do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy szkoła nauki tańca musi posiadać kasę rejestrującą

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2018

  PROBLEM Zamierzam otworzyć szkołę tańca, w której będę prowadził kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych. Czy od początku działalności muszę posiadać kasę rejestrującą? RADA Świadczenie na rzecz osób prywatnych usług nauki tańca nie należy do czynności podlegających bezwzględnemu obowiązkowi

 • Jaką stawkę zastosować do sprzedaży oprogramowania komputerowego dla szkoły

  Porada aktualna | data dodania: 17.04.2018

  PROBLEM Firma komputerowa sprzedaje oprogramowanie i sprzęt komputerowy. Nabywcą jest szkoła podstawowa. Jaką stawkę VAT stosuje się do licencji na oprogramowanie (typu Windows) przy zakupie sprzętu komputerowego (kupionego ze stawką 0%) dla placówek oświatowych, a jaką na programy kupowane oddzielnie (typu Office)? Kiedy

 • Czy można skorygować fakturę w drodze faktury korygującej do zera w sytuacji, gdy zawarcie umowy było nieważne lub obarczone ryzykiem nieważności

  Porada aktualna | data dodania: 06.04.2018

  PROBLEM W toku prowadzonej działalności Spółka (podatnik VAT czynny) zawiera bardzo dużo umów o świadczenie usług z klientami (w skali roku będą to nawet tysiące umów). Umowy są zawierane w formie papierowej, elektronicznej i telefonicznej. W związku z bardzo dużą ilością umów oraz zróżnicowanym

 • Jakie są skutki nieodpłatnego przekazania nieruchomości wykorzystywanych w działalności opodatkowanej VAT

  Porada aktualna | data dodania: 05.04.2018

  PROBLEM Aktywny podatnik VAT - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą chce w 2018 roku podarować swojemu synowi budynek warsztatu wraz z wybrukowanym placem i ogrodzeniem. Podatnik nabył budynek także w formie darowizny (nie przysługiwało mu odliczenie VAT). Osiem lat temu (2010 r.) dokonywał modernizacji budynku i

 • Jak rozliczyć usługę wynajmu, montażu i demontażu rusztowań dla kontrahenta zagranicznego

  Porada aktualna | data dodania: 05.04.2018

  PROBLEM Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) świadczy usługi wynajmu rusztowań oraz montażu i demontażu wynajmowanych rusztowań. Usługi świadczone są na terenie Polski. Jednym z kontrahentów jest firma mająca siedzibę na terytorium Niemiec (niemiecki podatnik VAT UE). Kontrahent ten nie ma stałego miejsca prowadzenia

 • Jak odliczyć VAT od komputera kupionego wiele miesięcy przed rejestracją jako podatnik VAT?

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  Podatnik kupił komputer kilka miesięcy przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Czy może odliczyć VAT z faktury zakupy już po zarejestrowaniu się jako podatnik VAT? Ustawa o podatku od towarów i usług dopuszcza taką możliwość. Jest to proste, jeśli zakupu komputera dokonano krótko przed rejestracją.

 • Jak zaewidencjonować zwrot zaliczki pobranej od osoby fizycznej i wykazanej w kasie fiskalnej?

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  Podatnik musi zwrócić zaliczkę pobraną od osoby fizycznej i zarejestrowaną w kasie fiskalnej. Jak ma udokumentować taką operację? Przepisy jasno określają, jak wygląda procedura zwrotu towarów i uznanych reklamacji towarów i usług, które skutkują zwrotem zaliczki, oraz jak dokonać korekty ewidencji w

 • Kiedy kawa czy herbata dla pracowników będzie opodatkowana?

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  W czasie rozmów z kontrahentami pracownicy piją wraz z nimi służbową kawę czy herbatę. Czy takie świadczenia powinny być opodatkowane VAT? Nie! Są liczne interpretacje podatkowe, w których organy podatkowe zgodnie stwierdzają, że nieodpłatne udostępnienie i zużycie artykułów spożywczych, np. kawy, herbaty

 • Jak obliczyć marżę w przypadku obciążenia przez dostawcę samochodu używanego opłatami aukcyjnymi i przygotowawczymi

  Porada aktualna | data dodania: 03.04.2018

  PROBLEM Nasza firma zajmuje się handlem samochodami używanymi. Na portalu aukcyjnym licytujemy auto, gdy wygrywamy licytację otrzymujemy dokument od firmy Auto1 z Belgii na samochód i opłaty aukcyjne. Potem płacimy za samochód do tej firmy, gdzie go wylicytowaliśmy. Po zapłacie dostajemy trzy faktury z trzech różnych

 • Jak ustalić wartość początkową środków trwałych nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

  Porada aktualna | data dodania: 29.03.2018

  PROBLEM Zamierzam wprowadzić kilka środków trwałych do jednoosobowej działalności gospodarczej na oświadczenie. Środki trwałe zostały zakupione kilka miesięcy przed rozpoczęciem działalności gospodarczej na fakturę. Teraz wprowadzając te środki do działalności na oświadczenie mam wziąć pod uwagę cenę nabycia -

 • Jak opodatkować usługi krótkotrwałego zakwaterowania, gdy klient rezerwuje pobyt przez pośrednika

  Porada aktualna | data dodania: 23.03.2018

  PROBLEM Część klientów podatnika dokonuje rezerwacji przez serwis Booking.com. Kiedy podatnik powinien opodatkować sprzedaż VAT? Na przykład rezerwacja była 18 stycznia 2018 r., data pobytu od 29 stycznia 2018 r. do 2 lutego 2018 r., Booking.com zwrócił kwotę za pobyt (pomniejszoną o prowizję) do 15 marca 2018 r.? Czy

 • Jak rozliczyć dostawę towaru, który nie jest przywożony do Polski

  Porada aktualna | data dodania: 23.03.2018

  PROBLEM Kupujemy towar w Holandii i odsprzedajemy go również w Holandii. Towar zostaje przemieszczony na terenie Holandii (nie wjeżdża do Polski). Otrzymamy tylko fakturę zakupu i wystawimy fakturę sprzedaży. Jak powinniśmy postąpić z fakturą sprzedaży, jeśli chodzi o VAT? Nie będziemy mieli potwierdzenia wywozu towaru z

 • Czy podatnik świadczący usługi sporządzania opinii medycznych może korzystać ze zwolnienia podmiotowego

  Porada aktualna | data dodania: 21.03.2018

  PROBLEM Lekarz prowadzący prywatną praktykę, który nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT, otrzymał propozycję opracowania opinii medycznej dla koncernu farmaceutycznego. Czy w związku z wykonaniem takiej usługi lekarz będzie musiał zarejestrować się jako czynny podatnik VAT? Wartość sprzedaży lekarza nie przekracza 200

 • Czy opłaty za wydawanie duplikatów i legitymacji szkolnych podlegają VAT

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2018

  PROBLEM Szkoła pobiera opłatę od osób prywatnych (uczniów) za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, które często, nawet kilkakrotnie, są przez nie gubione. Czy taka czynność podlega opodatkowaniu VAT? Jeśli tak, to jaką stawkę VAT powinniśmy zastosować? RADA Organy podatkowe uważają, że

 • Jak opodatkować usługi wynajmu sal lekcyjnych, hal sportowych i sprzedaż biletów na basen przez szkołę

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2018

  PROBLEM Szkoła (powiatowa jednostka budżetowa) wynajmuje niekiedy sale lekcyjne i halę gimnastyczną osobom prywatnym, klubom sportowym lub innym firmom. Sprzedaje także bilety na basen, którym dysponuje. Jak rozliczać te transakcje w VAT i jak je dokumentować? RADA Wynajem przez szkołę sal lekcyjnych jest opodatkowany VAT

 • W jakiej wysokości naliczyć VAT od dostawy wyodrębnionego w kamienicy lokalu

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2018

  PROBLEM Spółka kupiła strych kamienicy i wyodrębniła w nim dwa lokale mieszkalne, które obecnie zamierza sprzedać. Czy sprzedaż tych lokali będzie zwolniona od VAT czy też  opodatkowana według stawki 8%? RADA Dostawy wskazanych lokali będą opodatkowane VAT według stawki 8%. Istnieją jednak wyjaśnienia

 • Czy zagraniczny przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2018

  PROBLEM Czeski przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) rozważa otworzenie w Polsce oddziału. Czy będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego? RADA Nie, czeski przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Szczegóły w uzasadnieniu. UZASADNIENIE Z pytania

 • Czy odszkodowanie za wywłaszczenie pod budowę drogi krajowej jest opodatkowane VAT

  Porada aktualna | data dodania: 15.03.2018

  PROBLEM Podatnik jest właścicielem gruntów niezabudowanych, które zostały objęte decyzją wojewody o realizacji inwestycji drogowej wydaną na podstawie art. 11a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Za grunty przejęte pod budowę drogi podatnik otrzyma

 • Jak wykazywać w ewidencji i w JPK_VAT wydatki na paliwo

  Porada aktualna | data dodania: 15.03.2018

  PROBLEM Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług reklamowych, w której wykorzystuję samochód osobowy. W jaki sposób należy ujmować w ewidencji VAT i w strukturze JPK_VAT faktury dotyczące wydatków związanych z samochodem osobowym, od których odliczam 50%

 • Czy nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego przez gminę innej jednostce samorządu podlega VAT

  Porada aktualna | data dodania: 15.03.2018

  PROBLEM Gmina X otrzymała nowy samochód pożarniczy. W związku z tym zamierza nieodpłatnie przekazać dotychczasowo przez nią używany stary samochód pożarniczy zaprzyjaźnionej gminie Y. Czy z tego tytułu gmina X powinna naliczyć VAT? RADA Jeżeli gminie X przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy nabyciu dotychczas

 • Czy w przypadku sprzedaży wynajmowanych miejsc postojowych należy skorygować odliczony VAT

  Porada aktualna | data dodania: 15.03.2018

  PROBLEM Deweloper w latach 2010-2014 wybudował osiedle mieszkaniowe składające się z dwóch uszeregowanych bloków z miejscami postojowymi. Do dnia dzisiejszego jest właścicielem znajdujących się na tym osiedlu kilku miejsc postojowych. Miejsca te nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, gdyż nadal

 • Czy można zastosować procedurę VAT marża do sprzedaży remontowanych motocykli

  Porada aktualna | data dodania: 15.03.2018

  PROBLEM Firma kupuje używane motocykle na fakturę VAT marża. Następnie nabywa części do ich naprawy na fakturę VAT 23%. Często części są droższe niż sam motocykl. Czy może sprzedać te motocykle dalej na fakturę VAT marża? Czy należy rozpoznać jakiś inny problem podatkowy przy takiej sprzedaży? RADA Używane

 • Jak ująć w księgach rachunkowych duplikat faktury

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2018

  PROBLEM Spółka nie otrzymała od kontrahenta faktury związanej z materiałami dostarczonymi do spółki w lutym 2018 r. (faktura pierwotna zaginęła i nigdy nie dotarła do jednostki). W związku z tym spółka wystąpiła w marcu 2018 r. do sprzedawcy o wystawienie duplikatu faktury. Duplikat faktury (z datą wystawienia:

 • Czy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej czynność wykonaną przed rejestracją sprzedawcy jako podatnika VAT

  Porada aktualna | data dodania: 08.03.2018

  PROBLEM Na początku września 2017 r. nastąpił podział spółki poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nowo powstała spółka przejęła budynki i budowle. Maszyny produkcyjne pozostały w spółce dzielonej, w której pracuję. Na początku września pomiędzy spółkami podpisano umowę na

 • Czy taras i balkon wliczamy do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego objętej społecznym programem mieszkaniowym

  Porada aktualna | data dodania: 07.03.2018

  PROBLEM Deweloper (podatnik VAT czynny) sprzedał lokal mieszkalny w budynku dwurodzinnym. Na podstawie aktu notarialnego ustanowiono odrębną własność lokalu mieszkalnego oraz z pomieszczeń przynależnych: garażu i magazynu. Do lokalu przylegają: taras i balkon, z własnością którego związany jest udział we

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK