do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kiedy import towarów o małej wartości może być objęty zwolnieniem z VAT

  Porada aktualna | data dodania: 13.04.2017

  Problem Zamierzam importować drobny sprzęt AGD z kraju spoza Unii Europejskiej. Towar będę zamawiał u dostawców przez Internet i otrzymywał pocztą. Wartość jednej przesyłki nie będzie przekraczała równowartości 35 euro. Czy import tych towarów będzie objęty zwolnieniem z VAT? Rada Nie, import towarów nie będzie

 • Jak rozliczać VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć materiałów do produkcji

  Porada aktualna | data dodania: 13.04.2017

  Problem Firma jednoosobowa zgłoszona do VAT UE produkuje element budowlany i sprzedaje dla klienta w Niemczech. Materiały niezbędne do produkcji kupuje na terytorium Czech. Od sprzedaży nie odprowadza podatku, ponieważ wystawia fakturę ze stawką 0%. Natomiast od towarów zakupionych na poczet produkcji musi odprowadzić podatek na

 • Czy z tytułu nabycia usługi celnej od zagranicznej agencji należy rozpoznać import usług

  Porada aktualna | data dodania: 13.04.2017

  Problem Czy fakturę wystawioną przez niemiecką agencję celną za wykonane usługi związane z odprawą towarów należy rozliczyć jako import usług? Rada Tak, w przedstawionej sytuacji należy rozpoznać import usługi celnej opodatkowany VAT według stawki 23%. Szczegóły w uzasadnieniu. Uzasadnienie Podatnikami VAT z tytułu

 • Kiedy wynajem maszyn i sprzętu jest objęty odwrotnym obciążeniem

  Porada aktualna | data dodania: 13.04.2017

  Problem Czy wynajem podnośnika z operatorem podlega opodatkowaniu w ramach odwrotnego obciążenia? Usługa jest wykonywana przez podwykonawcę dla podatnika VAT czynnego. Jak należy rozliczyć taką usługę?   Rada W przedstawionej w pytaniu sytuacji VAT powinien rozliczyć nabywca usługi w ramach mechanizmu odwrotnego

 • Czy w limicie zwolnienia podmiotowego uwzględniać konsultacje lekarskie dla ubezpieczycieli

  Porada aktualna | data dodania: 13.04.2017

  Problem Jestem współwłaścicielką NZOZ prowadzonego w formie spółki cywilnej. Spółka obecnie nie jest czynnym podatnikiem VAT. Na bieżąco monitoruję jednak kwotę przychodów, aby w odpowiednim momencie zgłosić spółkę do VAT. Czy do przychodów opodatkowanych VAT powinnam zaliczyć również przeprowadzone na rzecz firm

 • Czy pożyczki udzielane pracownikom w ramach programu pożyczkowego są opodatkowane PCC

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM W spółce funkcjonuje program pożyczkowy, którego celem jest wzmocnienie lojalności pracowników. W jego ramach spółka na uzasadniony pisemny wniosek pracownika może udzielić mu nieoprocentowanej pożyczki pieniężnej. Warunki uzyskania pożyczki w ramach programu pożyczkowego są takie same dla wszystkich pracowników.

 • Czy po przekształceniu można wystawić notę korygującą do faktury błędnie wystawionej na poprzednika

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała wskutek przekształcenia przedsiębiorcy indywidualnego będącego osobą fizyczną. Czy spółka może wystawić notę korygującą do faktury wystawionej przez kontrahenta przekształcanego przedsiębiorcy po dniu przekształcenia (tj. po wpisaniu spółki przekształconej do

 • Czy należy zapłacić VAT od wydania nieruchomości w zamian za umorzenie udziałów

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki X podjęło uchwałę o umorzeniu udziałów i obniżeniu kapitału zakładowego w wartości odpowiadającej wartości bilansowej przekazywanych, jako wynagrodzenie za umorzone udziały, środków trwałych, z możliwością wypłaty tego wynagrodzenia w formie pieniężnej i

 • Jak rozliczyć usługę remontu pojazdu wykonaną dla kontrahenta spoza UE

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) świadczy usługi naprawy pojazdów samochodowych. Spółka jest zarejestrowana dla celów VAT tylko w Polsce. 20 marca 2017 r. spółka wykonała usługę remontu samochodu ciężarowego należącego do białoruskiej firmy transportowej. Usługobiorca przedstawił zaświadczenie wydane przez

 • Czy można korzystać z kas fiskalnych przedsiębiorstwa przejętego w drodze darowizny

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Nabyłem kasy rejestrujące w ramach przedsiębiorstwa przekazanego mi przez ojca w formie darowizny. Kasy w momencie ich zakupu przez ojca spełniały wszelkie wymagane prawem warunki. Dla kas tych (nie są jeszcze używane) wkrótce wygasa homologacja Czy jest możliwość ich ufiskalnienia po dacie wygaśnięcia homologacji?

 • Czy zakład fryzjerski musi posiadać kasę fiskalną od początku prowadzenia działalności

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Zamierzam otworzyć własny zakład fryzjerski. Obecnie szukam lokalu, projektuję wystrój salonu, nabywam sprzęt. Czy od początku działalności muszę mieć kasę rejestrującą? O co powinnam zadbać, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy? RADA W momencie wykonania pierwszej usługi na rzecz klienta nieprowadzącego

 • Jaka stawka VAT obowiązuje za usługę utrzymania drogi

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Jesteśmy spółką, która świadczy usługi związane z utrzymaniem odcinka drogi przez cały rok. W ramach podpisanej umowy nasza spółka zobowiązana jest do utrzymanie czystości jezdni i pasa drogowego wjazdów i zjazdów, odśnieżania, likwidowanie śliskości, utrzymania znaków drogowych pionowych i poziomych, konserwacji

 • Czy podatnik rozpoczynający działalność ma prawo do kwartalnego rozliczania VAT?

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Osoba fizyczna zamierza rozpocząć działalność gospodarczą i zarejestrować się jako podatnik VAT czynny. Chce wybrać rozliczanie kwartalne. Czy ma do tego prawo?

 • Jak rozliczyć zaliczki, gdy powierzchnia budynku przekracza limit dla budownictwa społecznego

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Problem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność w zakresie budowy i dostawy domów i lokali mieszkalnych. W ofercie ma lokale mieszkalne oraz domy jednorodzinne, których powierzchnia przekracza odpowiednio 150 m2 oraz 300 m2. Na podstawie jakich norm należy ustalić powierzchnię? Jak powinny

 • Kiedy naliczymy VAT, wycofując samochód z działalności

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Problem Samochód został kupiony na fakturę VAT marża, więc nie został naliczony VAT. Pojazd był kilkakrotnie naprawiany i od tych zakupów odliczaliśmy VAT. Z faktur tych wynika, że nabyliśmy usługi naprawy (wartość wymienianych części została wliczona w wartość usługi). Teraz wycofujemy samochód z

 • Czy wniesienie aportem spółdzielczego prawa do lokalu może korzystać ze zwolnienia z VAT

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Problem Spółka z o.o. zamierza w najbliższym czasie wnieść aportem do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – w celu podwyższenia jej kapitału zakładowego – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego. Przedmiot wkładu nie stanowi przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części

 • Czy radca prawny, który tylko doradzał podatnikowi przy rejestracji VAT, będzie z nim odpowiadał solidarnie za zaległości podatkowe?

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Podatnikowi pomagał przy rejestracji radca prawny. Czy w takiej sytuacji będzie on odpowiadał solidarnie z podatnikiem za jego zaległości podatkowe, gdy to podatnik sam podpisał zgłoszenie?

 • Czy trzeba korygować odliczony VAT, gdy nie została zapłacona kwota netto

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Problem W listopadzie 2016 r. odliczyłam VAT z faktury. Kwotę netto mam płaconą w ratach, a VAT zapłaciłam od razu. Czy w takiej sytuacji mam obowiązek dokonania korekty VAT po 150 dniach? Rada Tak, jeśli od terminu płatności minie 150 dni, należy skorygować odliczony VAT, przypadający na niezapłaconą część. Termin 150

 • Jak podatnik zwolniony podmiotowo z VAT powinien rozliczyć sprzedaż środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Problem Klientka naszego biura od 1 marca 2015 r. prowadzi salon kosmetyczny. Korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót. Usługi te ewidencjonuje na kasie rejestrującej. Obecnie zamierza sprzedać samochód osobowy, który nabyła do działalności z początkiem 2016 r., oraz jedno z urządzeń użytkowanych w

 • Jakie są konsekwencje wystawienia faktury przed terminem

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Problem Wystawiamy faktury przed dostawą towarów lub otrzymaniem zaliczki. Zazwyczaj termin 30 dni nie jest przekroczony. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy termin ten jest dłuższy. Jak postępować w takiej sytuacji? Ostatnio ze względu na brak zamówionego towaru od wystawienia faktury minęły trzy miesiące. Towar

 • Jak skorygować rozliczenie, gdy faktura dla klienta zaginęła wraz z przesyłką

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Problem Rozliczamy sklep internetowy. W styczniu wystawiliśmy fakturę za towar (przesyłka pobraniowa) i rozliczyliśmy ją w deklaracji. Paczka wraz z fakturą nie dotarła do klienta. Na początku kwietnia dostaliśmy pismo z poczty o uwzględnieniu naszej reklamacji. Paczka rzeczywiście zaginęła. Z pisma wynika, że dostaniemy zwrot

 • Czy należy złożyć nową informację VAT-26 przy ponownej zmianie przeznaczenia samochodu

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Problem W maju 2016 r. podatnik kupił samochód osobowy. W celu dokonywania pełnych odliczeń od dotyczących go wydatków zgłosił go naczelnikowi urzędu skarbowego informacją VAT-26. W październiku 2016 r. podatnik zmienił przeznaczenie samochodu na częściowe wykorzystywanie do celów prywatnych. W związku z tą zmianą

 • Kto rozlicza VAT od najmu wspólnej nieruchomości małżonków

  Porada aktualna | data dodania: 07.04.2017

  Problem Mamy z żoną rozdzielność majątkową, jednakże jedna nieruchomość jest naszą wspólną własnością. Żona ma zamiar zawrzeć umowę najmu tej nieruchomości. Umowę podpisze tylko ona. Czy z tytułu zawartej umowy uzyskuję obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Jest to dla mnie o

 • Czy dochodzi do WNT pomimo braku na fakturze numeru VAT UE nabywcy

  Porada aktualna | data dodania: 05.04.2017

  Problem Otrzymaliśmy od włoskiego kontrahenta fakturę potwierdzającą zakup towarów (kosmetyki samochodowe). Niestety, na dokumencie nie ma naszego numeru VAT UE. Jest tylko unijny numer dostawcy. Czy w tej sytuacji możemy wykazać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i odliczyć VAT naliczony? Czy możemy wystawić notę

 • Jak udokumentować obciążenie klienta kosztami nieuznanej reklamacji

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2017

  Problem Na zamówienie klienta z Niemiec wykonaliśmy szafki i dokonaliśmy ich dostawy w ramach wewnątrzwspólnotowej transakcji. Kilka miesięcy temu dostaliśmy od  kontrahenta zgłoszenie reklamacyjne. W związku z tym nasz pracownik pojechał do Niemiec oraz dokonał oględzin i wizji lokalnej. Na tej podstawie uznaliśmy reklamację