do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Co zrobić, gdy ZUS opóźnia się ze zwrotem płatnikowi nadpłaconych składek

  Porada aktualna | data dodania: 21.06.2017

  PROBLEM Nasza spółka w marcu 2017 r. złożyła w ZUS korekty dokumentacji rozliczeniowej za lata 2013–2015. W wyniku korekt powstała nadpłata, którą chcemy odzyskać. Na początku czerwca 2017 r. wystąpiliśmy do ZUS z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Niestety, zamiast rozliczenia nadpłat ZUS przesłał nam informację o wszczęciu

 • Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru składek ZUS pracownika oddelegowanego do pracy za granicą

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  PROBLEM Nasza spółka będzie wysyłać pracowników do pracy za granicą. W związku z tym pojawiły się wątpliwości dotyczące prawidłowego ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Chcielibyśmy wiedzieć, jak ustalić wysokość podstawy oskładkowania, w przypadku gdy pracownik jest oddelegowany za granicę

 • Jak rozliczyć wyjazd pracownika na urlop służbowym samochodem

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  PROBLEM Jednemu z pracowników zamierzamy w czerwcu na okres 14 dni udostępnić nieodpłatnie nasze firmowe auto o pojemności silnika 2000 cm3, aby mógł z niego korzystać w trakcie urlopu wypoczynkowego. Dodatkowo postanowiliśmy zafundować zatrudnionemu paliwo. Czy w opisanej sytuacji wartość dodatkowego przychodu, jaki

 • Jak wykazać okresy przerw w ZUS RSA utworzonym w programie Płatnik

  Porada aktualna | data dodania: 14.06.2017

  PROBLEM Wynagrodzenia w naszej spółce są wypłacane 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni i rozliczane w zakresie składek ZUS 15. dnia kolejnego miesiąca. A zatem sporządzając dokumentację rozliczeniową np. za maj 2017 r. w raporcie ZUS RSA wskazywałam okresy pobierania świadczeń chorobowych za kwiecień. Jeden z

 • Jakie są warunki zwolnienia ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej ze składek ZUS i podatku

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2017

  PROBLEM Chcemy wypłacać ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 20 zł miesięcznie. Będzie on ustalany ryczałtowo, niezależnie od ponoszonych przez pracownika kosztów prania. Czy ekwiwalent powinien być oskładkowany i opodatkowany? RADA Według ZUS ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, którego wysokość

 • Jak ustalić zakres ubezpieczeń nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach i jednocześnie realizującego umowy zlecenia

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2017

  PROBLEM Nauczyciel zatrudniony w dwóch szkołach osiąga w sumie wynagrodzenie z dwóch stosunków pracy w kwocie 1850 zł (łącznie jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy). Dodatkowo osoba ta wykonuje dwie umowy zlecenia: jedną rozliczaną godzinowo – w zależności od przepracowanych godzin – od 140 zł do 280

 • Czy pracownik może jednocześnie pobierać zasiłki chorobowy i macierzyński

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2017

  PROBLEM Nasz pracownik wystąpił 28 kwietnia 2017 r. z wnioskiem o urlop ojcowski na okres od 15 do 28 maja 2017 r. Urlop został mu udzielony, zgodnie z wnioskiem. Od 10 maja stał się niezdolny do pracy w związku z chorobą i dostarczył zaświadczenie lekarskie do 19 maja 2017 r. Do jakiego świadczenia ma prawo - do

 • Kiedy pracownik nabędzie prawo do wynagrodzenia chorobowego bez okresu wyczekiwania

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2017

  PROBLEM Zatrudniliśmy pracownika 4 maja 2017 r. W okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 października 2014 r. był on zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Od 2 listopada do 31 grudnia 2014 r. był zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny. Natomiast od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2017 r. podlegał dobrowolnemu

 • Jak w raportach rozliczeniowych za pracowników wykazywać przesunięcie wypłaty wynagrodzeń i przerwy w opłacaniu składek

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2017

  Problem Firma od maja 2017 r. zatrudniła pracowników, którym wypłaca wynagrodzenie przelewem 10. dnia następnego miesiąca, tj. wynagrodzenie za maj 2017 r. zostanie wypłacone 9 czerwca. Jeden z pracowników przebywał na zwolnieniu lekarskim od 8 do 12 maja i otrzyma z tego tytułu wynagrodzenie za czas choroby. Natomiast inny

 • Czy sfinansowanie pracownikowi składki na rzecz izby inżynierów budownictwa jest przychodem

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  PROBLEM Pracownikom posiadającym uprawnienia budowlane zamierzamy zwrócić kwotę składki wnoszonej przez nich na rzecz okręgowej izby inżynierów budownictwa. Czy od tego świadczenia będziemy zobowiązani odprowadzić składki ZUS i zaliczkę podatkową? Czy na kwestie podatkowo-składkowe może mieć wpływ fakt pokrycia z naszej

 • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku, jeśli pracownik przekroczył roczną podstawę wymiaru składek

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  PROBLEM: Otrzymaliśmy z ZUS zawiadomienie, że pracownik przekroczył w grudniu 2016 r. roczną podstawę wymiaru składek, dlatego składki powinniśmy odprowadzić od kwoty 1000 zł (pracownik otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości 10 000 zł). Pracownik od 14 do 24 marca 2017 r. był niezdolny do pracy. W jakiej wysokości

 • Jak ustalić obowiązek ubezpieczeniowy za menedżera prowadzącego własną działalność i zatrudnionego w ramach stosunku pracy

  Porada aktualna | data dodania: 04.05.2017

  PROBLEM Nasza firma zatrudnia członka zarządu na podstawie kontraktu menedżerskiego, który jest wykonywany w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez tę osobę. Jednocześnie menedżer jest zatrudniony w ramach stosunku pracy w innej spółce tej samej grupy kapitałowej. Z jakiego tytułu osoba ta będzie podlegać

 • Jak ustalić podstawę zaliczki podatkowej i składek ZUS pracownika oddelegowanego do pracy za granicą

  Porada aktualna | data dodania: 25.04.2017

  PROBLEM Pracownik został oddelegowany do pracy w Wielkiej Brytanii od 5 kwietnia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., pozostając przez cały ten okres objętym ubezpieczeniami w ZUS. Załóżmy, że w kwietniu wypracował następujące wynagrodzenie: - za czas pracy w Polsce: 514,48 zł brutto, - za czas pracy za granicą: 1224 GBP, co

 • Kiedy rolnik prowadzący działalność gospodarczą zostanie wyłączony z ubezpieczenia w KRUS

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2017

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą i jednocześnie jestem rolnikiem. Od kilku lat jestem ubezpieczony w KRUS, jednak za 2016 r. przekroczyłem roczną kwotę graniczną podatku dochodowego. Czy to przekroczenie powoduje, że zostanę wyłączony z ubezpieczenia rolnego? Jeśli tak, to jakich formalności powinienem dopełnić i z

 • Jakim ubezpieczeniom podlega umowa zlecenia, która w części była wykonywana w trakcie urlopu ojcowskiego

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2017

  PROBLEM Na okres od 3 do 28 kwietnia 2017 r. zatrudniliśmy na podstawie umowy zlecenia osobę będącą pracownikiem innego podmiotu, u którego uzyskuje ona co miesiąc pensję niższą od wynagrodzenia minimalnego. Przez pierwsze dwa tygodnie wykonywania zlecenia (czyli do 16 kwietnia) zleceniobiorca korzystał u swojego

 • Czy zwolnienie ze składek na FP i FGŚP za „młodego bezrobotnego” można kontynuować po umowie o pracę na okres próbny

  Porada aktualna | data dodania: 13.04.2017

  PROBLEM Od 1 marca 2017 r. w naszej firmie zatrudniamy na umowę o pracę na 3-miesięczny okres próbny osobę, która nie ukończyła 30 lat i bezpośrednio przed zatrudnieniem była zarejestrowana jako bezrobotna. Zamierzamy przedłużyć zatrudnienie tego pracownika i zaproponować mu zawarcie kolejnej umowy, na czas

 • Jak prawidłowo wypełnić raport ZUS RCA za osobę współpracującą

  Porada aktualna | data dodania: 13.04.2017

  PROBLEM Od roku prowadzę działalność gospodarczą. Po raz pierwszy wypełniam formularz ZUS RCA za siebie i swojego męża – jako osobę współpracującą. Jak w raporcie należy rozpisać finansowanie składek w przypadku osoby prowadzącej działalność oraz w przypadku osoby współpracującej? Dodam, że obydwoje

 • Kiedy kwota dodatku do wynagrodzenia wypłacanego za okres pobierania świadczeń chorobowych stanowi podstawę wymiaru składek

  Porada aktualna | data dodania: 13.04.2017

  Pracownikom naszej spółki raz na kwartał jest wypłacana premia uznaniowa. Zgodnie z regulaminem wynagradzania premia ta stanowi element płacowy, którego wypłata i wysokość jest uzależniona od uznania pracodawcy oraz aktualnej kondycji finansowej spółki. W praktyce otrzymujemy od zarządu listę pracowników z kwotami

 • Czy bony zakupowe na elektronicznej karcie podlegają wyłączeniu z oskładkowania

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Nasza firma przewidziała dla zatrudnionych pracowników bony zakupowe na elektronicznej karcie, które są opłacane ze środków obrotowych. Zgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania są one współfinansowane przez pracowników i nie mogą być wymieniane na gotówkę. Czy w tej sytuacji bony mogą korzystać z wyłączenia

 • Z jakiego okresu ustalić podstawę wymiaru zasiłku przy częstych niezdolnościach do pracy

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Pracownica była nieobecna w pracy z powodu choroby od 1 do 5 czerwca 2016 r., od 1 do 4 września 2016 r., od 15 do 20 listopada 2016 r. i od 15 do 25 lutego br. Dotychczas cały czas przyjmowaliśmy dla pracownicy podstawę wymiaru ustaloną dla zasiłku chorobowego z czerwca 2016 r., tj. od czerwca 2015 r. do maja 2016 r., z wyjątkiem zasiłku wypłaconego w lutym 2017 r. Czy nasze postępowanie było prawidłowe?

 • Czy opłata za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC może być kosztem podatkowym

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Czy opłata spółki na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów może stanowić koszt podatkowy? RADA Nie, tego rodzaju opłaty nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Zdaniem organów podatkowych jest to bowiem sankcja nałożona na

 • Czy członek rady nadzorczej podlegający ubezpieczeniu rolniczemu musi zostać zgłoszony do ZUS

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  W skład rady nadzorczej spółki akcyjnej zostanie powołana osoba podlegająca ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik. Członkowie rady nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za comiesięczne posiedzenia rady. Czy w przypadku osoby zgłoszonej do ubezpieczeń w KRUS przychody te będą oskładkowane?

 • Czy można skutecznie odwołać się od decyzji ZUS, jeżeli minął termin na złożenie odwołania

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Od 1 listopada 2016 r. prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (gabinet logopedyczny). 12 lutego 2017 r. urodziłam dziecko. Ponieważ moja córka jest wcześniakiem, do końca kwietnia 2017 r. przebywałam razem z nią w szpitalu, ze względu na konieczność specjalistycznej opieki. W tym czasie ZUS odmówił mi wypłaty zasiłku macierzyńskiego, o który wnioskowałam, i wydał decyzję, w której zostało stwierdzone, że moja działalność została założona dla pozoru, żeby zapewnić mi zasiłek. Decyzję odebrała moja matka, 15 marca 2017 r. Ze względu na fakt, że stale przebywałam w szpitalu z dzieckiem, nie odwołałam się od decyzji ZUS we wskazanym terminie. Chciałabym zrobić to teraz. Czy mam taką możliwość i czy jest jeszcze szansa, abym uzyskała zasiłek macierzyński?

 • Jak sporządzić korektę dokumentacji ZUS po uznaniu niezdolności do pracy za chorobę zawodową pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Nasz pracownik (w wieku 55 lat) od 4 września 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. był nieprzerwanie niezdolny do pracy wskutek choroby i za okres tej niezdolności do pracy wypłaciliśmy mu za 14 dni wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy. 3 kwietnia 2017 r. otrzymaliśmy orzeczenie stwierdzające u tego pracownika chorobę zawodową. Doręczył on także zaświadczenie o tym, że niezdolność do pracy trwająca od 4 września 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. miała związek ze stwierdzoną chorobą zawodową. W jaki sposób należy skorygować dokumentację rozliczeniową ZUS po wypłacie wyrównania świadczeń chorobowych do 100% podstawy ich wymiaru?

 • Jak usprawiedliwiać nieobecność w pracy i udzielać urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który pracuje na nocne zmiany

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Pracownik pracuje na zmiany. Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim wystawionym do niedzieli włącznie. Czy w związku z tym pracownik powinien przyjść do pracy na nocną zmianę, która zaczyna się od godz. 22.00 w niedzielę, na którą ma wystawione zwolnienie lekarskie? Pracę skończyłby o godz. 6.00 w poniedziałek. Jak udzielać pracownikowi urlopu wypoczynkowego, jeżeli pracuje na nocną zmianę w godz. 22.00–6.00? Czy na dzień, kiedy rozpoczyna pracę, czy na dzień, kiedy ją kończy?