do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy obliczając współczynnik struktury sprzedaży należy uwzględniać sprzedaż z odwrotnym obciążeniem

  Porada aktualna | data dodania: 01.06.2017

  Problem Obliczyliśmy współczynnik struktury sprzedaży (WSS) dla urzędu gminy. Do rocznych należności otrzymanych z transakcji ze stawkami VAT wliczyliśmy również należności otrzymane ze sprzedaży z odwrotnym obciążeniem. Transakcje z odwrotnym obciążeniem to nasza sprzedaż. Czy postąpiliśmy prawidłowo? Rada Tak,

 • Kiedy należy złożyć deklarację VAT-7 do nowego urzędu skarbowego

  Porada aktualna | data dodania: 31.05.2017

  PROBLEM W czerwcu pojawił się wpis w KRS o zmianie adresu spółki. Zmiana adresu powoduje zmianę urzędu skarbowego. Za jaki okres należy złożyć deklarację do nowego urzędu? Czy trzeba złożyć aktualizację VAT-R? Czy jeśli muszę składać aktualizację VAT-R, to już do nowego urzędu? RADA Deklaracja za czerwiec powinna

 • Czy trzeba zapłacić pomyłkowo wykazany na paragonach VAT

  Porada aktualna | data dodania: 30.05.2017

  Problem Korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Ewidencję obrotu prowadzę przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W wyniku pomyłki serwisanta cała sprzedaż zwolniona z VAT została opodatkowana 23% stawką. Czy muszę rozliczyć pomyłkowo naliczony podatek? Jakie konsekwencje grożą mi ze strony urzędu skarbowego? Rada Nie

 • Czy usługa obejmująca projektowanie i zbudowanie budowli powinna być objęta odwrotnym obciążeniem?

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2017

  Podatnik wynajmuje firmę, która ma zaprojektować i wybudować magazyny. Czy jeśli mamy do czynienia łącznie z usługą projektowania i budowania, to do całości należy zastosować odwrotne obciążenie?

 • Jak skorygować błędny zapis sprzedaży w kasie fiskalnej

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2017

  Problem Przez przypadek pracownik naszego sklepu błędnie zaewidencjonował sprzedaż w kasie fiskalnej. Zamiast 1 sztuki produktu wpisał 1000 sztuk. Jak w takim przypadku skorygować sprzedaż? Czy mamy to zrobić w kasie fiskalnej? Rada Dane raz wprowadzone do kasy (transakcja zakończona wydrukowaniem

 • Od kiedy można stosować rozliczenie metodą kasową?

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2017

  Podatnik spełnia warunki do korzystania z metody kasowej rozliczania VAT. Czy w tej sytuacji musi z jej stosowaniem poczekać do początku 2018 r.?

 • Jaką stawką opodatkować sprzedaż działek z ogrodzeniem i drogą z kostki brukowej

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2017

  Problem Czy sprzedaż kawałka działki budowlanej z ogrodzeniem (podmurówka i pręty metalowe) oraz drugiej z kostką brukową (dojazd do budynku) będzie zwolniona z VAT? Jest to odszkodowanie, jakie chce nam zapłacić GDDKiA. Czy w tym wypadku ogrodzenie i kostka będą budowlą i możemy skorzystać z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o

 • Czy gmina może wystawić notę, aby poprawić swoje dane na fakturze zakupowej

  Porada aktualna | data dodania: 22.05.2017

  Problem Nadal otrzymujemy faktury zakupowe wystawiane na nasze jednostki organizacyjne zamiast na gminę. Czy możemy wystawiać noty korygujące, zamiast żądać faktur korygujących? Rada  Tak, w tym przypadku gmina może wystawiać noty korygujące. Uzasadnienie   W fakturze muszą znaleźć się m.in. nazwa i adres nabywcy,

 • Czy w remanencie likwidacyjnym należy uwzględnić towary nabyte w ramach WNT

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  PROBLEM Mój klient od stycznia 2014 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego artykułami przemysłowymi. Jest podatnikiem VAT. W lipcu 2017 r. zamierza zakończyć prowadzoną działalność. W związku z tym musi sporządzić spis z natury na dzień jej likwidacji i opodatkować towary w nim

 • Jak dokonać korekty w związku ze zmianą przeznaczenia części budynku

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Problem Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczął budowę budynku biurowo-mieszkalnego. Część budynku zamierzał przeznaczyć na własną opodatkowaną działalność gospodarczą, zaś lokale użytkowe i mieszkalne w pozostałej części miały zostać sprzedane. W związku z tym podatnik przy zakupach

 • Jakich danych może żądać nabywca produktów rolnych od rolnika ryczałtowego

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Problem Jestem rolnikiem ryczałtowym prowadzącym gospodarstwo rolne, korzystającym ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Produkty rolne pochodzące z mojego gospodarstwa sprzedaję podatnikom VAT czynnym, którzy wystawiają mi faktury VAT RR. Nie prowadzę żadnej innej działalności gospodarczej. Czy

 • Czy spółka powinna odprowadzić VAT w związku z nieodpłatnym przekazaniem gruntów wspólnikom

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2017

  Problem Jestem wspólnikiem spółki jawnej, czynnego podatnika VAT. Spółka jest właścicielem gruntów, które stanowią tereny budowlane. Spółka nabywała w przeszłości ww. grunty ze środków własnych od osób fizycznych niebędących podatnikami podatku od towarów i usług. Od nabycia gruntów nie przysługiwało

 • Czy badania psychologiczne kierowców zawodowych są zwolnione z VAT

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2017

  Problem Czy wykonywane przez podmiot leczniczy badania psychologiczne kierowców zawodowych są zwolnione z VAT? Rada Wykonywane przez podmiot leczniczy w ramach medycyny pracy badania psychologiczne kierowców są zwolnione z VAT. Takie stanowisko kształtuje się w orzecznictwie sądów adminsitracyjnych. Należy jednak

 • Jaką stawką ryczałtu opodatkowane są przychody ze sprzedaży własnoręcznie wytwarzanych wyrobów z drewna

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2017

  Problem Zamierzam otworzyć działalność gospodarczą. Osiągane przychody chciałabym opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Działalność będzie polegała na własnoręcznym wytwarzaniu wyrobów z drewna i ich sprzedaży, głównie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jaką

 • Czy rozpoczynając na nowo działalność, można ponownie skorzystać z ulgi na zakup kasy rejestrującej

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  Problem Podatnik (osoba fizyczna) zlikwidował działalność w grudniu 2016 r. Miał kasę fiskalną, ale po likwidacji działalności oddał ulgę. Teraz znowu rozpoczyna działalność i znowu ma kasę. Czy ponownie należy mu się ulga? Rada Zdaniem organów podatkowych osobie fizycznej, która zlikwidowała i ponownie rozpoczęła

 • Jakie obowiązki ma podatnik wybierający w trakcie roku korzystanie ze zwolnienia podmiotowego

  Porada aktualna | data dodania: 12.05.2017

  Problem Podatnik prowadzi agencję reklamową. Na firmę ma samochód i kilka innych środków trwałych (urządzenia biurowe). Osoba ta zamierza zrezygnować z rozliczania VAT od czerwca 2017 r. i przejść na zwolnienie. Jakie obowiązki ma podatnik, który rezygnuje z rozliczania VAT w ciągu 2017 r.? Rada Podatnik ma obowiązek

 • Czy spółdzielnia mieszkaniowa powinna uwzględniać niepodlegający odliczeniu VAT na fakturach obciążeniowych ze stawką „ZW”

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2017

  Problem Wspólnota mieszkaniowa otrzymała fakturę ze spółdzielni mieszkaniowej za utrzymanie mienia. W treści faktury jest zapis, że przedmiotem jest utrzymanie mienia, oraz został wskazany art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT. Do faktury załączono kserokopię faktury za energię elektryczną (oświetlenie wspólnych placów) oraz

 • Czy trzeba sporządzić raport fiskalny w przypadku braku sprzedaży

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  PROBLEM Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w sektorze usług, które w większości ewidencjonuję na kasie. Jestem podatnikiem VAT. Specyfika oraz sezonowy charakter mojej działalności gospodarczej powoduje jednak, że zdarzają się miesiące, w których realizuję tylko jedną usługę, a nawet takie, w

 • Czy kopia karnetu TIR uprawnia do zastosowania stawki 0% do eksportu towarów

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2017

  PROBLEM Klient spoza UE odebrał od nas towar. Następnie z Niemiec wysłał go na karnecie TIR do swojego kraju poza UE. Jakie dokumenty musimy posiadać, żeby potwierdzić wywóz i zastosować stawkę 0% do eksportu. Czy wystarczy kopia karnetu TIR otrzymana e-mailem od klienta? RADA Tak, dokumentem uprawniającym do zastosowania

 • W jakiej formie złożyć zaległe deklaracje VAT-7 dotyczące ubiegłych lat

  Porada aktualna | data dodania: 25.04.2017

  Problem Od 1 stycznia 2017 r. mamy obowiązek wysyłania deklaracji VAT-7 w formie elektronicznej. Czy jeżeli nie złożyliśmy deklaracji VAT-7 za poprzednie lata, to mamy obowiązek wysłać je elektronicznie, a czynny żal w formie papierowej? Czy też wzorem lat ubiegłych deklaracje VAT-7 oraz czynny żal powinniśmy złożyć w formie

 • Czy gmina, wnosząc aportem grunt do utworzonej spółki, musi rozliczyć VAT

  Porada aktualna | data dodania: 24.04.2017

  Problem Powstała spółka z o.o. Jej jedynym wspólnikiem (posiadającym 100% udziałów) jest gmina, która na pokrycie kapitału zakładowego wniosła grunt i pieniądze. Czy od aportu należy naliczyć VAT? Rada Tak, jeżeli jest to teren budowlany w rozumieniu przepisów VAT, trzeba naliczyć VAT. W przeciwnym razie, jeśli wnoszony

 • Czy usługi prawne świadczone on-line trzeba ewidencjonować w kasie rejestrującej

  Porada aktualna | data dodania: 24.04.2017

  Problem W 2017 r. rozpocząłem działalność w zakresie usług prawniczych – posiadam tytuł zawodowy radcy prawnego. Oprócz obsługi kilku stałych klientów biznesowych prowadzę również portal internetowy, za pośrednictwem którego zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby nieprowadzące działalności zlecają mi

 • Jak ustalić limit zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej

  Porada aktualna | data dodania: 21.04.2017

  Problem 15 maja 2016 r. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia drobnych usług stolarskich dla osób prywatnych . Ze względu na niskie obroty korzystam ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie rejestrującej. W lutym 2017 r. rozszerzyłem działalność o usługi remontowe. W jaki sposób powinienem

 • Czy dostawę do innego kraju UE towarów, które były wcześniej importowane do Polski, można rozliczyć jak WDT

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2017

  PROBLEM Nabywamy towary produkowane na Ukrainie. Następnie towary są odsprzedawane kontrahentom z UE. Towary są transportowane przez ukraińskiego przewoźnika z ukraińskiej fabryki na granicę ukraińsko-polską i importowane przez nas. Po dokonaniu odprawy importowej towary, bez ich rozładowywania, tym samym środkiem transportu, przez

 • Kiedy podwykonawstwo robót budowlanych powoduje obowiązek stosowania odwrotnego obciążenia?

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2017

  Generalny wykonawca na zlecenie inwestora buduje kamienicę. Wykonanie robót hydraulicznych generalny wykonawca zleca innej firmie. Czy ta firma powinna się opodatkować zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia?