do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak rozliczyć nabycie i późniejszą dostawę towarów, zrealizowane poza terytorium kraju

  Porada aktualna do dnia 2015-06-30 | data dodania: 01.05.2015

  Prowadzimy sieć hurtowni ze specjalistycznym sprzętem elektronicznym. Nasza spółka jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zdecydowana większość oferowanych przez nas produktów jest z Niemiec lub Wielkiej Brytanii. Sprowadzając towary do kraju, wykazujemy każdorazowo wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W ostatnim czasie kilkakrotnie zdarzyło się, że część towaru nabytego na terytorium Niemiec sprzedaliśmy od razu na miejscu. Dostawy te były realizowane na rzecz podatników zarejestrowanych na potrzeby transakcji wspólnotowych na terytorium Niemiec. Nasza spółka nie posiada żadnego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Niemiec. Nie jesteśmy tam również zarejestrowani do VAT. Jak rozliczyć taką transakcję? Czy trzeba rozliczyć WNT?

 • Jak rozliczyć zaliczkę otrzymaną od zagranicznego podatnika na poczet dostawy urządzenia montowanego w Polsce

  Porada aktualna | data dodania: 01.05.2015

  Sprzedajemy wykonane przez naszą firmę urządzenia kontrahentowi UE zarejestrowanemu do VAT w Polsce. Siedzibą nabywcy jest Słowacja. Urządzenia nie przekroczą granic UE, będą zamontowane w Polsce w zakładzie, w którym słowacka firma jest głównym wykonawcą modernizacji linii produkcyjnej. Otrzymaliśmy od słowackiej firmy zaliczkę na zakup materiałów. Jak rozliczyć tę transakcję?

 • Czy usługi BHP świadczone na nieruchomościach są usługami związanymi z nieruchomościami

  Porada aktualna | data dodania: 01.05.2015

  Czy wykonywanie prac związanych z BHP przy dokładnym wyszczególnieniu, na których obiektach będą świadczone, może warunkować określenie miejsca świadczenia usług na podstawie art. 28e ustawy o VAT? Będę świadczyła usługi na rzecz podatnika z UE, ale nieruchomość jest w Polsce. Dodam, że korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT, czyli wystawiłabym fakturę bez stawki VAT.

 • Czy przekazanie żywności do banku żywności oraz do utylizacji w zamian za refundację należy opodatkować

  Porada aktualna | data dodania: 01.05.2015

  Wycofuję z rynku żywność (owoce) w ramach wsparcia niektórych producentów owoców i warzyw. Owoce będą przekazane do banku żywności, a także są utylizowane w biogazowni. Dostanę za to refundację. Jestem podatnikiem VAT czynnym. Czy za to przekazanie muszę naliczyć VAT tak jak od sprzedaży?

 • Jak zaewidencjonować na kasie rejestrującej zwrot towarów

  Porada aktualna | data dodania: 01.05.2015

  Prowadzę hurtownię oraz sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego. Często zdarza się, że klient, który kupił towar w sklepie, korzystając z prawa przysługującego konsumentowi, chce zwrócić towar, ale zgubił paragon. Prawo konsumenckie nakazuje przyjąć zwrot od klienta oraz odesłać mu pieniądze, jeżeli klient jest w stanie udowodnić zakup dokonany w danym sklepie, nawet jeśli nie posiada paragonu ani faktury VAT. Czy jest możliwe zmniejszenie obrotu zaewidencjonowanego z zastosowaniem kasy fiskalnej, w przypadku zwrotu towaru przez nabywcę, gdy nie dysponuje on oryginałem paragonu fiskalnego? Jakim dokumentem potwierdzającym sprzedaż można się posłużyć, aby uzyskać prawo do korekty?

 • Jak opodatkować sprzedaż samochodu nabytego kilka lat temu od podmiotu niebędącego podatnikiem VAT

  Porada aktualna | data dodania: 01.05.2015

  Spółka kupiła samochód w listopadzie 2013 r. od nievatowca (osoba ta nie prowadziła działalności). Teraz go sprzedaje. Czy może zastosować stawkę zwolnioną?

 • Kiedy rozliczyć otrzymane faktury korygujące za prąd

  Porada aktualna | data dodania: 01.05.2015

  Otrzymałam faktury korygujące za prąd za lata 2012-2014. Przyczyną korekty były zmiany wynikające z aktualnie pozyskanych danych odczytowych i pomiarowych. Korekty są na plus i na minus. Data wystawienia faktur korygujących to 24 kwietnia 2015 r. Czy korekty te powinnam ująć do VAT w kwietniu 2015 r. (ewentualnie w dwóch kolejnych miesiącach), czy rozliczyć wstecznie?

 • Czy wydanie dokumentacji medycznej korzysta ze zwolnienia z VAT

  Porada aktualna do dnia 2016-12-31 | data dodania: 01.05.2015

  Przychodnia jest zwolniona z VAT, nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik. Pacjenci często występują z prośbą o wydanie dokumentacji medycznej. Chcemy pobierać opłatę za tę usługę. Czy opłata ta będzie opodatkowana stawką 23%, a przychodnia musi się zarejestrować do VAT i składać deklaracje?

 • Czy nieodpłatny dowóz pracowników do firmy podlega opodatkowaniu VAT

  Porada aktualna | data dodania: 01.05.2015

  Bezpłatny dowóz pracowników nie podlega VAT, gdy ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania firmy. Jeśli takie działanie ma zaspokoić cele osobiste pracowników, podlega opodatkowaniu. W praktyce pracodawcy mają często problem z ustaleniem, kiedy zachodzi dany przypadek.

 • Co zrobić, jeżeli pomyłkowo nie został wystawiony paragon do sprzedaży udokumentowanej fakturą

  Porada aktualna | data dodania: 30.04.2015

  PROBLEM Pracownik wystawił fakturę dla osoby fizycznej bez wystawiania paragonu. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy należy wystawić paragon w kasie fiskalnej z datą późniejszą i podpiąć pod wystawioną fakturę, czy też już nie należy wymienionej operacji ewidencjonować w kasie fiskalnej? RADA W przedstawionej sytuacji

 • Czy psychologowie muszą stosować kasy rejestrujące bez względu na kwotę obrotu

  Porada aktualna | data dodania: 30.04.2015

  PROBLEM Czy psychologowie prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (PKD 86.90.E; pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana), którzy nie przekroczyli 20 tys. zł obrotu na rzecz osób fizycznych, są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas fiskalnych? Czy też

 • W jakim kraju należy płacić VAT od usług kolokacji świadczonych dla klienta z innego kraju

  Porada aktualna | data dodania: 30.04.2015

  PROBLEM Jak ustalić miejsce świadczenia usług kolokacji? Czy istotne jest miejsce położenia serwera, miejsce siedziby klienta czy miejsce siedziby świadczącego usługę? RADA Usługi kolokacji świadczone na rzecz klienta z innego kraju mogą być uznane za usługi, w których: ● miejsce świadczenia jest ustalane na

 • Czy przekazanie części majątku wspólnikowi występującemu ze spółki jest opodatkowane VAT

  Porada aktualna | data dodania: 30.04.2015

  PROBLEM Wspólnikami spółki cywilnej, będącej podatnikiem VAT, są 3 osoby fizyczne. Spółka posiada majątek (współwłasność łączna) w postaci: ● nieruchomości (działki niezabudowane rolne, budynek sklepu wraz z działką, budynek gospodarczy wraz z działką rolną), ● ruchomości (samochody,

 • Jak opodatkować VAT sprzedaż przez Internet wzorów biżuterii klientom zagranicznym

  Porada aktualna | data dodania: 30.04.2015

  PROBLEM Jestem podatniczką VAT. Od marca br. za pomocą programu komputerowego będę tworzyć wzory biżuterii (bransoletki z koralików), które zapisywane w postaci pliku PDF będą umieszczane na serwerze internetowego serwisu (Etsy). Etsy ma międzynarodowy zasięg i umożliwia dokonywanie sprzedaży i zakupów wyrobów wykonanych w

 • Kiedy można odliczyć VAT z faktury otrzymanej w formie elektronicznej i papierowej

  Porada aktualna | data dodania: 30.04.2015

  Otrzymałam e-mailem fakturę za nabyty towar. Kilka dni później (już w następnym miesiącu) fakturę tę otrzymałam pocztą w formie papierowej. Czy mogę odliczyć VAT w miesiącu otrzymania faktury elektronicznej?

 • Kiedy biuro rachunkowe musi stosować kasy rejestrujące?

  Porada aktualna | data dodania: 30.04.2015

  Czy biuro rachunkowe ma obowiązek stosowania kas rejestrujących na takich samych zasadach jak firmy doradcze?

 • Jak udokumentować fakt, że budynek mieści się w społecznym programie mieszkaniowym?

  Porada aktualna | data dodania: 30.04.2015

  Będziemy budować domek jednorodzinny objęty społecznym programem mieszkaniowym. Czy od kontrahenta, dla którego ten dom będzie budowany, powinniśmy domagać się oświadczenia, że budynek mieści się w tym programie?

 • Czy wystawienie potwierdzenia rejestracji na potrzeby VAT jest obowiązkowe?

  Porada aktualna | data dodania: 30.04.2015

  Podatnik chce się zarejestrować jako podatnik VAT czynny. Czy w takiej sytuacji naczelnik urzędu skarbowego, tak jak w poprzednich latach, wystawi podatnikowi obowiązkowe potwierdzenie rejestracji?

 • Jak od 1 lipca 2015 r. zmienią się zasady rozliczania zakupu laptopów i telefonów do firmy

  Porada aktualna | data dodania: 30.04.2015

  Od 1 lipca 2015 r., kupując laptopy, tablety czy nawet telefony komórkowe do firmy, będziemy musieli ustalić, czy trzeba rozliczyć VAT za sprzedawcę. 9 kwietnia 2015 r. Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy zmieniającej ustawę o VAT. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta.

 • Czy zwrot VAT związany z zakupami sfinansowanymi dotacją zwolnioną z podatku jest przychodem z prowadzonej działalności

  Porada aktualna | data dodania: 14.04.2015

  PROBLEM W czerwcu 2014 r. otrzymałem dotację przyznaną w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.2. Jestem płatnikiem VAT. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 updof otrzymane środki są wolne od podatku dochodowego. Rozliczam wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji w kwotach brutto (łącznie z

 • Kiedy otrzymana kara umowna będzie przychodem

  Porada aktualna | data dodania: 14.04.2015

  PROBLEM Spółka podpisała umowę, na mocy której kontrahent miał wykonać prace aranżacyjne w budynku spółki po jego wybudowaniu, za uzgodnione z góry wynagrodzenie. Strony postanowiły także, że w razie niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy kontrahent zapłaci karę umowną na rzecz spółki. Od czasu zawarcia umowy

 • Jak ująć w księgach rachunkowych sprzedaż maszyny na złom

  Porada aktualna do dnia 2015-06-30 | data dodania: 14.04.2015

  PROBLEM Jednostka posiada maszynę produkcyjną, która ze względu na jej stopień zużycia nie pozwala na dalsze wykorzystywanie gospodarcze. W związku z tym zdecydowano się na jej fizyczną likwidację. Po pocięciu maszyny na mniejsze kawałki jednostka zamierza sprzedać ją firmie zajmującej się skupem złomu. Jak rozliczyć w

 • W jaki sposób wykazać na fakturze koszt transportu towaru

  Porada aktualna | data dodania: 14.04.2015

  PROBLEM Prowadzimy sprzedaż przez Internet. Klient oprócz ceny towaru płaci nam za koszty wysyłki (są one różne w zależności od wybranej przez klienta opcji dostawy i płatności). Jak należy wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż? Czy obie pozycje: towar i dostawę można wykazywać osobno? Jaką stawkę VAT należy wtedy

 • Czy trzeba zapłacić faktury z poprzedniego okresu, aby uzyskać wcześniejszy zwrot VAT

  Porada aktualna do dnia 2016-12-31 | data dodania: 14.04.2015

  PROBLEM Nasza spółka zamierza ubiegać się o wcześniejszy zwrot podatku (25-dniowy) w deklaracji. W poprzedniej deklaracji VAT-7 wykazaliśmy tzw. kwotę do przeniesienia. Jako tzw. kwota z przeniesienia powiększy ona kwotę podatku naliczonego i w konsekwencji wpłynie na wysokość kwoty zwrotu podatku, o który zamierzamy się

 • Czy świadczenie usług budowlanych na rzecz firmy z innego kraju UE zobowiązuje do rejestracji VAT UE i składania informacji podsumowujących

  Porada aktualna | data dodania: 14.04.2015

  PROBLEM Firma ABC (podatnik VAT czynny) świadczy usługi budowlane. W ostatnim czasie uzyskała zlecenie na wykonanie prac budowlanych na Słowacji na rzecz słowackiej firmy. Czy firma ABC musi się z tego powodu zarejestrować jako podatnik VAT UE i wykazać wykonane usługi także w informacji podsumowującej? RADA Nie, z powodu

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK