do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – przedłużony do 14 czerwca

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.05.2020

  Rodzice m.in. dzieci w wieku do lat 8 oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 18 nadal będą mogli korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego ze względu na zamknięcie placówek oświatowych z powodu COVID-19. Okres pobierania tego zasiłku został przedłużony do 14 czerwca 2020 r. Przedłużenie obowiązywania prawa do zasiłku dotyczy również funkcjonariuszy służb mundurowych oraz rolników i ich domowników.

 • Termin zwolnienia z obowiązku oznaczania banderolami płynu do e-papierosów zostanie przesunięty na 31 grudnia 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.05.2020

 • Płyn do papierosów i wyroby nowatorskie - zwolnienia z oznaczania znakami akcyzy

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.05.2020

 • Pomoc w rozpoczęciu działalności na rzecz młodych rolników

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.05.2020

  13 maja 2020 r. zostały wprowadzone zmiany w rozporządzeniu określającym zasady udzielania wsparcia dla młodych rolników na rozpoczęcie działalności udzielanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • W 2020 r. jest więcej czasu na złożenie wniosków o dopłaty dla rolników

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.05.2020

  W 2020 r. wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu składa się w terminie do dnia 15 czerwca, a zmian w tych wnioskach można dokonać w terminie do 30 czerwca. Terminy te zostały przedłużone na podstawie rozporządzenia Komisji Europejskiej i jest to związane z panującą epidemią COVID-19.

 • Jak wypełnić oświadczenie i wniosek Z-15A do uzyskania zasiłku opiekuńczego z powodu koronawirusa

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.05.2020

 • Przekazując darowiznę na walkę z koronawirusem do końca maja, zyskasz więcej

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.05.2020

  Podatnicy mogą odliczyć darowizny przekazane na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem. Ci, którzy zrobią to do końca maja, odliczą więcej.

 • Jak korzystać ze środków na rachunku VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.05.2020

  Środki zgromadzone na rachunku VAT, które wpłacali nasi kontrahenci z zastosowaniem MPP, formalnie są przypisane do naszego rachunku rozliczeniowego, jednak nie możemy nimi swobodnie dysponować. Możemy nimi regulować VAT z otrzymanych faktur lub opłacać należności publicznoprawne. Natomiast wypłacić te środki możemy tylko za zgodą naczelnika urzędu skarbowego. Wcześniej należy złożyć wniosek.

 • Ewidencjonowanie paragonów w NIP kupującego - MF zmienia zdanie

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.05.2020

  Z pierwszej wersji komunikatu MF wynikało, że uproszczone zasady ewidencjonowania paragonów uznanych za faktury uproszczone obowiązują od 1 kwietnia 2020 r., mimo że rozporządzenie z które wynikają te regulacje wchodzi w życie dopiero 1 lipca 2020 r. Okazuje się że MF zmieniło zdanie lub poprawiło błąd. Dostępna obecnie wersja tego komunikatu zawiera już datę 1 lipca 2020 r. Oznacza to, że uproszczone zasady ewidencjonowania paragonów z NIP kującego do 450 zł. brutto można stosować od 1 lipca 2020 r.

 • Wszystkie terminy wymiany kas na kasy online zostaną przesunięte

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.05.2020

  W odpowiedzi na interpelację poselską o przesunięcie terminu wymiany kas na kasy online MF poinformowało, że zostanie przesunięty nie tylko termin wymiany kas przewidziany m.in. dla usług hotelarskich i gastronomicznych z 1 lipca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. Nowy termin wymiany będzie dotyczył również usług fryzjerskich i kosmetycznych, budowlanych, medycznych świadczonych przez lekarzy i dentystów, prawniczych, wstępu na fitness. Branże te będą musiały posiadać kasy online na 1 lipca 2021 r. zamiast 1 stycznia 2021 r. 14 maja 2020 r. MF opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniukas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, z którego wynikają te terminy.

 • Tarcza antykryzysowa 2.0 - pakiet osłonowy dla firm w zestawieniu tabelarycznym

  Artykuł aktualny do dnia 2020-05-15 | data dodania: 07.05.2020

 • Skan faktury jako dokument księgowy

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.05.2020

  Chcąc ograniczyć do minimum zagrożenie koronawirusem, wiele firm wprowadza środki ostrożności w postaci elektronicznego przekazywania faktur. Jednym z takich bezpiecznych, bo „bezdotykowych” środków jest elektroniczne przesyłanie przez sprzedawcę skanu faktury w postaci PDF. Takie skany faktur często są również przekazywane (poprzez e-mail lub np. link do obrazu faktury) biurom księgowym w celu ich zaewidencjonowania. Przypomnijmy, jakie warunki muszą być spełnione, by skan faktury mógł być ujęty w księgach rachunkowych, a także, czy na podstawie takiego skanu można uznać koszt za podatkowy i czy skan faktury daje nabywcy możliwość odliczenia podatku VAT.

 • Nowe warunki kierowania lekarzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.05.2020

 • Wyższe uposażenie strażaków od 1 stycznia 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.05.2020

 • Wyższe grupy uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.05.2020

 • Podwyżka stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SOP

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.05.2020

 • Zmiana stawek uposażenia zasadniczego policjantów

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.05.2020

 • Nowa wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.05.2020

 • Zmiany w rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.05.2020

 • Wyższy poziom uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.05.2020

 • Rozwiązania dla pracodawców w Tarczy antykryzysowej 2.0

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.05.2020

 • Biała lista – korzystne zmiany dla podatników

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.05.2020

  6 maja br. Sejm uchwalił ustawę, ograniczającą przypadki, gdy grożą sankcje za dokonywanie płatności na rachunek spoza białej listy. Najważniejsza zmiana to zwolnienie z obowiązku sprawdzania rachunku na białej liście, gdy płacimy stosując split payment. Nie będą groziły, tak jak do tej pory sankcje w VAT, ale również sankcje w PIT i CIT. Zwolnienie z sankcji w PIT i CIT będzie można stosować wstecznie, tj. do płatności dokonanych od 1 stycznia 2020 r. Po odwołaniu stanu epidemii na złożenie ZAW-NR będzie 7 dni zamiast 3 dni. W okresie epidemii termin ten wynosi 14 dni.

 • Jak ustalić, czy rozliczenie VAT uległo przedawnieniu

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.05.2020

  Zobowiązania podatkowe, w tym również w zakresie VAT, przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jednak specyfika podatku VAT powoduje problemy z ustaleniem terminu przedawnienia, szczególnie gdy rozliczenie kończyło się kwotą zwrotu lub nadwyżką do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, gdyż one też ulegają przedawnieniu. Ponadto nie można automatycznie przyjmować zawsze 5-letniego terminu, gdyż w praktyce ze względu na zawieszenie lub przerwanie często ulega on znacznemu wydłużeniu. Przedawnienie rozliczenia powoduje, że podatnik nie musi przechowywać już dokumentacji za ten okres, a organ nie może żądać zapłaty podatku i dokonywać kontroli rozliczenia. Podatnik nie może natomiast skorygować

 • Jak uzyskać wcześniejszy zwrot VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.05.2020

  Zwrot VAT możemy otrzymać w terminie 60 dni. Jest to podstawowy termin. Gdy potrzebujemy gotówki wcześniej, możemy wnioskować o jego skrócenie do 25 dni. Uzyskanie takiego zwrotu jest obostrzone licznymi warunkami, a przygotowanie wniosku pracochłonne. Tylko zwrot w terminie 25 dni na rachunek VAT nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Jest jednak minus tego rozwiązania. Nie możemy z tych środków swobodnie korzystać. Przepisy tarczy antykryzysowej nie wprowadziły zmian w tym zakresie, mimo że przedsiębiorcy postulowali o skrócenie terminu zwrotu i ułatwienia w jego otrzymaniu. MF zapewnia, że wydało wytyczne urzędom skarbowym, aby nieprzetrzymywały zwrotów, ale jak podkreśla zależy to zawsze od indywidualnej sytuacji podatnika.

 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – wymagania i formalności

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.05.2020

  Powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy na terytorium Polski wymaga, aby posiadał on prawo do legalnego pobytu oraz prawo do legalnego wykonywania pracy. Zatrudnienie cudzoziemców jest możliwe na podstawie różnych dokumentów. Są nimi: zezwolenie na pracę, oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy czy zezwolenie na pracę sezonową. Za powierzenie pracy cudzoziemcowi bez wymaganych zezwoleń pracodawcy grozi kara do 30 000 złotych grzywny, a pracownikowi deportacja i zakaz wjazdu do Polski do 3 lat.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK