do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy zagraniczny przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2018

  PROBLEM Czeski przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) rozważa otworzenie w Polsce oddziału. Czy będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego? RADA Nie, czeski przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Szczegóły w uzasadnieniu. UZASADNIENIE Z pytania

 • Czy odszkodowanie za wywłaszczenie pod budowę drogi krajowej jest opodatkowane VAT

  Porada aktualna | data dodania: 15.03.2018

  PROBLEM Podatnik jest właścicielem gruntów niezabudowanych, które zostały objęte decyzją wojewody o realizacji inwestycji drogowej wydaną na podstawie art. 11a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Za grunty przejęte pod budowę drogi podatnik otrzyma

 • Czy nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego przez gminę innej jednostce samorządu podlega VAT

  Porada aktualna | data dodania: 15.03.2018

  PROBLEM Gmina X otrzymała nowy samochód pożarniczy. W związku z tym zamierza nieodpłatnie przekazać dotychczasowo przez nią używany stary samochód pożarniczy zaprzyjaźnionej gminie Y. Czy z tego tytułu gmina X powinna naliczyć VAT? RADA Jeżeli gminie X przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy nabyciu dotychczas

 • Czy w przypadku sprzedaży wynajmowanych miejsc postojowych należy skorygować odliczony VAT

  Porada aktualna | data dodania: 15.03.2018

  PROBLEM Deweloper w latach 2010-2014 wybudował osiedle mieszkaniowe składające się z dwóch uszeregowanych bloków z miejscami postojowymi. Do dnia dzisiejszego jest właścicielem znajdujących się na tym osiedlu kilku miejsc postojowych. Miejsca te nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, gdyż nadal

 • Czy wypadek zwalnia z obowiązku oddania ulgi na zakup kasy fiskalnej?

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2018

  W sklepie zacząłem ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. Sklep spłonął doszczętnie, w związku z tym muszę zlikwidować działalność gospodarczą. Stanie się to przed upływem 3 lat od początku korzystania z kasy. Czy biorąc pod uwagę pożar, będę musiał oddać ulgę, z której skorzystałem przy zakupie kasy?

 • Czy można sprzedawać nowe produkty przy zastosowaniu procedury VAT marża?

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2018

  Podatnik ma możliwość zakupu sporej partii nowych telefonów komórkowych. Czy może je później sprzedawać z zastosowaniem procedury VAT marża? Nie! Procedura VAT marża może być stosowana wyłącznie do sprzedaży artykułów używanych. Dodatkowo muszą one być zakupione od osób innych niż podatnicy VAT albo od podatników

 • Czy dłużnik wykazuje w deklaracji VAT sprzedaż dokonaną przez komornika

  Porada aktualna | data dodania: 28.02.2018

  PROBLEM Komornik zajął i sprzedał nieruchomość należącą do spółki zarejestrowanej jako czynny podatnik VAT. Czy sprzedaż tę spółka powinna wykazać w deklaracji VAT-7 składanej za okres sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości. Dostawa nie korzyta ze zwolnienia. RADA Tak, sprzedaż tej nieruchomości spółka powinna wykazać w

 • Czy faktura dokumentująca odwrotne obciążenie musi zawierać informację dotyczącą materiałów budowlanych

  Porada aktualna | data dodania: 28.02.2018

  PROBLEM Firma świadczy usługi w zakresie zakładania wszelkiego rodzaju izolacji przeciwwilgociowych w budynkach mieszkalnych, ale także użyteczności publicznej czy budynkach gospodarczych. W większości przypadków, gdy działamy jako podwykonawca na rzecz innego podatnika, usługi te podlegają opodatkowaniu według odwrotnego

 • Jak zapisywać w JPK_VAT korektę transakcji objętej odwrotnym obciążeniem

  Porada aktualna | data dodania: 28.02.2018

  PROBLEM Jak ma postąpić podatnik, gdy w styczniu otrzymał od dostawcy fakturę VAT, na której sprzedawca błędnie wykazał sprzedaż ze stawką 23%, a powinien wykazać sprzedaż w ramach odwrotnego opodatkowania. Podatnik prawidłowo ujął transakcję w swojej ewidencji jako odwrotne obciążenie i naliczył VAT od kwoty brutto. W

 • Czy istnieje możliwość zbiorczego sprawdzania statusu VAT kontrahentów

  Porada aktualna | data dodania: 28.02.2018

  PROBLEM Sporządzając JPK_VAT chciałbym mieć pewność, że wszyscy kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT, aby nie ryzykować odliczenia VAT z wystawionych przez nich faktur. Czy istnieje możliwość zbiorczego sprawdzenia kontrahentów? Czy mogę wystąpić z wnioskiem do urzędu skarbowego, aby zweryfikował mi taką zbiorczą

 • Czy najem wagonów kolejowych od zagranicznej spółki stanowi dla polskiego podatnika import usług

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2018

  PROBLEM Nasza firma zajmuje się handlem drewnem i węglem. Zamierzamy wynajmować od firmy zarejestrowanej w Rumunii wagony, które będą oddawane do naszej dyspozycji w tym państwie, w celu przewozu towarów. Czy usługodawca powinien wystawiać nam faktury z naliczonym VAT? Czy wystąpi u nas import usług? Co w sytuacji, gdybyśmy

 • Jak rozliczyć zakup surowców wtórnych od osoby nieprowadzącej działalności

  data dodania: 27.02.2018

  PROBLEM Podatnik VAT kupił od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności surowce wtórne objęte odwrotnym obciążeniem z załącznika 11 do ustawy o VAT. Czy taki zakup powinien być ujęty w rejestrze VAT z odwrotnym obciążeniem i czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego? RADA Nie, transakcja ta nie

 • Jak dokumentować sprzedaż węgla osobie fizycznej, która świadczy usługi najmu

  Porada aktualna | data dodania: 26.02.2018

  PROBLEM Firma sprzedaje węgiel. Nabyła go m.in. osoba fizyczna – właściciel kilku mieszkań na wynajem. Osoba ta zużyje węgiel do ich ogrzania. Czy taką sprzedaż należy zaewidencjonować na kasie fiskalnej i na podstawie paragonu wystawić fakturę (bez akcyzy)? Czy też sprzedaży tej nie rejestruje się na kasie, tylko wystawia

 • Czy osoba zwolniona z VAT musi rozliczać import usług

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2018

  PROBLEM Czy osoba prowadząca działalność podmiotowo zwolnioną z VAT (na podstawie art. 113) jest podatnikiem VAT od nabytych w Niemczech licencji? Czy trzeba złożyć deklarację? Co miesiąc osoba ta otrzymuje fakturę płatną do końca miesiąca. RADA Tak, w omawianym przypadku należy rozliczyć import usług, składając

 • Jak w JPK_VAT dokonać korekty, gdy podano błędny NIP kontrahenta

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2018

  PROBLEM W ewidencji i JPK_VAT za styczeń zaewidencjonowaliśmy dwie faktury z błędnym NIP kontrahenta. Teraz otrzymaliśmy faktury korygujące. Czy konieczna jest korekta i jak ją przeprowadzić? RADA Należy skorygować JPK_VAT za styczeń, wysyłając go ponownie. Jeżeli będzie to pierwsza korekta za ten okres, w pozycji „Cel

 • W jakiej wysokości naliczać VAT z tytułu wynajmu apartamentu w celu podnajmu krótkoterminowego

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2018

  PROBLEM Osoba fizyczna zarejestrowana jako czynny podatnik VAT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nabyła apartament nad morzem i wynajęła go firmie, która zajmuje się wynajmem apartamentów turystom. Czy świadczenie usługi wynajmu apartamentu tej firmie jest opodatkowane VAT? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości? RADA

 • Jaką stawkę zastosować do sprzedaży monitora interaktywnego dla placówki oświatowej

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2018

  PROBLEM Spółka zamierza złożyć ofertę sprzedaży monitora interaktywnego placówce oświatowej. Według jakiej stawki VAT będzie opodatkowana taka sprzedaż? RADA Dostawa (sprzedaż) monitora interaktywnego dla placówki oświatowej, tj. dla szkoły lub przedszkola, szkoły wyższej albo placówki opiekuńczo-wychowawczej, będzie

 • Czy usługi konserwacji urządzeń inżynierii wodnej podlegają odwrotnemu obciążeniu

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2018

  PROBLEM Podatnik jako wykonawca realizuje roboty polegające na konserwacji oraz naprawie urządzeń inżynierii wodnej. Wystawia fakturę z VAT. Czy faktura od podwykonawcy za przegląd tych urządzeń powinna być z VAT, czy też powinna być wystawiona z adnotacją „odwrotne obciążenie”? RADA Zdaniem GUS usługi konserwacji

 • W jakiej wysokości można odliczyć VAT od wydatków na zakup urządzenia do monitorowania położenia auta służbowego

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2018

  PROBLEM Podatnik zamierza kupić urządzenie, dzięki któremu będzie mógł monitorować, gdzie znajduje się jego służbowy samochód osobowy. Czy od takiego urządzenia oraz późniejszej usługi monitoringu – abonamentu miesięcznego, może odliczyć 100% VAT? RADA Podatnikowi przysługuje odliczenie VAT w pełnej wysokości

 • Jak rozliczyć rekompensatę przyznaną przez nabywcę z tytułu złagodzenia wzrostu cen

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2018

  PROBLEM Na początku 2017 r. zawarliśmy z naszym długoletnim odbiorcą umowę, że będziemy dostarczać mu wyroby (artykuły czekoladowe). Ustaliliśmy ceny tych wyrobów, które miały obowiązywać przez cały 2017 r. W połowie roku okazało się, że ceny artykułów, które kupujemy do wytworzenia wyrobów, znacząco wzrosły.

 • Czy sprzedawca może zastrzec w umowie, że nie będzie przyjmował podzielonych płatności

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2018

  PROBLEM Negocjujemy umowę, która dotyczy sprzedaży naszych produktów w drugim półroczu 2018 r. Czy w umowie z kontrahentem możemy zawrzeć postanowienie, że nie będziemy przyjmować „podzielonych płatności”? RADA Dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności split payment odnosi się do

 • Jak rozliczyć sprzedaż maszyny przemieszczonej przed dostawą na terytorium innego kraju UE

  Porada aktualna | data dodania: 21.02.2018

  PROBLEM W lutym 2018 r. wynajęliśmy maszynę polskiej firmie z Poznania. Firma ta, za naszą zgodą, podnajęła tę samą maszynę słowackiemu przedsiębiorcy. Umowę ze słowacką firmą podpisała firma z Poznania i przetransportowała maszynę na Słowację do fabryki słowackiego przedsiębiorcy. Po zakończeniu umowy najmu sprzedamy

 • Do jakiego urzędu zwrócić się o odroczenie terminu złożenia JPK_VAT

  Porada aktualna | data dodania: 21.02.2018

  PROBLEM Czy istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o odroczenie terminu złożenia JPK_VAT? Jeżeli tak, do jakiego organu wystąpić z takim wnioskiem? RADA Tak, istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o odroczenie terminu złożenia pliku JPK_VAT. Wniosek taki można skierować do naczelnika urzędu skarbowego właściwego

 • Czy utrata statusu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego wpływa na wysokość VAT od wykonanych usług

  Porada aktualna | data dodania: 21.02.2018

  PROBLEM Z dniem 1 kwietnia 2017 r. moja firma uzyskała status niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego poprzez stosowny wpis do ewidencji prowadzonej przez starostwo powiatowe. Niedawno otrzymałem jednak informację, że grozi mi wykreślenie z tej ewidencji, gdyż prowadzona przeze mnie działalność (organizacja kursów

 • Kiedy wykazywać sprzedaż towarów medycznych podlegających refundacji przez NFZ

  Porada aktualna | data dodania: 21.02.2018

  PROBLEM Prowadzimy sklep z artykułami medycznymi i rehabilitacyjnymi. Część artykułów to wyroby medyczne podlegające refundacji przez NFZ. Jak i kiedy rozliczyć ich sprzedaż, jeśli transakcja miała miejsce przykładowo w grudniu 2017 r., a refundacja wpłynęła do nas dopiero w lutym 2018 r.? RADA Dostawę wyrobów medycznych

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK