do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy można otrzymać przyspieszony zwrot, jeśli deklaracja została złożona po terminie

  Porada aktualna | data dodania: 20.09.2018

  PROBLEM Spełniam warunki otrzymania zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym w terminie 25 dni. Czy w sytuacji gdy złożyłem deklarację VAT-7 po upływie ustawowego terminu, mam prawo do otrzymania bezpośredniego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym terminie? RADA Tak, złożenie deklaracji

 • Split payment, czyli płatność podzielona – odpowiedzi MF

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2018

  Ministerstwo Finansów przygotowało listę odpowiedzi na pytania zadawane przez podatników w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności. MF wyjaśniło m.in., jak odbywa się zapłata VAT z rachunku VAT do urzędu skarbowego oraz co zrobić w przypadku wpłacenia na rachunek VAT pomyłkowej kwoty. Przedstawiamy odpowiedzi przygotowane przez MF w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

 • Czy odszkodowanie za nieodebranie towarów podlega VAT

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  PROBLEM Spółka zajmuje się produkcją artykułów spożywczych, które mają określony termin przydatności do spożycia. Zawierając umowy z nabywcami, spółka w umowie zamieszcza klauzulę zabezpieczającą, na wypadek nieprawidłowego wywiązania się nabywcy z warunków umowy, tj. braku odbioru towarów zamówionych przez nabywcę. W

 • Na kogo podatnik powinien wystawić fakturę za remont szkoły publicznej

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  PROBLEM Właściciel firmy budowlanej wygrał przetarg na remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej. Ofertę przetargową wystawiła gmina. Na kogo teraz ma on wystawić fakturę - na gminę czy na szkołę? RADA Właściciel firmy budowlanej powinien wystawić fakturę na gminę wskazaną jako nabywca usługi. Nie ma jednak przeszkód,

 • Jak dokonać podzielonej płatności, gdy na rachunku VAT brakuje środków

  Porada aktualna | data dodania: 17.09.2018

  PROBLEM Czy możemy zapłacić fakturę, korzystając z systemu podzielonej płatności, gdy na rachunku VAT jest za mało środków, aby pokryć całą kwotę podatku? A co z wpłatą VAT do urzędu skarbowego? RADA Tak, w takim przypadku bank pobierze brakującą część z rachunku. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku zapłaty VAT do

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych transakcje kartami paliwowymi

  Porada aktualna | data dodania: 11.09.2018

  PROBLEM W celu uproszczenia kwestii związanych z zakupem paliwa (i w celu oszczędności) Spółka zakupiła karty paliwowe. Służyć one będą do zakupu paliwa wyłącznie do samochodów służbowych. Jak ująć w księgach rachunkowych transakcje za pomocą tych kart związane z tankowaniem? RADA Ewidencja zakupu paliwa za pomocą

 • Jak ująć w księgach rachunkowych odsprzedaż przedwstępnej umowy za wynagrodzeniem

  Porada aktualna | data dodania: 11.09.2018

  PROBLEM Spółka X wpłaciła zaliczkę na zakup nieruchomości o wartości 500 000 zł w kwocie 50 000 zł plus VAT, co zostało potwierdzone fakturą od sprzedawcy. Okazało się jednak, że spółka X nie może kontynuować inwestycji, więc odsprzedała ogół praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej spółce Y za cenę 70

 • Czy fakturę w języku obcym należy przed zaksięgowaniem przetłumaczyć na język polski

  Porada aktualna | data dodania: 11.09.2018

  PROBLEM Czy fakturę w języku obcym należy przed zaksięgowaniem przetłumaczyć na język polski? RADA Otrzymanie, jak i wystawienie faktury w języku obcym nie powoduje powstania obowiązku przetłumaczenia jej na język polski przed wprowadzeniem jej do ksiąg rachunkowych. Należy jednakże zwrócić uwagę, że części faktur nie

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych zakup usług Google AdWords

  Porada aktualna | data dodania: 11.09.2018

  PROBLEM Jak rozliczyć księgach rachunkowych fakturę z Google będącą wewnątrzwspólnotowym nabyciem usług? Przykładowe pozycje z faktury to: przedpłata za Google AdWords 2000 zł, Google AdWords 498,76 zł, środki z przedpłaty za Google AdWords (-)498,76 zł. RADA W przypadku importu usług (bo z takim mamy w rozpatrywanym

 • Kiedy należy opodatkować VAT kaucję rezerwacyjną i zaewidencjonować ją w kasie fiskalnej

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) prowadzi park rozrywki dla dzieci (głównie trampoliny). W przypadku rezerwacji terminów na wstęp do parku rozrywki Spółka przyjmuje kaucje gwarancyjne, których celem jest gwarantowanie uzyskania zapłaty zarówno w przypadku, gdy goście przybędą, jak również jeśli zrezygnują z

 • Czy usługi fizjoterapeutyczne są zwolnione z VAT

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) od sierpnia 2018 r. rozpoczął świadczenie, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usług fizjoterapeutycznych. Przedsiębiorca jest wykwalifikowanym fizjoterapeutą. Ukończył studium fizjoteraupeutyczne z tytułem technik fizjoterapii oraz studia magisterskie ze specjalizacją

 • Czy media przy najmie mogą być refakturowanie odrębnie

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Wynajmuję lokal użytkowy. Wszelkie koszty mediów chciałbym refakturować na mojego najemcę. Czy jest to możliwe? RADA Tak, nie ma przeszkód, aby dokonać refakturowania usług mediów, choć organy podatkowe prezentowały w przeszłości odmienne stanowisko w tej sprawie. UZASADNIENIE Uregulowania

 • Kiedy można odliczyć całą kwotę VAT od samochodów osobowych używanych przez przedstawicieli handlowych

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Spółka Y. (podatnik VAT czynny) zajmuje się wyłącznie sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Spółka zatrudnia m.in. przedstawicieli handlowych. Każdemu z przedstawicieli handlowych powierzone zostały samochody osobowe celem realizacji zadań służbowych. Samochody te Spółka użytkuje na podstawie umowy leasingu

 • Czy zbiorcza faktura korygująca musi obejmować wszystkie dostawy z danego okresu

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Czy dopuszczalne jest wystawienie zbiorczych faktur korygujących do udzielonych rabatów, bonifikat, upustów lub dokonanych zwrotów towarów, w sytuacji gdy rabat (zwrot) nie obejmuje wszystkich dostaw w danym okresie? RADA Tak, jest dopuszczalne wystawienie zbiorczych faktur korygujących, które nie obejmują wszystkich

 • Jak powinno wyglądać potwierdzenie przyjęcia towaru przez odbiorcę w ramach WDT

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Jakie elementy powinno posiadać potwierdzenie przyjęcia towaru przez odbiorcę przy WDT na warunkach CPT? Odbiorcy różnie potwierdzają odbiór. Na dokumencie CMR w polu 24 stawiają: tylko firmową pieczątkę, firmową pieczątkę i nieczytelny podpis, firmową pieczątkę, nieczytelny podpis i datę odbioru, firmową pieczątkę

 • Czy można odliczyć VAT z faktury za wynajem mieszkania dla pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Nasza firma świadczy usługi budowlane. Praca często wykonywana jest poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy. Dlatego też jesteśmy zmuszeni wynająć dla pracowników mieszkanie. Ostatnio otrzymaliśmy fakturę z naliczonym podatkiem VAT? Czy została ona wystawiona prawidłowo? Czy możemy odliczyć z niej

 • Czy podatnik zwolniony podmiotowo musi podawać na fakturze podstawę prawną

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Jestem podatnikiem zwolnionym podmiotowo z VAT. Kontrahent zażądał ode mnie wystawienia faktury. Czy na fakturze muszę podać podstawę prawną zwolnienia? RADA Nie ma Pan obowiązku podawania na fakturze podstawy prawnej zwolnienia, ale może Pan to zrobić. UZASADNIENIE Elementy, jakie powinna zawierać

 • Kiedy dostawa dokonywana w ramach dostawy łańcuchowej stanowi eksport towarów opodatkowany stawką 0%

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Spółka (A) ma zamiar sprzedawać własne wyroby odbiorcy z Czech (B), który będzie je wysyłał poza UE do ostatecznego swojego odbiorcy (C). W transakcji uczestniczą trzy podmioty. Dostawa będzie się odbywała na warunkach CFR, czyli organizacja transportu i odprawa leży po stronie Spółki. Z magazynu Spółki wyroby będą

 • Jakie obowiązki spoczywają na spadkobiercy zmarłego podatnika VAT?

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2018

  Czy po śmierci podatnika zobowiązanego do składania deklaracji VAT-7 powinien to zrobić jego spadkodawca? Nie ma przepisów, które nakazywałyby takie działanie. Deklarację VAT może złożyć tylko podatnik albo jego pełnomocnik. Pełnomocnictwo natomiast z chwilą śmierci wygasa. Nikt inny nie ma do tego prawa. Dlatego uznać

 • Czy zawsze istnieje obowiązek posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej?

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2018

  Podatnik wysłał do kontrahenta fakturę korygującą. Nie ma jednak potwierdzenia, że nabywca towarów ją otrzymał. Co zrobić w takim przypadku? Od zasady, zgodnie z którą możliwe jest obniżenie podstawy opodatkowania wynikające z korekty faktury tylko wtedy, gdy podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez

 • Czy akt notarialny określa obowiązek podatkowy VAT przy sprzedaży nieruchomości?

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2018

  Podatnik chce sprzedać należącą do jego firmy nieruchomość. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku takiej transakcji? Dla potrzeb VAT nieruchomość traktujemy jak towar. W przypadku dostawy towarów obowiązek podatkowy powstaje w chwili jej dokonania. Datą dostawy jest z kolei chwila, w której przenosi się prawa do

 • Jak rozliczyć eksport towarów, gdy błędnie naliczono VAT

  Porada aktualna | data dodania: 27.08.2018

  PROBLEM Jak rozliczyć eksport towarów, gdy dostawa została opodatkowania według podstawowej stawki VAT mimo posiadania przez podatnika dokumentów potwierdzających wywóz towarów? Czy wymagane jest potwierdzenie odbioru faktury korygującej w eksporcie towarów? Kiedy należy rozliczyć korektę? RADA W przypadku błędnego

 • Czy kontrahenci zakładu budżetowego mogą opłacać faktury z wykorzystaniem split payment

  Porada aktualna | data dodania: 24.08.2018

  PROBLEM Jesteśmy zakładem budżetowym. Czy nasi kontrahenci mogą opłacać faktury z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności? RADA Tak, kontrahenci Państwa zakładu budżetowego mogą opłacać faktury z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Szczegóły w uzasadnieniu. UZASADNIENIE Od 1 lipca 2018 r., dokonując

 • Jaki kurs euro zastosować, gdy wpłacono zaliczkę

  Porada aktualna | data dodania: 24.08.2018

  PROBLEM Podatnik wystawił fakturę zaliczkową w euro. Wpłata zaliczki nastąpiła kilka dni później. Faktura końcowa została wystawiona w następnym miesiącu. Według jakiego kursu należy przeliczyć kwoty wyrażone w walucie obcej? Czy do każdej faktury należy zastosować inny kurs? RADA Do każdej faktury należy

 • Czy split payment umożliwia zbiorczy przelew za kilka faktur jednego kontrahenta

  Porada aktualna | data dodania: 23.08.2018

  PROBLEM Zamierzam opłacać faktury z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Czy będę mógł zbiorczo opłacać kilka faktur wystawionych przez jednego kontrahenta? RADA W ramach mechanizmu podzielonej płatności faktury można opłacać wyłącznie pojedynczo. W związku z tym nie będzie Pan mógł opłacać zbiorczo kilku

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK