do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak wiekować należności handlowe w księgach rachunkowych

  Porada aktualna | data dodania: 10.01.2017

  Prawo bilansowe nakazuje (co do zasady), by jednostki gospodarcze na koniec każdego roku obrotowego wyceniały posiadane składniki majątku (w tym należności handlowe) w wartości, według których wprowadzono je do ksiąg rachunkowych. Wartości te nie powinny jednak przekraczać korzyści ekonomicznych możliwych do uzyskania dzięki ich posiadaniu (sprawowaniu nad nimi kontroli). Zatem jeśli na dzień bilansowy dany składnik aktywów utracił – w zależności od sytuacji – całkowicie lub częściowo zdolność do przynoszenia jednostce korzyści ekonomicznych, konsekwencją jest konieczność dokonania odpisu aktualizującego, obniżającego na dzień bilansowy jego wartość bilansową. W przypadku należności handlowych pomocnym narzędziem w określeniu ich realnej wartości na dzień bilansowy (a tym samym i

 • Co powinna zawierać umowa zawarta z biurem rachunkowym?

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Podpisywanie umowy z biurem rachunkowym to dla wielu przedsiębiorców bardzo stresujące zadanie. Na co zwrócić w niej uwagę? Jak czytać taki dokument, skoro o księgowości przedsiębiorca najczęściej wie bardzo mało? Jakie elementy może zapisać w umowie biuro rachunkowe i co koniecznie powinno się w niej znaleźć?

 • Czy biuro rachunkowe może zrezygnować z ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Jeżeli osiągany przez biuro rachunkowe obrót z tytułu sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w żadnym roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 20.000 zł, to może ono korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Tym samym, przy spełnieniu tych warunków, biuro rachunkowe ma prawo zaprzestać prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

 • Księgi wadliwe i księgi nierzetelne - co oznaczają?

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Prowadzenie ksiąg niezgodnie z prawem lub stanem rzeczywistym może powodować powstanie ksiąg wadliwych lub nierzetelnych. Jedynie księgi rzetelne i niewadliwe stanowią dowód w postępowaniu podatkowym.

 • Zakładanie biura rachunkowego - co warto wiedzieć?

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Otwarcie biura rachunkowego to szansa na własny biznes i odcięcie się od marudzącego szefa. Jakie warunki należy spełnić, aby móc założyć biuro rachunkowe.

 • Biuro rachunkowe ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy?

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Biura rachunkowe, które należą do kręgu podmiotów wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy mają obowiązek przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Do narzędzi kontroli należą m.in. rejestrowanie transakcji oraz identyfikowanie klientów, a także monitoring danych.

 • Jakie są rodzaje, co zawierają i jak powinny być prowadzone księgi rachunkowe?

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Księgi rachunkowe które powinny być prowadzone przez przedsiębiorcę to: dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych, inwentarz. Dowiedz się jak powinny być prowadzone księgi rachunkowe?

 • Czy można założyć biuro rachunkowe nie posiadając licencji Ministra Finansów?

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Wiele osób chciałoby otworzyć własne biuro rachunkowe. Od 10 sierpnia 2014 r. jest to łatwiejsze, niż kiedykolwiek przedtem.

 • Jak uzyskać duplikat certyfikatu księgowego

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Co trzeba zrobić jeżeli zgubimy lub w inny sposób utracimy certyfikat księgowego. Przede wszystkim nie popadajmy w panikę. Można przecież uzyskać duplikat certyfikatu.

 • Czym są spowodowane błędy biur rachunkowych

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Biura rachunkowe są instytucją, której przedsiębiorcy mogą przekazać odpowiedzialność za prowadzenie księgowości swojej firmy. Zaletą jest też niższy koszt w porównaniu z księgową na etacie. Jednak należy się liczyć z problemami do których mogą doprowadzić błędy popełniane przez biura rachunkowe.

 • Wydanie pkpir klientowi przez biuro rachunkowe

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Jako biuro rachunkowe zajmujemy się prowadzeniem ksiąg przychodów i rozchodów przedsiębiorców. Klient po zawarciu umowy o świadczenie usług dokonuje stosownej zmiany w CEIDG, wskazując nasze biuro rachunkowe jako podmiot prowadzący dokumentację rachunkową oraz siedzibę naszego biura jako miejsce jej przechowywania. Na podstawie stosowanego przez nas wzoru umowy, po zakończeniu roku podatkowego, wydajemy klientowi jego pkpir za ten rok. Klient przechowuje pkpir we własnym zakresie aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Czy w związku z wydaniem mu pkpir za 2015 rok klient powinien dokonać zmian we wpisie do CEIDG?

 • Jaka jest stawka VAT na usługi wybielania zębów

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Nasze biuro rachunkowe obsługuje klientów świadczących usługi stomatologiczne, tj. kilku lekarzy stomatologów oraz niepubliczny zakład opieki zdrowotnej mający status podmiotu leczniczego. Nasi klienci na usługi wybielania zębów żywych oraz leczonych endodontycznie (kanałowo) stosują zwolnienie z VAT. Mamy wątpliwości, czy nasi klienci prawidłowo stosują zwolnienie do świadczonych usług wybielania zębów żywych i leczonych kanałowo?

 • Jak założyć biuro rachunkowe?

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Właściciele większości działających na rynku firm i przedsiębiorstw decydują się powierzyć prowadzenie swoich finansów wyspecjalizowanym biurom rachunkowym. Kto i na jakich warunkach może obecnie je zakładać?

 • Jak reklamować biuro rachunkowe w internecie

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Reklama w wyszukiwarce internetowej dla biura rachunkowego nie musi wcale wiązać się z dużymi kosztami. Ważne jest przede wszystkim, by treść i harmonogram takiej reklamy precyzyjnie pokrywał się z potrzebami grup docelowych, do których chce skierować swoją ofertę biuro rachunkowe.

 • Jak zmienić księgowego?

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Dobry księgowy to podstawa i wie o tym każdy przedsiębiorca. Liczba biur rachunkowych wciąż rośnie, jednak prowadzenie ksiąg i rozliczeń to nie wszystko. Czego brakuje dzisiejszym księgowym? Przede wszystkim natury doradczej. Przedsiębiorcy oczekują podpowiedzi jak uniknąć niepotrzebnych wydatków, korzystnie rozliczyć podatki, gdzie ulokować gotówkę. Pamiętajmy, że końcówka roku to idealny moment na zmianę księgowego. Podpowiadamy jak to zrobić.

 • Co wyróżnia nowoczesne biuro rachunkowe

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  W dzisiejszych czasach, dzięki wysokiemu poziomowi informatyzacji, możliwe jest świadczenie usług księgowych bez względu na miejsce wykonywania działalności. Nie ważne jest, czy miejsce siedziby zarządu to Katowice, Kraków, Wrocław, Łódź czy Warszawa. Księgowość firmy wraz z jej controllingiem może być prowadzona w innej lokalizacji.

 • Czy zlecając prowadzenie rachunkowości biuru rachunkowemu, należy posiadać politykę rachunkowości

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Czy zlecając prowadzenie rachunkowości biuru rachunkowemu, musimy posiadać zasady (politykę) rachunkowości? Jeśli tak, to kto ma obowiązek taki dokument opracować (my czy biuro rachunkowe)?

 • Czy sprzedaż oddziału biura rachunkowego podlega VAT

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Osoba fizyczna prowadzi biuro rachunkowe. Posiada kilka oddziałów biura. Jest czynnym podatnikiem VAT. Obecnie chce sprzedać jedno biuro (oddział). W jego skład wchodzi cały majątek ruchomy i nieruchomy znajdujący się w biurze, m.in.: lokal, wszyscy klienci tego oddziału, zespół pracowników, wyposażenie niezbędne do świadczenia usług, prawa do umów związanych z funkcjonowaniem oddziału (umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych). Ta część firmy jest samodzielna pod względem organizacyjnym i finansowym. Czy prawidłowe będzie wyłączenie transakcji zbycia oddziału firmy z opodatkowania VAT?

 • Czy biuro rachunkowe może wystąpić o wydanie interpretacji podatkowej dla swojego klienta

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Biuro rachunkowego nie może we własnym imieniu wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej rozliczeń klienta. Natomiast złożenie wniosku o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie klienta możliwe jest w ramach udzielonego przez niego pełnomocnictwa.

 • Jak przyciągnąć nowe firmy do biura rachunkowego

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Z każdym miesiącem w Polsce otwierane są nowe biura rachunkowe, ale jednocześnie powstaje coraz więcej nowych przedsiębiorstw. To właśnie te nowe podmioty gospodarcze powinny być odbiorcami działań promocyjnych prowadzonych przez biura rachunkowe. Jak zatem dotrzeć do tych firm, które nie korzystają jeszcze z usług prowadzenia ksiąg rachunkowych lub dopiero wchodzą na rynek? Oto 7 sposobów na to, by ludzie wybierali Twoje biuro rachunkowe.

 • Co warto sprawdzić przed podpisaniem umowy z biurem rachunkowym

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Uruchamiam firmę, która będzie zajmowała się handlem. Jestem początkującym przedsiębiorcą i zupełnie nie znam się na prowadzeniu dokumentacji związanej z działalnością gospodarczą. Zamierzam więc prowadzenie rozliczeń podatkowych, sporządzanie deklaracji dla ZUS oraz wypełnianie innych obowiązków powierzyć biuru rachunkowemu. Chciałbym oczywiście, żeby dokumentacją mojej firmy zajmowało się solidne i odpowiedzialne biuro. W jaki sposób mogę się upewnić, że wybrałem rzeczywiście dobre, i jaką powinienem podpisać z nim umowę - pyta pan Bartłomiej.

 • Jak zweryfikować w księgach rachunkowych stosowane stawki amortyzacji

  Porada aktualna | data dodania: 27.12.2016

  PROBLEM Posiadamy środek trwały amortyzowany (bilansowo i podatkowo) według stawki 10%, którego wartość początkowa na chwilę obecną jest zamortyzowana w ok. 80%. Stwierdziliśmy, że tego środka trwałego będziemy używać dłużej w naszej działalności gospodarczej (o ok. 10 lat), niż wynika to ze stosowanej stawki. W jaki

 • Jak rozliczyć koszty podróży służbowej odbywającej się na przełomie roku

  Porada aktualna | data dodania: 27.12.2016

  PROBLEM Pracownik naszej spółki przebywał w podróży służbowej od 27 grudnia 2016 r. do 5 stycznia 2017 r. Czy rozliczając podróż służbową w styczniu 2017r., powinniśmy koszty związane z tą delegacją ująć w księgach rachunkowych roku 2017 czy 2016? Czy sposób ich ewidencji wpływa na moment zaliczenia tych wydatków do

 • Kiedy koszty związane z wykonaniem ulotek i gazetek reklamowych stanowią koszty bezpośrednio związane z osiągnięciem przychodu

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2016

  Nasza spółka świadczy między innymi usługi marketingowe. W ramach tych usług wykonujemy np. ulotki i gazetki reklamowe dla centrów handlowych. Z kontrahentami mamy podpisane umowy ramowe na wykonywanie usług marketingowych. Czy koszty poniesione przez nas w związku z wykonaniem i dostarczeniem ulotek i gazetek reklamowych należy traktować jako koszty bezpośrednio związane z osiągnięciem przychodu i rozpoznać w momencie osiągnięcia przychodu, czy też należy je traktować jako koszty pośrednio związane z osiągnięciem przychodu i rozpoznać w momencie poniesienia? Osiągamy przychód i wystawiamy fakturę dopiero po dostarczeniu ulotek i gazetek do kontrahentów.

 • Jak najlepiej ustalić moment powstania przychodu dla biura rachunkowego?

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2016

  Przedsiębiorstwo będzie korzystać z usług biura rachunkowego. Mamy problem, jak ustalić moment powstania przychodu z tytułu świadczenia usług tego rodzaju?