do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kiedy nieodpłatna praca świadczona przez członków rodziny podatnika stanowi dla niego przychód?

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  Podatnik prowadzi zakład naprawy skuterów. W czasie wakacji ze względu na dużą ilość pracy zamierza w warsztacie skorzystać z nieodpłatnej pomocy swojego zięcia. Czy będzie to miało dla podatnika jakieś skutki podatkowe? Nie! Chociaż świadczenie w naturze (w tym przypadku nieodpłatna praca) co do zasady stanowi

 • Jak długo jest ważne oświadczenie pracownika o tym, że korzysta on z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w związku z dojazdami do pracy?

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  Pracownik złożył dwa lata temu oświadczenie, że będzie korzystał z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w związku z faktem, iż dojeżdża do pracy i nie pobiera z tego tytułu dodatku za rozłąkę. Podczas kontroli prowadzonej dokumentacji powstała jednak wątpliwość, czy takie oświadczenie sprzed kilku lat jest dalej

 • Czy można zaewidencjonować w pkpir wydatek za taksówkę udokumentowany paragonem

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  Problem W maju 2017 r. korzystałem z taksówki w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Taksówkarz wystawił mi paragon. Nie ma nim mojego NIP-u.  Rozliczam się na podstawie pkpir. Czy wydatek ten mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Rada Paragon bez NIP nie jest

 • Jak ująć w księgach rachunkowych wymianę uszkodzonego monitora w zestawie komputerowym

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  PROBLEM Jak należy prawidłowo postąpić przy wymianie uszkodzonego monitora w zestawie komputerowym? Czy prawidłowe jest odniesienie kosztu nowej części składowej zestawu bezpośrednio w koszty? Jeśli tak, to jakich zapisów należy dokonać w księdze inwentarzowej (a może nie dokonywać ich w ogóle i potraktować jako wymianę

 • Jak rozliczyć wyjazd pracownika na urlop służbowym samochodem

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  PROBLEM Jednemu z pracowników zamierzamy w czerwcu na okres 14 dni udostępnić nieodpłatnie nasze firmowe auto o pojemności silnika 2000 cm3, aby mógł z niego korzystać w trakcie urlopu wypoczynkowego. Dodatkowo postanowiliśmy zafundować zatrudnionemu paliwo. Czy w opisanej sytuacji wartość dodatkowego przychodu, jaki

 • Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na zakup ubrań dla sportowców reprezentujących firmę

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  Problem Kupiłem ubrania sportowe dla sportowców, którzy reprezentują moją firmę w różnych zawodach. Czy fakturę za ten zakup mogę zaliczyć do kosztów? Rada Wydatek na zakup ubrań, o których mowa w pytaniu, może Pan zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Szczegóły – w uzasadnieniu.

 • Jak ustalić wartość początkową budynku wybudowanego samodzielnie

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  Problem Prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się na zasadach ogólnych. Zakupiłem grunt, na którym zamierzam wybudować budynek. Będzie się w nim mieściła siedziba mojej firmy. Czy ustalając wartość początkową budynku, będę mógł przyjąć wycenę biegłego, zamiast robić to samodzielnie? Oprócz

 • Jak rozliczyć zakup wideorejestratora, który będzie używany w samochodach rozliczanych w ramach kilometrówki

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  Problem Mam dwa samochody prywatne rozliczane w kosztach uzyskania przychodów w ramach kilometrówki. Kupiłem do nich wideorejestrator drogowy. Czy wydatek na jego zakup mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy podlega on rozliczeniu w ramach kilometrówki? Jeżeli tak, to w ramach którego limitu kilometrówki

 • Jak rozliczyć przekazanie pracownikom upominków z okazji jubileuszu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 12.06.2017

  Problem W naszej spółce od niedawna funkcjonuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty pomiędzy spółką a związkami zawodowymi. Zgodnie z zapisami tego układu pracownikowi, który legitymuje się stażem pracy w spółce 25 lat i więcej, będzie przysługiwał upominek, którego wartość nie może przekroczyć ¼

 • Jak udokumentować zakup towarów handlowych, jeśli nabywca nie ma na nie faktury?

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2017

  Firma prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów kupiła towary handlowe. Zostały one dostarczone do jej magazynu. Jednak faktura za te towary dotrze do firmy dopiero za 8 tygodni. Jak w takiej sytuacji udokumentować w pkpir zakup towarów handlowych? W przypadku materiałów podstawowych i towarów handlowych

 • Jak ustalić wartość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej?

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2017

  Musimy wypłacić pracownikowi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Na jakiej podstawie go ustalić, żeby skorzystać ze zwolnienia podatkowego? Czy mamy przyjąć kwotę podaną przez samego pracownika? Nie! Ekwiwalent powinien odpowiadać wartości rynkowej czynności związanych z praniem odzieży roboczej. Za

 • Jak ustalić limit transakcji gotówkowych w przypadku umowy najmu na czas nieokreślony?

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2017

  Firma chce wynająć sklep na czas nieokreślony. Miesięczny czynsz będzie wynosił 9000 zł. Czy w tej sytuacji transakcja ta może być regulowana gotówką, a czynsz zaliczany do kosztów? W przypadku najmu zawartego na czas nieokreślony dla celów podatkowych nie da się ustalić całościowej wartości kontraktu. Dlatego

 • Jak zaewidencjonować w pkpir materiały i wyposażenie nabyte przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2017

  Problem 1 czerwca 2017 r. rozpocząłem działalność gospodarczą. Rozliczam się na podstawie pkpir. Czy fakturę za zakup materiałów i wyposażenia wystawioną tydzień przed rozpoczęciem działalności mogę ująć w kosztach uzyskania przychodów? Rada Materiały, które nabyto przed rozpoczęciem

 • Jakich czynności należy dokonać w związku z ujawnieniem środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2017

  Problem Prowadzę firmę zajmującą się sprzątaniem apartamentów. W związku z wygraniem przetargu w czerwcu 2016 r. zakupiłem specjalistyczną maszynę, której wartość wynosi 25 000 zł netto (odliczyłem VAT). Kupiłem ją tylko na potrzeby wykonania tego zlecenia (miało trwać od 3 do 4 miesięcy). Po wykonaniu

 • W jakiej wysokości należy dokonać odpisu amortyzacyjnego za miesiąc wznowienia działalności gospodarczej

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2017

  Problem 11 maja 2017 r. wznowiłem wykonywanie działalności gospodarczej. Czy amortyzację za maj powinienem naliczyć według dni, w których prowadziłem działalność gospodarczą, czy za cały miesiąc? Rada W przedstawionej sytuacji jest Pan uprawniony do dokonania i zaliczenia do kosztów uzyskania

 • Jak rozliczać koszty karnetów sportowych przekazywanych pracownikom za częściową odpłatnością

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2017

  PROBLEM Spółka akcyjna kupiła swoim pracownikom karnety sportowe. Ich kosztami pracownicy są obciążani w połowie. Czy koszty zakupu karnetów spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w całości, czy tylko w części, w jakiej kosztami tymi nie obciąża pracowników? RADA Spółka może zaliczyć do kosztów

 • Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na utworzenie pokoju relaksacyjnego dla pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2017

  Problem Prowadzę działalność gospodarczą w branży informatycznej. Pracownicy tej branży są narażeni na liczne niekorzystne dla zdrowia czynniki związane z wielogodzinną pracą biurową przed monitorami, w szczególności na wysoki poziom stresu. Czynniki te mają bezpośredni wpływ zarówno na zdrowie fizyczne, jak i

 • Jakie są warunki zwolnienia ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej ze składek ZUS i podatku

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2017

  PROBLEM Chcemy wypłacać ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 20 zł miesięcznie. Będzie on ustalany ryczałtowo, niezależnie od ponoszonych przez pracownika kosztów prania. Czy ekwiwalent powinien być oskładkowany i opodatkowany? RADA Według ZUS ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, którego wysokość

 • Czy meble wchodzące w skład zestawu mogą być traktowane jako odrębne elementy wyposażenia?

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Zamierzam kupić komplet mebli obejmujący duży stół i odpowiednią liczbę krzeseł. Czy każdy z elementów tego zestawu mogę potraktować jako element wyposażenia o wartości mniejszej niż 3500 zł? Należy uznać, że w przedstawionym przypadku wszystkie zakupione meble tworzące zestaw należy potraktować jako jeden

 • Czy PCC od wniesienia aportu do spółki osobowej może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu?

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Wspólnik wnosi aport do spółki osobowej. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przy okazji tej transakcji może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów? Nie! Organy podatkowe potwierdzają, że po stronie wspólnika spółki osobowej, który wnosi aport, nie powstaje przychód. A skoro go nie ma, to nie ma

 • Czy świadczenia pieniężne wypłacone pracownikowi w ramach programu dobrowolnych odejść są zwolnione z PIT?

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Pracownik dostał od pracodawcy pieniądze w ramach programu dobrowolnych odejść. Czy świadczenie takie jest zwolnione z PIT? Nie. Wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania bądź zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów

 • Czy odsetki zwrócone wraz z nadpłaconym VAT są przychodem podatnika?

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Po korzystnym dla podatnika wyroku sądowym urząd skarbowy zwrócił mu nadpłacony VAT wraz z odsetkami. Jak należy podatkowo potraktować wypłatę tych odsetek? Otrzymane odsetki należy potraktować jako przychód podatnika. Korzysta on jednak ze zwolnienia podatkowego, ponieważ wolne od podatku dochodowego jest

 • Jak rozliczyć wydatki na transport oraz olej do maszyny wziętej w leasing operacyjny

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Problem Wziąłem wtryskarkę w leasing operacyjny. Nie jest jeszcze przyjęta do używania. Wcześniej poniosłem koszt jej transportu oraz zakupiłem i zalałem do niej olej za 5000 zł, aby ją uruchomić. Czy koszt transportu i oleju poniesiony przed oddaniem wtryskarki do używania jest inwestycją w obcy środek trwały i

 • Czy można zaliczyć do kosztów odsetki od kredytu i opłatę za ryzyko jego niespłacenia

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2017

  Problem             W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zaciągnąłem kredyt. W skład miesięcznej raty wchodzi kwota kapitału (4500 zł), kwota odsetek (1800 zł) oraz kwota opłaty za ryzyko niespłacenia kredytu (600 zł). Czy odsetki oraz opłaty za ryzyko niespłacenia kredytu mogę zaliczać do kosztów

 • Kiedy zaewidencjonować w pkpir karę umowną naliczoną przez kontrahenta

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2017

  Problem Prowadzę indywidualną działalność w zakresie usług budowlanych. W listopadzie 2015 r. zawarłem z kontrahentem umowę na wspólne przedsięwzięcie polegające na budowie budynku z lokalami użytkowymi. W ramach tej umowy mieliśmy również nabyć działkę. Umowa przewidywała karę umowną należną mojemu