do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy podatnik może zostać ukarany za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie

  Porada aktualna | data dodania: 03.12.2018

  Podatnik w prawidłowej wysokości i w terminie odprowadził VAT do urzędu skarbowego. Jednak ze względów technicznych deklarację dotyczącą tego podatku przesłał kilka dni po terminie. Czy w tej sytuacji może mu zostać wymierzona kara przez urząd skarbowy?

 • Jak w JPK_VAT zapisywać import towarów

  Porada aktualna | data dodania: 26.11.2018

  PROBLEM Dokonaliśmy pierwszy raz importu towarów. Jak prawidłowo zapisać tę transakcję w JPK_VAT. Czy należy podawać dane sprzedawcy? RADA Sposób zapisu w JPK_VAT zależy od tego, w jaki sposób rozliczany jest import towarów. Szczegóły w uzasadnieniu. UZASADNIENIE Podatek należny z tytułu importu towarów, którego miejscem

 • Jak skorygować fakturę, która nie dokumentuje rzeczywistej sprzedaży

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2018

  PROBLEM We wrześniu podatnik uzyskał informację, że w lipcu miała miejsce dostawa towaru, której nie zafakturował. Wystawił fakturę z datą wrześniową i jako datę dostawy wskazał lipiec. Klient otrzymał fakturę we wrześniu. W październiku okazało się, że dostawa nie została zrealizowana (wystąpiło ryzyko wystawienia

 • Czy zakup usługi noclegowej z opłatami dodatkowymi stanowi import usług

  Porada aktualna | data dodania: 22.11.2018

  PROBLEM Firma wysłała pracowników w podróż służbową do Niemiec. Z hotelu, w którym pracownicy nocowali, otrzymaliśmy fakturę. Obejmuje ona koszty noclegu zawierające dodatkowo opłatę za korzystanie z Internetu, wodę i prąd zużyte przez pracowników. Czy firma jest w tej sytuacji obowiązana do rozpoznania importu usług? RADA

 • Kiedy sprzedawca może wystawić fakturę przed wydaniem towaru nabywcy

  Porada aktualna | data dodania: 21.11.2018

  PROBLEM Czy podatnik może wystawić fakturę przed wydaniem towaru klientowi? Kontrahent (firma handlowa) chce otrzymać fakturę przed wydaniem towaru. RADA Tak. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dopuszczają możliwość wystawienia faktury przed dokonaniem dostawy. Należy jednak pamiętać, że taka faktura, co do

 • Czy przekazanie alkoholu kontrahentowi należy ewidencjonować na kasie fiskalnej

  Porada aktualna | data dodania: 21.11.2018

  PROBLEM Podatnik przekazuje alkohol swoim kontrahentom w ramach prezentu. Czy takie przekazanie należy zaewidencjonować na kasie fiskalnej? RADA Nie, przekazania alkoholu kontrahentowi nie należy ewidencjonować na kasie fiskalnej. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy alkohol stanowi prezent o małej wartości, jak i sytuacji, gdy

 • Jaką stawkę VAT stosować do usług utrzymania dróg

  Porada aktualna | data dodania: 19.11.2018

  PROBLEM Gmina zleca świadczenie usług zimowego utrzymania dróg. W umowie o świadczenie tych usług jest określone wynagrodzenie za poszczególne usługi składowe zleceniobiorcy. Czy w takim wypadku zleceniobiorcy mogą stosować stawkę 8% do niektórych z tych usług? RADA Nie, takie postępowanie jest nieprawidłowe. Zleceniobiorcy nie

 • Jaką stawką opodatkować dostawę terenu z ruiną budynku

  Porada aktualna | data dodania: 19.11.2018

  PROBLEM Gmina zamierza sprzedać teren. Znajduje się na nim ruina wiaduktu. Czy do sprzedaży tego terenu może zastosować zwolnienie z VAT, czy stawkę podstawową? RADA Teren z posadowioną na nim ruiną budynku uznawany jest mimo to za niezabudowany. Jego dostawa będzie zwolniona z VAT, jeżeli z planu zagospodarowania przestrzennego

 • Czy możliwe jest przekazywanie środków między rachunkami VAT gminnych jednostek organizacyjnych oraz gmin

  Porada aktualna | data dodania: 19.11.2018

  PROBLEM W gminie X prowadzone są dla poszczególnych jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych odrębne rachunki w tym samym banku. Czy możliwe jest dokonywanie przelewów między rachunkami VAT prowadzonymi do tych rachunków rozliczeniowych? RADA Jeżeli posiadaczem tych rachunków jest gmina X, możliwe jest dokonywanie

 • Jakie skutki w VAT ma finansowanie części kosztów usług turystyki dotacją

  Porada aktualna | data dodania: 19.11.2018

  PROBLEM Gminny Ośrodek Kultury jest czynnym podatnikiem VAT. Otrzymuje środki na swoją działalność według planu finansowego z urzędu gminy (dotacja podmiotowa). Ze środków tych częściowo finansowane są różnego rodzaju wyjazdy. Czy w tej sytuacji GOK może stosować procedurę opodatkowania marży? Czy koszty zakupów

 • Czy usługi masażu i refleksologii są zwolnione z VAT

  Porada aktualna | data dodania: 08.11.2018

  PROBLEM Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) zamierza rozszerzyć działalność m.in. o usługi w zakresie masażu leczniczego i refleksologii: PKD 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna; PKD 86.90.D - Działalność paramedyczna. Przedsiębiorca ukończył dwuletnią szkołę policealną, uzyskując tytuł technika masażysty (kod

 • Czy można wystawić jedną fakturę do kilku paragonów

  Porada aktualna | data dodania: 08.11.2018

  PROBLEM Prowadzimy usługi weterynaryjne i mamy kasę fiskalną. Czy do każdego paragonu trzeba wstawiać fakturę? Czy można z kilku paragonów wystawić na koniec miesiąca jedną fakturę VAT dla tego samego nabywcy? RADA Tak, możecie Państwo wystawić fakturę na koniec miesiąca do kilku paragonów dla tego samego

 • Czy w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez małżonków można zmienić osobę rozliczającą VAT

  Porada aktualna | data dodania: 07.11.2018

  PROBLEM Czytelnik wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne, które jest wspólną własnością. Oprócz gospodarstwa rolnego ani Czytelnik, ani jego żona nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej. Z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na dzień dzisiejszy podatnikiem VAT czynnym jest Czytelnik. To on wystawia faktury

 • Jak ustalić miejsce opodatkowania VAT usług wsparcia logistycznego

  Porada aktualna | data dodania: 07.11.2018

  PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) świadczy dla firm z kraju i UE (podatników VAT) usługi wsparcia logistycznego. Usługi obejmują: rozładunek/załadunek dostaw w magazynie, składowanie i handling w magazynie oraz dystrybucję (transport) towarów do klienta. Towary, których dotyczą te usługi, będą składowane w magazynie w

 • Czy można odliczyć VAT z tytułu zakupu koszulek sportowych dla pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 07.11.2018

  PROBLEM Podatnik VAT zakupił dla kilku swoich pracowników profesjonalne koszulki sportowe z nadrukami danych jego firmy (podatnika). Pracownicy ci mają, biegając w trakcie treningu oraz w trakcie zawodów sportowych, reklamować swój zakład pracy. Czy można odliczyć VAT z faktury (wystawionej na podatnika) za takie koszulki? Każda

 • Czy błędnie opisany przelew można zaliczyć na zapłatę zaległej faktury

  Porada aktualna | data dodania: 07.11.2018

  PROBLEM Czynny podatnik VAT otrzymał dwa razy przelew za tę samą fakturę w mechanizmie podzielonej płatności. Kontrahent, który dokonał tej płatności, zalega nam jeszcze z tytułu innych faktur. Czy musimy zwrócić źle opisany przelew? Czy też można zaliczyć go na poczet innych faktur? RADA W przedstawionej sytuacji nie musicie

 • Czy faktura pro forma umożliwia dokonanie płatności w systemie podzielonej płatności?

  Porada aktualna | data dodania: 31.10.2018

  Dostaliśmy fakturę pro forma od jednego z dostawców. Czy na jej podstawie możemy dokonać płatności w systemie podzielonej płatności? Nie! Podstawą jakichkolwiek działań w systemie podzielonej płatności jest faktura, bo w komunikacie przelewu należy podać jej numer. Faktura pro forma według przepisów o podatku od towarów i

 • Jak dokonać korekty faktury, na której podatnik zapomniał umieścić słowa „odwrotne obciążenie”?

  Porada aktualna | data dodania: 31.10.2018

  Podatnik zobowiązany do wystawienia faktury VAT „odwrotne obciążenie” pominął tę formułę. Jak w tej sytuacji może poprawić swój błąd? Formuła „odwrotne obciążenie” jest obowiązkową częścią faktury. Podatnik nie może poprawić tego błędu za pomocą noty korygującej, bo prawo do jej wystawienia przysługuje

 • Jak rozliczać faktury korygujące dotyczące opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

  Porada aktualna | data dodania: 25.10.2018

  PROBLEM Gminna jednostka budżetowa jest domem pomocy społecznej. W przypadku osób kierowanych do jednostki na podstawie decyzji administracyjnych jednostka wystawia (w imieniu macierzystej gminy) faktury ze stawką „ZW”. Zdarza się, że w związku ze zmianą sytuacji materialnej uczestnika i jego rodziny wydawane są decyzje zmieniające

 • Czy szpital może odliczać część VAT z faktur za pranie

  Porada aktualna | data dodania: 25.10.2018

  PROBLEM Szpital zleca pralni pranie takich rzeczy, jak: bielizna pościelowa i operacyjna, odzież pracownicza, fartuchy, a nawet mopy i ścierki, w tym odzież i artykułu używane przez pracowników sterylizatorni (jest to jeden z oddziałów szpitala), gdzie są świadczone usługi opodatkowane VAT według stawki 23%. Szpital nie jest w

 • Kiedy można stosować stawkę 0% do sprzedaży na rzecz członków personelu zagranicznych misji dyplomatycznych

  Porada aktualna | data dodania: 24.10.2018

  PROBLEM Podatnik zamierza sprzedać laptop podatnikowi będącemu żołnierzem Sił Zbrojnych NATO. Osoba ta dostarczyła podatnikowi świadectwo zwolnienia z VAT, z którego wynika, że dotyczy ono także zakupów do użytku prywatnego na potrzeby członków zagranicznej misji dyplomatycznej. Świadectwo to zostało potwierdzone przez francuski

 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usługi najmu udokumentowanej wystawioną z góry fakturą

  Porada aktualna | data dodania: 24.10.2018

  PROBLEM Spółka z o.o. wynajmuje lokal użytkowy. Czy fakturę za dany miesiąc można wystawić z góry, tj. przed rozpoczęciem tego miesiąca? Kiedy w takim przypadku powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług wynajmu? RADA Jeżeli faktury za najem będą zawierać informację, jakiego miesiąca dotyczą, mogą być

 • Jak rozliczyć transport autokarowy za granicą świadczony na rzecz polskiej firmy

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  PROBLEM Nasza firma świadczy usługi kolejowego transportu osób. W związku z brakiem możliwości wykonania transportu osób na odcinku Polska-Czechy inna polska firma wykonała za nas usługę transportu osób autokarami i wystawiła nam fakturę ze stawką VAT 8% na całość usługi przewozowej. Czy firma prawidłowo wystawiła fakturę ze

 • Jak rozliczyć fakturę z tytułu WNT otrzymaną z opóźnieniem

  Porada aktualna | data dodania: 21.10.2018

  PROBLEM Otrzymałam fakturę zagraniczną z Niemiec na zakup towaru wystawioną 31 maja 2018 r. Jak ją teraz rozliczyć? Czy mogę rozliczyć podatek należny i naliczony w maju? Towar został przywieziony do Polski 15 maja. Czy w takim przypadku składam informację VAT-UE? Jestem podatnikiem VAT UE. RADA W przypadku

 • Jak rozliczyć wycofanie samochodu z prowadzonej działalności gospodarczej na cele prywatne

  Porada aktualna | data dodania: 21.10.2018

  PROBLEM Podatnik planuje zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej. W 2011 r. kupił nowy samochód osobowy. Zakup został udokumentowany fakturą VAT. Podatnik wprowadził pojazd do ewidencji środków trwałych, odliczył część kwoty VAT (6000 zł), a teraz, przed zamknięciem działalności gospodarczej, chciałby wycofać

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK