do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • SN z dnia 11 lutego 2021 r., sygn. III KK 455/19

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.05.2021

 • SN z dnia 4 lutego 2021 r., sygn. IV KK 232/20

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.05.2021

 • SLIM VAT – objaśnienia podatkowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.05.2021

 • Jak od 1 lipca 2021 r. rozliczyć akcyzę od samochodu osobowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.05.2021

 • Problemy z rozliczaniem VAT przy transakcjach z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.05.2021

  Świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego powoduje niekiedy problemy w zakresie rozliczeń VAT. Dzieje się tak przede wszystkim wtedy, gdy usługi te świadczone są przez czynnych podatników VAT. Podatnicy muszą pamiętać przede wszystkim o szczególnym sposobie powstawania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz braku prawa do odliczenia przy nabywaniu towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.

 • Faktury korygujące „in minus” – objaśnienia podatkowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.05.2021

  MF wydał 23 kwietnia 2021 r. objaśnienia podatkowe dotyczące pakietu Slim VAT, czyli zmian, które zostały wprowadzone do ustawy o VAT od 2021 r. Największa część tych objaśnień jest poświęcona fakturom korygującym „in minus”, czyli zmianom, które w praktyce sprawiają podatnikom najwięcej problemów.

 • Nabycie towarów montowanych lub instalowanych od zagranicznego podatnika – skutki w VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.05.2021

  Przepisy ustawy o VAT w specyficzny sposób traktują miejsce dostawy towarów, które są jednocześnie instalowane lub montowane. Jest to więc miejsce dokonania tejże instalacji czy montażu. Zatem przy nabyciu od podatnika zagranicznego miejscem świadczenia jest terytorium Polski. Niestety, tego typu transakcje nierzadko są mylone np. z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów bądź z importem usług. Poza tym w praktyce trudności może sprawiać określenie, jak rozumieć pojęcie „proste czynności umożliwiające funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem” - w tym ostatnim przypadku przy zakupie od zagranicznego podatnika byłoby to jednak WNT. Natomiast montaż czy instalacja o charakterze specjalistycznym różni się w skutkach

 • Czy można wystawić fakturę korygującą gdy nabywca lub sprzedawca zakończył działalność gospodarczą

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.05.2021

  Zasady wystawiania faktur korygujących między czynnymi podatnikami VAT nie budzą większych wątpliwości. Kwestia ta staje się jednak bardziej skomplikowana, jeżeli jedna ze stron transakcji zlikwidowała już działalność gospodarczą. Gdy to sprzedawca, który zlikwidował działalność, ma wystawić korektę, zdaniem organów nie ma takiego prawa. Zajmują one takie stanowisko mimo korzystnych orzeczeń.

 • Zmiany od 1 czerwca 2021 r. zasad prowadzenia postępowań celnych i określania należnych podatków od importu towarów

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.05.2021

  Ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w zakresie wymiaru VAT, akcyzy od importowanych towarów oraz zmiany w Prawie celnym, które mają ułatwić funkcjonowanie zarówno organom podatkowym, jak i podatnikom. Zmiany będą obowiązywały od 1 czerwca 2021 r.

 • Jakie zmiany w akcyzie wprowadzają najnowsze nowelizacje

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.05.2021

  Jak informuje MF, rewolucyjne zmiany w akcyzie mają na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w opodatkowaniu akcyzą poprzez uszczelnienie obrotu wyrobami akcyzowymi oraz samochodami. W tym celu wprowadzono nowe obowiązki. Deklaracje zasadniczo będą składane tylko w formie elektronicznej. Ewidencje też będą prowadzone w takiej formie. Nowe obowiązki będą dotyczyły samochodów osobowych, ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Zaostrzono także warunki, kiedy można utracić zezwolenie na prowadzenie działalności akcyzowej. Zmiany wchodzą w życie w kilku etapach.

 • TSUE podważył polskie przepisy o 20% sankcji VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.05.2021

  Polskie przepisy ustawy o VAT przewidujące sankcję w postaci 20% dodatkowego zobowiązania dla wszystkich podatników, którzy dokonali korekty po kontroli w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, naruszają zasadę proporcjonalności wynikającą z przepisów dyrektywy UE. Tak wynika z orzeczenia TSUE z 15 kwietnia 2021 r., w „polskiej” sprawie C-935/19 (Grupa Warzywna sp. z o.o.). Trybunał zakwestionował w polskich przepisach brak rozróżnienia między przypadkiem, gdy nieprawidłowość wynika np. z błędu w ocenie stawki VAT, a takimi stanami faktycznymi, gdzie wystąpiłoby np. oszustwo i uszczuplenie należności podatkowych.

 • Wymiana kas do końca czerwca 2021 r. dla kolejnych grup podatników

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.05.2021

  Do końca czerwca 2021 r. kasy online musi zakupić 6 nowych grup podatników. Nie zawsze jednak podatnicy są pewni, czy wykonywane przez nich usługi objęte są tym obowiązkiem. Świadczą o tym liczne interpretacje.

 • RODZAJE WSPARCIA DLA BRANŻ Z TARCZY 8.0 i 9.0 – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.05.2021

 • Rozłożenie sprzedaży majątku w czasie nie można uznać za unikanie opodatkowania – opinia zabezpieczająca Szefa KAS

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.05.2021

  Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał opinię zabezpieczającą przed zastosowaniem klauzuli obejścia prawa. Opinia dotyczy sytuacji podatnika dokonującego sprzedaży zespołu nieruchomości. Podatnik ten rozłożył w czasie transakcję sprzedaży, uzyskując z tego tytułu wymierną korzyść podatkową w postaci możliwości odliczenia straty podatkowej, której w przeciwnym wypadku podatnik nie mógłby odliczyć. Szef KAS uznał, że nie można uznać takiego działania za unikanie opodatkowania.

 • Jak ująć w księgach rachunkowych różnicę między CIT-8 a sumą zaliczek

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.05.2021

  Trwająca pandemia COVID-19 spowodowała, że Ministerstwo Finansów zdecydowało się m.in. przedłużyć do końca czerwca 2021 r. czas na złożenie zeznań podatkowych CIT-8 za 2020 r. Jest to o tyle istotne, że firmy będące w trudnej sytuacji finansowej mogą nie tylko odroczyć na 3 miesiące obowiązek sporządzenia zeznania, ale również odroczyć wpłacenie należnego podatku z tego tytułu. Należy jednak pamiętać, że w księgach rachunkowych kwotę podatku dochodowego wynikającą z rocznego zeznania CIT-8 należy „przypisać” do roku 2020, jak również w tym roku (2020) obciążyć tym zobowiązaniem wynik finansowy jednostki.

 • Rodzaje wsparcia dla branż z tarczy 8.0 i 9.0 - zestawienie tabelaryczne

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.05.2021

 • REZYDENCJA PODATKOWA ORAZ ZAKRES OBOWIĄZKU PODATKOWEGO OSÓB FIZYCZNYCH W POLSCE– objaśnienia podatkowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.05.2021

 • Kiedy sprzedawca rozlicza faktury korygujące

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.04.2021

  Termin rozliczenia faktury korygującej "in minus" w 2021 r. przez sprzedawcę jest uzależniony od tego, jakie zasady rozliczeń stosuje, tj. stare czy nowe. W przypadku faktur korygujących "in plus" termin rozliczenia jest uzależniony od tego, kiedy powstała przyczyna wystawienia takiej faktury. Termin ten został w końcu uregulowany w ustawie o VAT.

 • Kiedy nabywca rozlicza faktury korygujące

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.04.2021

  Termin rozliczenia faktury korygującej "in minus" w 2021 r. przez nabywcę jest uzależniony od tego, jakie zasady rozliczeń stosuje, tj. stare czy nowe. Natomiast w przypadku faktur korygujących "in plus" termin rozliczenia jest uzależniony od tego, kiedy otrzyma taką fakturę i czy u sprzedawcy powstał już obowiązek podatkowy.

 • Sankcje wyłączone z kosztów podatkowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.04.2021

 • Wykaz należności wpłacanych na mikrorachunek

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.04.2021

 • SLIM VAT – objaśnienia podatkowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.04.2021

 • Motywowanie pracowników w czasie pandemii COVID-19

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.04.2021

 • SLIM VAT – objaśnienia podatkowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.04.2021

 • Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie – zasady sporządzania

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.04.2021

  Podstawą wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone im mienie jest zawarcie umowy. Zawiera się ją na piśmie, pod rygorem nieważności. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej powinna określać dokładnie, jakie mienie pracodawca powierza pracownikom, jaki jest zakres odpowiedzialności za nie poszczególnych pracowników oraz tryb postępowania w przypadku, gdy dojdzie do straty w mieniu pracodawcy. W umowie tej reguluje się także sposób przeprowadzania inwentaryzacji oraz sytuacje, kiedy poszczególni pracownicy są zwolnieni ze wspólnej odpowiedzialności.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK