do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy na fakturze trzeba wpisać sposób zapłaty

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  PROBLEM Co wpisać w sposobie zapłaty na fakturze VAT po otrzymaniu zapłaty za fakturę PROFORMA? Czy w rubryce „do zapłaty” może być „0”? RADA Ani sposób zapłaty wynagrodzenia, ani kwota wynagrodzenia do zapłaty nie są danymi obowiązkowo umieszczanymi na fakturze. Mimo tego że nie muszą być umieszczane, podatnik może

 • Czy koszty dojazdu doliczane do usługi budowlanej są opodatkowane na zasadzie odwróconego obciążenia

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  PROBLEM Czy koszty dojazdu doliczane do usługi budowlanej zwiększają podstawę opodatkowania i powinny być opodatkowane na zasadzie odwrotnego obciążenia? RADA Koszty dojazdu powinny być wliczone do podstawy opodatkowania usługi budowlanej i opodatkowane na zasadzie odwrotnego obciążenia. UZASADNIENIE Zgodnie z

 • Czy brak NIP na fakturze odbiera prawo do odliczenia VAT?

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  Robiłem zakupy na potrzeby prowadzonej przeze mnie opodatkowanej VAT działalności gospodarczej. Zapomniałem podać do faktury zakupowej swój NIP. Czy stracę przez to prawo do odliczenia VAT z tej faktury? Nie! Nawet organy skarbowe przyznają, że w sytuacji gdy na otrzymanej przez podatnika VAT fakturze dokumentującej faktycznie

 • Jaką stawkę VAT stosować do usługi obejmującej zbudowanie wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz ze znajdującymi się w nim garażami i komórkami lokatorskimi?

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  Podatnik dostał zlecenie wybudowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z mieszczącymi się pod nim garażami i komórkami lokatorskimi. Jaką stawkę zastosować do takiej inwestycji? Inwestycję należy potraktować jako kompleksową usługę budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Nawet jeśli w grę wchodzi

 • Czy sprzedaż ulepszonego budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej jest objęta zwolnieniem z VAT?

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  Podatnik ulepszył budynek wykorzystywany później do prowadzenia działalności gospodarczej. Po pięciu latach używania chce go sprzedać. Czy będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z VAT? Tak, podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia. Na razie nie wynika to wprost z przepisów polskiej ustawy, ale trwają właśnie prace

 • Jak udokumentować rekompensatę z tytułu wzrostu cen materiałów

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2018

  PROBLEM Zawarliśmy z naszym długoletnim odbiorcą umowę, że będziemy dostarczać mu nadal nasze wyroby. Ustaliliśmy ceny tych wyrobów, które miały obowiązywać przez cały rok. Okazało się jednak, że materiały, które kupujemy do wytworzenia wyrobów, dość mocno zdrożały, co zmieniło istotnie przygotowane przez nas

 • W jaki sposób refakturować nakłady poniesione na inwestycję

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2018

  PROBLEM Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę na wynajem lokalu gastronomicznego w czerwcu. W lipcu dokonała (odpłatnej) cesji umowy na spółkę .W tym lokalu dokonała inwestycji w obcy środek trwały celem dostosowania do swoich potrzeb. Faktury wykonawców usług remontowych są wystawione na osobę

 • Jak opodatkować transakcję sprzedaży nieruchomości pomiędzy małżonkami

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2018

  PROBLEM Podatnik kupił na fakturę VAT ze stawką 23% lokal handlowy. Wynajmował go przez 8 lat. Teraz chce zlikwidować działalność. Chce, żeby to żona, która również prowadzi działalność gospodarczą, była właścicielem lokalu i go wynajmowała. Jak to rozliczyć w VAT? RADA Opodatkowanie transakcji sprzedaży

 • Jak dokonać korekty związanej z unieważnieniem zgłoszenia celnego i komunikatu IE-599

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2018

  PROBLEM W 2017 r. dokonaliśmy eksportu towarów, otrzymaliśmy komunikat IE-599 i wykazaliśmy dostawę ze stawką 0%. W 2018 r. otrzymaliśmy z urzędu celnego pismo, że zgłoszenie celne i komunikat IE-599 zostały unieważnione, gdyż w ogóle nie doszło do wyprowadzenia towarów poza obszar celny Unii Europejskiej. Musimy teraz

 • Jak rozliczyć dostawę komputerów przenośnych wraz z usługą przedłużenia gwarancji

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2018

  PROBLEM Spółka sprzedaje sprzęt komputerowy, w tym laptopy. Nabywcom laptopów spółka proponuje usługę przedłużenia gwarancji na kolejne 2 lata po zakończeniu podstawowego okresu gwarancji. Klienci, którzy wykupią taką usługę, otrzymują gwarancję bezpłatnej naprawy laptopa w przypadku wystąpienia usterki w okresie objętym

 • Czy przechowywanie wyłącznie w wersji elektronicznej faktur otrzymanych w formie papierowej wpływa na prawo do odliczenia z nich VAT

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2018

  PROBLEM Jesteśmy dużą firmą farmaceutyczną. Otrzymujemy bardzo dużo faktur zakupowych, które wpływają do nas w wersji papierowej. Dlatego planujemy wdrożenie rozwiązania polegającego na tym, że faktura otrzymana w formie papierowej, na podstawie której spółka odliczyła VAT, będzie przekształcana w postać pliku cyfrowego. Jego

 • Czy można odliczyć VAT z faktury za przegląd kasy fiskalnej wykonany w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

  Porada aktualna | data dodania: 22.05.2018

  PROBLEM Podatnik od ubiegłego roku zawiesił działalność gospodarczą. Prowadził pełną księgowość. W tym miesiącu jest zobowiązany dokonać przeglądu kasy fiskalnej. Czy powinien wziąć fakturę od wykonawcy? Czy ma prawo ją zaksięgować oraz czy jest zobowiązany złożyć deklarację VAT? RADA Podatnik powinien otrzymać

 • Jak dokumentować pobyt dzieci na koloniach organizowanych przez szkołę

  Porada aktualna | data dodania: 21.05.2018

  PROBLEM Szkoła podstawowa sama organizuje kolonie i obozy dla swoich uczniów. Uczestniczą w nich również dzieci z innych szkół. Czy szkoła może wystawiać faktury za pobyt na tych koloniach i obozach? RADA Szkoła podstawowa może wystawiać faktury za pobyt dzieci na organizowanych koloniach i obozach, o ile upoważniła ją do tego

 • Jak wykazywać w JPK_VAT sprzedaż towarów częściowo refundowanych przez NFZ

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2018

  PROBLEM Prowadzę sklep z wyrobami rehabilitacyjno-medycznymi. W jaki sposób wykazywać w JPK_VAT sprzedaż towarów, które są w części refundowane przez NFZ na podstawie przedstawianego przeze mnie rachunku refundacyjnego? RADA Dostawy towarów częściowo refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia powinny być wykazywane w plikach

 • Jak ustalać prewspółczynnik w samorządowej jednostce budżetowej

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2018

  PROBLEM Samorządowa jednostka budżetowa otrzymała w 2017 r. 2 000 000 zł na wydatki. Z tej kwoty przeznaczyła 500 000 zł na wydatki związane ze sprzedażą opodatkowaną, sprzedaży zwolnionej brak. Z pozostałej kwoty: 20 000 zł to środki na ZFŚS, 5000 zł na trwały zarząd, 100 000 zł na zadania inwestycyjne, 25 000 zł na zakup

 • Czy nabycie usługi targowej stanowi import usług

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2018

  PROBLEM Firma jest czynnym podatnikiem VAT. Świadczy usługi informatyczne. Od kontrahenta z USA otrzymaliśmy fakturę z tytułu opłaty za stoisko targowe (data wystawienia i  otrzymania faktury - kwiecień 2018 r.). Targi odbędą się w czerwcu 2018 r. Czy powinniśmy rozpoznać import usług, a jeżeli tak - w którym miesiącu? Jak

 • Czy można odliczyć VAT z faktury za usługi kateringowe

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2018

  PROBLEM Jesteśmy firmą motoryzacyjną zajmującą się sprzedażą samochodów. Podczas zorganizowanych targów branżowych zleciliśmy firmie zewnętrznej przygotowanie i dostawę poczęstunku (przekąsek). Z tego tytułu otrzymaliśmy fakturę za „usługi kateringowe”. Czy przysługuje nam prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktury

 • Jak rozliczyć budowlane naprawy gwarancyjne wykonane za pośrednictwem podmiotu trzeciego

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2018

  PROBLEM Przedsiębiorca (zarejestrowany jako czynny podatnik VAT) był głównym wykonawcą budynku. Po pewnym czasie inwestor zgłosił przedsiębiorcy konieczność dokonania napraw gwarancyjnych, których wykonanie zlecił innej firmie. Czy firma ta powinna wystawić przedsiębiorcy fakturę ze stawką 23% czy z odwrotnym obciążeniem? RADA

 • Jak rozliczać VAT w przypadku usług zamawianych za pośrednictwem platformy internetowej

  Porada aktualna | data dodania: 11.05.2018

  PROBLEM Firma A jest właścicielem serwisu (platformy internetowej) służącego do szybkiego zamawiania usług sprzątania pomieszczeń typu mieszkanie, dom lub biuro. Firma A nie jest firmą świadczącą usługi sprzątania i nie zatrudnia osób sprzątających ani podwykonawców w tym zakresie. Jest tylko platformą ułatwiającą

 • Jak odliczać VAT w przypadku sporu co do wysokości należności wykazanej na fakturze

  Porada aktualna | data dodania: 11.05.2018

  PROBLEM W maju 2015 r. spółka zawarła umowę o roboty budowlane dotyczące przebudowy budynku biurowego. Spółka zlecała poszczególne zakresy robót innym firmom. Jedną z nich była firma A, która w styczniu 2016 r. wystawiła fakturę za wykonane roboty niezgodnie ze stanem faktycznym w kwocie brutto 492 000 zł, w tym VAT - 92 000

 • Czy na fakturze zakupu samochodu musi być NIP, aby nabywca mógł odliczyć VAT

  Porada aktualna | data dodania: 10.05.2018

  PROBLEM Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) nabył samochód osobowy od dilera na fakturę z danymi prywatnymi (imię, nazwisko, adres, PESEL). Faktura dokumentująca transakcję zawiera nazwę towaru, kwoty netto, stawkę VAT, VAT oraz kwotę brutto. Przedsiębiorca zakupiony samochód osobowy będzie wykorzystywał w działalności

 • Jak rozliczyć VAT w myjni samoobsługowej z automatem gotówkowym

  Porada aktualna | data dodania: 10.05.2018

  PROBLEM Osoba fizyczna posiada myjnię samoobsługową. Co dwa dni pobierany jest utarg z myjni i przekazywany do kasy na podstawie dokumentu wewnętrznego. Raz na miesiąc tworzony jest dokument zbiorczy sprzedaży dla osób fizycznych, gdzie obliczony jest VAT do naliczenia. Czy firma postępuje prawidłowo i jak przedstawić sprzedaż

 • Czy użyczenie samochodu na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą podlega VAT

  Porada aktualna | data dodania: 10.05.2018

  PROBLEM Czy podatnik, który użycza samochodu na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, ma obowiązek opodatkowania użyczenia, jeśli przy leasingu tego pojazdu na podstawie przepisów obowiązujących: od 1 kwietnia 2014 r. miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 50%, do 31 marca 2014 r. miał prawo do

 • Czy dostawa i montaż dźwigów towarowych przez podwykonawcę jest opodatkowana na zasadzie odwrotnego obciążenia

  Porada aktualna | data dodania: 09.05.2018

  PROBLEM Podatnik VAT czynny produkuje na zamówienie dźwigi towarowe i osobowe, a następnie montuje je w budynkach. Z umowy wynika, że do zakresu robót należą: wykonanie dźwigu wykonanie bramek współpracujących z dźwigiem, transport dźwigu, instalacja dźwigu, serwis gwarancyjny i przeszkolenie wskazanych osób. Cena obejmuje

 • Jaka stawka VAT na dostawę i montaż dźwigu w budynku mieszkalnym

  Porada aktualna | data dodania: 27.04.2018

  PROBLEM Czynny podatnik VAT produkuje oraz montuje dźwigi osobowe w budynkach mieszkalnych. Czy kompleksowa usługa budowlano-montażowa obejmująca dostawę oraz montaż dźwigu osobowego dla osoby niepełnosprawnej w budynku mieszkalnym objętym społecznym programem mieszkaniowym może być opodatkowana stawką VAT 8%? RADA Tak,

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK