do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Odpowiedzialność materialna pracowników za wyniki inwentaryzacji

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2020

  Inwentaryzacja przeprowadzana na polecenie pracodawcy przez pracowników jest najczęściej związana z ich odpowiedzialnością za mienie powierzone. Za czas poświęcony na ustalenie stanu określonych rzeczowych lub pieniężnych składników majątkowych po zakończeniu roku (lub po krótszych okresach) zatrudnieni mają prawo do wynagrodzenia za pracę. Jeśli zadania inwentaryzacyjne wiązały się z koniecznością pracy w godzinach nadliczbowych, wówczas wymagają one zrekompensowania czasem wolnym lub stosownymi dodatkami do wynagrodzenia za pracę.

 • E-sprawozdanie – problemy praktyczne

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2020

  Od 1 października 2018 r. wszystkie roczne sprawozdania finansowe muszą być sporządzane w postaci elektronicznej oraz składane drogą elektroniczną do odpowiedniego dla danego typu jednostki repozytorium - KRS lub do KAS. W raporcie przedstawiamy problemy praktyczne, z którymi można się spotkać, dokonując weryfikacji poprawności schem (struktur logicznych sprawozdań finansowych) oraz błędy, które mogą uniemożliwić skuteczne złożenie e-sprawozdania finansowego. Opracowanie jest skierowane głównie do podmiotów innych niż banki, ubezpieczyciele, domy maklerskie czy SKOK-i.

 • Zasady sporządzania korekty PIT-11 za 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2020

  Informacja PIT-11 jest podstawowym dokumentem służącym podatnikom do rocznego rozliczenia podatku. Płatnicy, którzy przy jej wypełnianiu popełnili błędy, mają obowiązek ją skorygować. Korektę należy sporządzić w formie elektronicznej, co do zasady, na tej samej wersji formularza, na której uprzednio złożono PIT-11. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje PIT-11 w wersji 25.

 • BILANS 2019. Rozliczenie bilansowo-podatkowe odpisów aktualizujących wartość należności dochodzonych na drodze sądowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2020

  Dość często występuje sytuacja, w której dłużnik wprawdzie nie kwestionuje należności, ale nie dokonuje też jej zapłaty, a telefoniczne i pisemne wezwania do zapłaty nie odnoszą żadnego skutku. W takiej sytuacji pozostaje skierować sprawę o zapłatę na drogę postępowania sądowego. Mamy wtedy do czynienia z prawdopodobieństwem utraty wartości użytkowej należności, którą należy prawidłowo rozliczyć rachunkowo i podatkowo oraz odpowiednio wykazać w sprawozdaniu finansowym.

 • Jak sporządzić zeznanie roczne PIT za 2019 r. po zmianach

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2020

  Rozliczenie rocznego PIT za 2019 r. stało się kwestią szczególnie skomplikowaną z uwagi na dużą liczbę zmian, jakie miały miejsce w przepisach updof w trakcie tego roku. Nowa skala podatkowa, nowe koszty pracownicze, to tylko niektóre ze zmian. Nie można zapomnieć o nowej uldze termomodernizacyjnej oraz zwolnieniu dla młodych. To drugie już wystarczająco skomplikowało płatnikom prawidłowe wystawienie informacji PIT-11. Dodatkowo w rozliczeniu za 2019 r. przedsiębiorstwa w spadku po raz pierwszy rozliczą się na zupełnie nowych, przeznaczonych tylko dla nich zeznaniach: PIT-36S, PIT-36LS i PIT-28S. Pojawiło się również kilka nowych załączników do zeznań rocznych. Jak poruszać się w gąszczu zeznań oraz wymienionych nowości, omawiamy w niniejszym dodatku.

 • Podatek od wartości dodanej nie jest kosztem ani przychodem w podatku dochodowym – odpowiedź na interpelację poselską

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2020

  Podatek od wartości dodanej płacony przez podatników w innych państwach UE należy traktować tak samo jak polski VAT. Minister Finansów potwierdził to w odpowiedzi na interpelację poselską, której fragment prezentujemy

 • Zwolnienie z PIT nagród związanych ze sprzedażą premiową – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2020

  Zwolnienie z PIT nagród związanych ze sprzedażą premiową obejmuje wyłącznie nagrody przyznawane kupującemu. Nie obejmuje zaś nagród wręczanych osobom, które same nie dokonują zakupu, ale mogą mieć jakiś wpływ na decyzje zakupowe innych osób - wyrok NSA z 26 listopada 2019 r., sygn. akt II FSK 2512/18.

 • Do 31 marca 2020 r. pracodawcy mają termin na złożenie zgłoszenia ZUS ZSWA za 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2020

  Płatnicy zatrudniający pracowników przy wykonywaniu prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze mają obowiązek sporządzić i przesłać do ZUS formularz ZUS ZSWA za 2019 r. Termin na złożenie tego dokumentu upływa 31 marca 2020 r.

 • Czy podatnik może zaliczyć do kosztów towary kupione od małżonka prowadzącego odrębną działalność gospodarczą – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2020

  Podatnik może zaliczyć do kosztów towary kupione od małżonka prowadzącego odrębną działalność gospodarczą. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

 • Czy płatnik może zaprzestać naliczania kosztów uzyskania przychodów na wniosek pracownika – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2020

  Płatnik nie może zaprzestać naliczania kosztów uzyskania przychodów na wniosek pracownika, który jest zatrudniony również w innym zakładzie pracy. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

 • Czy wydatki związane z procesem reklamacyjnym mogą być kosztem podatkowym spółki

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.02.2020

 • Zeznanie roczne CIT za 2019 r. – wybrane problemy

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.02.2020

 • Pojęcie zakładu zagranicznego przedsiębiorstwa – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.02.2020

 • Zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i odszkodowania w wypadkach losowych nie stanowią kosztów podatkowych - interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.02.2020

 • Wpłaty na rachunki bankowe spoza białej listy a wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i import usług - interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.02.2020

 • Wyższe odpisy na zfśs i świadczenie urlopowe w 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.02.2020

  Dla pracodawców, którzy w 2020 r. utworzyli zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie), i będą dokonywać odpisu na ten fundusz w maksymalnej wysokości, zmieni się podstawa do jego obliczenia. Będzie ją stanowić przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r., tj. 4134,02 zł. Ponadto zmieni się w 2020 r. kwota bazowa do ustalenia odpisu na zfśs dla nauczycieli, która wyniesie 2752,92 zł. Ustawa z 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 która wprowadza wskazane zmiany, na dzień oddania niniejszego numeru MPPiU oczekiwała na podpis prezydenta.

 • Postępowanie pracownika naruszające zasady bhp i sprzeczne z poleceniem pracodawcy nie wyklucza współodpowiedzialności pracodawcy za wypadek przy pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.02.2020

  Z odpowiedzialności za bezpieczeństwo w procesie pracy nie zwalnia pracodawcy niedopełnienie lub naruszenie obowiązków z zakresu bhp przez jego pracowników, którzy nie sprawowali właściwego nadzoru nad wykonywaniem pracy przez poszkodowanego pracownika (wyrok Sądu Najwyższego z 10 października 2019 r., I PK 137/18).

 • Na jakich zasadach obywatele brytyjscy mogą pracować w Polsce w 2020 r. po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.02.2020

  Unia Europejska oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej porozumiały się co do zasad wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. Na mocy umowy o wystąpieniu Wielka Brytania opuściła UE 1 lutego 2020 r. W tym dniu rozpoczął się także okres przejściowy w relacjach między UE a Zjednoczonym Królestwem, który będzie trwać do końca 2020 r. W tym czasie prawa pobytu i możliwości zarobkowania zarówno obywateli polskich na Wyspach Brytyjskich, jak i obywateli brytyjskich w Polsce zasadniczo nie ulegają zmianom.

 • Równoważny system czasu pracy – reguły wprowadzania i stosowania

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.02.2020

  W równoważnym systemie czasu pracy, dzięki możliwości wydłużenia pracy w dobie pracowniczej do 12 godzin, pracodawcy mogą bardziej elastycznie organizować pracę. Stosowanie tego systemu jest jednak zasadniczo dopuszczalne tylko wówczas, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją. Wymaga również prawidłowego planowania i realizowania z góry ustalonych harmonogramów pracy. Za naruszenie zasad pracy obowiązujących w równoważnym systemie czasu pracy pracodawcy grozi grzywna od 1000 do 30 000 zł.

 • Kodeks Księgowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.02.2020

 • Kodeks Księgowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.02.2020

 • Instrukcje VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.02.2020

 • Kodeks Księgowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.02.2020

 • Kodeks Księgowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.02.2020

 • Kodeks Księgowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.02.2020

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK