do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak zaksięgować sprzedaż nieumorzonego środka trwałego otrzymanego jako darowizna

  Porada aktualna | data dodania: 30.06.2017

  PROBLEM Spółka w styczniu 2017 r. otrzymała jako darowiznę maszynę, której wartość została ustalona w umowie darowizny na 18 000 zł. Maszyna została wprowadzona do ewidencji środków trwałych i zaczęto od następnego miesiąca dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Jednak już w czerwcu 2017 r. podjęto decyzję o sprzedaży

 • Jak ująć w księgach rachunkowych wymianę uszkodzonego monitora w zestawie komputerowym

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  PROBLEM Jak należy prawidłowo postąpić przy wymianie uszkodzonego monitora w zestawie komputerowym? Czy prawidłowe jest odniesienie kosztu nowej części składowej zestawu bezpośrednio w koszty? Jeśli tak, to jakich zapisów należy dokonać w księdze inwentarzowej (a może nie dokonywać ich w ogóle i potraktować jako wymianę

 • Jak ująć w księgach przyjęty weksel obcy za sprzedane towary

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  Problem Nasza spółka zgodziła się przyjąć weksel obcy w celu pokrycia przez kontrahenta jego zobowiązania za sprzedane mu towary. Termin wykupu weksla to lipiec 2017 r. Obecnie w celu poprawy płynności finansowej rozważamy oddanie tego weksla do dyskonta w banku (tj. bank wykupi weksel przed terminem płatności). Jak

 • O tym musisz wiedzieć

  Porada aktualna | data dodania: 13.06.2017

  1. Ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem wartości firmy – komunikat MF Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, w którym ostrzega podatników CIT przed wykorzystaniem sztucznie kreowanej wartości firmy do optymalizacji podatkowych. Przedstawiamy fragment komunikatu w tej sprawie, wyjaśniający schemat

 • Jak ująć w księgach rachunkowych sprzedaż kart podarunkowych

  Porada aktualna | data dodania: 12.06.2017

  PROBLEM Spółka w swoich sklepach oprócz towarów sprzedaje również karty podarunkowe. Polegają one na tym, że tą kartą klienci mogą zapłacić za późniejsze zakupy w naszych sklepach. Jak zaksięgować sprzedaż tych kart? Czy należy od razu rozpoznać przychód ze sprzedaży towarów? A co, jeśli karta nigdy nie zostanie

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych fakturę kosztową otrzymaną po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2017

  Problem Tuż po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2016 spółka otrzymała fakturę za usługę marketingową zrealizowaną w grudniu 2016 r. (reklama na billboardach w Internecie i prasie). W związku z tym, że sprawozdanie finansowe nie zostało jeszcze złożone do urzędu skarbowego ani do KRS, czy powinniśmy je

 • Moment dostawy towaru oraz powstanie obowiązku podatkowego w VAT w przypadku dostawy towaru przez kuriera

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2017

  PROBLEM Prowadzimy sklep meblowy. Wkrótce zamierzamy wprowadzić również sprzedaż przez Internet. Towary będą dostarczane przez kuriera – podpiszemy umowę z firmą kurierską. Płatność będzie mogła nastąpić przelewem z góry lub za pobraniem, czyli do rąk kuriera. Mamy wątpliwość, w jaki sposób rozpoznać obowiązek

 • Kiedy osoba fizyczna prowadząca księgi rachunkowe może być jednostką mikro

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Problem Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pełne księgi rachunkowe). Czy za rok 2017 będę miał możliwość sporządzenia sprawozdania przewidzianego dla jednostek mikro? Rada Jeżeli przychody netto osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za 2016 wyniosły

 • Na co zwracać uwagę w trakcie badania przez biegłego rewidenta

  Porada aktualna do dnia 2017-06-21 | data dodania: 17.05.2017

  Zawód biegłego rewidenta jest zawodem zaufania publicznego. Biegli dbają o wiarygodność informacji finansowej oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, kierując się w codziennej pracy wysokimi standardami i zasadami etyki zawodowej, takimi jak: uczciwość, obiektywizm, zawodowe kompetencje i należyta staranność, zachowanie tajemnicy informacji i profesjonalne postępowanie.

 • Jak kwalifikować wydatki na ogłoszenia o sprzedaży środka trwałego?

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  Chcemy sprzedać środek trwały. Będzie to wymagało ogłoszeń w prasie i internecie. Jak zakwalifikować wydatki na takie ogłoszenia?

 • Co zrobić z dokumentacją rachunkową likwidowanej firmy?

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  Nasza firma ma zostać zlikwidowana. Co zrobić z jej dokumentacją rachunkową?

 • Gdzie wykazać jednorazowe usługi firmy windykacyjnej?

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  Firma skorzystała jednorazowo z usług firmy windykacyjnej, która odzyskała dla nas jedną wierzytelność. Jak rachunkowo potraktować taką operację?

 • Jak ująć w księgach rachunkowych karę umowną w walucie obcej

  Porada aktualna | data dodania: 12.05.2017

  Problem Spółka zleciła kontrahentowi przewiezienie towaru. W zleceniu określono wysokość stawki za usługę transportową w walucie obcej (euro). Umowa zawiera również zapis, że w razie niewywiązania się terminowego z dostawy kontrahent zapłaci karę w wysokości 1000 euro. Kontrahent nie dotrzymał warunków umowy, w

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych koszty przedłużenia licencji na program komputerowy

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem W celu realizacji swoich usług spółka nabyła licencję do programu komputerowego (okres, na jaki została nabyta, wynosił dwa lata, zaś sama wartość licencji nie przekraczała kwoty 3500 zł). Obecnie spółka dokonała przedłużenia tej licencji na kolejne 12 miesięcy. W jaki sposób rozliczyć w księgach rachunkowych

 • Jak ująć w księgach rachunkowych wypłatę nagród z zysku netto dla pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem Spółka z o.o podjęła uchwałę o przeznaczeniu części wypracowanego w 2016 r. zysku netto na wypłatę nagród pieniężnych dla pracowników. Jak ująć w księgach rachunkowych wypłatę tych nagród? Rada Ewidencja księgowa przeznaczenia części zysku na wypłatę nagród dla pracowników będzie zależna od tego,

 • Jak zaksięgować wydatki na kurs językowy pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 21.04.2017

  Problem Spółka współfinansuje kurs nauki języka angielskiego niektórym pracownikom, którzy mają (lub mogą mieć) styczność z podmiotami zagranicznymi. Faktura jest wystawiana w całości na firmę, ale pracownik pokrywa 40% kosztu szkolenia. Jak ująć takie opłacenie kursu językowego w księgach rachunkowych? Czy

 • Jak zaksięgować umorzenie dobrowolne udziałów

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. planuje odkupić od jednego ze wspólników (osoba fizyczna) jego udziały w spółce i je umorzyć. Umorzenie następuje za zgodą wspólnika (umorzenie dobrowolne). Jak zaksięgować taką operację? RADA Ewidencja księgowa zależy od sposobu umorzenia udziałów, tj. czy nastąpi ono w drodze obniżenia

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych karę dla pracownika za stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM W związku ze stawieniem się pracownika do pracy w stanie nietrzeźwym podjęto decyzję o ukaraniu go karą pieniężną. W jakiej maksymalnie wysokości może zostać ustalona ta kara? Jak ją ująć w księgach rachunkowych? Czy kara ta stanowi przychód podatkowy? RADA Kodeks pracy przewiduje, że kara pieniężna za

 • Jak potraktować rachunkowo odszkodowanie za zniszczony w wypadku samochód?

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Firma ma dostać odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzony w wypadku samochód. Jak potraktować rachunkowo takie odszkodowanie?

 • Jak długo przechowuje się dokumenty związane ze środkiem trwałym w budowie?

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Mamy środek trwały w budowie. Jak długo trzeba przechowywać dokumenty związane z jego wytworzeniem?

 • Jak potraktować rachunkowo kaucjonowane opakowania?

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Firma ma sporo kaucjonowanych opakowań, które nie stanowią jej własności. Czy można je ująć w ewidencji bilansowej?

 • Kto jest odpowiedzialny za aktualizację polityki rachunkowości, gdy rachunkowość jest prowadzona przez biuro rachunkowe

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Powierzając prowadzenie ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu, zleciliśmy również w ramach umowy opracowanie zasad (polityki) rachunkowości. Została ona przez biuro stworzona i przez nas zaakceptowana. Obecnie w związku ze zmianami w ustawie o rachunkowości (obowiązującymi od 26 stycznia 2017 r.) potrzebna jest aktualizacja

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych dywidendę wypłaconą w formie niepieniężnej

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  W spółkach kapitałowych, tj. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w spółce akcyjnej, prawo do dywidendy stanowi jedno z podstawowych praw majątkowych wspólnika (akcjonariusza). W praktyce obrotu gospodarczego najpopularniejszą formą wypłaty dywidendy jest świadczenie pieniężne. Dozwolona jest jednak także wypłata dywidendy w naturze, np. w formie rzeczy oznaczonych co do gatunku lub w towarze (tzw. dywidenda rzeczowa). Ten artykuł wskazuje, jak taką dywidendę rzeczową rozliczyć podatkowo i ująć w księgach rachunkowych.

 • Czy biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność za ujawnienie w czasie kontroli ZUS dokumentów płatnika, który nie był objęty kontrolą

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2017

  W naszym biurze rachunkowym była prowadzona kontrola ZUS dotycząca jednego z naszych klientów. Kserowaliśmy znaczną liczbę dokumentów, o które prosił inspektor ZUS. Jedna z naszych pracownic przez pomyłkę dołączyła do dokumentacji plik dokumentów dotyczących innego płatnika, również naszego klienta (błąd powstał, ponieważ obie firmy mają zbliżoną nazwę, a dokumenty kserował niedoświadczony pracownik). Zorientowaliśmy się w pomyłce, lecz okazało się, że kontrolujący zdążył przejrzeć dokumenty tego płatnika i stwierdził w nich nieprawidłowości. Oznajmił, że kontrola ZUS obejmie także tego płatnika. Czy takie działanie jest dopuszczalne? Firma, której dokumenty zostały przypadkowo ujawnione, grozi nam teraz procesem sądowym. W jakim zakresie odpowiadamy za ujawnienie danych drugiego

 • Jak traktować rachunkowo wypłatę zaliczki na dywidendę?

  Porada aktualna | data dodania: 17.03.2017

  Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością chcą wypłacić zaliczkę na dywidendę z utworzonego wcześniej kapitału rezerwowego. Jak to potraktować rachunkowo?