do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy w związku z całkowitym zniszczeniem samochodu w wyniku wypadku należy skorygować odliczony VAT

  Porada aktualna | data dodania: 27.01.2015

  W kwietniu 2014 r. podatnik kupił samochód osobowy. Odliczył cały podatek naliczony. Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Do urzędu skarbowego został złożony VAT-26. Samochód miał ubezpieczenia: OC, AC oraz NNW. W styczniu 2015 r. w wyniku wypadku samochód uległ całkowitemu zniszczeniu. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w kwocie netto wykazanej na fakturze zakupu. Wrak samochodu został sprzedany. Czy w takiej sytuacji należy dokonać korekty odliczonego VAT, ponieważ pojazd nie był wykorzystywany przez pięć lat?

 • Jak rozliczyć sprzedaż przez podatnika VAT samochodu, który nie został wprowadzony do środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 27.01.2015

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą używała w niej samochodu ciężarowego kupionego jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Nie wprowadzała go do ewidencji środków trwałych. Teraz chce go sprzedać. Jaki dokument powinna wystawić?

 • Jak rozliczyć sprzedaż towarów na rzecz własnych pracowników po cenach preferencyjnych

  Porada aktualna do dnia 2015-12-31 | data dodania: 27.01.2015

  Prowadzimy sieć hurtowni chemii gospodarczej i kosmetyków. Jesteśmy zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT. W umowach zawieranych z zatrudnianymi pracownikami gwarantujemy im możliwość zakupu towarów z naszej oferty po cenie preferencyjnej. Oczywiście wprowadziliśmy w tym zakresie ograniczenia ilościowe, co wynika z przyjętego regulaminu. Mamy jednak wątpliwości, czy w przypadku sprzedaży towarów na rzecz własnych pracowników po znacznie obniżonej cenie, odpowiadającej z reguły cenie nabycia, nie naruszamy przepisów ustawy o VAT. Czy w takich sytuacjach organy podatkowe mogą uznać, że doszło do zaniżenia podstawy opodatkowania, a w konsekwencji określić jej wysokość według ceny rynkowej stosowanej dla innych odbiorców? Czy mają wówczas zastosowanie zasady obowiązujące przy nieodpłatnym przekazaniu towarów?

 • Czy w przypadku dostaw wysyłkowych towarów można nie wysyłać nabywcom wystawionych paragonów

  Porada aktualna | data dodania: 27.01.2015

  Czy w przypadku sprzedaży na odległość dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która opłaca swoje zamówienie za pośrednictwem np. banku (nie gotówką), obowiązkiem firmy jest przekazanie kupującemu wystawionego paragonu fiskalnego, jeśli towar jest wysyłany bezpośrednio z hurtowni?

 • Czy można skorzystać z ulgi na złe długi, jeżeli otrzymano tylko zapłatę odpowiadającą kwocie VAT z faktury

  Porada aktualna do dnia 2015-06-30 | data dodania: 27.01.2015

  Przedmiotem działalności naszej spółki jest świadczenie usług sprzątania pomieszczeń. Jesteśmy zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zawierając umowy dotyczące realizowanych usług, oferujemy wydłużone terminy płatności, a w przypadku niektórych umów należność jest ponadto rozkładana na dwie raty. Termin zapłaty pierwszej z nich, odpowiadającej wartości VAT, wynosi 25 dni, licząc od dnia wystawienia faktury. Natomiast pozostała kwota jest płatna w terminie 60 dni od dnia wystawienia faktury. Mamy wątpliwości, jak postąpić w sytuacji, gdy nie otrzymamy zapłaty tej drugiej części należności. Skoro VAT, wynikający z wystawionej faktury, został przez kontrahenta w całości zapłacony, czy mamy prawo skorzystać z ulgi na złe długi? Jeżeli korekta byłaby możliwa, to na jakich zasadach możemy jej dokonać i kiedy powinniśmy pomniejszyć podatek należny?

 • Jaki termin zwrotu obowiązuje w przypadku korekty deklaracji VAT, w której wykazana była nadwyżka do zwrotu w terminie 25 dni

  Porada aktualna do dnia 2015-12-31 | data dodania: 27.01.2015

  Zamierzam złożyć korektę deklaracji za kwiecień 2014 r., ponieważ pominęłam jedną z faktur zakupu. Urząd skarbowy będzie musiał zwrócić mi dodatkowe pieniądze. Czy w korekcie deklaracji muszę zaznaczyć taki termin zwrotu jak w pierwotnej deklaracji? Zaznaczyłam tam 25 dni.

 • Czy obowiązek korekty rocznej dotyczy tylko podatników, którzy dokonują sprzedaży mieszanej

  Porada aktualna do dnia 2016-12-31 | data dodania: 27.01.2015

  25 lutego 2015 r. mija termin korekty rocznej za 2014 r. Wbrew obiegowym opiniom obowiązek korekty nie dotyczy wyłącznie podatników, którzy dokonują tzw. sprzedaży mieszanej. Obowiązek rozliczenia korekty rocznej może dotyczyć podatników, którzy powrócili do zwolnienia z VAT. Natomiast prawo do zwolnienia mają podatnicy, którzy zrezygnowali ze zwolnienia lub utracili do niego prawo.

 • Jak rozliczyć podatek naliczony, gdy podatnik wykonuje sprzedaż mieszaną - zmiana stanowiska MF

  Porada aktualna do dnia 2015-12-31 | data dodania: 27.01.2015

  Jak wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT, przyjętego przez Radę Ministrów 30 grudnia 2014 r., Minister Finansów zamierza znacznie ograniczyć prawo do odliczania VAT od tzw. wydatków mieszanych, tj. tych, które mają jednoczesny związek nie tylko z działalnością gospodarczą podatnika, ale także ze zdarzeniami pozostającymi poza zakresem ustawy o VAT. Zmiany przepisów mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r. i będą wymierzone przede wszystkim w jednostki samorządu terytorialnego. Dotkną także osoby fizyczne prowadzące samodzielną działalność gospodarczą. Jeszcze tylko do końca 2015 r. możemy odliczać VAT w pełnej wysokości, gdy wydatki są związane zarówno ze sprzedażą opodatkowaną, jak i ze sprzedażą niepodlegającą w ogóle VAT. Niestety, jeszcze przed zmianą przepisów organy podatkowe zaczęły zmieniać zdanie i kwestionują dotychczasowy sposób odliczania VAT. Jest to niezmiernie istotne, gdyż 25 lutego 2015 r. mija termin dokonania korekty rocznej, co powoduje, że wcześniej trzeba ustalić proporcję ostateczną za 2014 r.

 • Czy płatności otrzymywane od klientów na konto bankowe dalej zwalniają z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

  Porada aktualna | data dodania: 27.01.2015

  Prowadzimy sprzedaż przez Internet towarów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wszystkie płatności od klientów dostajemy na firmowe konto. Czy mimo to będziemy musieli kupić kasę fiskalną?

 • Czy sprzedaż nieruchomości wpłynie na obowiązek stosowania kasy rejestrującej?

  Porada aktualna | data dodania: 27.01.2015

  Mamy zamiar sprzedać należącą do firmy nieruchomość. Czy wartość tej transakcji powinniśmy doliczyć do limitu, którego przekroczenie wymaga ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących?

 • Czy sprowadzając samochód z Unii Europejskiej, należy wystąpić o VAT-25?

  Porada aktualna | data dodania: 27.01.2015

  W tym roku chcemy sprowadzić do firmy samochód z Niemiec. Czy w związku z tym mamy obowiązek uzyskać VAT-25? Nie rozliczamy WNT

 • W jakim urzędzie rozliczamy VAT, gdy świadczymy usługi rozliczane w procedurze MOSS

  Porada aktualna | data dodania: 27.01.2015

  Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują specjalne regulacje dla rozliczeń usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych. W związku z tym ustawodawca wskazał dwa urzędy właściwe dla tych rozliczeń. Redakcja zwróciła się do MF o wskazanie, kiedy jaki urząd jest właściwy. MF udzieliło następującej odpowiedzi:

 • Czy biura rachunkowe muszą wprowadzić kasy rejestrujące od 1 marca 2015 r.

  Porada aktualna | data dodania: 27.01.2015

  Od 1 marca 2015 r. podatnicy, którzy świadczą usługi doradztwa podatkowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, muszą ewidencjonować ten obrót na kasie. Powstaje pytanie, czy obowiązek ten dotyczy również biur rachunkowych. Z udzielonej odpowiedzi MF na pytanie redakcji wynika, że taki obowiązek mają biura, które wykonują czynności wskazane w art. 2 ustawy o doradztwie. Jest tam wymienione m.in. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie. Są to najczęściej wykonywane usługi na rzecz osób prywatnych.

 • Jak zgłosić kasę rejestrującą do urzędu skarbowego, aby uzyskać ulgę na jej zakup

  Porada aktualna | data dodania: 27.01.2015

  1 marca 2015 r. duża grupa podatników będzie musiała rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz konsumentów na kasie rejestrującej. Z tytułu zakupu kasy będą mogli uzyskać zwrot części wydatków na jej nabycie, gdy terminowo spełnią warunki.

 • Czy paragon fiskalny za przejazd autostradą jest "fakturą" uprawniającą do odliczenia VAT

  Porada aktualna | data dodania: 19.01.2015

  PROBLEM Czy mogę odliczyć VAT naliczony z paragonów dokumentujących przejazdy autostradami? RADA Tak, podatnik może dokonać rozliczenia VAT naliczonego, wykazanego na paragonie dokumentującym przejazd autostradą płatną (w przypadku opłaty za „prywatną” autostradę). UZASADNIENIE Każdy podatnik podatku od

 • Czy dostawę prądu dla podmiotu, który "podpiął się" do instalacji elektrycznej, trzeba dokumentować fakturą

  Porada aktualna | data dodania: 19.01.2015

  PROBLEM Jesteśmy instytucją kultury, czynnym podatnikiem VAT, jednakże nie odliczamy podatku naliczonego. Odprowadzamy podatek należny z czynności opodatkowanej, głównie za wynajem sali, natomiast z działalności statutowej stosujemy stawkę „ZW”. Wystąpiła do nas osoba prowadząca działalność gospodarczą o

 • Czy zwrot wydatków na zakup stroju służbowego z logo kontrahenta jest opodatkowany VAT

  Porada aktualna | data dodania: 19.01.2015

  PROBLEM Podatnik VAT czynny zawarł umowę na usługi przewozowe, w której przewidziano zwrot części wydatków na zakup stroju służbowego z logo firmy DPD. Zwrot ten ma nastąpić na podstawie wystawionej przez przewoźnika noty obciążeniowej. Przewoźnik zakupił odpowiednie stroje, odliczył od faktury VAT i zaksięgował netto w

 • Czy usługi elektryczne świadczone w innym kraju UE dla firmy polskiej są opodatkowane w Polsce

  Porada aktualna | data dodania: 19.01.2015

  PROBLEM Moja firma ma podpisaną umowę o świadczenie usług elektrycznych z firmą polską, a ona ma umowę z Niemcami o świadczenie usług elektrycznych. My wysyłamy ludzi do pracy na budowę do Niemiec. Faktury otrzymujemy z polskiej firmy (jako podwykonawcy), a w ich treści jest dokładnie opisane położenie nieruchomości w

 • Jakie ułatwienia w wykonywaniu działalności gospodarczej wprowadzono w 2015 r.

  Porada aktualna do dnia 2016-08-19 | data dodania: 19.01.2015

  Od 1 stycznia 2015 r. zostały wprowadzone (i zostaną wprowadzone od 1 kwietnia 2015 r.) zmiany w przepisach, których założeniem było uproszczenie procedur oraz zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W artykule przedstawiamy informację o ułatwieniach wprowadzanych dla przedsiębiorców w tym zakresie.

 • Czy można złożyć deklarację VAT-26 bez bezpiecznego podpisu elektronicznego?

  Porada aktualna | data dodania: 19.01.2015

  Podatnik prowadzi jednoosobową firmę. Nie posiada bezpiecznego podpisu elektronicznego. Czy w takim przypadku może złożyć w formie elektronicznej deklarację VAT-26?

 • Czy zmieniają się zasady rozliczania VAT na karty prepaid - wyjaśnienia MF

  Porada aktualna | data dodania: 19.01.2015

  Obowiązek podatkowy przy sprzedaży doładowań powstaje na zasadach właściwych dla usług telekomunikacyjnych, czyli - w myśl art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) oraz ust. 7 ustawy o VAT - z momentem wystawienia faktury, nie później niż z chwilą upływu terminu płatności. Przy czym przy sprzedaży na rzecz użytkowników końcowych, dla których nie są wystawiane faktury, decyduje moment zapłaty za doładowanie, który jest uznawany za termin płatności za świadczone w przyszłości usługi telekomunikacyjne. Przedstawione reguły rozliczeń nie uległy zmianie z dniem 1 stycznia 2015 r. w związku z wejściem w życie nowych zasad ustalania miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych. Poniżej fragment wyjaśnień MF w tej sprawie.

 • Jakie są konsekwencje wystawienia faktury przed datą sprzedaży

  Porada aktualna | data dodania: 29.12.2014

  Podatnicy mają prawo wystawiania faktur przed dokonaniem dostawy, ale nie wcześniej niż na 30 dni przed planowaną sprzedażą. Takie prawo wynika wprost z przepisów ustawy o VAT. Przepisy nie stanowią jednak, jak należy wystawić fakturę przed dokonaniem sprzedaży, jaką datę sprzedaży wpisać i jaki przedmiot sprzedaży. Z przepisów nie wynika również, jak powinien postąpić podatnik, który co prawda planował sprzedaż w ciągu najbliższych 30 dni, ale termin ten przekroczył. Czy powinien wystawić fakturę korygującą, czy zapłacić podatek z wystawionej faktury? A może po przekroczeniu terminu 30 dni faktura staje się wadliwa lub nierzetelna, a za jej wystawienie podatnik poniesie sankcje z k.k.s.? W artykule przedstawiamy odpowiedzi na te pytania.

 • Jak rozliczać faktury, których wartość obniżają przyznawane przez sprzedawcę vouchery

  Porada aktualna | data dodania: 29.12.2014

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (VAT + PKPiR) dokonuje zakupów towarów w hurtowni. W przypadku braku zamówionego towaru hurtownia przy realizacji zamówienia w ramach rekompensaty po dokonaniu podsumowań wartości zakupionego towaru na fakturze dokonuje odliczeń vouchera, pomniejszając kwotę do zapłaty. W przypadku braku jednego rodzaju towaru jest to voucher o wartości 10,00 zł + VAT = 12,30 zł. W przypadku braku dwóch rodzajów towarów jest to 20 zł + VAT = 24,60 zł. Czy wprowadzając fakturę do ewidencji VAT, należy wpisać wartość przed odliczeniem vouchera czy po jego odliczeniu?

 • Jaka stawka VAT na usługi wstępu na siłownię, salę fitness i do sauny - stanowisko MF

  Porada aktualna | data dodania: 29.12.2014

  Wstęp na zajęcia rekreacyjne, takie jak: siłownia, fitness, aerobic czy sauna, jest opodatkowany stawką obniżoną (8%). Nie ma znaczenia, w jakiej formie wstęp został wykupiony (w formie biletu jednorazowego czy karnetu). Ze stawki obniżonej korzysta wstęp na określone zajęcia rekreacyjne. Powinien być więc związany z określonym świadczeniem (typowym dla danego obiektu). Minister Finansów zmienił swoje dotychczasowe stanowisko w tej sprawie pod wpływem orzecznictwa sądów administracyjnych.

 • Jaką stawką VAT jest opodatkowana usługa wypożyczenia sprzętu medycznego

  Porada aktualna | data dodania: 29.12.2014

  Jaką stawką VAT opodatkować wypożyczenie sprzętu medycznego do fototerapii noworodków w celu zwalczenia żółtaczki poporodowej w domu?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK