do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • MF kolejny raz wydłuża termin zapłaty zaliczek w PIT

  Artykuł aktualny | data dodania: 29.05.2020

  MF zdecydował się kolejny raz wydłużyć termin na zapłatę zaliczek w PIT. Zaliczki pobrane w marcu płatnicy będą mogli wpłacić do 20 sierpnia 2020 r., zaś zaliczki pobrane w kwietniu do 20 października 2020 r. To oznacza, że nie będą tego musieli zrobić do 1 czerwca 2020 r. Tak wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez MF w tej sprawie.

 • Nowe zasady rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych – po zmianach od 1 lipca 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 29.05.2020

  28 maja br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza długo oczekiwane zmiany w zakresie rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj.: wspólną procedurę dla magazynów call-off stock, zmienia zasady ustalania, która transakcja jest ruchoma w ramach łańcucha dostaw wewnątrz UE, oraz zaostrza warunki stosowania stawki 0% dla WDT. Zmiany mają obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

 • Pomoc finansowa dla firm z programów operacyjnych na lata 2014–2020

  Artykuł aktualny | data dodania: 29.05.2020

  W MK nr 5 z 2020 r. pisaliśmy o możliwości uzyskania przez polskie firmy pomocy finansowanej ze środków unijnych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. Dotyczyło to pomocy w zakresie pożyczek poręczeń i gwarancji. Od 28 maja obowiązuje również rozporządzenie pozwalające ponownie wykorzystywać te środki.

 • IFT-2R za 2019 r. można złożyć i przesłać później

  Artykuł aktualny | data dodania: 29.05.2020

  Termin przesyłania informacji IFT-2R zostanie przedłużony do końca siódmego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Taki projekt rozporządzenia przedstawiło Ministerstwo Finansów.

 • 1 czerwca upływa termin przekazania 1% podatku na rzecz OPP

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.05.2020

  Do 1 czerwca 2020 r. podatnicy PIT mogą przekazać w zeznaniu za 2019 r. 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Podatnicy, którzy złożyli już zeznanie roczne, a chcieliby przekazać 1% podatku na rzecz OPP, mogą to zrobić w ramach korekty zeznania złożonej do 30 czerwca 2020 r.

 • Kasy wirtualne – od 1 czerwca 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.05.2020

  Minister Finansów poinformował, że od 1 czerwca 2020 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące kas wirtualnych. Używanie kas wirtualnych nie jest obowiązkowe. To jedynie alternatywa dla wskazanych branż korzystających z kas rejestrujących.

 • Aplikacja na tablecie lub smartfonie będzie mogła zastąpić kasę fiskalną

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.05.2020

  26 maja br. MF podpisał rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. To pierwszy krok, aby kasy na urządzenia mobilne można było wprowadzić na rynek. Rozporządzenie to określa wymagania techniczne dla tego rodzaju kas oraz sposób ich używania. Na kasy w formie aplikacji przyjdzie nam pewnie jeszcze trochę poczekać. Powinny być dostępne przed kolejnym etapem wymiany kas starego typu na kasy online, który zostanie przesunięty na 1 stycznia 2021 r. Kasy w postaci aplikacji na urządzenia mobilne mają stanowić alternatywę dla tradycyjnych kas online. Korzystanie z nich będzie jednak ograniczone do niektórych rodzajów działalności, co określi kolejne rozporządzenie. Będą z nich mogli korzystać m.in. podatnicy, którym zostanie przesunięty termin

 • Czy przesunięcie z powodu koronawirusa płatności rat za samochód wzięty w leasing przed 1 stycznia 2019 r. powoduje konieczność stosowania limitu 150 000 zł

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.05.2020

 • Czy podatnik może otrzymać swoje dokumenty w formie elektronicznej – w związku ze zmianą biura rachunkowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.05.2020

 • Koła Gospodyń Wiejskich – pomoc finansowa

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.05.2020

 • Najpóźniej 30 maja urząd skarbowy musi powiadomić podatników o konieczności dopłaty PIT za 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.05.2020

  Jeżeli z zeznania za 2019 r. udostępnionego w ramach usługi e-PIT wynika konieczność dopłaty podatku, urząd skarbowy musi o tym powiadomić podatnika najpóźniej 30 maja 2020 r.

 • Publikacja sprawozdań OPP – w późniejszym terminie

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.05.2020

 • Pomoc w rozpoczęciu działalności na rzecz młodych rolników

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.05.2020

 • WDT i WNT nowych samochodów – nowe wzory deklaracji

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.05.2020

 • Tarcza finansowa PFR – odpowiedzi na pytania Czytelników

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.05.2020

 • Tarcza 3.0 – nowe rozwiązania antykryzysowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.05.2020

  16 maja 2020 r. weszły w życie przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 3.0. Jest to kolejna modyfikacja tarczy antykryzysowej wprowadzającej szczególne rozwiązania prawne łagodzące skutki ekonomiczne epidemii COVID-19. W publikacji przedstawiamy, jakie rozwiązania zostały wprowadzone tarczą 3.0.

 • Tarcza 4.0 – projekt przyjęty przez rząd

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.05.2020

  Rząd przyjął projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. tarcza 4.0).

 • Od 30 maja 2020 r. obowiązuje nowa wersja deklaracji VAT-IM

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.05.2020

 • Organizacje pożytku publicznego mają czas na publikację sprawozdań finansowych za 2019 r. do 15 października 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.05.2020

  W związku z epidemią koronawirusa przedłużony został termin zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego na stronie Narodowego Instytutu Wolności sprawozdania finansowego za 2019 r. i sprawozdania merytorycznego do 15 października 2020 r. . W przypadku organizacji, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, termin zamieszczania sprawozdań za 2019 rok nie uległ zmianie, czyli zamieszczają one sprawozdania za 2019 rok do 30 listopada 2020 roku.

 • Spółki publiczne mają czas na sporządzenie sprawozdania finansowego do 31 maja 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.05.2020

  Ministerstwo Finansów na swej stronie internetowej zamieściło kolejną odpowiedź na pytanie dotyczące terminu sporządzania sprawozdania finansowego w czasie trwania epidemii. Tym razem zostało wyjaśnione, że spółki publiczne podlegają KNF i w związku z tym mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe do 31 maja 2020 r a nie do 30 czerwca.

 • Jakie skutki podatkowe ma otrzymanie pożyczki w ramach tarczy antykryzysowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.05.2020

  Podatnicy, którzy otrzymują pożyczki z PFR mają wątpliwości czy stanowią one dla nich przychód podatkowy oraz czy opłacone z tych środków wydatki mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Poniżej wyjaśnienia MF dotyczące poszczególnych kwestii związanych z takimi pożyczkami.

 • Komunikat GIIF w związku z zagrożeniami w obszarze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, powiązanymi z rozprzestrzenianiem się COVID-19

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2020

  Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) poinformował w komunikacie[1], że rozszerzająca się pandemia COVID-19 spowodowała szereg działań ukierunkowanych na wsparcie polskiej gospodarki i sektora prywatnego, które zostały podjęte przez Rząd RP, m.in. poprzez wprowadzenie tzw. tarczy antykryzysowej, a w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - przez przesunięcie końcowego terminu zgłoszenia spółek utworzonych przed 13 października 2019 r. do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych na dzień 13 lipca 2020 r.

 • Praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień, o których mowa w art. 74 i art. 86 ustawy AML

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2020

  W związku z wątpliwościami dotyczącymi należytego sposobu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w szczególności w zakresie oceny stosunków gospodarczych oraz uzyskiwania informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru, a także badania źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta Generalny Inspektor Informacji Finansowej (dalej „GIIF”) wydał komunikat[1], w którym zwrócił uwagę m.in. na kilka istotnych kwestii.

 • Wpływ zmian ustawy o biegłych rewidentach na SWKJ

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2020

  PIBR przygotowała i udostępniła nowe opracowanie pt. „System Wewnętrznej Kontroli Jakości (SWKJ) - wymogi wynikające ze zmiany ustawy o biegłych rewidentach”.

 • Sprawozdanie z działalności w czasie COVID-19

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2020

  Jednostki gospodarcze dołączają do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz specjalistycznych funduszy

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK