do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy przesłanie faktury w formacie PDF na wskazany adres e-mail można uznać za wydanie faktury

  Porada aktualna | data dodania: 07.08.2018

  PROBLEM W przypadku płatności za pomocą aplikacji mobilnych ze smartfonu Spółka wprowadziła regulamin, zgodnie z którym klient indywidualny, instalując te aplikacje, wyraża żądanie i zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych w formacie PDF na wskazany przez niego adres. W tym przypadku klientowi będzie wydawana jedynie faktura,

 • Czy można odliczyć VAT od wydatków na alkohol przeznaczony na prezenty dla kontrahentów

  Porada aktualna | data dodania: 07.08.2018

  PROBLEM Nasza firma w celu polepszenia kontaktów z klientami dokonuje wydatków związanych z reprezentacją. W jej ramach zakupujemy alkohol przeznaczony do wręczenia kontrahentom. Czy możemy odliczyć podatek VAT od takich zakupów? Czy przekazanie będzie podlegało opodatkowaniu? RADA Nie ma przeszkód, aby dokonać

 • Czy przekazanie pakietów medycznych jest opodatkowane VAT

  Porada aktualna | data dodania: 07.08.2018

  PROBLEM Nasza firma jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w Polsce. W celu zwiększenia motywacji i zaangażowania pracowników nabywamy od podmiotu trzeciego i przekazujemy swoim pracownikom pakiety medyczne. Pakiety są przekazywane pracownikom nieodpłatnie, ale pracownicy mają doliczoną do przychodu ze stosunku pracy ich

 • Czy obciążenie kosztami ubezpieczenia budowy podlega opodatkowaniu VAT

  Porada aktualna | data dodania: 07.08.2018

  PROBLEM W ramach prowadzonej działalności zajmuję się wykonywaniem usług budowlanych. Przy wykonywaniu tych usług występuję w charakterze generalnego wykonawcy. Zawarte z podwykonawcami umowy na roboty budowlane zawierają m.in. regulacje w zakresie partycypacji przez tychże podwykonawców w kosztach ubezpieczenia budowy jako

 • Czy można odliczyć VAT od wydatków na media w przypadku nieruchomości czasowo niewynajmowanych

  Porada aktualna | data dodania: 07.08.2018

  PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) posiada nieruchomości komercyjne (lokale, pomieszczenia), które wynajmuje, stosując podstawową stawkę podatku VAT. Na najemców refakturowane są media (m.in. woda, prąd, gaz). W toku działalności gospodarczej zdarzają się sytuacje, w których część nieruchomości okresowo nie jest

 • Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży voucherów

  Porada aktualna | data dodania: 02.08.2018

  PROBLEM Podatnik świadczy usługi kosmetyczne. Zamierza wprowadzić voucher na te usługi. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy oraz obowiązek zaewidencjonowana na kasie fiskalnej - w chwili sprzedaży vouchera czy wykonania usługi? RADA W przypadku sprzedaży voucherów niezwiązanych z nabyciem konkretnej usługi,

 • Czy odbiór faktury korygującej można potwierdzić e-mailem

  Porada aktualna | data dodania: 02.08.2018

  PROBLEM Wystawiliśmy fakturę korygującą sprzedaż. W jaki sposób można uzyskać potwierdzenie jej odbioru przez nabywcę. Czy wystarczy e-mail potwierdzający otrzymanie faktury korygującej? RADA Tak, e-mail potwierdzający otrzymanie faktury korygującej należy uznać za wystarczające potwierdzenie, że faktura

 • Czy należy informować urząd skarbowy o numerach rachunków VAT?

  Porada aktualna | data dodania: 02.08.2018

  Bank utworzył dla mojej firmy rachunek VAT na potrzeby podzielonej płatności. Czy muszę powiadomić urząd skarbowy o numerze tego rachunku? Nie. Teoretycznie przedsiębiorcy mają obowiązek informowania administracji skarbowej o otwarciu i zamknięciu każdego rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością

 • Czy po śmierci podatnika zwraca się ulgę na zakup kasy fiskalnej?

  Porada aktualna | data dodania: 02.08.2018

  Zmarł podatnik, który ewidencjonował obrót za pomocą kasy fiskalnej. Czy jego spadkobiercy będą musieli zwrócić pieniądze odliczone wcześniej z tytułu ulgi na zakup kasy? Nie. Zwrot ulgi na zakup kasy następuje, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik zaprzestanie używania kasy rejestrującej.

 • Kiedy należy wystawić fakturę na udzieloną pożyczkę?

  Porada aktualna | data dodania: 02.08.2018

  Jedna firma pożyczyła drugiej pieniądze na procent. Czy z tego tytułu pożyczkodawca powinien wystawić fakturę VAT? Tak, jeśli zażąda tego pożyczkobiorca. Musi to zrobić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Po tym terminie to od

 • Czy należy wystawić korektę faktury na żądanie nabywcy, jeżeli upłynął termin przedawnienia

  Porada aktualna | data dodania: 01.08.2018

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu częściami samochodowymi. Mój kontrahent zwrócił się o dokonanie korekty faktury, którą wystawiliśmy w 2008 r. Chodziło o błąd w cenie. Czy jestem zobowiązany do wystawienia tej korekty? RADA Nie, z uwagi na upływ terminu przedawnienia nie powinien Pan

 • Jak wspólnoty mieszkaniowe powinny rozliczać VAT

  Porada aktualna | data dodania: 23.07.2018

  Wspólnota mieszkaniowa jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej jest odrębnym od jej członków podmiotem praw i obowiązków. Tak jak większość podatników wspólnoty mieszkaniowe mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Uprawnienie to nasuwa jednak liczne wątpliwości, jakie czynności wykonywane przez wspólnoty należy wliczać do limitu obrotu uprawniającego do tego zwolnienia. Wspólnoty, które nie zdecydowały się na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z VAT, do części wykonywanych przez siebie czynności muszą doliczać ten podatek. Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące rozliczania VAT przez wspólnoty mieszkaniowe.

 • Jaką stawką VAT opodatkować usługi organizacji imprez okolicznościowych

  Porada aktualna | data dodania: 23.07.2018

  PROBLEM Otworzyłem dom weselny. Będę organizował wesela, chrzciny, komunie i inne imprezy okolicznościowe. Klient będzie wynajmował ode mnie salę wraz z przygotowanymi posiłkami, napojami oraz obsługą kelnerską. Jaką stawką VAT powinienem opodatkować te usługi? RADA Świadczone przez Pana usługi polegające na

 • Kiedy opodatkować usługi budowlane objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, gdy podatnik otrzymał tylko duplikat faktury

  Porada aktualna | data dodania: 23.07.2018

  PROBLEM Podatnik otrzymał w czerwcu 2018 r. duplikat faktury wystawiony z datą czerwcową, dotyczący usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem. Usługa została wykonana w kwietniu i opłacona w czerwcu. Faktura pierwotna nie dotarła do podatnika. Kiedy rozliczyć duplikat faktury? RADA Duplikat należy ująć w

 • Jak rozliczyć VAT w przypadku zakupu towarów spoza UE odprawionych w innym państwie unijnym

  Porada aktualna | data dodania: 23.07.2018

  PROBLEM Podatnik kupił towar w Chinach. Towar ten, zanim trafił do Polski, został oclony w Hamburgu (przez niemiecką agencję celną, która działa na terenie Niemiec jako przedstawiciel podatkowy podatnika), a następnie na zlecenie podatnika został przetransportowany do kraju. Czy w przedstawionej sytuacji podatnik jest obowiązany

 • Jak rozliczyć zakup usługi od zagranicznego podatnika zwolnionego z opodatkowania

  Porada aktualna | data dodania: 23.07.2018

  PROBLEM W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą często wyjeżdżam za granicę. W lipcu 2018 r. zepsuł mi się w Niemczech samochód. Musiałem go naprawić. Usługę wykonał podmiot zwolniony z podatku od wartości dodanej. Czy mam obowiązek rozliczyć import usług, jeżeli usługodawca jest podatnikiem zwolnionym z

 • Jakie są konsekwencje błędnego rozpoznania przez nabywcę odwrotnego obciążenia

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2018

  PROBLEM Błędnie uznaliśmy, że usługi wykonywania pomiarów geodezyjnych sklasyfikowane według PKWiU 71.12.34.0. podlegają opodatkowaniu według mechanizmu odwrotnego obciążenia. W załączniku nr 14 do ustawy nie zostały wymienione usługi sklasyfikowane do PKWiU 71.12.34.0. W konsekwencji do świadczonych usług wykonania pomiarów

 • Czy możliwa jest zapłata samego VAT w mechanizmie podzielonej płatności

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2018

  PROBLEM Zamierzam dokonywać niektórych płatności, korzystając z mechanizmu podzielonej płatności. Czy w ten sposób mogę opłacić jedynie VAT? RADA Istnieje możliwość zapłaty w ramach mechanizmu podzielonej płatności jedynie kwoty odpowiadającej kwocie VAT wykazanej na otrzymanej fakturze. Kwota netto może być uregulowana w

 • Jak opodatkować sprzedaż działki, dla której części nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2018

  PROBLEM Posiadamy niezabudowaną działkę, którą chcemy sprzedać. Jaką stawkę VAT powinniśmy zastosować do opodatkowania tej sprzedaży, skoro dla części nieruchomości nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? RADA W części objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego do sprzedaży nieruchomości

 • Czy kara parkingowa podlega VAT

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2018

  PROBLEM Gmina jest właścicielem trzech parkingów, które są usytuowane obok dworca kolejowego, oraz dwóch dużych placów handlowych. Parkowanie na nich przez mieszkańców do 3 godzin jest darmowe. Natomiast za parkowanie powyżej 3 godzin można zapłacić karę. Jest to rodzaj opłaty sankcyjnej za parkowanie powyżej 3 godzin. Istnieje

 • Czy usługi biegłego sądowego świadczone przez psychologa są zwolnione z VAT

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2018

  PROBLEM Z zawodu jestem psychologiem. Usługi świadczone przeze mnie w ramach prywatnej praktyki lekarskiej są zwolnione od podatku. W ostatnim czasie zacząłem dodatkowo świadczyć usługi - w zakresie wykonywanego przeze mnie zawodu psychologa - jako biegły sądowy. Nie wykonuję innych usług poza wymienionymi. W jaki sposób

 • Czy w związku ze spłatą kredytu zaciągniętego w zagranicznym banku dochodzi do importu usług

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2018

  PROBLEM Polska spółka przetwórstwa spożywczego zaciągnęła kredyt w niemieckim banku na zakup linii produkcyjnej. Czy przekazanie środków pieniężnych z polskiego rachunku bankowego na rachunek w niemieckim banku w celu zapewnienia środków na spłatę rat kredytowych jest czynnością podlegającą opodatkowaniu? Czy spłata odsetek

 • Czy można stosować mechanizm podzielonej płatności tylko w stosunku do niektórych faktur danego kontrahenta

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2018

  PROBLEM Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy od 1 lipca 2018 r. mogę stosować mechanizm podzielonej płatności tylko w stosunku do niektórych faktur danego kontrahenta? RADA Tak, może Pan stosować mechanizm podzielonej płatności tylko w stosunku do niektórych faktur wystawianych przez danego kontrahenta. Szczegóły w uzasadnieniu.

 • Czy podatnik będący na ryczałcie może być zwolniony z obowiązku ewidencjonowania na kasie

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2018

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną VAT. Świadczę usługi hydrauliczne i gazownicze. Jednocześnie w podatku dochodowym rozliczam się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W związku z tym mam pytanie, czy jako podatnik, który jest na ryczałcie ewidencjonowanym, mogę być zwolniony z obowiązku

 • Czy przesunięcie składników majątkowych między firmami małżonków podlega VAT

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2018

  PROBLEM Mąż i żona, pozostający we wspólności majątkowej, prowadzą dwie własne, odrębne firmy. Obydwoje są czynnymi podatnikami VAT i wykonują czynności wyłącznie opodatkowane tym podatkiem. Firma żony wynajęła od firmy męża dwa samochody i komputer. Wynajęty sprzęt stanowił składniki majątkowe związane do tej pory

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK