do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy wszystkie faktury muszą być opłacone, aby uzyskać zwrot w terminie 25 dni

  Porada aktualna | data dodania: 21.10.2018

  PROBLEM Rozliczamy VAT kwartalnie. Chcemy wystąpić o zwrot w terminie 25 dni. Czy VAT do zwrotu może być tylko z faktur zapłaconych przelewem? Co z kompensatami? Czy należy złożyć potwierdzenie przelewów na kwotę tego zwrotu VAT? Czy czekamy na wezwanie urzędu? RADA Sposób rozliczenia (kwartalny lub miesięczny) nie ma

 • Jak rozliczyć transport samochodu za granicę dla osoby prywatnej

  Porada aktualna | data dodania: 19.10.2018

  PROBLEM Osoba prywatna z Rosji nabyła w Polsce specjalnie dla niej sprowadzony i dostosowany samochód sportowy. Firma, która przygotowała ten samochód, wynajęła naszą firmę transportową do przewiezienia pojazdu do nabywcy. Jak mamy rozliczyć tę usługę? RADA Skoro usługę transportową wykonali Państwo na zlecenie polskiej

 • Czy można przekazywać środki pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi przez różne banki

  Porada aktualna | data dodania: 19.10.2018

  PROBLEM Podatnik prowadzący sklep internetowy ma rachunki bankowe w kilku bankach. Do każdego z tych rachunków prowadzony jest rachunek VAT, przy czym tylko w niektórych przypadkach środki na rachunkach VAT są oprocentowane. Czy podatnik może przelewać środki z rachunków VAT, które są nieoprocentowane, na rachunki VAT w bankach,

 • Kiedy można odliczyć VAT z duplikatu niezaakceptowanej w przeszłości faktury

  Porada aktualna | data dodania: 19.10.2018

  PROBLEM W 2016 r. zleciłem wykonanie remontu budynku. Ponieważ kwestionowałem jakość wykonanych prac remontowych, nie zaakceptowałem otrzymanej we wrześniu 2016 r. faktury za remont i odesłałem ją wykonawcy. W 2018 r. sąd zobowiązał mnie do zapłaty kwoty wynikającej z tej faktury, z czym się pogodziłem. W związku z tym

 • Jak rozliczać sprzedaż i zakupy dokonywane z wykorzystaniem usługi Allegro Smart

  Porada aktualna | data dodania: 19.10.2018

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą - sklep internetowy z obuwiem. Niedawno Allegro wprowadziło usługę Allegro Smart, dzięki której nabywca nie płaci za koszty wysyłki towarów, gdyż koszty te pokrywa Allegro. Jednak jako sprzedawca otrzymuję na rachunek bankowy pełną kwotę za produkt plus koszty dostawy, tak jak w

 • Czy można zastosować procedurę VAT marża do sprzedaży przedmiotów kolekcjonerskich nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  PROBLEM Osoba fizyczna zamierza założyć jednoosobową działalność gospodarczą w formie sklepu kolekcjonerskiego, w ramach którego będzie nabywała towary będące przedmiotami kolekcjonerskimi, a następnie dokonywała ich odprzedaży wyłącznie przez internet, przede wszystkim na serwisach aukcyjnych. Osoba ta od ponad 20 lat

 • Czy podatnik ma obowiązek wystawienia faktury końcowej, gdy wystawił już fakturę zaliczkową dokumentującą całość należności

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  PROBLEM Nasza firmy świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania dla osób fizycznych, które opodatkowane są stawką VAT 8%. Na poczet wykonania usługi klienci wpłacają zaliczki albo w części, albo w całości należnej kwoty. Z tego tytułu wystawiamy faktury zaliczkowe. Czy w sytuacji wystawienia faktury na 100% zaliczki mamy

 • Czy można odliczać VAT od usług noclegowych i gastronomicznych zakupionych w celu odsprzedaży klientowi

  Porada aktualna | data dodania: 04.10.2018

  PROBLEM Zamierzam poszerzyć działalności o świadczenie usług w zakresie świadczenia szeroko pojętych usług organizacji podróży i usług turystyki. W jej ramach będę dostarczać klientom indywidualnym i biznesowym m.in. usługi noclegowe czy usługi gastronomiczne (restauracyjne). Będę występować w roli pośrednika pomiędzy

 • Czy w przypadku odwrotnego obciążenia istnieje obowiązek korekty odliczenia w ramach ulgi na złe długi

  Porada aktualna | data dodania: 04.10.2018

  PROBLEM Prowadzę firmę budowlaną. Kupuję usługi opodatkowane w ramach odwrotnego obciążenia. Czy w przypadku braku zapłaty po upływie 150 dni od nabycia usług określonych w załączniku nr 11 do VAT jestem zobowiązany do korekty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu

 • Czy można odliczyć VAT z faktur za okulary pracowników wystawionych na firmę pracodawcy

  Porada aktualna | data dodania: 04.10.2018

  PROBLEM Nasza firma kieruje pracowników na badania lekarskie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa pracy. Jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wskażą potrzebę używania szkieł korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, pracodawca ma obowiązek

 • Jaką stosować stawkę VAT do usług noclegu świadczonych przez gminny dom pomocy społecznej na rzecz osób odwiedzających

  Porada aktualna | data dodania: 04.10.2018

  PROBLEM Gmina (podatnik VAT czynny) przy pomocy domów pomocy społecznej (DPS) prowadzi działalność polegającą m.in. na odpłatnym świadczeniu usług noclegu w pokojach gościnnych znajdujących się w tych domach. Usługi noclegowe są świadczone przez DPS na rzecz rodzin i osób bliskich odwiedzających osoby przebywające na stałe

 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT z tytułu sprzedaży usług tzw. kontraktów serwisowych

  Porada aktualna | data dodania: 04.10.2018

  PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) rozlicza VAT na zasadach ogólnych i sprzedaje m.in. drukarki. Spółka jako autoryzowany sprzedawca (uznanych producentów drukarek) sprzedaje także tzw. kontrakty serwisowe dla drukarek. W zależności od rodzajów kontraktów są one sprzedawane na okres roku, dwóch lub pięciu lat. W ramach

 • Czy można wystawiać refaktury przed nabyciem odsprzedawanych mediów

  Porada aktualna | data dodania: 04.10.2018

  PROBLEM Od jakiegoś czasu wynajmujemy pomieszczenia. Wynajmujący refakturuje na Spółkę koszty zużytej energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz wody i ścieków. Faktury są z datą wystawienia oraz datą zakończenia dostawy zawsze na ostatni dzień miesiąca, np. 30.09.2018 r. Sami fakturę otrzymują z datą zakończenia usługi

 • Czy można używać tej samej kasy fiskalnej, gdy przekształcono jednoosobową działalność w spółkę z o.o.

  Porada aktualna | data dodania: 02.10.2018

  Podatnik ma zamiar przekształcić swoją jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialności. Czy w tej sytuacji kasa fiskalna, której używał jako jednoosobowa firma, będzie mogła też służyć w nowej firmie? Kasa kupiona do prowadzenia jednoosobowej działalności może zostać użyta przez

 • Czy poprawa błędnej daty na fakturze może być dokonana przez nabywcę w formie noty korygującej

  Porada aktualna | data dodania: 02.10.2018

  Firma nabyła towar od kontrahenta. Dostała od niego fakturę, ale z błędem w dacie sprzedaży. Kto taką fakturę może poprawić? Czy nabywca ma do tego prawo? Przepisy regulujące zasady wystawiania not korygujących nie zabraniają nabywcy korygowania tym dokumentem daty sprzedaży, która została błędnie określona na fakturze

 • Jak rozliczyć w VAT wpłatę kaucji na poczet najmu

  Porada aktualna | data dodania: 02.10.2018

  Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuje pomieszczenia innej firmie. W umowie zagwarantował sobie jednomiesięczną kaucję. Jeśli najemca nie złamie warunków umowy, kaucja zostanie mu zwrócona po upływie okresu, na który pomieszczenia te zostały wynajęte. Czy wpłata takiej kaucji powinna być opodatkowana

 • Czy udostępniając domeny internetowe, można stać się podatnikiem VAT

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2018

  PROBLEM Klient mojego biura, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i niebędąca podatnikiem VAT, jest właścicielem kilkunastu domen internetowych (uprzednio nabytych). Osoba ta zamierza udostępnić te domeny internetowe z prawem pobierania pożytków przedsiębiorstwom krajowym na podstawie umów długoterminowych

 • Jak zapisać w JPK_VAT faktury korygujące, gdy korzystamy ze split payment

  Porada aktualna | data dodania: 26.09.2018

  PROBLEM Czy możemy zwrócić lub zapłacić VAT w związku z wystawieniem faktury korygujacej, korzystającej z systemu podzielonej płatności? Czy to jest uzależnione od tego, że klient nam zapłacił, korzystając z tego systemu? Czy wpłynie to na sposób zapisu w JPK_VAT? Czy trzeba podawać informację, że faktura była rozliczona w

 • Czy można zastosować mechanizm podzielonej płatności przy zbiorczym przelewie za kilka faktur

  Porada aktualna | data dodania: 24.09.2018

  PROBLEM Kontrahent wpłacił kwotę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności za kilka faktur w jednym przelewie. Czy podatnik powinien zwrócić wpłaconą kwotę? Czy takie postępowanie kontrahenta obciąża podatnika i w jaki sposób? RADA Błędne zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności przez nabywcę poprzez

 • Jak opodatkować sprzedaż samochodu firmowego na rzecz podmiotu z innego kraju Unii Europejskiej

  Porada aktualna | data dodania: 24.09.2018

  PROBLEM Podatnik posiada samochód w firmie. Chce go sprzedać klientowi z Niemiec. Sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT, więc jest zobowiązany wystawić fakturę VAT. Czy ma znaczenie, że podatnik sprzeda samochód firmie niemieckiej albo osobie prywatnej? Czy należy naliczyć VAT, czy może zastosować stawkę 0%? RADA Status

 • Jak rozliczyć dostawę i montaż okien za granicą

  Porada aktualna | data dodania: 24.09.2018

  PROBLEM Firma zarejestrowana jako podatnik VAT w Polsce i Czechach wystawiła fakturę dla kontrahenta czeskiego, podatnika podatku od wartości dodanej, za dostawę i montaż okien. Montażu w ramach podwykonawstwa dokonała polska spółka, która wystawiła fakturę bez VAT. Czy w deklaracji VAT-7 faktura sprzedażowa powinna widnieć w

 • Czy trzeba zapłacić VAT od importu towaru dostarczonego przez kuriera

  Porada aktualna | data dodania: 24.09.2018

  PROBLEM Kupiliśmy w lipcu w Chinach wzorzec towaru (koszt 35 USD). Towar otrzymaliśmy z końcem września wraz z fakturą bezpośrednio od kuriera. Nie mamy żadnych dokumentów, które wskazywałyby na to, że procedura celna miała miejsce. Czy musimy więc sami zgłosić do UC import? Jak rozliczyć w VAT ten zakup? RADA

 • Jaki przyjąć kurs waluty dla zbiorczej faktury korygującej

  Porada aktualna | data dodania: 20.09.2018

  PROBLEM Podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów 3 września 2018 r. wystawił zbiorczą fakturę korygującą w euro. Faktura dokumentuje rabat przyznany do zakupów dokonanych przez jednego z unijnych kontrahentów w sierpniu 2018 r. Jaki kurs przeliczeniowy należy zastosować do rozliczenia tej faktury korygującej dla

 • Czy od 2019 r. jednostki samorządu terytorialnego będą musiały wymienić kasy fiskalne

  Porada aktualna | data dodania: 20.09.2018

  PROBLEM Z dniem 1 stycznia 2017 r. nasza gmina przeszła na scentralizowany model rozliczania VAT. Mimo to gmina nadal używa kas rejestrujących sprzed centralizacji rozliczeń VAT przez jej jednostki organizacyjne. Czy w 2019 r. konieczna będzie wymiana tych kas? RADA Przed końcem 2018 r. gmina jest obowiązana wymienić kasy rejestrujące

 • Czy można otrzymać przyspieszony zwrot, jeśli deklaracja została złożona po terminie

  Porada aktualna | data dodania: 20.09.2018

  PROBLEM Spełniam warunki otrzymania zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym w terminie 25 dni. Czy w sytuacji gdy złożyłem deklarację VAT-7 po upływie ustawowego terminu, mam prawo do otrzymania bezpośredniego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym terminie? RADA Tak, złożenie deklaracji

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK