do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak rozliczyć faktury za bilety lotnicze pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 23.01.2018

 • Jak rozliczyć usługę wynajmu samochodu na budowę?

  Porada aktualna | data dodania: 12.01.2018

  Firma podpisze umowę na wynajem samochodu bez kierowcy do wywozu ziemi z budowy. Czy w tej sytuacji mamy do czynienia z mechanizmem odwrotnego obciążenia? Nie! Usługę tę należy kwalifikować jako najem samochodów ciężarowych bez kierowcy do wywozu ziemi. Usługa tego typu nie jest wymieniona w załączniku numer 14 do ustawy o VAT,

 • Kiedy kontrahenta z UE, który nie ma jeszcze numeru identyfikacyjnego, można traktować jak podatnika?

  Porada aktualna | data dodania: 12.01.2018

  Mamy kontrahenta z Niemiec, który nie ma jeszcze numeru identyfikacyjnego, ale twierdzi, że złożył wniosek o jego nadanie. Czy możemy go traktować jak podatnika? Można uznać, że ten kontrahent ma status podatnika, nawet jeśli nie ma jeszcze nadanego numeru identyfikacyjnego, ale złożył odpowiedni wniosek o jego nadanie.

 • Czy na fakturze zawsze trzeba opisywać każdą pozycję kwotą netto, stawką VAT i kwotą brutto?

  Porada aktualna | data dodania: 12.01.2018

  Podatnik musi wystawić fakturę, na której będzie kilkaset pozycji. Wszystkie są objęte jedną stawką podatku. Czy w tej sytuacji podatnik musi każdą pozycję opisywać szczegółowo, tzn. podawać wartość netto i wielkość podatku?   Nie ma takiej potrzeby. Nie ma przepisu, który nakazywałby, żeby przy każdej pozycji

 • Czy rolnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT musi przesyłać pliki JPK_VAT

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2018

  PROBLEM W 2017 r. rolnik ryczałtowy zrezygnował ze zwolnienia i zarejestrował się jako czynny podatnik VAT. Czy w 2018 r. jest on obowiązany do przesyłania plików JPK_VAT? RADA Tak, rolnik ryczałtowy, który w 2017 r. zarejestrował się jako czynny podatnik VAT, jest  obowiązany do przesyłania plików JPK_VAT od 2018 r.

 • Jak rozliczyć zakup towaru od zagranicznego podatnika, gdy wystawił fakturę z polskim VAT

  Porada aktualna | data dodania: 09.01.2018

  PROBLEM Mamy fakturę z Irlandii za telefon komórkowy. Sprzedawca nie jest zarejestrowany do VAT-UE, więc wystawił fakturę z polskim VAT, bo ma polski NIP. Fakturę wystawił bez naszego NIP. Czy możemy odliczyć VAT, np. po wysłaniu mu noty korygującej? RADA Tak. Jeśli telefon był kupiony w Polsce (transakcja krajowa),

 • Czy usługi telemedycyny są zwolnione z VAT

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2018

  PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętych usług medycznych. Usługi te są realizowane w prowadzonych przez spółkę placówkach spełniających definicję podmiotu leczniczego w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz.

 • Czy sprzedaż bonów i voucherów podlega opodatkowaniu VAT

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2018

  PROBLEM Nasz hotel wprowadził bony podarunkowe oraz vouchery w celu zwiększania sprzedaży. W przypadku bonów klient dokonuje ich zakupu na określoną kwotę. Bony podlegają wymianie na dowolny towar z hotelowego sklepu, gdzie można nabyć produkty kosmetyczne, zabawki dla dzieci oraz gadżety. Natomiast w przypadku nabycia vouchera

 • Czy punkt kurierski może wystawić zbiorczą fakturę do wystawionych w ciągu miesiąca paragonów

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2018

  PROBLEM Punkt kurierski (czynny podatnik VAT) pośredniczy w wysyłce przesyłek zarówno osób prywatnych, jak i firm (podatników VAT). Na kasę fiskalną nabija się wszystkie operacje. Po zakończenia miesiąca, na podstawie zwróconych paragonów od firm, wystawia się dla nich jedną fakturę VAT za wykonane usługi. Czy jest to

 • Czy sprzedaż budynku używanego w działalności gospodarczej może być zwolniona z VAT

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2018

  PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) prowadzi działalność w sieci placówek (budynki, budowle lub ich części, w tym wyodrębnione lokale). Spółka zamierza sprzedać niektóre z posiadanych nieruchomości, w których prowadzi obecnie działalność gospodarczą. Planowane sprzedaże nieruchomości będą dokonywane po ich wybudowaniu

 • Jak rozliczać usługi elektryczne i prace konserwacyjne dotyczące mieszkań na zasadzie odwróconego obciążenia

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2018

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług elektrycznych. Jestem zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Mam umowę ze spółdzielnią w ramach konserwacji elektrycznej i umowy na wykonywanie instalacji elektrycznych w mieszkaniach. Współpracuję też z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, która razem ze

 • Czy refakturę wydatków zagranicznego serwisanta należy rozliczyć jako import usług

  Porada aktualna | data dodania: 29.12.2017

  PROBLEM Polska firma produkcyjna nabyła od niemieckiego producenta linię produkcyjną. Przez dwa lata polski nabywca ma zagwarantowane przeglądy konserwacyjne wykonywane przez niemieckiego serwisanta. W styczniu 2018 r. odbył się pierwszy przegląd linii. Następnie polska firma otrzymała fakturę od niemieckiego kontrahenta za zakup

 • Czy od rozliczenia za styczeń 2018 r. deklaracje VAT-12 należy składać w formie elektronicznej

  Porada aktualna | data dodania: 28.12.2017

  PROBLEM Jestem taksówkarzem korzystającym z opodatkowania VAT w formie ryczałtu. Czy od 1 stycznia 2018 r. muszę składać deklaracje VAT-12 w formie elektronicznej? RADA Nie ma Pan takiego obowiązku. Nadal może Pan składać deklaracje VAT-12 w formie papierowej. UZASADNIENIE Przepisy ustawy o VAT przewidują możliwość

 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT od licencji, za którą jest pobierana jednorazowa opłata

  Porada aktualna | data dodania: 27.12.2017

  PROBLEM Spółka jest producentem oprogramowania komputerowego. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu udzielania licencji czasowych, których zakup jest opłacany po rozpoczęciu korzystania z licencji? RADA Według organów skarbowych obowiązek podatkowy w spółce powstanie z chwilą otrzymania zapłaty, jeśli zapłata

 • Czy wypłata odszkodowania za czyny nieuczciwej konkurencji jest podstawą korekty faktur

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 20.12.2017

  PROBLEM Wytoczyłem przeciwko Sieci powództwo o zapłatę kwoty stanowiącej równowartość pobranych jednostronnie opłat innych niż marża handlowa. Sieć, korzystając z uprzywilejowanej pozycji, narzuciła mi w umowie opłaty za „usługi uboczne”. Po pewnym czasie zakwestionowałem to. Prawomocny wyrok sądu polubownego, jaki

 • Czy spółka może odliczyć VAT z faktury wystawionej przed rejestracją do VAT

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 20.12.2017

  PROBLEM Planujemy zawiązanie spółki z o.o., jednak na samą jej rejestrację w sądzie trzeba poczekać, a dopiero później być podatnikiem VAT. Jeden z przyszłych wspólników ma okazję kupienia maszyny, która będzie używana w spółce. Czy spółka z o.o. będzie mogła odliczyć VAT z faktury dokumentującej zakup tej maszyny,

 • Czy na fakturze można stosować ceny jednostkowe z trzema i więcej miejscami po przecinku

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 20.12.2017

  PROBLEM Przy wyliczaniu ceny jednostkowej zdarza się wynik z trzema i więcej miejscami po przecinku. Czy w takiej sytuacji można na fakturze stosować ceny jednostkowe z trzema (lub więcej) miejscami po przecinku? RADA Nie, nie można wpisywać na fakturze cen z trzema (lub więcej) miejscami po przecinku. Na fakturze

 • Jak skorygować VAT z faktury objętej odwrotnym obciążeniem

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 20.12.2017

  PROBLEM Czynny podatnik VAT zakupił złom niewsadowy (PKWiU 38.11.58.0). Sprzedawca złomu jest również czynnym podatnikiem VAT. Sprzedawca złomu wystawił we wrześniu 2017 r. fakturę z pomyłkowo naliczonym VAT. W październiku 2017 r. po zauważeniu pomyłki (złom znajduje się w załączniku nr 11 do ustawy o VAT) sprzedawca

 • Czy wystawienie noty korygującej zawsze powoduje konieczność korekty JPK_VAT

  Porada aktualna | data dodania: 14.12.2017

  PROBLEM Czy w przypadku błędu w nazwie nabywcy (literówka) wymagana jest korekta JPK_VAT? Podatnik otrzymał od nabywcy notę korygującą. Czy w takiej sytuacji jest zobowiązany do sporządzenia korekty JPK_VAT? Jak się sporządza taką korektę? RADA Wystawienie noty korygującej przez nabywcę nie zawsze skutkuje

 • Kiedy można stosować stawkę 0% w międzynarodowym transporcie towarów

  Porada aktualna | data dodania: 12.12.2017

  PROBLEM Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportu towarów. Jestem podatnikiem VAT. Otrzymałem ostatnio od polskiego usługobiorcy zlecenia transportu towarów na trasie Polska- Szwajcaria. Usługa będzie również realizowana w drodze powrotnej, przy imporcie towarów ze Szwajcarii.

 • Kiedy rozliczyć VAT z faktury za usługę budowlaną od podwykonawcy rozliczającego się metodą kasową

  Porada aktualna | data dodania: 08.12.2017

  PROBLEM Firma budowlana będąca czynnym podatnikiem VAT buduje osiedle domków jednorodzinnych. Otrzymała od kontrahenta – podwykonawcy robót budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT – fakturę za wykonanie w grudniu 2017 r. tych usług. Podwykonawca rozlicza VAT metodą kasową, więc oprócz adnotacji

 • Czy można odliczyć VAT z faktury zawierającej cenę niezgodną z umową

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2017

  PROBLEM Zawarliśmy umowę o dostawę towarów. Umowa zawiera zapis, że nasz kontrahent przez 6 miesięcy będzie dostarczał nam określoną partię towarów za konkretną cenę. Kwota została podana jednostkowo za każdą sztukę towaru, ale wcześniej została wynegocjowana podczas spotkania. Ostatecznie w umowie została uwzględniona

 • Czy trzeba składać „zerowe” informacje VAT-27

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 03.12.2017

  PROBLEM W poprzednim miesiącu miałam sprzedaż z odwrotnym obciążeniem. Wysłałam informację VAT-27. Jeśli w tym miesiącu nie mam sprzedaży z odwrotnym obciążeniem, to czy muszę wystawiać i wysyłać VAT-27? RADA Nie, nie ma Pani obowiązku składania informacji VAT-27 za miesiąc, w którym nie wystąpiła u Pani sprzedaż

 • Jak dokonywać korekty dotyczącej nakładów na modernizację nieruchomości

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 03.12.2017

  PROBLEM W 2010 r. poniesiono wydatki na modernizację nieruchomości. Stosowano wówczas proporcję VAT i sporządzano korektę roczną od 2010 r. Od 2016 r. nieruchomość jest wykorzystywana do działalności opodatkowanej, zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu VAT. Czy za lata 2016–2019 należy dokonywać dwóch korekt, tj. według

 • Jak rozliczyć zakup usług wykonanych przez zagranicznych podatników na ruchomym majątku rzeczowym

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 03.12.2017

  PROBLEM Dokonaliśmy wywozu materiałów do szwedzkiej firmy w celu ich wygięcia na odpowiednim oprzyrządowaniu. Rozpoznaliśmy to jako import usługi – usługi na ruchomym majątku rzeczowym. Kolejnym etapem produkcyjnym jest usługa na tym półprodukcie, którą ma wykonywać kontrahent niemiecki. W tym momencie powstaje u nas

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK