do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie za dni wolne, jeśli nie przepracował ani jednego dnia roboczego

  data dodania: 29.04.2013

  Jeden z naszych pracowników przebywa na zwolnieniu lekarskim. Z powodu choroby nie przepracował w kwietniu 2013 r. ani jednego dnia. Zwolnienia lekarskie dostarczał tylko na dni, które zgodnie z harmonogramem były dla niego dniami pracy (pracownik wykonuje pracę od poniedziałku do piątku w systemie podstawowym). Osoba ta jest wynagradzana stałą stawką miesięczną. Czy za soboty, niedziele i święta, które przypadały w kwietniu, pracownik ma prawo do normalnego wynagrodzenia wynikającego ze stawki zaszeregowania? Jeśli tak, to jak je ustalić?

 • Jak ustalać dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy

  data dodania: 29.04.2013

  Pracodawca rozszerza działalność firmy i w związku z tym planuje zmienić rozkład czasu pracy pracowników. Do tej pory pracownicy pracowali od poniedziałku do piątku na trzy zmiany w systemie podstawowym czasu pracy. Mieli wolne soboty i niedziele. Pracodawca postanowił zmienić grafik w ten sposób, że niektórzy pracownicy będą mieli wolne czwartki i niedziele, a soboty pracujące. Czy taki grafik będzie zgodny z prawem?

 • W jakim czasie pracownik powinien zostać zatrudniony po przeprowadzeniu wstępnych badań lekarskich

  data dodania: 29.04.2013

  Kandydat do pracy, którego chcemy zatrudnić w naszej firmie, otrzymał zaświadczenie lekarskie dopuszczające go do pracy. W jakim terminie (do ilu dni) należy zatrudnić kandydata, aby nie musiał ponownie wykonywać tych badań? Ile czasu są one ważne?

 • Jaką formę zatrudnienia wybrać do prac sezonowych

  data dodania: 29.04.2013

  Zatrudniając osoby do prac sezonowych przedsiębiorcy kierują się głównie tym, aby ponieść jak najmniejsze koszty zatrudnienia takich osób. Ważna jest też dla nich możliwość łatwego rozwiązania umowy z osobą wykonującą prace sezonowe. Dlatego najkorzystniejszą formą zatrudnienia takich osób są umowy cywilnoprawne, np. zlecenia lub o dzieło.

 • Jak obniżać dietę krajową o zapewnione wyżywienie

  data dodania: 29.04.2013

  Jesteśmy firmą prywatną, która przy rozliczaniu podróży służbowych stosuje przepisy rozporządzenia o podróżach służbowych z 29 stycznia 2013 r. Jeden z naszych pracowników był w delegacji przez 10 godzin. Przy ustalaniu wysokości diety krajowej i jej obniżeniu o zapewniony obiad okazało się, że pracownik nie ma prawa do diety, bo zgodnie z przepisami rozporządzenia obniżenia należy dokonać od pełnej kwoty diety, tj. od 30 zł. Czy nasze postępowanie jest prawidłowe?

 • Przedsiębiorcy-kierowcy będą musieli stosować przepisy o czasie pracy kierowców

  data dodania: 29.04.2013

  Przepisy ustawy o czasie pracy kierowców będą miały zastosowanie również do przedsiębiorców wykonujących przewóz drogowy. Za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców przedsiębiorcom będzie groziła grzywna nawet w wysokości 1000 zł. Taką zmianę przepisów uchwalił 5 kwietnia 2013 r. Sejm. Obecnie nowelizacja oczekuje na podpis prezydenta.

 • Dlaczego pracownicy zatrudnieni w handlu muszą mieć wolną niedzielę 19 maja

  data dodania: 29.04.2013

  Prowadzę sklep, w którym zatrudniam 4 pracowników. Praca odbywa się codziennie na dwie zmiany. W maju br. wyznaczyłem pracownikom wolne w święto 1 maja, 3 maja i 30 maja. Tymczasem domagają się oni również dnia wolnego w niedzielę 19 maja. Czy pracownicy mają rację?

 • Zwolnienia od pracy komu przysługują, w jakim wymiarze i kto za nie płaci

  data dodania: 29.04.2013

  Tytuł do zwolnienia Osoby uprawnione Długość zwolnienia Wynagrodzenie 1 2 3 4 Powszechny obowiązek obrony RP Osoby, które obejmuje obowiązek obrony RP Czas niezbędny do załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania Od pracodawcy nie przysługuje wynagrodzenie1. Pracodawca wydaje zaświadczenie o

 • Czy miejsce pracy może obejmować teren dwóch województw

  data dodania: 23.04.2013

  Większość pracowników naszej firmy (sieci aptek) ma określone w umowie o pracę miejsce świadczenia pracy jako „apteki pracodawcy na terenie woj. mazowieckiego”. W przyszłym miesiącu właściciel będzie otwierał kolejną aptekę, jednak już poza woj. mazowieckim. Czy nowym pracownikom można wpisać w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy „apteki firmy X na terenie woj. mazowieckiego i woj. łódzkiego”? Czy i na jakich warunkach możemy oddelegować pracowników z woj. mazowieckiego do woj. łódzkiego na czas rozruchu nowej apteki?

 • Kiedy następuje przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

  data dodania: 11.04.2013

  Zniesienie jednostki organizacyjnej wykonującej zadania z zakresu administracji publicznej i przekazanie tych zadań innej jednostce, posiadającej własne zasoby kadrowe wystarczające do ich wykonania, nie stanowi przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę w rozumieniu art. 231 § 1 Kodeksu pracy (uchwała Sądu Najwyższego z 28 marca 2013 r. (III PZP 1/13).

 • Czy pracownikowi trzeba zapłacić za niepełną godzinę wykonywania pracy

  data dodania: 11.04.2013

  Jeden z naszych pracowników po przepracowaniu 50 minut w danym dniu zwolnił się z pozostałej jego części, aby załatwić sprawy osobiste. Za czas zwolnienia od pracy nie otrzymał wynagrodzenia. Czy za 50 przepracowanych minut powinniśmy wypłacić mu wynagrodzenie? Jeśli tak, to jak je obliczyć?

 • W jakim terminie należy opracować i wprowadzić w życie regulamin zfśs

  data dodania: 11.04.2013

  Jesteśmy spółką z o.o. Po raz pierwszy tworzymy zfśs. Kiedy powinniśmy opracować regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i co w szczególności powinien zawierać ten dokument?

 • Czy pracownicę po urlopie macierzyńskim poprzedzonym chorobą trzeba skierować na badania lekarskie przed udzieleniem urlopu wypoczynkowego

  data dodania: 11.04.2013

  Nasza pracownica 2 miesiące przed urlopem macierzyńskim przebywała na zwolnieniu lekarskim. Wykorzystała urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni, dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze 4 tygodni, a teraz poprosiła nas o udzielenie urlopu wypoczynkowego za bieżący rok. Czy przed udzieleniem urlopu wypoczynkowego mamy obowiązek skierować ją na kontrolne badania lekarskie z powodu choroby przekraczającej 30 dni, którą pracownica przeszła przed urlopem macierzyńskim?

 • Jak prawidłowo sformułować informację o warunkach zatrudnienia dla pracownika

  data dodania: 11.04.2013

  Umowa o pracę zawiera postanowienia o charakterze podstawowym. Zaliczają się do nich informacje dotyczące stron umowy, rodzaju umowy, daty jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy. Pozostałe informacje o warunkach zatrudnienia pracodawca przekazuje pracownikowi w odrębnym piśmie.

 • Jak rozliczyć opłaty za autostrady według nowych przepisów o podróżach służbowych

  data dodania: 11.04.2013

  Organy podatkowe dotychczas zajmowały niekorzystne dla pracodawców stanowisko, że wydatki na opłaty za korzystanie w czasie podróży służbowych z autostrad należy rozliczyć w ramach kilometrówki. Takie stanowisko ogranicza możliwość zaliczania do kosztów wydatków, które pracodawca potrafi uzasadnić jako poniesione racjonalnie i zgodnie z interesem firmy.

 • Jak święta majowe wpływają na rozliczanie czasu pracy w systemie równoważnym

  data dodania: 11.04.2013

  Kilku pracowników naszej firmy od niedawna pracuje w równoważnym systemie czasu pracy. Wcześniej pracowali w systemie podstawowym. Jaki wymiar czasu pracy muszę dla nich zaplanować w maju br., jeżeli pracują oni w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym po 12 godzin na dobę? Czy w ich przypadku święta majowe obniżają wymiar czasu pracy o 12 godzin, czy o 8 godzin?

 • Ustawa o zwolnieniach grupowych 2013 z komentarzem

  data dodania: 11.04.2013

  Jednolity tekst ustawy wraz z komentarzem eksperta dla każdego artykułu. Z komentarza Czytelnicy dowiedzą się m.in. kiedy dochodzi do zwolnień grupowych, jakich pracowników nie można zwolnić w czasie zwolnień grupowych i zwolnień indywidualnych, jakie obowiązki mają pracodawcy, którzy przeprowadzają zwolnienia grupowe wobec urzędu pracy i związków zawodowych.

 • Kiedy pracownik powinien doprecyzować zarzut dyskryminacji

  data dodania: 27.03.2013

  Niepodanie przez pracownika faktów i zdarzeń, które mogłyby wskazywać na praktyki dyskryminacyjne, powoduje oddalenie powództwa. Nie wystarcza bowiem samo stwierdzenie, że pracownik był dyskryminowany, gdyż pracodawca ma wykazać, że podane przez pracownika praktyki wskazujące na ewentualne nierówne traktowanie były spowodowane obiektywnymi przyczynami (wyrok Sądu Najwyższego z 10 października 2012 r., I PK 82/12).

 • W jakim terminie psychiatra może wystawić zwolnienie lekarskie za okres wsteczny, aby uprawniało do świadczeń chorobowych

  data dodania: 27.03.2013

  Pracownik dostarczył nam 15 marca 2013 r. zwolnienie określające niezdolność do pracy na okres od 1 stycznia do 10 marca 2013 r. Zwolnienie jest wystawione przez lekarza psychiatrę z datą 10 marca 2013 r. Czy jest ono poprawnie wystawione i pracownikowi należy wypłacić świadczenie chorobowe? W jaki sposób wyliczyć podstawę wymiaru zasiłku, jeżeli za cały okres przysługuje mu wynagrodzenie w związku ze świadczeniem pracy? Czy należy korygować raporty ZUS RCA?

 • W jaki sposób skorygować błąd w zakresie rozliczeń na Fundusz Pracy

  data dodania: 27.03.2013

  Nasza spółka z o.o. oprócz pracowników zatrudnia też kilku zleceniobiorców. Jeden ze zleceniobiorców, na własny wniosek, został od 1 lutego br. zgłoszony do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (jest zatrudniony w innej firmie na pełny etat). Opłaciliśmy za niego składkę na Fundusz Pracy, ponieważ osiąga miesięcznie wynagrodzenie powyżej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy składka na FP za tę osobę była należna? Jeżeli nie, to jakie trzeba sporządzić dokumenty korygujące do ZUS za luty, gdy nieprawidłowość dotyczy tylko tej jednej osoby? Czy trzeba złożyć do ZUS komplet dokumentów korygujących (raport i deklarację), czy wystarczy tylko korekta deklaracji ZUS DRA?

 • Kiedy należy zgłosić do ZUS pracownika, który ma rozpocząć pracę w terminie późniejszym niż podpisanie umowy o pracę

  data dodania: 27.03.2013

  Pracownicy podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu przez cały czas trwania stosunku pracy. Okres między datą zawarcia umowy o pracę a datą rozpoczęcia pracy nie jest okresem zatrudnienia. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, w których – mimo że pracownik faktycznie nie podjął zatrudnienia – powinien zostać zgłoszony do ZUS.

 • Czy można przyznać prawo do dodatkowego składnika wynagrodzenia po jego wypłacie

  data dodania: 27.03.2013

  Niektórzy z naszych pracowników, obok wynagrodzenia stałego, od 1 stycznia br. otrzymują prowizję. Prowizja nie jest jednak wpisana do umowy o pracę. Czy jej wypłata jest zatem zasadna? Czy powinniśmy wprowadzić aneks do umowy przyznający prowizję? Czy możemy zrobić to wstecz?

 • Jakich terminów należy przestrzegać wypłacając świadczenia ze stosunku pracy

  data dodania: 27.03.2013

  Nie wszystkie świadczenia wynikające ze stosunku pracy są wypłacane w terminie określonym przez pracodawcę jako termin wypłaty wynagrodzenia. Niekiedy pracodawca musi dokonać określonej wypłaty wcześniej, po zaistnieniu zdarzenia, z którego wynika taki obowiązek, np. z tytułu podróży służbowej czy rozwiązania stosunku pracy.

 • Zawieszenie działalności firmy - czy może być powodem wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi na zwolnieniu lekarskim

  data dodania: 27.03.2013

  Zatrudniam 5 pracowników, z których trzech przebywa na zwolnieniu lekarskim. Chcę zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej. Czy w takim przypadku mogę wypowiedzieć umowy o pracę pracownikom przebywającym na zwolnieniach lekarskich?

 • Czy pracownikowi przysługują dni na poszukiwanie pracy, jeśli pracodawca udzielił mu urlopu wypoczynkowego i zwolnił z obowiązku świadczenia pracy

  data dodania: 27.03.2013

  Jeden z naszych pracowników dostał wypowiedzenie umowy o pracę wynoszące 2 tygodnie. W okresie wypowiedzenia pracownik został skierowany przez pracodawcę na urlop wypoczynkowy (7 dni), a w pozostałym okresie został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielnie 2 dni na poszukiwanie pracy. Czy powinniśmy uwzględnić ten wniosek?