do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy można zaliczyć do kosztów wydatek na operat szacunkowy nieruchomości wykonany przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

  Porada aktualna | data dodania: 08.08.2018

  PROBLEM Mam fakturę wystawioną przez kancelarię notarialną za wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości wspólnika w spółce komandytowej. Spółka została zarejestrowana w KRS 1 sierpnia 2018 r. Z tym samym dniem spółka została zgłoszona do VAT i rozpoczęła sprzedaż jako podatnik VAT czynny. Faktura z kancelarii jest z 26

 • Czy odbiór faktury korygującej można potwierdzić e-mailem

  Porada aktualna | data dodania: 02.08.2018

  PROBLEM Wystawiliśmy fakturę korygującą sprzedaż. W jaki sposób można uzyskać potwierdzenie jej odbioru przez nabywcę. Czy wystarczy e-mail potwierdzający otrzymanie faktury korygującej? RADA Tak, e-mail potwierdzający otrzymanie faktury korygującej należy uznać za wystarczające potwierdzenie, że faktura

 • Czy należy informować urząd skarbowy o numerach rachunków VAT?

  Porada aktualna | data dodania: 02.08.2018

  Bank utworzył dla mojej firmy rachunek VAT na potrzeby podzielonej płatności. Czy muszę powiadomić urząd skarbowy o numerze tego rachunku? Nie. Teoretycznie przedsiębiorcy mają obowiązek informowania administracji skarbowej o otwarciu i zamknięciu każdego rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością

 • Czy po śmierci podatnika zwraca się ulgę na zakup kasy fiskalnej?

  Porada aktualna | data dodania: 02.08.2018

  Zmarł podatnik, który ewidencjonował obrót za pomocą kasy fiskalnej. Czy jego spadkobiercy będą musieli zwrócić pieniądze odliczone wcześniej z tytułu ulgi na zakup kasy? Nie. Zwrot ulgi na zakup kasy następuje, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik zaprzestanie używania kasy rejestrującej.

 • Kiedy należy wystawić fakturę na udzieloną pożyczkę?

  Porada aktualna | data dodania: 02.08.2018

  Jedna firma pożyczyła drugiej pieniądze na procent. Czy z tego tytułu pożyczkodawca powinien wystawić fakturę VAT? Tak, jeśli zażąda tego pożyczkobiorca. Musi to zrobić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Po tym terminie to od

 • Czy należy wystawić korektę faktury na żądanie nabywcy, jeżeli upłynął termin przedawnienia

  Porada aktualna | data dodania: 01.08.2018

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu częściami samochodowymi. Mój kontrahent zwrócił się o dokonanie korekty faktury, którą wystawiliśmy w 2008 r. Chodziło o błąd w cenie. Czy jestem zobowiązany do wystawienia tej korekty? RADA Nie, z uwagi na upływ terminu przedawnienia nie powinni Państwo

 • Jak wspólnoty mieszkaniowe powinny rozliczać VAT

  Porada aktualna | data dodania: 23.07.2018

  Wspólnota mieszkaniowa jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej jest odrębnym od jej członków podmiotem praw i obowiązków. Tak jak większość podatników wspólnoty mieszkaniowe mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Uprawnienie to nasuwa jednak liczne wątpliwości, jakie czynności wykonywane przez wspólnoty należy wliczać do limitu obrotu uprawniającego do tego zwolnienia. Wspólnoty, które nie zdecydowały się na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z VAT, do części wykonywanych przez siebie czynności muszą doliczać ten podatek. Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące rozliczania VAT przez wspólnoty mieszkaniowe.

 • Jaką stawką VAT opodatkować usługi organizacji imprez okolicznościowych

  Porada aktualna | data dodania: 23.07.2018

  PROBLEM Otworzyłem dom weselny. Będę organizował wesela, chrzciny, komunie i inne imprezy okolicznościowe. Klient będzie wynajmował ode mnie salę wraz z przygotowanymi posiłkami, napojami oraz obsługą kelnerską. Jaką stawką VAT powinienem opodatkować te usługi? RADA Świadczone przez Pana usługi polegające na

 • Kiedy opodatkować usługi budowlane objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, gdy podatnik otrzymał tylko duplikat faktury

  Porada aktualna | data dodania: 23.07.2018

  PROBLEM Podatnik otrzymał w czerwcu 2018 r. duplikat faktury wystawiony z datą czerwcową, dotyczący usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem. Usługa została wykonana w kwietniu i opłacona w czerwcu. Faktura pierwotna nie dotarła do podatnika. Kiedy rozliczyć duplikat faktury? RADA Duplikat należy ująć w

 • Jak rozliczyć VAT w przypadku zakupu towarów spoza UE odprawionych w innym państwie unijnym

  Porada aktualna | data dodania: 23.07.2018

  PROBLEM Podatnik kupił towar w Chinach. Towar ten, zanim trafił do Polski, został oclony w Hamburgu (przez niemiecką agencję celną, która działa na terenie Niemiec jako przedstawiciel podatkowy podatnika), a następnie na zlecenie podatnika został przetransportowany do kraju. Czy w przedstawionej sytuacji podatnik jest obowiązany

 • Jak rozliczyć zakup usługi od zagranicznego podatnika zwolnionego z opodatkowania

  Porada aktualna | data dodania: 23.07.2018

  PROBLEM W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą często wyjeżdżam za granicę. W lipcu 2018 r. zepsuł mi się w Niemczech samochód. Musiałem go naprawić. Usługę wykonał podmiot zwolniony z podatku od wartości dodanej. Czy mam obowiązek rozliczyć import usług, jeżeli usługodawca jest podatnikiem zwolnionym z

 • Jakie są konsekwencje błędnego rozpoznania przez nabywcę odwrotnego obciążenia

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2018

  PROBLEM Błędnie uznaliśmy, że usługi wykonywania pomiarów geodezyjnych sklasyfikowane według PKWiU 71.12.34.0. podlegają opodatkowaniu według mechanizmu odwrotnego obciążenia. W załączniku nr 14 do ustawy nie zostały wymienione usługi sklasyfikowane do PKWiU 71.12.34.0. W konsekwencji do świadczonych usług wykonania pomiarów

 • Czy możliwa jest zapłata samego VAT w mechanizmie podzielonej płatności

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2018

  PROBLEM Zamierzam dokonywać niektórych płatności, korzystając z mechanizmu podzielonej płatności. Czy w ten sposób mogę opłacić jedynie VAT? RADA Istnieje możliwość zapłaty w ramach mechanizmu podzielonej płatności jedynie kwoty odpowiadającej kwocie VAT wykazanej na otrzymanej fakturze. Kwota netto może być uregulowana w

 • Jak opodatkować sprzedaż działki, dla której części nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2018

  PROBLEM Posiadamy niezabudowaną działkę, którą chcemy sprzedać. Jaką stawkę VAT powinniśmy zastosować do opodatkowania tej sprzedaży, skoro dla części nieruchomości nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? RADA W części objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego do sprzedaży nieruchomości

 • Czy kara parkingowa podlega VAT

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2018

  PROBLEM Gmina jest właścicielem trzech parkingów, które są usytuowane obok dworca kolejowego, oraz dwóch dużych placów handlowych. Parkowanie na nich przez mieszkańców do 3 godzin jest darmowe. Natomiast za parkowanie powyżej 3 godzin można zapłacić karę. Jest to rodzaj opłaty sankcyjnej za parkowanie powyżej 3 godzin. Istnieje

 • Czy usługi biegłego sądowego świadczone przez psychologa są zwolnione z VAT

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2018

  PROBLEM Z zawodu jestem psychologiem. Usługi świadczone przeze mnie w ramach prywatnej praktyki lekarskiej są zwolnione od podatku. W ostatnim czasie zacząłem dodatkowo świadczyć usługi - w zakresie wykonywanego przeze mnie zawodu psychologa - jako biegły sądowy. Nie wykonuję innych usług poza wymienionymi. W jaki sposób

 • Czy w związku ze spłatą kredytu zaciągniętego w zagranicznym banku dochodzi do importu usług

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2018

  PROBLEM Polska spółka przetwórstwa spożywczego zaciągnęła kredyt w niemieckim banku na zakup linii produkcyjnej. Czy przekazanie środków pieniężnych z polskiego rachunku bankowego na rachunek w niemieckim banku w celu zapewnienia środków na spłatę rat kredytowych jest czynnością podlegającą opodatkowaniu? Czy spłata odsetek

 • Czy można stosować mechanizm podzielonej płatności tylko w stosunku do niektórych faktur danego kontrahenta

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2018

  PROBLEM Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy od 1 lipca 2018 r. mogę stosować mechanizm podzielonej płatności tylko w stosunku do niektórych faktur danego kontrahenta? RADA Tak, może Pan stosować mechanizm podzielonej płatności tylko w stosunku do niektórych faktur wystawianych przez danego kontrahenta. Szczegóły w uzasadnieniu.

 • Czy podatnik będący na ryczałcie może być zwolniony z obowiązku ewidencjonowania na kasie

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2018

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną VAT. Świadczę usługi hydrauliczne i gazownicze. Jednocześnie w podatku dochodowym rozliczam się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W związku z tym mam pytanie, czy jako podatnik, który jest na ryczałcie ewidencjonowanym, mogę być zwolniony z obowiązku

 • Czy przesunięcie składników majątkowych między firmami małżonków podlega VAT

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2018

  PROBLEM Mąż i żona, pozostający we wspólności majątkowej, prowadzą dwie własne, odrębne firmy. Obydwoje są czynnymi podatnikami VAT i wykonują czynności wyłącznie opodatkowane tym podatkiem. Firma żony wynajęła od firmy męża dwa samochody i komputer. Wynajęty sprzęt stanowił składniki majątkowe związane do tej pory

 • Kiedy można odliczyć VAT od zakupów objętych mechanizmem odwróconego obciążenia

  Porada aktualna | data dodania: 12.07.2018

  PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) w ramach prowadzonej działalności dokonuje m.in. zakupu towarów w kraju objętych mechanizmem odwróconego obciążenia (tj. transakcji, w stosunku do których podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT jest nabywca). Nabywane w mechanizmie odwróconego obciążenia towary są wykorzystywane

 • Czy należy skorygować odliczony VAT, jeżeli kontrahent przedłużył termin płatności

  Porada aktualna | data dodania: 12.07.2018

  PROBLEM Prowadzę sklep spożywczy. Zakupiłem towar, jednak z uwagi na problemy finansowe nie zapłaciłem za niego. Z kontrahentem podpisałem porozumienie, na mocy którego przedłużono mi termin płatności. Co mam zrobić, gdy mija 150. dzień, licząc od dnia upływu pierwotnie ustalonego terminu płatności danej należności, ale

 • Czy wynajem tylko jednego samochodu uprawnia do dokonywania pełnych odliczeń VAT

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2018

  PROBLEM Osoba prowadząca działalność gospodarczą (usługi prawnicze), podatnik VAT, wynajmuje leasingowany przez nią samochód osobowy. Samochód ten nie jest wykorzystywany bezpośrednio w firmie. Przeznaczony został jedynie do wynajmu innemu przedsiębiorcy. W ramach działalności wynajmowany jest tylko ten jeden samochód. Czy w

 • Kiedy rozliczyć VAT z faktur korygujących na plus, gdy faktury pierwotne zostały wystawione szacunkowo

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2018

  PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) świadczy usługi z obszaru technologii informatycznych (IT). W przypadku niektórych umów o świadczenie usług należne Spółce wynagrodzenie kalkulowane jest na podstawie poniesionych, rzeczywistych kosztów oraz ustalonego narzutu na koszty. W momencie wystawienia faktury za dany miesiąc Spółka

 • Jak rozliczyć zakup notebooka połączonego z wózkiem mobilnym

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2018

  PROBLEM Szpital (podatnik VAT czynny) w ramach przetargu dokonał zakupu od Spółki (podatnik VAT czynny) komputera (typu notebook) na wózku będący zestawem składającym się z komputera przenośnego (typu notebook) i wózka mobilnego przystosowanego do pracy w jednostkach służby zdrowia (26.20.11.0. PKWiU). Głównym celem użycia

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK