do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy firma sprzedająca dzieła autorskie wytworzone przez swoich pracowników może zastosować obniżoną do 8% stawkę VAT?

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2017

  Zatrudniony przez firmę na podstawie umowy o pracę grafik wykonał projekt graficzny. Firma chce teraz sprzedać projekt jednemu ze swoich klientów. Czy w tej sytuacji może zastosować obniżoną, 8% stawkę VAT? Nie! Obniżoną stawkę stosuje się do efektów działania twórców, artystów i wykonawców, ponieważ mają oni m.in.

 • Jak rozliczyć nabycie dzierżawionej maszyny od unijnego właściciela

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2017

  PROBLEM W 2016 r. zawarliśmy z czeskim kontrahentem umowę dzierżawy maszyny, która została przywieziona przez niego do Polski. Otrzymaliśmy fakturę za jej transport wraz ze 100% rabatem na tę transakcję. Dodatkowo otrzymujemy od czeskiej firmy faktury za wynajem tego urządzenia. Za rok maszyna stanie się naszą własnością i z

 • Jak ustalić podstawę opodatkowania VAT w przypadku odsprzedaży pracownikowi usługi za pół ceny

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2017

  PROBLEM Czy podatnik, który kupuje usługę ze środków obrotowych, a następnie ją odsprzedaje pracownikowi za pół ceny, musi płacić VAT od wartości rynkowej usługi, czy wyłącznie od połowy ceny płaconej przez pracownika? RADA Tak, w tej sytuacji należy zapłacić VAT od wartości rynkowej usługi. Gdy cena sprzedaży

 • Jaka jest stawka VAT na montaż markiz tarasowych

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2017

  PROBLEM Mam firmę zajmującą się montażem i produkcją markiz tarasowych. Do tej pory stosowałem stawkę 23%, jednak przy ostatnim zleceniu klient upierał się, aby opodatkować transakcję stawką 8%. Montaż będzie odbywał się w obiektach zaliczanych do budownictwa mieszkaniowego. Przy montażu będę korzystał z własnych

 • Jaka powinna być stawka VAT na kawę zbożową i napój kakaowy

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2017

  PROBLEM Spółka jest producentem kakao w proszku (instant) – napój kakaowy. Produkt zgodnie z PKWiU został zakwalifikowany do grupowania 10.82.14.0 o nazwie „Proszek kakaowy słodzony”. Spółka jest także producentem kawy zbożowej zaliczanej do grupowania 10.83.12.0 PKWiU „Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy

 • Kiedy dokonać ostatniego odpisu amortyzacyjnego od przekazanego w formie darowizny środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2017

  PROBLEM Jednostka dokonała darowizny środka trwałego 1 września 2017 r. Czy można dokonać jeszcze wrześniowego odpisu amortyzacyjnego od tego darowanego środka trwałego, czy też sierpniowy odpis powinien być tym ostatnim? Jak ująć w księgach rachunkowych przekazanie w darowiźnie środka trwałego? RADA Ostatnim

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych pożyczkę udzieloną przez spółkę wspólnikowi

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2017

  PROBLEM Jesteśmy spółką kapitałową. W lipcu 2017 r. udzieliliśmy wspólnikowi dwuletniej pożyczki. Pożyczka jest oprocentowana i płatna w ratach. Jak rozliczyć ją w księgach rachunkowych i wykazać w bilansie? Jakie skutki w podatkach powoduje udzielenie takiej pożyczki? RADA Należność z tytułu pożyczki udzielonej

 • Czy można odliczyć 50% VAT z faktury VAT marża dokumentującej nabycie używanego samochodu osobowego

  Porada aktualna | data dodania: 16.10.2017

  PROBLEM Prowadzimy agencję reklamową. Na potrzeby działalności opodatkowanej VAT kupiliśmy używany samochód osobowy. Otrzymaliśmy fakturę VAT marża na kwotę 63 000 zł. Czy z takiej faktury możemy odliczyć 50% VAT, po samodzielnym wyliczeniu tej kwoty, ponieważ na fakturze nie została wyszczególniona? RADA Nie, z faktury

 • Czy import usługi medycznej korzysta ze zwolnienia

  Porada aktualna | data dodania: 09.10.2017

  PROBLEM Spółka świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, które korzystają ze zwolnienia od podatku. We wrześniu spółka nabyła od zagranicznego kontrahenta (specjalistycznego laboratorium w Niemczech) usługę wykonania badania laboratoryjnego, co potwierdza otrzymana z tego tytułu faktura bez podatku. Czy w tym przypadku do

 • Kiedy wykazać w deklaracji usługę budowlaną odebraną w miesiącu następnym po zgłoszeniu do odbioru

  Porada aktualna | data dodania: 06.10.2017

  PROBLEM Wykonywaliśmy roboty budowlane dla innego przedsiębiorcy. Zgodnie z umową termin ich realizacji upływał 30 sierpnia 2017 r. i w tym dniu roboty zostały zgłoszone inwestorowi do odbioru, jednak odbioru nie dokonano w tym terminie. Ostatecznie roboty zostały odebrane 12 września 2017 r. W tym samym dniu wystawiliśmy fakturę,

 • Czy należy złożyć informację VAT-26 w związku z wykupem samochodu z leasingu

  Porada aktualna | data dodania: 04.10.2017

  PROBLEM Mamy samochód osobowy użytkowany w ramach leasingu, który był zgłoszony informacją VAT-26 i od którego odliczaliśmy 100% VAT. Prowadziliśmy też ewidencję przebiegu pojazdu. Obecnie zamierzamy wykupić samochód z leasingu. W związku z tym zmieni się jego numer rejestracyjny. Zastanawiamy się, czy w naszym przypadku mają

 • Jaką stawkę VAT należy stosować w przypadku sprzedaży mieszkań wraz z miejscami postojowymi

  Porada aktualna | data dodania: 03.10.2017

  PROBLEM Jestem deweloperem. Zamierzam rozpocząć sprzedaż mieszkań wraz z miejscami postojowymi. Mieszkania i podziemna hala garażowa znajdują się w obrębie tego samego budynku. Jaką stawkę VAT powinienem zastosować w przypadku sprzedaży mieszkań wraz z miejscami postojowymi – 8% do całości czy tylko do sprzedaży lokalu

 • Jak postąpić w przypadku stwierdzenia braku wpisów do ewidencji przebiegu pojazdu

  Porada aktualna | data dodania: 02.10.2017

  PROBLEM Pytanie dotyczy samochodu do 3,5 tony, dla którego jest prowadzona kilometrówka w celu odliczania 100% VAT. Niestety, pracownicy przez kilka dni nie wpisywali kilometrów. Czy można wyłączyć cały miesiąc ze 100% odliczenia, a potem od nowego miesiąca ponownie prowadzić kilometrówkę – bez zgłaszania tego faktu do urzędu

 • Czy kwota wypłaconej gminie rekompensaty za rozwiązanie umowy jest opodatkowana VAT

  Porada aktualna | data dodania: 02.10.2017

  PROBLEM Gmina, w której jestem główną księgową, podpisała z firmą umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jednakże z uwagi na wewnętrzne problemy firmy ta odstąpiła od wykonania usług. Gmina udzieliła zgody na rozwiązanie umowy za cenę stosownej rekompensaty. Czy kwota wypłaconej przez firmę rekompensaty to

 • Jak wykazywać transakcje sprzedaży w JPK

  Porada aktualna | data dodania: 02.10.2017

  PROBLEM Od przyszłego roku będziemy wysyłać pliki JPK. Jak prawidłowo udokumentować sprzedaż dla firm (wiele operacji w ciągu miesiąca)? RADA Sprzedaż dla firm powinna być udokumentowana fakturami. Z uwagi na wymogi związane z jednolitym plikiem kontrolnym faktury powinny być wpisywane w JPK odrębnie. UZASADNIENIE

 • Czy kara umowna powinna być dokumentowana fakturą?

  Porada aktualna | data dodania: 28.09.2017

  Jak na potrzeby VAT dokumentować nałożoną przez kontrahenta karę umowną? Kara umowna traktowana jest jako forma odszkodowania za powstałą stratę. Dlatego nie jest objęta podatkiem od towarów i usług. Z formalnego punktu widzenia nie jest bowiem wymieniona w art. 5 ustawy o VAT. Z tego powodu nie wystawia się faktur

 • Jakich obowiązków muszą dopełnić wspólnicy likwidowanej spółki cywilnej?

  Porada aktualna | data dodania: 28.09.2017

  Wspólnicy dwuosobowej spółki cywilnej zdecydowali o jej rozwiązaniu. Sporządzą wymagany spis z natury. Czy to wszystko, co muszą zrobić? Nie! Ustawa o VAT nakłada na podatników obowiązek informowania o zmianach danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym, m.in. o rozwiązaniu spółki cywilnej. Dlatego należy wypełnić

 • Co zrobić z kasą fiskalną w czasie zawieszenia działalności gospodarczej?

  Porada aktualna | data dodania: 28.09.2017

  Podatnik prowadzący mały sklep chce zawiesić działalność gospodarczą. Czy w związku z tym może wyrejestrować to urządzenie z ewidencji prowadzonej przez urząd skarbowy? Nie! Zawieszenie działalności gospodarczej nie oznacza jej zakończenia. Dlatego w okresie zawieszenia nie trzeba dokonywać odczytu zawartości pamięci

 • Jakie są skutki przeprowadzenia badania technicznego pojazdu z opóźnieniem

  Porada aktualna | data dodania: 27.09.2017

  PROBLEM W maju 2017 r. ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) nabyła samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony. Nabyty samochód ciężarowy posiada jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków trwałą przegrodą i ma otwartą część do przewozu ładunków. Po

 • Jaka jest procedura i skutki rezygnacji ze zwolnienia z VAT

  Porada aktualna | data dodania: 27.09.2017

  PROBLEM Korzystam ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT, jednak chciałbym z niego zrezygnować. Moje obroty nie przekroczyły limitu sprzedaży w wysokości 200 000 zł. Czy mogę zrezygnować ze zwolnienia z VAT? Jakie kroki powinienem podjąć, aby dopełnić wszelkich formalności? RADA Nie ma przeszkód, aby zrezygnował Pan ze

 • Jak rozliczyć podwyższenie przez sąd prowizji należnych małemu podatnikowi rozliczającemu VAT metodą kasową

  Porada aktualna | data dodania: 26.09.2017

  PROBLEM Nasz klient sądził się z kontrahentem o wysokość należnej mu prowizji z tytułu świadczenia usług. Wygrał. Sąd arbitrażowy przyznał, że wysokość prowizji ma być wyższa (chodzi o przychody). Sprawa dotyczy lat 2013–2016 (kilkanaście faktur). Czy teraz należy wystawić faktury korygujące „na plus” do tych

 • Jakie obowiązki ciążą na podatniku, który zmienia przeznaczenie samochodu

  Porada aktualna | data dodania: 25.09.2017

  PROBLEM Samochód został kupiony w maju 2016 r. Właściciel podjął decyzję o zmianie przeznaczenia auta. Od listopada 2017 r. będzie wykorzystywane wyłącznie do działalności. Od których wydatków będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia VAT? Jakich formalności należy dopełnić? RADA Należy złożyć VAT-26,

 • Czy należy opodatkować VAT przekazanie kontrahentom biletów na imprezy sportowe

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2017

  PROBLEM W październiku 2017 r. nasza spółka (podatnik VAT czynny) obchodzi 10-lecie swojej działalności. Z tej okazji najważniejszym kontrahentom (zamawiającym największe ilości produkowanych przez nas towarów) zamierzamy przekazać bilety na mecze reprezentacji Polski w piłce nożnej. Wartość każdego biletu przekracza 100

 • Ile VAT mogą odliczyć małżonkowie nabywający nieruchomość do prowadzonych odrębnie działalności gospodarczych

  Porada aktualna | data dodania: 17.09.2017

  PROBLEM Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej na oboje małżonków (zakup nieruchomości)? Oboje małżonkowie są podatnikami VAT, nieruchomość nabyli wspólnie na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej. Nieruchomość będzie wykorzystywana przez oboje małżonków częściowo na sklep (mąż), a częściowo na usługi

 • Czy spółka może odliczyć VAT z faktury wystawionej na wspólnika

  Porada aktualna | data dodania: 17.09.2017

  PROBLEM Spółka jawna została zawiązana w marcu 2017 r., jednak została zarejestrowana jako czynny podatnik VAT 17 sierpnia 2017 r. (w okresie od marca do sierpnia nie wykonywała bowiem żadnych czynności podlegających opodatkowaniu). Na działalność spółki w marcu 2017 r. jej obecny wspólnik wynajął biuro (obecnie najemcą jest