do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak rozliczyć w kosztach wydatki na urządzenie poczekalni dla pacjentów

  Porada aktualna | data dodania: 02.08.2017

  Problem Rozpocząłem działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych. Jestem lekarzem internistą. Do poczekalni kupiłem elementy wystroju, takie jak obrazki i kwiaty doniczkowe. Zamierzam również kupić telewizor, aby klienci podczas oczekiwania na wizytę mogli się czymś zająć i zrelaksować.

 • Czy regulowanie płatności powyżej 15 000 zł wekslem pozwala na rozpoznawanie kosztów podatkowych

  Porada aktualna | data dodania: 02.08.2017

   PROBLEM Spółka z o.o. zamierza uregulować należność za jedną z dokonanych transakcji (o wartości przekraczającej 15 000 zł) poprzez wystawienie weksla. Czy w takim przypadku spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów? RADA Tak, uregulowanie zobowiązania poprzez wystawienie i wydanie weksla nie

 • Jak rozliczać kompensatę wydatków poniesionych na adaptację wynajmowanego lokalu z czynszem najmu

  Porada aktualna | data dodania: 02.08.2017

  Problem W maju 2017 r. podpisałem umowę najmu lokalu użytkowego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Poniosłem nakłady związane z adaptacją lokalu na potrzeby mojej działalności. Częściowo były to koszty remontu, a częściowo modernizacja, która zwiększała wartość użytkową lokalu. W

 • Czy można amortyzować sprzęt laboratoryjny, który po nabyciu zostanie od razu wynajęty innemu podatnikowi

  Porada aktualna | data dodania: 11.07.2017

  Problem Kupiłam sprzęt laboratoryjny (stanowiący jeden składnik majątkowy) za ponad 3500 zł netto. Zamierzam go od razu wynająć innemu podatnikowi na okres przekraczający rok. Czy to jest dla mnie środek trwały? Czy mogę go amortyzować? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Rada Nabyty sprzęt

 • Czy koszty używania samochodu wynajętego od osoby prywatnej muszą być rozliczane w ramach limitu kilometrówki

  Porada aktualna | data dodania: 11.07.2017

  Problem Powadzę działalność gospodarczą. Od sierpnia 2017 r. na potrzeby tej działalności wynajmuję samochód od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Czy koszty związane z jego używaniem muszę rozliczać w ramach limitu kilometrówki? Jak rozliczyć w kosztach czynsz za  najem?

 • Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na urządzenie siłowni dla pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 11.07.2017

  Problem Pracownicy mojej firmy są narażeni na wiele niekorzystnych dla zdrowia czynników związanych z wielogodzinną pracą biurową przed monitorami, w szczególności na wysoki poziom stresu. Czynniki te mają bezpośredni wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników, co z kolei przekłada się na spadek ich

 • Jak zaewidencjonować w pkpir przekazanie towaru na potrzeby prywatne pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu sprzętem sportowym. Na początku lipca 2017 r. przekazałem nieodpłatnie jednemu z pracowników hulajnogę, którą w momencie zakupu zaliczyłem do towarów handlowych. W sierpniu planuję przekazać kolejnym dwóm pracownikom rowery. W ten sposób chcę

 • Jak opodatkować przychody z najmu przyczep kempingowych

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Klient mojego biura jest właścicielem działki rekreacyjnej. Kupił cztery przyczepy kempingowe. Zamierza wynajmować je krótkoterminowo (w cyklu tygodniowym) osobom trzecim. Wynajem przyczep będzie prowadzony jedynie sezonowo, w okresie od maja do września. Klient nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, a

 • Czy ryczałty za jazdy lokalne wypłacane pracownikom są opodatkowane PIT?

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Do obowiązków pracowników mojej firmy (branża informatyczna) należy przemieszczanie się na terenie całego miasta. W tym celu korzystają oni z prywatnych samochodów. Na podstawie zawartej ze mną umowy cywilnej otrzymują zwrot kosztów utrzymania tych samochodów. Zwrot kosztów za jazdy lokalne następuje w

 • Czy węzeł cieplny stanowi odrębny od budynku środek trwały?

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM W 2015 r. nabyłem budynek mieszkalny z zamiarem przeznaczenia go do działalności gospodarczej. W celu adaptacji budynku do prowadzonej działalności gospodarczej od 2015 r. prowadzę inwestycję polegającą na rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego w celu

 • Czy zapomoga wypłacona pracownikowi w związku z zalaniem mieszkania jest zwolniona z PIT?

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Wypłaciliśmy pracownikowi ze środków obrotowych zapomogę losową w wysokości 2000 zł. Mieszkanie pracownika zostało kompletnie zalane przez sąsiada. Pracownik przedstawił ze spółdzielni mieszkaniowej zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Czy powinniśmy pobrać zaliczkę na PIT od tego świadczenia?

 • Jak amortyzować traktorek do koszenia trawy?

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Kupiłem traktorek do koszenia trawy. Koszt zakupu to 6700 zł netto. Jaką stawką mam go amortyzować? RADA Traktorek do koszenia trawy powinien Pan sklasyfikować w grupowaniu KŚT 592. W przypadku wyboru amortyzacji metodą liniową roczna stawka amortyzacji wyniesie 14%. Może Pan również

 • Czy właściciel firmy transportowej może zaliczyć do kosztów wydatek na zakup alkomatu?

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Prowadzę firmę transportową. Czy mogę zaliczyć do kosztów wydatek, jaki poniosłem na zakup alkomatu? Czy z faktury za ten zakup mogę odliczyć VAT? RADA Wydatek na zakup alkomatu może Pan zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Może Pan odliczyć VAT z faktury dokumentującej ten zakup.

 • Jak rozliczyć odsetki od lokaty założonej ze środków pochodzących z działalności gospodarczej?

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  Mam firmowy rachunek. Nadwyżki z działalności gospodarczej przelałem na lokatę. Teraz mam otrzymać odsetki z tego tytułu. Jak mam je potraktować podatkowo? Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą zalicza się do przychodów z

 • Jak rozliczyć wydatek na chodniki i podjazdy zrobione wokół budynku będącego środkiem trwałym?

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  Podatnik kupił budynek, w którym otworzy sklep. Budynek ten będzie amortyzowany. Podatnik zrobił dookoła budynku chodnik i podjazd. Jak potraktować wydatki na takie prace? Dla celów amortyzacji budynek to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający

 • Czy sfinansowanie zleceniobiorcom zakwaterowania i wyżywienia stanowi dla nich przychód podlegający oskładkowaniu i opodatkowaniu

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  PROBLEM Zatrudniamy 40 osób na podstawie umowy zlecenia. Zobowiązaliśmy się do pokrywania kosztów mieszkania i wyżywienia w miejscu wykonywania przez nich umówionych prac. Czy tego typu świadczenia powinny być opodatkowane i oskładkowane? RADA Sfinansowanie świadczeń, o których mowa w pytaniu, stanowi

 • Dopłata do kolonii dziecka pracownika ze środków obrotowych pracodawcy – jak ją rozliczyć

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2017

  PROBLEM Chcemy dofinansować kolonie niepełnoletniego dziecka naszego pracownika organizowane przez uprawnionego przedsiębiorcę wpisanego do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Nie tworzymy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ani funduszu socjalno-bytowego. Na dopłatę przeznaczymy środki

 • Kiedy nieodpłatna praca świadczona przez członków rodziny podatnika stanowi dla niego przychód?

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  Podatnik prowadzi zakład naprawy skuterów. W czasie wakacji ze względu na dużą ilość pracy zamierza w warsztacie skorzystać z nieodpłatnej pomocy swojego zięcia. Czy będzie to miało dla podatnika jakieś skutki podatkowe? Nie! Chociaż świadczenie w naturze (w tym przypadku nieodpłatna praca) co do zasady stanowi

 • Jak długo jest ważne oświadczenie pracownika o tym, że korzysta on z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w związku z dojazdami do pracy?

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  Pracownik złożył dwa lata temu oświadczenie, że będzie korzystał z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w związku z faktem, iż dojeżdża do pracy i nie pobiera z tego tytułu dodatku za rozłąkę. Podczas kontroli prowadzonej dokumentacji powstała jednak wątpliwość, czy takie oświadczenie sprzed kilku lat jest dalej

 • Czy można zaewidencjonować w pkpir wydatek za taksówkę udokumentowany paragonem

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  Problem W maju 2017 r. korzystałem z taksówki w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Taksówkarz wystawił mi paragon. Nie ma nim mojego NIP-u.  Rozliczam się na podstawie pkpir. Czy wydatek ten mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Rada Paragon bez NIP nie jest

 • Jak ująć w księgach rachunkowych wymianę uszkodzonego monitora w zestawie komputerowym

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  PROBLEM Jak należy prawidłowo postąpić przy wymianie uszkodzonego monitora w zestawie komputerowym? Czy prawidłowe jest odniesienie kosztu nowej części składowej zestawu bezpośrednio w koszty? Jeśli tak, to jakich zapisów należy dokonać w księdze inwentarzowej (a może nie dokonywać ich w ogóle i potraktować jako wymianę

 • Jak rozliczyć wyjazd pracownika na urlop służbowym samochodem

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  PROBLEM Jednemu z pracowników zamierzamy w czerwcu na okres 14 dni udostępnić nieodpłatnie nasze firmowe auto o pojemności silnika 2000 cm3, aby mógł z niego korzystać w trakcie urlopu wypoczynkowego. Dodatkowo postanowiliśmy zafundować zatrudnionemu paliwo. Czy w opisanej sytuacji wartość dodatkowego przychodu, jaki

 • Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na zakup ubrań dla sportowców reprezentujących firmę

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  Problem Kupiłem ubrania sportowe dla sportowców, którzy reprezentują moją firmę w różnych zawodach. Czy fakturę za ten zakup mogę zaliczyć do kosztów? Rada Wydatek na zakup ubrań, o których mowa w pytaniu, może Pan zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Szczegóły – w uzasadnieniu.

 • Jak ustalić wartość początkową budynku wybudowanego samodzielnie

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  Problem Prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się na zasadach ogólnych. Zakupiłem grunt, na którym zamierzam wybudować budynek. Będzie się w nim mieściła siedziba mojej firmy. Czy ustalając wartość początkową budynku, będę mógł przyjąć wycenę biegłego, zamiast robić to samodzielnie? Oprócz

 • Jak rozliczyć zakup wideorejestratora, który będzie używany w samochodach rozliczanych w ramach kilometrówki

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  Problem Mam dwa samochody prywatne rozliczane w kosztach uzyskania przychodów w ramach kilometrówki. Kupiłem do nich wideorejestrator drogowy. Czy wydatek na jego zakup mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy podlega on rozliczeniu w ramach kilometrówki? Jeżeli tak, to w ramach którego limitu kilometrówki