do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT od sprzedaży bonów turystycznych

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2018

  PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży usług turystycznych. Na mocy umów agencyjnych z organizatorami turystyki świadczy usługi rezerwacji usług hotelowych oraz sprzedaży biletów lotniczych. W celu zwiększenia sprzedaży usług Spółka oferuje sprzedaż bonów turystycznych

 • Czy opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji są opodatkowane VAT

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2018

  PROBLEM Jako powiat posiadamy w swojej strukturze organizacyjnej placówki oświatowe (jednostki budżetowe) niebędące odrębnie zarejestrowanymi podatnikami VAT. Jednostki te realizują zadania własne powiatu w zakresie edukacji publicznej. Placówki oświatowe wydają duplikaty świadectw i legitymacji uczniowskich, za co pobierają

 • Czy podatnik musi składać deklarację VAT za miesiąc, w którego połowie zawiesił działalność swojej firmy?

  Porada aktualna | data dodania: 26.06.2018

  Podatnik w połowie miesiąca zawiesił działalność gospodarczą. Czy za ten okres będzie musiał składać deklarację VAT? Tak! Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji VAT dotyczy tych okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie działalności gospodarczej trwało przez cały miesiąc. Ponieważ podatnik zawiesił

 • Czy podatnik, który ponownie rozpoczyna działalność, może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej?

  Porada aktualna | data dodania: 26.06.2018

  Podatnik (osoba fizyczna) zlikwidował w zeszłym roku działalność gospodarczą, w której obroty były rejestrowane przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Teraz chce ponownie otworzyć firmę - też jako jednoosobową działalność gospodarczą. Czy to oznacza, że ma prawo do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy? Nie! Organy

 • Czy można odliczyć VAT z faktury na paliwo, która nie zawiera numeru rejestracyjnego pojazdu?

  Porada aktualna | data dodania: 26.06.2018

  Podatnik wykorzystuje samochód osobowy do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Odlicza 50% tego podatku. Przez zapomnienie nie zamieścił na fakturze ze stacji benzynowej numeru rejestracyjnego swojego auta. Czy może odliczyć VAT z takiej faktury? Tak! Żaden przepis nie nakazuje zamieszczania na fakturze

 • Czy przysługuje odliczenie VAT od paliwa, jeśli podatnik płaci za nie kartą paliwową

  Porada aktualna | data dodania: 26.06.2018

  PROBLEM Podatnik tankuje paliwo do samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych. Za paliwo płaci kartą paliwową. Czy przysługuje mu prawo do odliczenia i w jakiej wysokości? Czy ma znaczenie, od kogo podatnik otrzymuje fakturę? RADA Tak, ma znaczenie od kogo podatnik otrzymuje fakturę. Jeżeli podatnik otrzymuje fakturę od wystawcy

 • Jakie skutki w VAT ma pomyłkowe przelanie pieniędzy na rachunek VAT innego podmiotu

  Porada aktualna | data dodania: 26.06.2018

  PROBLEM Jakie konsekwencje grożą nabywcy, jeśli omyłkowo przekaże on kwotę wynikającą z faktury na rachunek VAT innego podmiotu niż sprzedawca? Co grozi podmiotowi, który otrzymał tę kwotę na rachunek VAT? Co w takiej sytuacji powinien zrobić odbiorca przelewu? RADA Pomyłkowe przelanie pieniędzy na rachunek podmiotu innego niż

 • Czy do dostawy dla kontrahenta, który nie podał numeru VAT UE, można zastosować stawkę 0%

  Porada aktualna | data dodania: 25.06.2018

  PROBLEM Zamierzamy sprzedać towar kontrahentowi z Niemiec. Kontrahent ten prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji elementów do fotelików i wózków dziecięcych, ale nie podał nam numeru VAT UE. Czy sprzedaż tę będziemy mogli potraktować jak WDT i zastosować do niej stawkę 0%? RADA Nie, dostawę towarów dla

 • Jak rozliczyć VAT z tytułu nabycia i przekazania strojów pracownikom uczestniczącym w zawodach sportowych

  Porada aktualna | data dodania: 25.06.2018

  PROBLEM Pracownicy firmy wyjeżdżają na spartakiadę. W tym celu zostały im zakupione stroje sportowe. Czy zakup strojów można traktować jako wydatki na integrację pracowników? Jak należy rozliczyć zakup strojów i ich przekazanie pracownikom? RADA Jeżeli zakupione stroje sportowe zawierają logo lub inne elementy identyfikujące

 • Czy opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu publicznym podlegają opodatkowaniu VAT

  Porada aktualna | data dodania: 25.06.2018

  PROBLEM Czy opłaty pobierane za ponadprogramowy pobyt dzieci oraz ich wyżywienie w przedszkolach publicznych to wynagrodzenie za usługi podlegające ustawie o VAT, lecz korzystające ze zwolnienia od podatku? Czy istnieje konieczność wykazywania przez gminy obrotu z tego tytułu w deklaracjach VAT? RADA Nie, opłaty za pobyt i wyżywienie

 • Czy z rachunku VAT można wpłacać VAT z tytułu importu towarów

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2018

  PROBLEM Z początkiem lipca 2018 r. został wprowadzony mechanizm podzielonej płatności. Czy z rachunku VAT można wpłacać VAT z tytułu importu towarów na rachunek urzędu celno-skarbowego? RADA VAT z tytułu importu towarów jest wpłacany na rachunek urzędu skarbowego, a nie na rachunek urzędu celno-skarbowego. W konsekwencji nie ma

 • Czy po wykupieniu samochodu z leasingu na cele prywatne można wykorzystywać go w działalności i odliczać VAT

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2018

  PROBLEM Czy podatnik, który po wykupieniu samochodu z leasingu przekazał go na cele prywatne, może użyczyć tego samochodu do swojej działalności i odliczać VAT? RADA Od zakupów związanych z wykorzystywaniem samochodu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (np. zakupów paliwa) podatnikowi będzie przysługiwać prawo do

 • Czy można odliczyć VAT z tytułu zakupu owoców do spożycia przez pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2018

  PROBLEM Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT od owoców kupowanych dla pracowników? Pracownik sam decyduje, czy się nimi poczęstuje. Czy trzeba wykazywać nieodpłatne przekazanie? RADA Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabywaniu owoców przeznaczonych do spożycia przez pracowników.

 • Czy można odliczać cały VAT od zakupów dokonywanych do samochodów nabytych w celu dalszej odsprzedaży

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2018

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu używanymi samochodami osobowymi. Najpierw je kupuję, a następnie sprzedaję z zyskiem. Niektóre z nabytych samochodów wymagają drobnych napraw, więc kupuję do nich części zamienne. Samochody te również tankuję, aby umożliwić potencjalnym klientom jazdę próbną.

 • Jak opodatkować usługi pośrednictwa w zatrudnianiu pracowników świadczone dla firmy z UE

  Porada aktualna | data dodania: 21.06.2018

  PROBLEM Świadczymy usługi pośrednictwa w zatrudnianiu pracowników poza granicami kraju. Naszym zleceniodawcą jest grecka firma, która w okresie wakacyjnym zatrudnia pracowników m.in. z naszego kraju. Za pośrednictwo otrzymujemy wynagrodzenie prowizyjne. W jaki sposób opodatkować tę usługę? Czy na fakturze należy umieścić

 • Czy fundacja, która nabywa od zagranicznych podatników usługi, staje się z tego tytułu podatnikiem VAT

  Porada aktualna | data dodania: 21.06.2018

  PROBLEM Fundacja działa jako osoba prawna nieprowadząca działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o VAT. Jej aktywność polega wyłącznie na organizacji, funkcjonowaniu i realizacji zadań statutowych, w związku z którymi nabywa od zagranicznych podatników różnego rodzaju usługi, przede wszystkim niematerialne, w tym

 • Jak dokumentować i wykazywać w JPK_VAT zakupy owoców od rolników ryczałtowych

  Porada aktualna | data dodania: 21.06.2018

  PROBLEM Jak dokumentować i wykazywać w JPK_VAT zakup owoców na giełdzie warzywno-owocowej od niezarejestrowanych rolników przez przedsiębiorstwo przetwórcze? RADA W celu dokumentowania zakupów od rolników ryczałtowych przedsiębiorstwo powinno wystawiać faktury VAT RR. Zakupy te powinny być wykazywane w poz. 45 i 46 deklaracji

 • Czy zakup towaru na kredyt ma znaczenie dla odliczenia VAT

  Porada aktualna | data dodania: 20.06.2018

  PROBLEM Kupiłem na kredyt towar potrzebny do wykonywanej działalności. Raty będę spłacał sprzedawcy przez 2 lata. Fakturę otrzymałem wraz z towarem. Kiedy mogę odliczyć z niej VAT? Czy fakt, że towar został sfinansowany kredytem, ma znaczenie dla prawa do odliczenia VAT? RADA Fakt nabycia towaru na kredyt nie wpływa

 • Jaką stawką VAT opodatkować remont w budynku przedszkolnym

  Porada aktualna | data dodania: 20.06.2018

  PROBLEM Na przełomie lipca i sierpnia 2018 r. będziemy wykonywali remont w budynku przedszkolnym. Prace będą polegały m.in. na odmalowaniu ścian, naklejeniu tapet oraz wyburzeniu jednej ze ścian działowych. Jaką stawkę VAT powinniśmy zastosować do tych usług? Czy może to być stawka 8%? RADA Usługi remontowe wykonane

 • Jak ewidencjonować fakturę z adnotacją „procedura marży”

  Porada aktualna | data dodania: 13.06.2018

  PROBLEM Przy zakupie używanego samochodu osobowego otrzymaliśmy od sprzedawcy fakturę z adnotacją „procedura marży -  towary używane”. Czy to oznacza, że nie będziemy mogli odliczyć podatku VAT z tej faktury (kwoty 50% VAT)? Jak taką fakturę ująć w księgach rachunkowych? RADA Otrzymana faktura z oznaczeniem

 • Jaką stawką VAT opodatkować remont instalacji CO w budynku wielorodzinnym

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2018

   PROBLEM Jaką stawką VAT należy opodatkować remont instalacji CO w kotłowni budynku wielorodzinnego PKOB 112? RADA W sytuacji, gdy kotłownia położona jest w budynku wielorodzinnym bądź stanowi jego część, zastosowanie ma stawka 8%. W przypadku, gdy jest ona odrębnym, samodzielnym obiektem budowlanym, należy zastosować

 • Czy dla nieruchomości zakupionych w latach 2008-2010 należy korygować VAT według preproporcji

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2018

  PROBLEM Czy dla nieruchomości zakupionych w latach 2008-2010 należy korygować VAT według preproporcji?   RADA W 2018 r. dokonywana przy zastosowaniu preproporcji (prewspółczynnika) korekta podatku odliczonego przy nabyciu nieruchomości oddanych do użytkowania w latach 2009-2010 może być konieczna. Dotyczy to sytuacji, w których

 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usług najmu

  Porada aktualna | data dodania: 30.05.2018

  PROBLEM Proszę o informację kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług najmu samochodów. Firma zajmuje się wynajmem samochodów zarówno osobom fizycznym, jak i firmom. W przypadku firm obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż z upływem terminu płatności. Natomiast

 • Czy zaliczki powinny być rejestrowane w kasie fiskalnej

  Porada aktualna | data dodania: 30.05.2018

  PROBLEM Lekarz stomatolog, który jest zwolniony z VAT, wykonuje zabiegi wszczepiania implantów. Ponieważ implanty trzeba zamówić, a są one bardzo drogie - pobiera się zaliczkę. Kwotę zaliczki nabija się na kasę fiskalną. Rozliczenie tej zaliczki (zabieg wszczepienia) następuje czasami w innym miesiącu. Niekiedy nie dochodzi do

 • Jak prawidłowo wykazać import towarów w ewidencji VAT i JPK w przypadku standardowej procedury celnej

  Porada aktualna | data dodania: 30.05.2018

  PROBLEM Jakiego kontrahenta i jaki dokument należy wykazać w rejestrze VAT i w ewidencji JPK w przypadku importu towarów? Spółka nie korzysta z uproszczonej procedury celnej, płaci wartość należności wynikającej z długu celnego na konto urzędu na podstawie dokumentu PZC wystawionego przez agencję celną. RADA W przedstawionej

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK