07.2015

  Od 1 lipca 2015 r. z tytułu nabycia paliwa do napędu samochodów osobowych (i niektórych innych pojazdów, w przypadku których obowiązywał zakaz odliczania VAT naliczonego od paliwa) wykorzystywanych do celów "mieszanych" przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości 50%. Przytaczamy wyjaśnienie z 16 czerwca 2015 r. opublikowane przez MF w tej sprawie. Wyjaśnienia te potwierdzają stanowisko prezentowane w artykule "Czy można odliczać VAT od paliwa do samochodów osobowych od 1 lipca 2015 r." opublikowanym w "MONITORZE księgowego" nr 12/2015. Warto zauważyć, że komunikat informuje również o planowanej przez organy podatkowe kontroli, czy ilość kupowanego paliwa ma odzwierciedlenie w przebiegu samochodu wykorzystywanego przez podatnika w działalności. Ma to prawdopodobnie zapobiec procederowi tankowania

 • Podatek od reklamy

  data dodania: 01.07.2015

 • Kształcenie na zagranicznych uczelniach ze zwolnieniem od podatku

  data dodania: 01.07.2015

 • Krajowa informacja podsumowująca

  data dodania: 01.07.2015

 • Kaucja gwarancyjna sprzedawców towarów wrażliwych

  data dodania: 01.07.2015

 • Nowy formularz wpłaty/przelewu na rachunek urzędu celnego

  data dodania: 01.07.2015

 • Ograniczanie zrzeszania się w związki zawodowe jest niezgodne z Konstytucją - wyrok TK

  data dodania: 01.07.2015

 • VAT od 1 lipca 2015 r.

  data dodania: 01.07.2015

 • Lipiec 2015

  data dodania: 01.07.2015

 • VAT naliczony - kiedy nie odliczymy VAT

  data dodania: 30.06.2015

  Podstawowym prawem podatnika VAT jest prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytych towarów i usług służących do wykonywania czynności opodatkowanych. Każdy przypadek ograniczenia tego prawa musi wprost wynikać z przepisów o VAT. Katalog tych wyłączeń określa art. 88 ustawy o VAT. W niektórych przypadkach o wyłączeniu prawa do odliczenia podatku naliczonego może również przesądzać brak związku między zakupami a wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

 • Nowy formularz VAT-12

  data dodania: 30.06.2015

 • Nowe wzory deklaracji VAT

  data dodania: 30.06.2015

 • Odsetki od kaucji gwarancyjnej

  data dodania: 30.06.2015

 • Krajowa informacja podsumowująca VAT-27

  data dodania: 30.06.2015

 • Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej VAT-28

  data dodania: 30.06.2015

 • Formularz do wpłat celnych

  data dodania: 30.06.2015

 • Kontrola wyrobów akcyzowych

  data dodania: 30.06.2015

 • Kiedy sprzedawcy towarów wrażliwych muszą podwyższyć kaucję gwarancyjną

  data dodania: 30.06.2015

  Do 30 września 2015 r. dostawcy paliw silnikowych, olejów napędowych, gazu do napędu pojazdów samochodowych oraz olejów opałowych i smarowych muszą podwyższyć kaucję gwarancyjną do 10 000 000 zł, gdy nie chcą "wypaść" z wykazu podmiotów, które złożyły kaucję, prowadzonego przez MF.

 • Kupując jakie towary, odpowiemy za niezapłacony przez sprzedawcę VAT

  data dodania: 30.06.2015

  Od 1 lipca 2015 r. wykaz tzw. towarów wrażliwych z załącznika nr 13 do ustawy został poszerzony o nowe pozycje. Są to towary, w przypadku których kupujący może być pociągnięty do odpowiedzialności za niezapłacony przez sprzedawcę VAT.

 • Czy komornik jest podatnikiem VAT, gdy wykonuje czynności egzekucyjne

  data dodania: 30.06.2015

  Komornik, wykonując czynności egzekucyjne, prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT, działa bowiem w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Tak wynika z interpretacji ogólnej z 9 czerwca 2015 r. (sygn. PT1.050.1.2015.LJU.19). Minister Finansów zmienił zdanie pod wpływem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zmieniając tym samym interpretację ogólną z 30 lipca 2004 r. (nr PP10-812-02/04/MR/1556PP). Jednak do końca września 2015 r. komornicy są zwolnieni z zapłaty podatku.

 • Nowy VAT od odwrotnego obciążenia w pytaniach i odpowiedziach

  data dodania: 30.06.2015

  Od 1 lipca 2015 r. obowiązują nowe zasady rozliczeń VAT od odwrotnego obciążenia. Nowe przepisy budzą liczne wątpliwości. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w tym zakresie.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK