do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kiedy można zastosować stawkę 0% do zaliczki eksportowej

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2015

  Eksportujemy towar do Szwajcarii. Nasz klient, składając zamówienie, wpłaca 30% należności. Realizacja zamówienia trwa zazwyczaj od czterech do pięciu miesięcy. Wynika to ze specyfiki produkcji. Czy możemy stosować stawkę 0% do otrzymanej zaliczki?

 • Jakie warunki muszą być spełnione, aby zastosować stawkę 0% do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wysyłanych pocztą

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2015

  Jakie dokumenty przy wysyłce towaru z Polski do Niemiec musimy posiadać, żeby zastosować stawkę 0% VAT? Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT UE. Towar chcemy wysłać Pocztą Polską, zapłata nastąpi przez Paypal. Czy wystarczy wydrukować z systemu VIES dokument potwierdzający, że nabywca jest czynnym podatnikiem VAT UE? Czy wydruk z systemu Poczty Polskiej wystarczy jako dowód, że odbiorca otrzymał przesyłkę oraz przelew i zamówienie? Czy wymienione dokumenty wystarczą, żeby móc zastosować stawkę 0%? Czy faktura potwierdzająca wewnątrzwspólnotową dostawę towarów może być wystawiona w PLN?

 • Jak obciążyć dostawcę towarów będących przedmiotem WNT kosztami transportu

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2015

  Nabyliśmy od czeskiej firmy towary. Dostawca wystawił nam za nie fakturę. Zleciliśmy polskiej firmie ich przywóz. Czech miał zostać obciążony przez tę firmę, bo to on miał pokrywać koszty transportu. Jednak polska firma obciążyła nas, a my wystawiliśmy refakturę na Czecha. Czy mamy zwiększyć podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru czy rozliczyć jako sprzedaż usług poza terytorium kraju?

 • Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku docieplania bloku z mieszkaniami o powierzchni użytkowej przekraczającej 150 m2

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2015

  Jaką stawkę VAT powinnam zastosować do docieplenia bloku, w którym znajdują się lokale o powierzchni przekraczającej 150 m2? Czy częściowo powinnam zastosować stawkę 23%, czy do całości 8%?

 • Jak rozliczyć sprzedaż budynku wykorzystywanego do działalności mieszanej

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2015

  Spółka świadczy usługi najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wybudowała budynek mieszkalno-usługowy sklasyfikowany w grupowaniu 1110 "Budynki mieszkalne jednorodzinne". Projekt budowlany zakładał wyodrębnienie w budynku funkcji usługowej (120 m2) oraz mieszkalnej (260 m2). Uchwałą zarządu spółki z 15 listopada 2014 r. budynek przyjęto na stan środków trwałych (z dniem 30 listopada 2014 r.) Część budynku o łącznej powierzchni 129,20 m2 została wynajęta odpłatnie osobie trzeciej na cele niemieszkalne, natomiast część mieszkalna jest wynajęta na cele mieszkaniowe. Od wydatków poniesionych wyłącznie na wybudowanie części mieszkalnej nie był odliczany VAT, z kolei od części wspólnej - według proporcji ustalonej na podstawie wykorzystania powierzchni (odliczono 35%). Obecnie planujemy

 • Czy lekarz badający nieodpłatnie członków rodziny i znajomych oraz wypisujący im recepty musi posiadać kasę rejestrującą

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2015

  Mam klienta, który jest lekarzem. Prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi w szpitalach, oraz ma formalnie otwartą działalność w postaci wizyt domowych, których nie wykonuje. Na podstawie tej drugiej działalności wypisuje recepty dla rodziny i znajomych, ale z racji łączących ich relacji nie są to usługi płatne. Czy w takim przypadku lekarz musi posiadać kasę fiskalną? Czy obowiązek posiadania kasy powstaje w momencie wykonania płatnej usługi? Czy wypisując receptę np. dla narzeczonej, musi to zaewidencjonować w kasie fiskalnej?

 • Czy sprzedaż stanowiącego współwłasność podatnika samochodu używanego w działalności gospodarczej podlega VAT

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2015

  Podatnik wspólnie ze swoim ojcem kupił samochód osobowy. Na zasadzie użyczenia ojciec przekazał samochód do używania na potrzeby działalności gospodarczej. Podatnik wprowadził auto do ewidencji środków trwałych i wykorzystywał je do działalności opodatkowanej. Po sześciu latach chce je sprzedać osobie fizycznej. Czy wystarczy, że wraz z ojcem spisze umowę sprzedaży bez VAT? Czy musi wystawić fakturę?

 • Czy niesprzedane towary handlowe należy opodatkować VAT w ramach remanentu likwidacyjnego

  Porada aktualna do dnia 2016-12-31 | data dodania: 24.03.2015

  Podatnikowi na dzień likwidacji sklepiku spożywczego pozostały towary, których nie sprzedał i już nie będzie próbował ich odsprzedać. Zrobił remanent. Czy ma obliczyć VAT od tego remanentu, tj. odszukać stawki na każdy asortyment i wyliczyć VAT? Gdzie powinien ująć obliczony VAT od remanentu w ostatniej deklaracji?

 • Czy towary, których nabycie sfinansowano dotacją, należy wykazać w remanencie likwidacyjnym

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2015

  Mam klienta, który na rozpoczęcie działalności otrzymał z urzędu pracy dotację. Sfinansował nią zakup części środków trwałych w kwocie brutto. Od ich zakupu nie odliczył VAT, mimo że prowadził działalność opodatkowaną. Obecnie likwiduje działalność. Czy musi wykazać te środki trwałe w remanencie? Czy środki trwałe, od których zakupu odliczył VAT, też trzeba umieścić w remanencie?

 • Czy sprzedaż dla osoby prywatnej można udokumentować fakturą wystawioną na spółkę cywilną, której osoba ta jest wspólnikiem

  Porada aktualna do dnia 2017-02-28 | data dodania: 24.03.2015

  Spółka z o.o. sprzedała osobie prywatnej nieruchomość, tj. działkę niezabudowaną. Teraz ta osoba prosi o fakturę, lecz wystawioną na spółkę cywilną, której jest wspólnikiem. Czy możemy wystawić taką fakturę?

 • Czy można w całości odliczyć VAT z faktury za szkolenie, na której zostały wyodrębnione usługi hotelowe i gastronomiczne

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2015

  Czy możemy odliczyć cały VAT z faktury za udział w szkoleniu, gdy na fakturze są wyodrębnione usługi hotelowe i gastronomiczne?

 • W jakim terminie korygować podstawę opodatkowania zagranicznych transakcji

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2015

  Ustawa o VAT nie zawiera żadnych szczególnych uregulowań określających moment, w którym należy korygować zagraniczne transakcje dokonane w ramach eksportu towarów, WDT lub WNT. Wobec tego trzeba zastosować ogólne zasady korekt. Mimo że przepisy w tym zakresie nie uległy zmianie, organy podatkowe zmieniły w ostatnim czasie stanowisko na temat rozliczania korekt.

 • Kiedy wadium wpłacone w przetargu staje się zaliczką?

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2015

  Firma startowała w przetargu na zakup nieruchomości. W związku z tym musiała wpłacić wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości. Firma wygrała przetarg. Jak w tej sytuacji potraktować wpłacone wadium?

 • Jak potraktować naprawę w ramach rękojmi wykonaną na koszt dostawcy towaru?

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2015

  Zgodnie z umową w ramach rękojmi jeden z naszych kontrahentów dokonał naprawy kupionej od nas maszyny. Naprawa odbyła się na nasz koszt. Czy takie obciążenie podlega VAT?

 • Czy opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości jest objęta podatkiem od towarów i usług?

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2015

  Firma wypowiedziała najemcy umowę najmu lokalu użytkowego. Najemca nie chce się jednak wyprowadzić z tego lokalu. W związku z tym firma złożyła pozew do sądu i będzie naliczała najemcy opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Czy takie opłaty są objęte podatkiem od towarów i usług?

 • Czy usługę naprawy sprzętu medycznego wykonaną poza Polską należy udokumentować fakturą

  Porada aktualna | data dodania: 17.03.2015

  PROBLEM Czy odpłatna naprawa sprzętu medycznego służącego do ćwiczeń pokazowych związanych z dydaktyką podlega opodatkowaniu VAT? Czy należy ją udokumentować fakturą? Usługa wykonana została poza Polską - w państwie UE. RADA Odpłatna naprawa sprzętu medycznego stanowi świadczenie usługi w rozumieniu VAT, co oznacza,

 • Czy podatnik zwolniony z VAT, który świadczy usługi dla kontrahenta z innego kraju UE, musi się zarejestrować jako podatnik VAT UE

  Porada aktualna | data dodania: 17.03.2015

  PROBLEM Czy podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego ze względu na wartość sprzedaży nieprzekraczającą 150 000 zł jest obowiązany do rejestracji jako podatnik VAT UE, w przypadku gdy świadczy usługi na rzecz kontrahenta z innego kraju UE? Czy fakt rejestracji do transakcji wewnątrzwspólnotowych oznacza utratę prawa do

 • Czy zawieszenie działalności wpływa na limit zwolnienia podmiotowego z VAT

  Porada aktualna do dnia 2016-12-31 | data dodania: 17.03.2015

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych od 2009 r. Od samego początku korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W 2014 r. wartość mojej sprzedaży wyniosła wprawdzie tylko 94 800 zł, a więc znacznie mniej niż kwota 150 000 zł, której przekroczenie obliguje do zarejestrowania się jako podatnik

 • Czy można odliczać VAT z faktur dokumentujących zakup okularów korekcyjnych dla pracowników - stanowisko MF

  Porada aktualna | data dodania: 17.03.2015

  Minister Finansów twierdzi, że pracodawca może odliczyć VAT z faktury zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika tylko wówczas, gdy staje się właścicielem tych okularów, a pracownik będzie wykorzystywał okulary wyłącznie w pracy. Takie też stanowisko obecnie zajmują organy podatkowe w wydawanych interpretacjach.

 • Jak rozliczać opłaty roczne za użytkowanie wieczyste

  Porada aktualna | data dodania: 17.03.2015

  31 marca 2015 r. mija termin wniesienia opłaty za użytkowanie wieczyste za 2015 r. Dlatego też przypominamy, jakie są zasady rozliczania tych opłat w podatku dochodowym i VAT.

 • Jak rozliczać VAT od samochodów sprowadzanych z UE

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2015

  Podatnik VAT, który sprowadza samochód z innego kraju UE, jest obowiązany spełnić dodatkowe warunki, inaczej niż w przypadku zakupu pozostałych towarów. Warunki te zostały od 1 stycznia 2015 r. ograniczone, ale nie zniesiono ich całkowicie.

 • Czy stanowi WDT dostawa towaru dla polskiego klienta, gdy towar jest wysyłany do innego kraju UE

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2015

  Otrzymałem zamówienie na towar. Towar mam zawieźć do Niemiec. Tam klient prowadzi inwestycję. Fakturę mam jednak wystawić na polską firmę z siedzibą w Polsce. Czy mam rozpoznać wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i zastosować stawkę 0%?

 • Jaki kurs waluty zastosować do przeliczenia usługi transportowej

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2015

  Chcę wystawić fakturę za usługę transportową. Na zleceniu transportowym mam fracht podany w walucie euro, ale fakturę muszę wystawić w złotych. Jaki kurs powinnam zastosować do przeliczenia tej usługi?

 • Czy powrotny przywóz wyeksportowanego towaru stanowi import towarów

  Porada aktualna do dnia 2016-08-19 | data dodania: 23.02.2015

  Nasza firma wystawiła korektę do faktury eksportowej, ponieważ klient, otrzymawszy towar, stwierdził, że mu się nie podoba, i go zwrócił. Towar został wcześniej wywieziony z kraju. Dostaliśmy IE599 (procedura 1000). Później musieliśmy wystawić korektę sprzedaży. Dysponujemy dokumentem PZC z wykazanymi opłatami w postaci cła i VAT (procedura celna 4010 F01 - zwrot towaru objętego poprzednio procedurą wywozu). Czy jeśli z powrotem przywozimy towar na polski obszar, znowu płacimy od tego cło i VAT? Czy możemy go odliczyć?

 • Jak wykazać dostawy towarów dokonywane w ramach wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej

  Porada aktualna do dnia 2016-07-31 | data dodania: 23.02.2015

  Mam do rozliczenia transakcję trójstronną. Wypełniam deklarację VAT-7 za drugi w kolejności podmiot, którym jest polska firma. Według stanowiska MF zawartego w broszurze o transakcjach łańcuchowych sprzedaży między drugą i trzecią firmą nie wykazuje się w deklaracji VAT-7, tylko zaznacza się pozycję 59. Tak samo twierdzi Krajowa Informacja Podatkowa. Według mnie powinnam wypełnić pozycję 11, a nie 59. Czy mam rację?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK