do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy członek zarządu uzyskuje przychód z tytułu udostępniania mu mieszkania służbowego

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Siedzibą spółki jest Wrocław. Z uwagi na fakt, że jeden z powołanych członków zarządu posiada miejsce zamieszkania w innej odległej miejscowości, a wymagana jest od niego pełna dyspozycyjność, spółka wynajęła mu we Wrocławiu mieszkanie służbowe. Z tytułu najmu mieszkania spółka poniesie o wiele mniejsze koszty

 • Czy należy pobierać zaliczkę od dodatkowej odprawy pośmiertnej

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Spółka wypłaciła uprawnionemu członkowi rodziny zmarłego pracownika odprawę pośmiertną na podstawie art. 93 Kodeksu pracy. Zastosowała do niej zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 updof. Oprócz odprawy pośmiertnej, którą przewidują przepisy Kodeksu pracy, spółka planuje wypłacić tej osobie dodatkową

 • Kiedy nie powstanie przychód z tytułu sprzedaży samochodu wykorzystywanego w działalności

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM W działalności używam samochodu wykupionego przed jakimś czasem z leasingu. Samochód jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Zamierzam go sprzedać. Mam taki pomysł, że wykreślę samochód z ewidencji środków trwałych i przekażę go mojej żonie do prywatnego użytkowania. Czy w takim przypadku żona będzie

 • Czy brak dochodów w ciągu roku daje podatnikowi prawo do ulgi na dzieci?

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Podatnik w ciągu roku nie uzyskał żadnych dochodów, ale regularnie opłacał składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Czy w tej sytuacji może żądać zwrotu ulgi na dzieci do łącznej wysokości opłaconych składek?

 • Jak amortyzować dotychczasowy środek trwały wykorzystywany w nowej działalności gospodarczej

  Porada aktualna | data dodania: 10.04.2017

  Problem Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W ewidencji środków trwałych mam wpisany lokal użytkowy. Wartość początkowa tego lokalu wynosi 600 000 zł. Lokal jest amortyzowany metodą liniową z zastosowaniem 2,5% rocznej stawki amortyzacyjnej. W maju 2017 r. zamierzam zlikwidować tę działalność i

 • Jak skorygować w pkpir przychód w związku z przyjęciem zwrotu towaru

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM W kwietniu 2017 r. wystawiłem fakturę korygującą do sprzedaży z 10 stycznia 2017 r. Korekta spowodowana jest przyjęciem zwrotu towaru, który miał miejsce w kwietniu 2017 r. W związku z korektą mój przychód zmniejszył się o 900 zł. Kiedy mam skorygować przychód w pkpir – w kwietniu 2017 r. czy może powinienem

 • Jak rozliczyć pożyczkę udzieloną przez wspólnika spółce

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Bank odmówił udzielenia sp. z o.o. X kredytu. W związku z tym główny wspólnik spółki zaciągnął w banku pożyczkę w wysokości 50 000 zł. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy nim a spółką otrzymane z tytułu pożyczki środki pieniężne wspólnik w całości przekazał spółce na podstawie umowy pożyczki. Umowa pożyczki

 • Czy można zaliczać do kosztów odpisy amortyzacyjne od samochodu zakupionego za gotówkę

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Prowadzę jednoosobową działalność. Chcę kupić od innego przedsiębiorcy samochód za kwotę przekraczającą 15 000 zł. Wolałabym zapłacić za niego gotówką. Czy w takim przypadku będę mogła go amortyzować tylko do kwoty 15 000 zł? Jak powinno takie rozliczenie wyglądać? RADA W przedstawionej sytuacji powinna Pani

 • Czy można amortyzować budynek otrzymany w darowiźnie

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Prowadzę działalność w zakresie wynajmu nieruchomości. W marcu 2017 r. ojciec podarował mi nieruchomość zabudowaną budynkiem biurowym. Budynek został oddany do użytku w grudniu 1996 r. Ojciec wykorzystywał tę nieruchomość w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Budynek i grunt stanowiły środki trwałe w

 • Czy podatnik może swobodnie modyfikować wygląd księgi przychodów i rozchodów?

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  Podatnik sam prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Robi to na swoim komputerze, a następnie drukuje. Czy w miesiącach, w których nie pojawiają się u niego wydatki określonego rodzaju, np. w kolumnie 11 „Koszty uboczne zakupu”, podatnik może drukować księgę bez tych kolumn, co pozwoli mu oszczędzić sporo papieru?

 • Jak rozliczyć w kosztach wydatki na stronę internetową?

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  Zleciłem wykonanie strony internetowej za 5000 zł. Czy wydatki z tym związane mogę bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

 • Czy pracownik, który otrzymał od pracodawcy nagrodę rzeczową, osiąga przychód ze stosunku pracy?

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  Za dobre wyniki w pracy pracownik dostał od firmy tablet. Jak podatkowo potraktować taką nagrodę? Czy po stronie pracownika powstał z tego tytułu przychód ze stosunku pracy?

 • Jakie konsekwencje dla pracodawców ma sporządzenie za pracownika zeznania rocznego przez urząd skarbowy

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2017

  Od 15 marca 2017 r. osoby fizyczne mogą wnioskować do urzędu skarbowego o wypełnienie za nie rozliczenia rocznego PIT-37. Po raz pierwszy mogą skorzystać z tej możliwości podatnicy zobowiązani do złożenia rozliczenia rocznego za 2016 r. W wyniku tych zmian zlikwidowano obowiązek sporządzania przez płatników (w szczególności przez pracodawców) rocznych obliczeń podatku PIT-40.

 • Jak opodatkować nagrody w konkursie wypłacane osobom prowadzącym działalność gospodarczą

  Porada aktualna | data dodania: 17.03.2017

  Prowadzimy spółkę z o.o. i czasem organizujemy konkursy dla sprzedawców naszych kontrahentów. Sprzedawcy są pracownikami kontrahentów lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Nagrody dla pracowników kontrahentów opodatkowujemy 10% zryczałtowanym podatkiem. Mamy jednak wątpliwości, jak powinniśmy opodatkować nagrody dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą?

 • Czy karty podarunkowe przedpłacone przyznawane z okazji świąt Wielkiejnocy należy doliczyć do przychodu pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2017

  Z okazji świąt Wielkiejnocy chcemy pod koniec marca 2017 r. obdarować pracowników naszej firmy kartami podarunkowymi przedpłaconymi z możliwością wypłaty gotówki z bankomatu. Karty będą finansowane ze środków zfśs. Czy od przekazanych świadczeń powinniśmy naliczyć składki ZUS i podatek? Rozliczeń w tym zakresie będziemy dokonywać w kwietniu br., zgodnie z ustalonym w naszej firmie terminem płatności wynagrodzeń na 10. dzień miesiąca.

 • Kiedy nieodpłatne świadczenie od pracodawcy w postaci abonamentu medycznego nie obciąży finansowo pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM Pracownicy korzystają z abonamentów medycznych w wysokości 85 zł, których koszt w całości pokrywa pracodawca. W związku z tym, że podlegają one oskładkowaniu i opodatkowaniu, pracodawca chce również ponieść koszt tych obciążeń, tak aby pracownicy nie ponosili z tego tytułu żadnych kosztów. Czy jest to możliwe,

 • Jak ewidencjonować w pkpir zakup za gotówkę usług rozliczanych w okresach tygodniowych

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM Jesteśmy firmą transportową. Korzystamy z usług podwykonawcy. Kupowane usługi transportowe rozliczamy raz na tydzień na podstawie umowy ramowej podpisanej na czas nieokreślony. Suma tygodniowych transakcji wynosi od 8000 do 10 000 zł netto, w zależności od liczby i rodzaju zleceń. Suma wszystkich transakcji w miesiącu

 • Czy wartość paliwa wykorzystywanego w jazdach prywatnych samochodem służbowym stanowi przychód pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM Zamierzamy udostępniać naszym pracownikom samochody służbowe również do celów prywatnych. Czy zryczałtowany przychód, jaki będziemy im z tego tytułu ustalali, obejmuje również koszty paliwa, jakie pracownicy zużyją do celów prywatnych, za które zapłaci nasza firma? RADA Zdaniem organów podatkowych ryczałty z

 • Czy umorzenie długu powoduje u poręczyciela powstanie przychodu

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM W 2006 r. sp. z o.o. zawarła z bankiem umowę kredytową. Zabezpieczeniem spłaty kredytu był weksel in blanco spółki oraz jej wspólników (osób fizycznych), poręczony przez klienta mojego biura rachunkowego. Spółka stała się niewypłacalna. Zaprzestała spłacania rat kredytu. W związku z tym bank zwrócił się o

 • Czy powstaje przychód z tytułu wynajęcia części nieruchomości małżonce prowadzącej odrębną działalność gospodarczą

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Wraz z żoną kupiłem w grudniu 2016 r. budynek biurowo-usługowy. Zakup nastąpił w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej ze środków pochodzących z naszego majątku wspólnego. Stroną kupującą byłem ja oraz żona. Zakupiona nieruchomość została wprowadzona w

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wstępną opłatę leasingową

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM Jak rozliczać w księgach rachunkowych tzw. wstępną opłatę leasingową w leasingu operacyjnym? Czy należy ją zawsze rozliczać w czasie? Jeżeli wstępna opłata leasingowa jest rozpisywana w kosztach w czasie, czy wyklucza to możliwość uznania jej jednorazowo za koszt uzyskania przychodów? RADA Wstępną opłatę

 • Czy lekarz może zaliczyć do kosztów wydatki na dobrowolną polisę OC?

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  Lekarz prowadzący własny gabinet chce wykupić dobrowolną polisę OC chroniącą go od roszczeń ze strony pacjentów. Czy taki wydatek może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów?

 • Czy zapomoga z tytułu długotrwałej choroby, wypłacona ze środków obrotowych firmy, jest wyłączona z oskładkowania

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Nasza spółka wypłaciła jednemu z zatrudnionych pracowników zapomogę z tytułu jego długotrwałej choroby. Zapomoga została sfinansowana ze środków obrotowych firmy. Czy kwota zapomogi powinna zostać oskładkowana?

 • Jak ustalić przychód z tytułu udostępniania zleceniobiorcom samochodów służbowych do celów prywatnych

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Pracownicy naszej firmy korzystają z samochodów służbowych również do celów prywatnych. Z tego tytułu otrzymują miesięczny zryczałtowany przychód w wysokości 250 zł albo 400 zł, w zależności od pojemności silnika. Z samochodów służbowych, w tym do celów prywatnych, będą też korzystać stale współpracujący z nami zleceniobiorcy. Przychód, który w związku z tym uzyskają, chcemy wycenić według tych samych zasad, które dotyczą pracowników. Czy nasze postępowanie będzie prawidłowe?

 • Jak rozliczyć w pkpir ratę za leasing samochodu osobowego

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM W lutym 2017 r. otrzymałem pierwszą fakturę z ratą za samochód wzięty w leasing operacyjny. Data wystawienia faktury 27 lutego 2017 r., data sprzedaży marzec 2017 r. Od tego samochodu będę odliczał tylko 50% VAT. Prowadzę pkpir metodą kasową. Kiedy tę fakturę powinienem ująć w pkpir? W lutym czy w marcu? W jakiej