do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy w Szwajcarii

  Porada aktualna | data dodania: 21.10.2017

  PROBLEM Od 1 października 2017 r. oddelegowaliśmy pełnoetatowego pracownika na 6 miesięcy do Szwajcarii. Jak prawidłowo rozliczyć należne mu wynagrodzenie? W jaki sposób wyznaczyć podstawę składek ZUS i podatku, uwzględniając fakt, że przez cały okres oddelegowania pracownik podlega składkom ZUS i opodatkowaniu w Polsce?

 • Jak rozliczyć nabycie dzierżawionej maszyny od unijnego właściciela

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2017

  PROBLEM W 2016 r. zawarliśmy z czeskim kontrahentem umowę dzierżawy maszyny, która została przywieziona przez niego do Polski. Otrzymaliśmy fakturę za jej transport wraz ze 100% rabatem na tę transakcję. Dodatkowo otrzymujemy od czeskiej firmy faktury za wynajem tego urządzenia. Za rok maszyna stanie się naszą własnością i z

 • Jak ustalić podstawę opodatkowania VAT w przypadku odsprzedaży pracownikowi usługi za pół ceny

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2017

  PROBLEM Czy podatnik, który kupuje usługę ze środków obrotowych, a następnie ją odsprzedaje pracownikowi za pół ceny, musi płacić VAT od wartości rynkowej usługi, czy wyłącznie od połowy ceny płaconej przez pracownika? RADA Tak, w tej sytuacji należy zapłacić VAT od wartości rynkowej usługi. Gdy cena sprzedaży

 • Jaka jest stawka VAT na montaż markiz tarasowych

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2017

  PROBLEM Mam firmę zajmującą się montażem i produkcją markiz tarasowych. Do tej pory stosowałem stawkę 23%, jednak przy ostatnim zleceniu klient upierał się, aby opodatkować transakcję stawką 8%. Montaż będzie odbywał się w obiektach zaliczanych do budownictwa mieszkaniowego. Przy montażu będę korzystał z własnych

 • Jaka powinna być stawka VAT na kawę zbożową i napój kakaowy

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2017

  PROBLEM Spółka jest producentem kakao w proszku (instant) – napój kakaowy. Produkt zgodnie z PKWiU został zakwalifikowany do grupowania 10.82.14.0 o nazwie „Proszek kakaowy słodzony”. Spółka jest także producentem kawy zbożowej zaliczanej do grupowania 10.83.12.0 PKWiU „Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy

 • Kiedy dokonać ostatniego odpisu amortyzacyjnego od przekazanego w formie darowizny środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2017

  PROBLEM Jednostka dokonała darowizny środka trwałego 1 września 2017 r. Czy można dokonać jeszcze wrześniowego odpisu amortyzacyjnego od tego darowanego środka trwałego, czy też sierpniowy odpis powinien być tym ostatnim? Jak ująć w księgach rachunkowych przekazanie w darowiźnie środka trwałego? RADA Ostatnim

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych pożyczkę udzieloną przez spółkę wspólnikowi

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2017

  PROBLEM Jesteśmy spółką kapitałową. W lipcu 2017 r. udzieliliśmy wspólnikowi dwuletniej pożyczki. Pożyczka jest oprocentowana i płatna w ratach. Jak rozliczyć ją w księgach rachunkowych i wykazać w bilansie? Jakie skutki w podatkach powoduje udzielenie takiej pożyczki? RADA Należność z tytułu pożyczki udzielonej

 • Czy można odliczyć 50% VAT z faktury VAT marża dokumentującej nabycie używanego samochodu osobowego

  Porada aktualna | data dodania: 16.10.2017

  PROBLEM Prowadzimy agencję reklamową. Na potrzeby działalności opodatkowanej VAT kupiliśmy używany samochód osobowy. Otrzymaliśmy fakturę VAT marża na kwotę 63 000 zł. Czy z takiej faktury możemy odliczyć 50% VAT, po samodzielnym wyliczeniu tej kwoty, ponieważ na fakturze nie została wyszczególniona? RADA Nie, z faktury

 • Jak zaewidencjonować w pkpir dotację na zakup środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 16.10.2017

  PROBLEM Moja firma dostała dotację ze środków unijnych na rozwój. Ze środków tych kupiłem maszyny i urządzenia, które zaliczyłem do środków trwałych. W praktyce odbyło się to w ten sposób, że najpierw kupiłem maszyny i urządzenia z własnych środków i odliczyłem VAT, natomiast po dwóch miesiącach dostałem zwrot

 • Jak rozliczyć w kosztach wydatki na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników i przedsiębiorcy

  Porada aktualna | data dodania: 16.10.2017

  PROBLEM Podpisałem z firmą ubezpieczeniową polisę na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników i moje jako właściciela firmy. Pokrywam w całości składki na ubezpieczenie pracowników. Czy mogę zaliczyć do kosztów wydatki poniesione na ubezpieczenie swoje i pracowników? RADA Tylko w przypadku, gdy zawarta

 • Jak rozliczyć wynagrodzenie wypłacane zleceniobiorcy, który nie przedstawił certyfikatu rezydencji

  Porada aktualna | data dodania: 16.10.2017

  PROBLEM Zawarłem umowę zlecenia z obywatelem Ukrainy, który przyjechał do Polski w połowie 2017 r. Zlecone przeze mnie czynności były wykonywane na terytorium Polski. Zleceniobiorca do rozliczenia nie przedłożył żadnego certyfikatu rezydencji podatkowej. Jako zleceniodawca mam wątpliwość, czy wypłacając zleceniobiorcy

 • Czy mały podatnik, który wykorzystał limit jednorazowej amortyzacji, jest uprawniony do jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowego środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 16.10.2017

  PROBLEM Mały podatnik wykorzystał w 2017 r. limit dla jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości 215 000 zł, przysługujący mu na podstawie art. 22k ust. 7–13 updof. We wrześniu 2017 r. kupił fabrycznie nowy środek trwały z grupy 8 KŚT za kwotę 11 000 zł. Czy w takim przypadku podatnik ten może skorzystać z

 • Czy odpis na fundusz nagród dla pracowników można zaliczyć do kosztów

  Porada aktualna | data dodania: 12.10.2017

  PROBLEM X sp. z o.o. zamierza dokonać wypłaty nagród dla pracowników z utworzonego specjalnie na ten cel funduszu nagród. Utworzenie funduszu nagród wynika z obowiązującego w spółce regulaminu wynagradzania. Czy utworzony odpis na fundusz nagród dla pracowników może zostać zaliczony przez spółkę do kosztów uzyskania

 • W którym momencie roku podatkowego rozliczać koszty bezpośrednio związane z przychodem

  Porada aktualna | data dodania: 12.10.2017

  PROBLEM Nasza spółka z o.o. ponosi zarówno koszty pośrednie, jak i bezpośrednie koszty uzyskania przychodów. Zdarza się, że faktury dokumentujące koszty bezpośrednie otrzymuje już po miesiącu, w którym uzyskaliśmy przychody z nim związane. Na przykład przychód uzyskaliśmy w czerwcu 2017 r., a fakturę kosztową

 • Czy samochód otrzymany w darowiźnie może być amortyzowany

  Porada aktualna | data dodania: 11.10.2017

  Podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą otrzymał w darowiźnie od rodziców samochód. Czy można go amortyzować?

 • Czy można zaliczać do kosztów wydatki na owoce dla pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 11.10.2017

  Podatnik ma zamiar udostępniać nieodpłatnie swoim pracownikom codzienną dawkę świeżych owoców. Czy taki wydatek może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

 • Czy można jednorazowo amortyzować środek trwały kupiony na raty

  Porada aktualna | data dodania: 11.10.2017

  Mały podatnik kupił środek trwały, który może być amortyzowany jednorazowo. Płatność za ten środek trwały jest regulowana w ratach. Czy taka forma płatności wyklucza możliwość zastosowania jednorazowej amortyzacji?

 • Czy import usługi medycznej korzysta ze zwolnienia

  Porada aktualna | data dodania: 09.10.2017

  PROBLEM Spółka świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, które korzystają ze zwolnienia od podatku. We wrześniu spółka nabyła od zagranicznego kontrahenta (specjalistycznego laboratorium w Niemczech) usługę wykonania badania laboratoryjnego, co potwierdza otrzymana z tego tytułu faktura bez podatku. Czy w tym przypadku do

 • Czy przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów wydatek na wizę dla siebie oraz zatrudnianego pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 09.10.2017

  PROBLEM W październiku 2017 r. wybieram się w podróż służbową do USA. Musiałem wyrobić wizę dla siebie i mojego pracownika. Czy wydatek poniesiony na ten cel mogę zaliczyć do kosztów? RADA Tak, może Pan zaliczyć do kosztów wydatek poniesiony na uzyskanie wiz do USA w związku z planowaną podróżą

 • Kiedy wykazać w deklaracji usługę budowlaną odebraną w miesiącu następnym po zgłoszeniu do odbioru

  Porada aktualna | data dodania: 06.10.2017

  PROBLEM Wykonywaliśmy roboty budowlane dla innego przedsiębiorcy. Zgodnie z umową termin ich realizacji upływał 30 sierpnia 2017 r. i w tym dniu roboty zostały zgłoszone inwestorowi do odbioru, jednak odbioru nie dokonano w tym terminie. Ostatecznie roboty zostały odebrane 12 września 2017 r. W tym samym dniu wystawiliśmy fakturę,

 • Czy należy złożyć informację VAT-26 w związku z wykupem samochodu z leasingu

  Porada aktualna | data dodania: 04.10.2017

  PROBLEM Mamy samochód osobowy użytkowany w ramach leasingu, który był zgłoszony informacją VAT-26 i od którego odliczaliśmy 100% VAT. Prowadziliśmy też ewidencję przebiegu pojazdu. Obecnie zamierzamy wykupić samochód z leasingu. W związku z tym zmieni się jego numer rejestracyjny. Zastanawiamy się, czy w naszym przypadku mają

 • Jaką stawkę VAT należy stosować w przypadku sprzedaży mieszkań wraz z miejscami postojowymi

  Porada aktualna | data dodania: 03.10.2017

  PROBLEM Jestem deweloperem. Zamierzam rozpocząć sprzedaż mieszkań wraz z miejscami postojowymi. Mieszkania i podziemna hala garażowa znajdują się w obrębie tego samego budynku. Jaką stawkę VAT powinienem zastosować w przypadku sprzedaży mieszkań wraz z miejscami postojowymi – 8% do całości czy tylko do sprzedaży lokalu

 • Jak postąpić w przypadku stwierdzenia braku wpisów do ewidencji przebiegu pojazdu

  Porada aktualna | data dodania: 02.10.2017

  PROBLEM Pytanie dotyczy samochodu do 3,5 tony, dla którego jest prowadzona kilometrówka w celu odliczania 100% VAT. Niestety, pracownicy przez kilka dni nie wpisywali kilometrów. Czy można wyłączyć cały miesiąc ze 100% odliczenia, a potem od nowego miesiąca ponownie prowadzić kilometrówkę – bez zgłaszania tego faktu do urzędu

 • Czy można zaewidencjonować w pkpir wydatek na rozbiórkę baraku przylegającego do budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza

  Porada aktualna | data dodania: 02.10.2017

  PROBLEM Podatnik prowadzący pkpir na potrzeby swojej  działalności produkcyjnej wynajmuje budynek od gminy. Do budynku tego przylega barak. Ze względu na zły stan techniczny stanowi on duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Podatnik wystąpił do gminy z prośbą o wyrażenie zgody na rozbiórkę tego baraku, a gmina

 • Czy kwota wypłaconej gminie rekompensaty za rozwiązanie umowy jest opodatkowana VAT

  Porada aktualna | data dodania: 02.10.2017

  PROBLEM Gmina, w której jestem główną księgową, podpisała z firmą umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jednakże z uwagi na wewnętrzne problemy firmy ta odstąpiła od wykonania usług. Gmina udzieliła zgody na rozwiązanie umowy za cenę stosownej rekompensaty. Czy kwota wypłaconej przez firmę rekompensaty to