do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy niezapłacone przez konsumenta faktury dają prawo do ulgi na złe długi?

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2017

  Mamy klienta, który jest konsumentem, czyli osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i niezarejestrowaną na potrzeby VAT. Wystawiliśmy mu fakturę za usługę, za którą nie zapłacił. Czy w tej sytuacji możemy skorzystać z ulgi na złe długi? Nie! Z ulgi na złe długi można skorzystać, jeśli spełnione są

 • Jak rozliczyć świadczenie przez podwykonawcę robót budowlanych rozpoczętych w 2016 r.

  Porada aktualna | data dodania: 05.09.2017

  Problem W 2016 r. została zawarta z podwykonawcą umowa o roboty budowlane. Zakończenie robót nastąpi we wrześniu 2017 r. Umowa przewiduje jedną fakturę końcową, jednak na koniec 2016 r. otrzymałam protokół z wykazem wykonanych prac jako roboty w toku. Wykaz był podpisany także przez podwykonawcę. Czy w związku z tym na

 • Czy podatnikowi, który mimo obowiązku nie wysyłał VAT-7 w formie elektronicznej, grożą jakieś kary?

  Porada aktualna | data dodania: 02.09.2017

  Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie wysłał VAT-7 w formie elektronicznej. Miał taki obowiązek, ponieważ jest zarejestrowany jako podatnik VAT-UE. Czy za takie postepowanie grożą mu jakieś kary? Podatnikowi, który miał obowiązek wysyłania deklaracji VAT-7 elektronicznie, może zostać

 • Czy można skorzystać z ulgi na złe długi po przekształceniu formy działalności dłużnika

  Porada aktualna | data dodania: 02.09.2017

  PROBLEM Przedsiębiorca będący dłużnikiem spółki zmienił formę prowadzonej działalności i przekształcił się w jednoosobową spółkę kapitałową. Przedsiębiorca ten nie zapłacił za usługi spółki. 150-dniowy termin płatności upłynął po wpisie do rejestru spółki kapitałowej powstałej z przekształcenia

 • Jak rozliczyć nabycie w innym państwie członkowskim towaru, który w nim pozostaje

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2017

  Problem Nasza firma zamówiła u swojego dostawcy (firma matka, kraj UE) narzędzie do produkcji nowego produktu dla swojego odbiorcy. Narzędzie zostało wykonane. Po tym fakcie otrzymaliśmy jako potwierdzenie fakturę. Narzędzie to jednak zostaje u naszego dostawcy, który według tego wzoru przygotowuje towar dla naszego odbiorcy.

 • Kiedy ująć w ewidencji VAT fakturę korygującą do faktury z adnotacją „odwrotne obciążenie”

  Porada aktualna | data dodania: 30.08.2017

  Problem  3 września 2017 r. otrzymałam fakturę korygującą uwzględniającą rabat. Korektę wystawiono 21 sierpnia 2017 r. do faktury z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Kiedy tę fakturę ująć w rejestrze VAT – w sierpniu czy we wrześniu 2017 r.? Rada Korektę należy uwzględnić w ramach deklaracji VAT-7 za sierpień

 • Czy nieodpłatne udostępnianie pracownikom samochodów jest opodatkowane VAT

  Porada aktualna | data dodania: 29.08.2017

  PROBLEM Nabyliśmy do firmy samochody osobowe, od których odliczamy 50% VAT. Postanowiliśmy je udostępniać bezpłatnie pracownikom. Czy świadczenie polegające na nieodpłatnym udostępnieniu samochodu pracownikom do celów prywatnych będzie podlegać opodatkowaniu VAT? RADA Nie, nieodpłatne udostępnianie pracownikom

 • Czy zakup paliwa do baku w innym kraju UE trzeba rozliczyć jako WNT

  Porada aktualna | data dodania: 29.08.2017

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą, która wymaga podróży poza granice RP do krajów UE. Najczęściej podróżuję samochodem firmowym. Podczas podróży tankuję w krajach UE paliwo do baku samochodu. Czy w takiej sytuacji powinienem rozpoznać WNT ? RADA W przypadku zakupu paliwa do baku pojazdu (które nie jest

 • W jakiej formie sporządza deklaracje VAT-7 podatnik świadczący usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem?

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2017

  Czy firma budowlana świadcząca usługi objęte odwrotnym obciążeniem może sporządzać papierowe deklaracje na potrzeby VAT? Nie! Przepisy wyraźnie stanowią, że od 1 stycznia 2017 r. są trzy kategorie podatników, którzy mają obowiązek przygotowywać elektroniczne deklaracje na potrzeby VAT. Jedną z grup takich podatników są

 • Czy wynajęcie pracowników na budowę jest objęte procedurą odwrotnego obciążenia

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2017

  PROBLEM Wynajęliśmy pracowników innej firmie, która wykonuje roboty elektryczne (wewnętrzne) na obcej budowie. Czy obowiązuje tu stawka podstawowa 23%, czy jednak rozlicza się to jako tzw. odwrotne obciążenie? RADA Udostępnianie pracowników budowlanych nie jest objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. Są to bowiem

 • Czy od sprzedaży działki z wybudowaną linią napowietrzno-kablową należy naliczyć VAT

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2017

  Problem Zamierzamy sprzedać działkę, na której znajduje się linia napowietrzno-kablowa. Jest to nasz środek trwały wybudowany w 2010 r.; VAT został od niego odliczony. Czy w związku ze sprzedażą działki należy naliczyć VAT czy zastosować zwolnienie od VAT? Rada W przedstawionej sytuacji z punktu widzenia VAT dochodzi do

 • Czy można odliczyć VAT z biletu za przejazd pracownika zatrudnionego na umowę zlecenia

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2017

  Problem Zajmujemy się badaniem jakości usług świadczonych przez sieć hoteli. Zatrudniamy współpracowników (audytorów) na umowę zlecenia. Generalnie dysponujemy samochodami służbowymi i jak dotąd nasi współpracownicy korzystali z nich, udając się w podróż służbową do klienta. Jeden z naszych współpracowników nie ma

 • Jak naprawić pomyłkowe wystawienie dwóch faktur dokumentujących tę samą czynność

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2017

  Problem Przez pomyłkę zostały wystawione dla jednego klienta dwie faktury na ten sam towar. Jedna została wysłana do klienta, druga nie została nawet wydrukowana. Czy wchodzi w grę anulowanie tej faktury? Czy należy wystawić fakturę korygującą i oryginał oraz kopię podpiąć razem z pierwotną fakturą w sierpniu bez podpisu

 • Jak opodatkować dostawę makulatury dla firmy jeszcze niezarejestrowanej jako czynny podatnik VAT

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2017

  Problem Firma sprzedała makulaturę. Chciałam wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem, ale wcześniej sprawdziłam na stronie Ministerstwa Finansów, czy odbiorca jest czynnym podatnikiem. Okazało się, że nie. Zadzwoniłam do urzędu skarbowego i otrzymałam informację, że firma złożyła wniosek o rejestrację VAT od 1 sierpnia

 • Czy zaliczka zapłacona przez konsumenta musi być udokumentowana w kasie fiskalnej?

  Porada aktualna | data dodania: 25.08.2017

  Podatnik wykona usługę na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Ma dostać od klienta zaliczkę w wysokości 20% wartości zamówienia. Czy musi ją zaewidencjonować na kasie fiskalnej? Tak! Otrzymana przed dokonaniem sprzedaży zaliczka traktowana jako część należności (zapłaty) musi być

 • Czy usługi świadczone w ramach franczyzy banku są zwolnione z VAT

  data dodania: 25.08.2017

  Problem Osoba prowadząca działalność gospodarczą otwiera franczyzę banku (udzielanie kredytów, pożyczek, przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat, zakładanie rachunków bankowych). Czy może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ustawy o VAT? Czy może zostać jej zarzucone, że wykonuje czynności związane z

 • Czy można dokumentować jedną fakturą sprzedaż na zasadach ogólnych i objętą odwrotnym obciążeniem

  Porada aktualna | data dodania: 23.08.2017

  PROBLEM Od niedawna mamy kontrahenta, któremu będziemy sprzedawać towary opodatkowane VAT na zasadach ogólnych oraz objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia (chodzi o wyroby płaskie walcowane wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT). Czy taką sprzedaż możemy dokumentować jedną fakturą, czy też musimy wystawiać dwie

 • Jak rozliczyć usługę wycinki drzew świadczoną na terytorium innego państwa członkowskiego UE

  Porada aktualna | data dodania: 17.08.2017

  Problem Jako osoba fizyczna (podatnik VAT) świadczę usługi wycinki drzew z obszarów leśnych dla francuskiego podatnika. Usługa jest wykonywana na terytorium Francji. Możliwa jest także sytuacja, w której usługę tę będę świadczył we Francji – jako podwykonawca – dla polskiej firmy, która będzie miała podpisaną

 • Jak spółka cywilna ma rozliczyć wydatek na specjalne zawieszenie do samochodu wynajętego od jednego ze wspólników

  Porada aktualna | data dodania: 16.08.2017

  Problem Spółka cywilna wynajmuje samochód od jednego ze wspólników. Prowadzi dla niego kilometrówkę. Spółka zamierza zorganizować event rajdowy. W związku z tym do samochodu kupiła specjalne zawieszenie za 6000 zł netto. Jak prawidłowo rozliczyć ten wydatek w kosztach? Czy te nakłady to inwestycja w obcy środek

 • Jak rozliczyć VAT od dostawy stolarki otworowej wraz z montażem

  Porada aktualna | data dodania: 08.08.2017

  Stawka VAT w przypadku montażu stolarki otworowej zależy od rodzaju obiektu budowlanego w którym odbywa się montaż. Od 2017 r. podatnicy muszą również ustalić czy nie ma zastosowania procedura odwrotnego obciążenia, gdy wykonują montaż jako podwykonawcy.

 • Jak skorygować informację podsumowującą VAT UE, gdy zwrócono zaliczkę

  Porada aktualna | data dodania: 08.08.2017

  PROBLEM W marcu wystawiliśmy fakturę zaliczkową na usługę dla zagranicznego kontrahenta i wykazaliśmy ją w informacji podsumowującej VAT-UE jako świadczenie usług poza terytorium kraju. Okazało się, że trzeba było wystawić do tej zaliczki korektę, gdyż klient zrezygnował z zamówienia? Zaliczka została zwrócona. Czy to

 • Czy należy ewidencjonować w kasie fiskalnej sprzedaż usług parkingowych przy użyciu urządzeń elektronicznych

  Porada aktualna | data dodania: 07.08.2017

  PROBLEM W sierpniu 2017 r. na należącym do nas parkingu wydzieliliśmy miejsca do płatnego parkowania. Aby uniknąć konieczności zatrudniania osoby, która będzie pobierała opłaty za parkowanie, zdecydowaliśmy się na zamontowanie automatycznej, bezobsługowej kasy. Po uiszczeniu przez osobę korzystającą z parkingu opłaty

 • Czy za datę wykonania usługi budowlanej należy przyjąć datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego

  Porada aktualna | data dodania: 03.08.2017

  Problem Wykonujemy roboty budowlane związane m.in. z kładzeniem tynków. Fakturzysta wystawił fakturę na podstawie protokołu odbioru robót budowlanych, w którym był taki zapis: data robót od 3 do 11 lipca 2017 r., data protokołu 1 sierpnia 2017 r. Z faktury wynika: data sprzedaży 11 lipca, a data wystawienia 1 sierpnia. Czy

 • Czy można zaewidencjonować w pkpir wydatek za przejazd udokumentowany biletem kolejowym

  Porada aktualna | data dodania: 02.08.2017

  Problem Prowadzę pkpir. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Posiadam bilet PKP (kupiony w kasie) w związku z odbytą podróżą służbową. Czy mogę zaksięgować ten wydatek w kosztach? Czy mogę odliczyć VAT z tego biletu? Rada Jeżeli podatnik posiada bilet PKP stanowiący fakturę w rozumieniu

 • Czy sprzedaż gotowej biżuterii i wyrobów jubilerskich trzeba dokumentować fakturą „odwrotne obciążenie”

  Porada aktualna | data dodania: 02.08.2017

  PROBLEM Zakład jubilerski (podatnik VAT czynny) wytwarza towary w postaci biżuterii oraz innych wyrobów jubilerskich wykonanych ze złota o próbie 960. Wytwarzane towary jubilerskie stanowią kompletne i wykończone wyroby biżuteryjne. Wytwarzaną biżuterię i wyroby jubilerskie nabywają zarówno osoby fizyczne nieprowadzące