do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy można odliczyć 50% VAT z faktury VAT marża dokumentującej nabycie używanego samochodu osobowego

  Porada aktualna | data dodania: 16.10.2017

  PROBLEM Prowadzimy agencję reklamową. Na potrzeby działalności opodatkowanej VAT kupiliśmy używany samochód osobowy. Otrzymaliśmy fakturę VAT marża na kwotę 63 000 zł. Czy z takiej faktury możemy odliczyć 50% VAT, po samodzielnym wyliczeniu tej kwoty, ponieważ na fakturze nie została wyszczególniona? RADA Nie, z faktury

 • Czy import usługi medycznej korzysta ze zwolnienia

  Porada aktualna | data dodania: 09.10.2017

  PROBLEM Spółka świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, które korzystają ze zwolnienia od podatku. We wrześniu spółka nabyła od zagranicznego kontrahenta (specjalistycznego laboratorium w Niemczech) usługę wykonania badania laboratoryjnego, co potwierdza otrzymana z tego tytułu faktura bez podatku. Czy w tym przypadku do

 • Kiedy wykazać w deklaracji usługę budowlaną odebraną w miesiącu następnym po zgłoszeniu do odbioru

  Porada aktualna | data dodania: 06.10.2017

  PROBLEM Wykonywaliśmy roboty budowlane dla innego przedsiębiorcy. Zgodnie z umową termin ich realizacji upływał 30 sierpnia 2017 r. i w tym dniu roboty zostały zgłoszone inwestorowi do odbioru, jednak odbioru nie dokonano w tym terminie. Ostatecznie roboty zostały odebrane 12 września 2017 r. W tym samym dniu wystawiliśmy fakturę,

 • Czy należy złożyć informację VAT-26 w związku z wykupem samochodu z leasingu

  Porada aktualna | data dodania: 04.10.2017

  PROBLEM Mamy samochód osobowy użytkowany w ramach leasingu, który był zgłoszony informacją VAT-26 i od którego odliczaliśmy 100% VAT. Prowadziliśmy też ewidencję przebiegu pojazdu. Obecnie zamierzamy wykupić samochód z leasingu. W związku z tym zmieni się jego numer rejestracyjny. Zastanawiamy się, czy w naszym przypadku mają

 • Jaką stawkę VAT należy stosować w przypadku sprzedaży mieszkań wraz z miejscami postojowymi

  Porada aktualna | data dodania: 03.10.2017

  PROBLEM Jestem deweloperem. Zamierzam rozpocząć sprzedaż mieszkań wraz z miejscami postojowymi. Mieszkania i podziemna hala garażowa znajdują się w obrębie tego samego budynku. Jaką stawkę VAT powinienem zastosować w przypadku sprzedaży mieszkań wraz z miejscami postojowymi – 8% do całości czy tylko do sprzedaży lokalu

 • Jak postąpić w przypadku stwierdzenia braku wpisów do ewidencji przebiegu pojazdu

  Porada aktualna | data dodania: 02.10.2017

  PROBLEM Pytanie dotyczy samochodu do 3,5 tony, dla którego jest prowadzona kilometrówka w celu odliczania 100% VAT. Niestety, pracownicy przez kilka dni nie wpisywali kilometrów. Czy można wyłączyć cały miesiąc ze 100% odliczenia, a potem od nowego miesiąca ponownie prowadzić kilometrówkę – bez zgłaszania tego faktu do urzędu

 • Czy kwota wypłaconej gminie rekompensaty za rozwiązanie umowy jest opodatkowana VAT

  Porada aktualna | data dodania: 02.10.2017

  PROBLEM Gmina, w której jestem główną księgową, podpisała z firmą umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jednakże z uwagi na wewnętrzne problemy firmy ta odstąpiła od wykonania usług. Gmina udzieliła zgody na rozwiązanie umowy za cenę stosownej rekompensaty. Czy kwota wypłaconej przez firmę rekompensaty to

 • Jak wykazywać transakcje sprzedaży w JPK

  Porada aktualna | data dodania: 02.10.2017

  PROBLEM Od przyszłego roku będziemy wysyłać pliki JPK. Jak prawidłowo udokumentować sprzedaż dla firm (wiele operacji w ciągu miesiąca)? RADA Sprzedaż dla firm powinna być udokumentowana fakturami. Z uwagi na wymogi związane z jednolitym plikiem kontrolnym faktury powinny być wpisywane w JPK odrębnie. UZASADNIENIE

 • Czy kara umowna powinna być dokumentowana fakturą?

  Porada aktualna | data dodania: 28.09.2017

  Jak na potrzeby VAT dokumentować nałożoną przez kontrahenta karę umowną? Kara umowna traktowana jest jako forma odszkodowania za powstałą stratę. Dlatego nie jest objęta podatkiem od towarów i usług. Z formalnego punktu widzenia nie jest bowiem wymieniona w art. 5 ustawy o VAT. Z tego powodu nie wystawia się faktur

 • Jakich obowiązków muszą dopełnić wspólnicy likwidowanej spółki cywilnej?

  Porada aktualna | data dodania: 28.09.2017

  Wspólnicy dwuosobowej spółki cywilnej zdecydowali o jej rozwiązaniu. Sporządzą wymagany spis z natury. Czy to wszystko, co muszą zrobić? Nie! Ustawa o VAT nakłada na podatników obowiązek informowania o zmianach danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym, m.in. o rozwiązaniu spółki cywilnej. Dlatego należy wypełnić

 • Co zrobić z kasą fiskalną w czasie zawieszenia działalności gospodarczej?

  Porada aktualna | data dodania: 28.09.2017

  Podatnik prowadzący mały sklep chce zawiesić działalność gospodarczą. Czy w związku z tym może wyrejestrować to urządzenie z ewidencji prowadzonej przez urząd skarbowy? Nie! Zawieszenie działalności gospodarczej nie oznacza jej zakończenia. Dlatego w okresie zawieszenia nie trzeba dokonywać odczytu zawartości pamięci

 • Jakie są skutki przeprowadzenia badania technicznego pojazdu z opóźnieniem

  Porada aktualna | data dodania: 27.09.2017

  PROBLEM W maju 2017 r. ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) nabyła samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony. Nabyty samochód ciężarowy posiada jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków trwałą przegrodą i ma otwartą część do przewozu ładunków. Po

 • Jaka jest procedura i skutki rezygnacji ze zwolnienia z VAT

  Porada aktualna | data dodania: 27.09.2017

  PROBLEM Korzystam ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT, jednak chciałbym z niego zrezygnować. Moje obroty nie przekroczyły limitu sprzedaży w wysokości 200 000 zł. Czy mogę zrezygnować ze zwolnienia z VAT? Jakie kroki powinienem podjąć, aby dopełnić wszelkich formalności? RADA Nie ma przeszkód, aby zrezygnował Pan ze

 • Jak rozliczyć podwyższenie przez sąd prowizji należnych małemu podatnikowi rozliczającemu VAT metodą kasową

  Porada aktualna | data dodania: 26.09.2017

  PROBLEM Nasz klient sądził się z kontrahentem o wysokość należnej mu prowizji z tytułu świadczenia usług. Wygrał. Sąd arbitrażowy przyznał, że wysokość prowizji ma być wyższa (chodzi o przychody). Sprawa dotyczy lat 2013–2016 (kilkanaście faktur). Czy teraz należy wystawić faktury korygujące „na plus” do tych

 • Jakie obowiązki ciążą na podatniku, który zmienia przeznaczenie samochodu

  Porada aktualna | data dodania: 25.09.2017

  PROBLEM Samochód został kupiony w maju 2016 r. Właściciel podjął decyzję o zmianie przeznaczenia auta. Od listopada 2017 r. będzie wykorzystywane wyłącznie do działalności. Od których wydatków będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia VAT? Jakich formalności należy dopełnić? RADA Należy złożyć VAT-26,

 • Czy należy opodatkować VAT przekazanie kontrahentom biletów na imprezy sportowe

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2017

  PROBLEM W październiku 2017 r. nasza spółka (podatnik VAT czynny) obchodzi 10-lecie swojej działalności. Z tej okazji najważniejszym kontrahentom (zamawiającym największe ilości produkowanych przez nas towarów) zamierzamy przekazać bilety na mecze reprezentacji Polski w piłce nożnej. Wartość każdego biletu przekracza 100

 • Ile VAT mogą odliczyć małżonkowie nabywający nieruchomość do prowadzonych odrębnie działalności gospodarczych

  Porada aktualna | data dodania: 17.09.2017

  PROBLEM Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej na oboje małżonków (zakup nieruchomości)? Oboje małżonkowie są podatnikami VAT, nieruchomość nabyli wspólnie na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej. Nieruchomość będzie wykorzystywana przez oboje małżonków częściowo na sklep (mąż), a częściowo na usługi

 • Czy spółka może odliczyć VAT z faktury wystawionej na wspólnika

  Porada aktualna | data dodania: 17.09.2017

  PROBLEM Spółka jawna została zawiązana w marcu 2017 r., jednak została zarejestrowana jako czynny podatnik VAT 17 sierpnia 2017 r. (w okresie od marca do sierpnia nie wykonywała bowiem żadnych czynności podlegających opodatkowaniu). Na działalność spółki w marcu 2017 r. jej obecny wspólnik wynajął biuro (obecnie najemcą jest

 • Czy wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej do majątku prywatnego i przeznaczenie jej do wynajmu powoduje obowiązek zapłaty VAT

  Porada aktualna | data dodania: 17.09.2017

  PROBLEM Prowadzę warsztat samochodowy. Czy wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej do majątku prywatnego będzie opodatkowane VAT? Po wycofaniu nieruchomości do majątku prywatnego zamierzam ją wynajmować. RADA Wycofanie do majątku prywatnego nieruchomości, które nadal będą służyły do wykonywania czynności

 • Czy zapłata po przedawnieniu zobowiązania podatkowego objętego ulgą na złe długi powoduje obowiązek korekty

  Porada aktualna | data dodania: 17.09.2017

  PROBLEM W sierpniu 2010 r. dokonałem korekty podatku należnego poprzez jego pomniejszenie wynikające z faktur, co do których skorzystałem z prawa „ulgi na złe długi”. Należności wynikające z tych faktur w części zostały zapłacone w sierpniu 2017 r. Czy ta zapłata powoduje powstanie zobowiązania z tytułu VAT, skoro minął

 • Czy podatnik powinien otrzymać fakturę w związku z wpłatą na koszty rozgraniczenia nieruchomości

  Porada aktualna | data dodania: 17.09.2017

  PROBLEM Wystąpiłem z wnioskiem o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości, które stały się sporne ze względu na niezgodność (między mną a sąsiadem) oceny przebiegu granic. Czy burmistrz jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT na stronę postępowania o rozgraniczenie nieruchomości z tytułu ustalonych kosztów tego

 • Jak rozliczyć wewnątrzwspólnotową zamianę towarów

  Porada aktualna | data dodania: 13.09.2017

  PROBLEM Podpisaliśmy z unijnym dostawcą umowę, z której wynika, że my wprowadzimy na nasz rynek jego produkty, a on w zamian weźmie asortyment poprzedniego dostawcy, który nam pozostał. Dostawca wystawi nam faktury z rabatem 100% na 0 euro. My wyślemy do niego towar, który wrócił ze sklepów na dokumencie WZ. Jak te transakcje

 • Jak fakturować sprzedaż rejestrowaną w kasie

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  PROBLEM Spółka prowadzi sklep z odzieżą. Klientami są głównie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej spółka ewidencjonuje na kasie fiskalnej. Zdarza się, iż osoby te żądają wystawienia faktury. Jak i kiedy powinien fakturować

 • Jak podatnik ma weryfikować, czy jego kontrahent nie uczestniczy w oszustwach podatkowych

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  Podatnik ma zamiar rozpocząć współpracę z firmą zajmującą się handlem olejami opałowymi. Podatnik ma świadomość, że musi zachować szczególną ostrożność w kontaktach z takimi podmiotami. Jak w praktyce sprawdzać takie podmioty, żeby nie narazić się na kłopoty z organami podatkowymi?

 • Czy sprzedaż środka trwałego powoduje utratę zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej

  Porada aktualna | data dodania: 11.09.2017

  PROBLEM Podatnik chce sprzedać rolnikowi ryczałtowemu swój środek trwały. Do tej pory nie miał kasy fiskalnej, bo prowadził sprzedaż tylko dla firm. Środek trwały będzie sprzedawał na kwotę 32 000 zł. Czy w związku z tą sprzedażą musi mieć kasę rejestrującą? RADA Nie, w związku z tą sprzedażą podatnik nie musi