do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych zakup usług Google AdWords

  Porada aktualna | data dodania: 11.09.2018

  PROBLEM Jak rozliczyć księgach rachunkowych fakturę z Google będącą wewnątrzwspólnotowym nabyciem usług? Przykładowe pozycje z faktury to: przedpłata za Google AdWords 2000 zł, Google AdWords 498,76 zł, środki z przedpłaty za Google AdWords (-)498,76 zł. RADA W przypadku importu usług (bo z takim mamy w rozpatrywanym

 • Kiedy należy opodatkować VAT kaucję rezerwacyjną i zaewidencjonować ją w kasie fiskalnej

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) prowadzi park rozrywki dla dzieci (głównie trampoliny). W przypadku rezerwacji terminów na wstęp do parku rozrywki Spółka przyjmuje kaucje gwarancyjne, których celem jest gwarantowanie uzyskania zapłaty zarówno w przypadku, gdy goście przybędą, jak również jeśli zrezygnują z

 • Czy usługi fizjoterapeutyczne są zwolnione z VAT

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) od sierpnia 2018 r. rozpoczął świadczenie, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usług fizjoterapeutycznych. Przedsiębiorca jest wykwalifikowanym fizjoterapeutą. Ukończył studium fizjoteraupeutyczne z tytułem technik fizjoterapii oraz studia magisterskie ze specjalizacją

 • Czy media przy najmie mogą być refakturowanie odrębnie

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Wynajmuję lokal użytkowy. Wszelkie koszty mediów chciałbym refakturować na mojego najemcę. Czy jest to możliwe? RADA Tak, nie ma przeszkód, aby dokonać refakturowania usług mediów, choć organy podatkowe prezentowały w przeszłości odmienne stanowisko w tej sprawie. UZASADNIENIE Uregulowania

 • Kiedy można odliczyć całą kwotę VAT od samochodów osobowych używanych przez przedstawicieli handlowych

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Spółka Y. (podatnik VAT czynny) zajmuje się wyłącznie sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Spółka zatrudnia m.in. przedstawicieli handlowych. Każdemu z przedstawicieli handlowych powierzone zostały samochody osobowe celem realizacji zadań służbowych. Samochody te Spółka użytkuje na podstawie umowy leasingu

 • Czy zbiorcza faktura korygująca musi obejmować wszystkie dostawy z danego okresu

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Czy dopuszczalne jest wystawienie zbiorczych faktur korygujących do udzielonych rabatów, bonifikat, upustów lub dokonanych zwrotów towarów, w sytuacji gdy rabat (zwrot) nie obejmuje wszystkich dostaw w danym okresie? RADA Tak, jest dopuszczalne wystawienie zbiorczych faktur korygujących, które nie obejmują wszystkich

 • Jak powinno wyglądać potwierdzenie przyjęcia towaru przez odbiorcę w ramach WDT

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Jakie elementy powinno posiadać potwierdzenie przyjęcia towaru przez odbiorcę przy WDT na warunkach CPT? Odbiorcy różnie potwierdzają odbiór. Na dokumencie CMR w polu 24 stawiają: tylko firmową pieczątkę, firmową pieczątkę i nieczytelny podpis, firmową pieczątkę, nieczytelny podpis i datę odbioru, firmową pieczątkę

 • Czy można odliczyć VAT z faktury za wynajem mieszkania dla pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Nasza firma świadczy usługi budowlane. Praca często wykonywana jest poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy. Dlatego też jesteśmy zmuszeni wynająć dla pracowników mieszkanie. Ostatnio otrzymaliśmy fakturę z naliczonym podatkiem VAT? Czy została ona wystawiona prawidłowo? Czy możemy odliczyć z niej

 • Czy podatnik zwolniony podmiotowo musi podawać na fakturze podstawę prawną

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Jestem podatnikiem zwolnionym podmiotowo z VAT. Kontrahent zażądał ode mnie wystawienia faktury. Czy na fakturze muszę podać podstawę prawną zwolnienia? RADA Nie ma Pan obowiązku podawania na fakturze podstawy prawnej zwolnienia, ale może Pan to zrobić. UZASADNIENIE Elementy, jakie powinna zawierać

 • Kiedy dostawa dokonywana w ramach dostawy łańcuchowej stanowi eksport towarów opodatkowany stawką 0%

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Spółka (A) ma zamiar sprzedawać własne wyroby odbiorcy z Czech (B), który będzie je wysyłał poza UE do ostatecznego swojego odbiorcy (C). W transakcji uczestniczą trzy podmioty. Dostawa będzie się odbywała na warunkach CFR, czyli organizacja transportu i odprawa leży po stronie Spółki. Z magazynu Spółki wyroby będą

 • Jakie obowiązki spoczywają na spadkobiercy zmarłego podatnika VAT?

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2018

  Czy po śmierci podatnika zobowiązanego do składania deklaracji VAT-7 powinien to zrobić jego spadkodawca? Nie ma przepisów, które nakazywałyby takie działanie. Deklarację VAT może złożyć tylko podatnik albo jego pełnomocnik. Pełnomocnictwo natomiast z chwilą śmierci wygasa. Nikt inny nie ma do tego prawa. Dlatego uznać

 • Czy zawsze istnieje obowiązek posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej?

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2018

  Podatnik wysłał do kontrahenta fakturę korygującą. Nie ma jednak potwierdzenia, że nabywca towarów ją otrzymał. Co zrobić w takim przypadku? Od zasady, zgodnie z którą możliwe jest obniżenie podstawy opodatkowania wynikające z korekty faktury tylko wtedy, gdy podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez

 • Czy akt notarialny określa obowiązek podatkowy VAT przy sprzedaży nieruchomości?

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2018

  Podatnik chce sprzedać należącą do jego firmy nieruchomość. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku takiej transakcji? Dla potrzeb VAT nieruchomość traktujemy jak towar. W przypadku dostawy towarów obowiązek podatkowy powstaje w chwili jej dokonania. Datą dostawy jest z kolei chwila, w której przenosi się prawa do

 • Jak rozliczyć eksport towarów, gdy błędnie naliczono VAT

  Porada aktualna | data dodania: 27.08.2018

  PROBLEM Jak rozliczyć eksport towarów, gdy dostawa została opodatkowania według podstawowej stawki VAT mimo posiadania przez podatnika dokumentów potwierdzających wywóz towarów? Czy wymagane jest potwierdzenie odbioru faktury korygującej w eksporcie towarów? Kiedy należy rozliczyć korektę? RADA W przypadku błędnego

 • Czy kontrahenci zakładu budżetowego mogą opłacać faktury z wykorzystaniem split payment

  Porada aktualna | data dodania: 24.08.2018

  PROBLEM Jesteśmy zakładem budżetowym. Czy nasi kontrahenci mogą opłacać faktury z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności? RADA Tak, kontrahenci Państwa zakładu budżetowego mogą opłacać faktury z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Szczegóły w uzasadnieniu. UZASADNIENIE Od 1 lipca 2018 r., dokonując

 • Jaki kurs euro zastosować, gdy wpłacono zaliczkę

  Porada aktualna | data dodania: 24.08.2018

  PROBLEM Podatnik wystawił fakturę zaliczkową w euro. Wpłata zaliczki nastąpiła kilka dni później. Faktura końcowa została wystawiona w następnym miesiącu. Według jakiego kursu należy przeliczyć kwoty wyrażone w walucie obcej? Czy do każdej faktury należy zastosować inny kurs? RADA Do każdej faktury należy

 • Czy split payment umożliwia zbiorczy przelew za kilka faktur jednego kontrahenta

  Porada aktualna | data dodania: 23.08.2018

  PROBLEM Zamierzam opłacać faktury z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Czy będę mógł zbiorczo opłacać kilka faktur wystawionych przez jednego kontrahenta? RADA W ramach mechanizmu podzielonej płatności faktury można opłacać wyłącznie pojedynczo. W związku z tym nie będzie Pan mógł opłacać zbiorczo kilku

 • Czy wpłata zaliczki na poczet zakupu samochodu osobowego wpływa na termin złożenia VAT-26

  Porada aktualna | data dodania: 23.08.2018

  PROBLEM 26 czerwca 2018 r. podatnik wpłacił zaliczkę na poczet zakupu samochodu osobowego (który będzie stanowił środek trwały) i w tym samym dniu otrzymał fakturę zaliczkową. Samochód odebrał 6 sierpnia 2018 r. i dwa dni później zgłosił samochód naczelnikowi urzędu skarbowego informacją VAT-26. Czy podatnik dochował terminu

 • Jak rozliczyć kwotę w euro nadpłaconą przez kontrahenta

  Porada aktualna | data dodania: 23.08.2018

  PROBLEM Nasz kontrahent omyłkowo nadpłacił w sierpniu 2018 r. należność w euro za złożone zamówienie. Nadwyżka nie została mu zwrócona. Klient 5 września 2018 r. zdecydował, że złoży kolejne zamówienie, i zadysponował zaliczenie nadpłaconej wcześniej kwoty na poczet tej transakcji. Kiedy powstał obowiązek podatkowy od

 • Jak rozliczyć usługę wykonaną przez firmę podatnika na jego rzecz

  Porada aktualna | data dodania: 21.08.2018

  PROBLEM Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (świadczę usługi remontowo-budowlane). Chcę wybudować dom. Zamierzam wykorzystać do tego celu swoich pracowników i swoją firmę. Czy świadczenie usługi samemu sobie podlega opodatkowaniu VAT? Czy powinienem wystawić fakturę w celu

 • Czy zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego dla pracowników przez przedsiębiorcę powoduje obowiązki w VAT

  Porada aktualna | data dodania: 21.08.2018

  PROBLEM Jako przedsiębiorca zawarłem umowę ubezpieczenia grupowego dla swoich pracowników. Składki są potrącane z wynagrodzenia. Czy poprzez zawarcie takiej umowy świadczę na rzecz moich pracowników usługi, które podlegają VAT? RADA Zdaniem organów podatkowych w przedstawionej sytuacji nie dochodzi do świadczenia przez Pana

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych korektę WDT spowodowaną brakiem dokumentów potwierdzających WDT

  Porada aktualna | data dodania: 13.08.2018

  PROBLEM W maju 2018 r. dokonaliśmy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wystawiając fakturę ze stawką 0%. W związku z brakiem dokumentów potwierdzających dokonanie WDT musimy w deklaracji za lipiec dokonać korekty i opodatkować dostawę stawką 23% VAT. Jak ustalić i rozliczyć w księgach rachunkowych taką korektę VAT,

 • Czy można zaliczyć do kosztów wydatek na operat szacunkowy nieruchomości wykonany przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

  Porada aktualna | data dodania: 08.08.2018

  PROBLEM Mam fakturę wystawioną przez kancelarię notarialną za wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości wspólnika w spółce komandytowej. Spółka została zarejestrowana w KRS 1 sierpnia 2018 r. Z tym samym dniem spółka została zgłoszona do VAT i rozpoczęła sprzedaż jako podatnik VAT czynny. Faktura z kancelarii jest z 26

 • Czy zaokrąglanie kwot podatku na fakturach VAT jest prawidłowe

  Porada aktualna | data dodania: 08.08.2018

  PROBLEM Za świadczone usługi Spółka (podatnik VAT czynny) wystawia faktury złożone z wielu pozycji. Na potrzeby kalkulowania i wykazywania odpowiednich kwot na fakturze Spółka postępuje zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o VAT, tj. kwoty wykazane na fakturze zaokrągla do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza

 • Czy można zastosować 0% stawkę VAT do WDT na rzecz kontrahenta, który został zarejestrowany po dokonaniu dostawy

  Porada aktualna | data dodania: 08.08.2018

  PROBLEM Spółka (zarejestrowany podatnik VAT czynny i zarejestrowany podatnik VAT UE) dokonała 6 sierpnia 2018 r. dostawy towarów na rzecz kontrahenta holenderskiego. Transakcja została udokumentowana fakturą z 8 sierpnia 2018 r. Z posiadanych przez Spółkę informacji wynika, iż na dzień 8 sierpnia 2018 r. holenderski kontrahent nie

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK