do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Rozrachunki z właścicielami w spółkach osobowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2019

  Osobowe spółki handlowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) są odrębnymi podmiotami prawa i działają na podstawie przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Specyfika rachunkowości tych spółek wynika m.in. z faktu, że to wspólnicy, a nie spółka, są podatnikami podatku dochodowego.

 • Pracownicze plany kapitałowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2019

  Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, dalej zwana ustawą o PPK.

 • Mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2019

  Zgodnie z ogólną zasadą VAT należny od dostawy towarów czy świadczenia usług rozlicza sprzedawca. Wyjątkiem od tej zasady jest mechanizm odwrotnego obciążenia (ang. reverse charge). W mechanizmie tym zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego od dokonanej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT jest nabywca towarów lub usług.

 • Dochowanie należytej staranności przy odpowiednich procedurach wewnętrznych

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2019

  Koncepcja dochowania należytej staranności w Polsce ma zastosowanie w odniesieniu do różnych podatków, tj. podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatków dochodowych, np. w zakresie podatku u źródła (WHT).

 • Jak potraktować księgowo jednorazowy wydatek na grupową polisę na życie sponsorowaną przez pracodawcę?

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2019

  Przedsiębiorstwo chce opłacić pracownikom grupowe ubezpieczenie na życie. Płatność za nie odbędzie się jednorazowo. Jak księgować taki wydatek?

 • Kiedy można rozwiązać rezerwy na naprawy gwarancyjne?

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2019

  Firma musi stworzyć rezerwy na naprawy gwarancyjne sprzedawanych przez siebie produktów. Kiedy można je rozwiązać?

 • Czy są oficjalne wzory dokumentów dotyczących obrotu magazynowego?

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2019

  Jak przepisy dotyczące rachunkowości regulują kwestię dokumentów dotyczących obrotu magazynowego? Czy są jakieś ustawowo określone wzory takich dokumentów?

 • Obrót nowymi towarami a procedura VAT marża – stanowisko MF z komentarzem

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2019

  Nie jest prawnie możliwe stosowanie procedury VAT marża i wystawianie faktur „procedura marży - towary używane” do dostaw towarów nowych. Takie stanowisko opublikowało Ministerstwo Finansów. Przedstawiamy treść komunikatu MF wraz z komentarzem eksperta.

 • 1 lipca 2019 r. weszła nowa wersja struktury JPK-FA

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2019

  Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów została opublikowana druga wersja struktury JPK-FA(2). Będzie ona obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

 • Jednolite deklaracje podatkowe od właścicieli nieruchomości

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2019

  Od 1 lipca 2019 r. gminne organy podatkowe mają obowiązek przyjmowania deklaracji i informacji od właścicieli nieruchomości w formie elektronicznej. Dotyczy to deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Korzystną dla podatników zmianą jest także ujednolicenie deklaracji na te podatki. Przedsiębiorcy składający deklaracje od nieruchomości położonych w wielu gminach nie będą już musieli korzystać z wielu różniących się od siebie wzorów deklaracji.

 • Podatek od sprzedaży detalicznej może być pobierany – wyrok TSUE

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2019

  Sprzedawcy będą od 2020 r. płacili podatek od sprzedaży detalicznej. Decyzja Komisji Europejskiej (KE) dotycząca tego podatku jest bowiem nieważna. Podatek od sprzedaży detalicznej nie może być uznany za pomoc państwa i tym samym jego przyjęcie nie naruszało prawa unijnego. Tak wynika ze stanowiska zajętego 16 maja 2019 r. przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Jeżeli stanowisko się uprawomocni, polski fiskus będzie mógł rozpocząć pobieranie tej daniny już w przyszłym roku.

 • Od 1 września 2019 r. mniej problemów przy składaniu e-sprawozdań finansowych do KRS

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2019

  Ministerstwo Finansów udostępniło nowe, poprawione struktury logiczne sprawozdań finansowych dla jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS (wersja 1-2). Zmiany dotyczą sposobu identyfikowania jednostki. W miejsce jednego pola identyfikującego jednostkę wprowadzono dwa pola przeznaczone na numer NIP i numer KRS. W ten sposób dostosowano struktury logiczne e-sprawozdań do systemu internetowego KRS, który wymaga przy zgłaszaniu sprawozdań finansowych posługiwania się wyłącznie numerem KRS. Nowe, poprawione struktury logiczne zaczną obowiązywać dla sprawozdań tworzonych po 1 września 2019 r.

 • Mobbing w pracy – na czym polega i jak pracodawca może się przed nim chronić

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.07.2019

  Od 7 września 2019 r. pracownicy będą mogli dochodzić odszkodowań od pracodawcy nie tylko w przypadku rozwiązania umowy o pracę z powodu mobbingu, ale także wtedy, gdy mimo mobbingu nie zdecydują na rozwiązanie umowy o pracę. Nowelizacja przepisów może zatem spowodować wzrost liczby roszczeń pracowników z tytułu mobbingu. Żeby przeciwdziałać takim roszczeniom, pracodawca powinien wiedzieć, jakie zachowania mogą być uważane za mobbing, oraz wdrożyć w firmie procedury antymobbingowe.

 • Jak wypełnić formularz ZUS RIA

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.07.2019

  Raport informacyjny ZUS RIA jest dokumentem, którego złożenie umożliwia skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 lat do 10 lat. Jest on składany za osobę zatrudnioną, która została u danego płatnika po raz pierwszy zgłoszona do ubezpieczeń w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r.

 • Jakie są skutki wyroku TSUE w sprawie kart paliwowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.07.2019

  Wyrok TSUE w sprawie kart paliwowych dotknie ogromną grupę podmiotów, przede wszystkim firm transportowych, leasingodawców i leasingobiorców. Wyrok prawdopodobnie wyeliminuje z rynku działalność polegającą na pośredniczeniu w wystawianiu kart paliwowych. Przedstawiamy skutki wyroku - w komentarzu eksperta.

 • Nowy wzór deklaracji na podatek od niektórych instytucji finansowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.07.2019

 • Fundusz Promocji Roślin Oleistych

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.07.2019

 • Opłaty RTV na 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.07.2019

 • Posiłki profilaktyczne dla pracowników – w punktach gastronomicznych

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.07.2019

 • Elektroniczne formularze w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.07.2019

 • Informacja o lasach i deklaracja na podatek leśny

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.07.2019

 • Zaniechanie poboru PCC od sprzedaży i wymiany walut wirtualnych

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.07.2019

 • Nowy wzór świadectwa pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.07.2019

 • Przedłużenie terminu wpłaty exit tax

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.07.2019

 • Podatek u źródła u podatników CIT

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.07.2019

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK