do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kiedy można odliczyć VAT od zakupów objętych mechanizmem odwróconego obciążenia

  Porada aktualna | data dodania: 12.07.2018

  PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) w ramach prowadzonej działalności dokonuje m.in. zakupu towarów w kraju objętych mechanizmem odwróconego obciążenia (tj. transakcji, w stosunku do których podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT jest nabywca). Nabywane w mechanizmie odwróconego obciążenia towary są wykorzystywane

 • Czy należy skorygować odliczony VAT, jeżeli kontrahent przedłużył termin płatności

  Porada aktualna | data dodania: 12.07.2018

  PROBLEM Prowadzę sklep spożywczy. Zakupiłem towar, jednak z uwagi na problemy finansowe nie zapłaciłem za niego. Z kontrahentem podpisałem porozumienie, na mocy którego przedłużono mi termin płatności. Co mam zrobić, gdy mija 150. dzień, licząc od dnia upływu pierwotnie ustalonego terminu płatności danej należności, ale

 • Jak potraktować koszty związane z utrzymaniem trawnika i kwiatowych rabatów wokół siedziby spółki

  Porada aktualna | data dodania: 09.07.2018

  Czy wydatki na trawnik i kwiatowe rabaty wokół siedziby spółki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

 • Czy przedawnione zobowiązanie stanowi przychód podatnika

  Porada aktualna | data dodania: 09.07.2018

  Zobowiązanie, które podatnik miał do zapłaty, właśnie się przedawniło. Czy w tej sytuacji powinien rozpoznać u siebie przychód?

 • Czy odszkodowanie za zniszczony firmowy samochód podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

  Porada aktualna | data dodania: 09.07.2018

  Podatnik opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych otrzymał odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone auto będące środkiem trwałym. Czy pieniądze, które otrzymał powinien opodatkować?

 • Czy wynajem tylko jednego samochodu uprawnia do dokonywania pełnych odliczeń VAT

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2018

  PROBLEM Osoba prowadząca działalność gospodarczą (usługi prawnicze), podatnik VAT, wynajmuje leasingowany przez nią samochód osobowy. Samochód ten nie jest wykorzystywany bezpośrednio w firmie. Przeznaczony został jedynie do wynajmu innemu przedsiębiorcy. W ramach działalności wynajmowany jest tylko ten jeden samochód. Czy w

 • Jak zaewidencjonować w pkpir wydatek na szkolenie, do którego otrzymano dofinansowanie

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2018

  PROBLEM Prowadzę pkpir. Otrzymałem wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki wypłacił Bank Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie to polega na dofinansowaniu usługi szkoleniowej dla przedsiębiorcy i jego pracowników. Dofinansowanie usługi

 • Kiedy rozliczyć VAT z faktur korygujących na plus, gdy faktury pierwotne zostały wystawione szacunkowo

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2018

  PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) świadczy usługi z obszaru technologii informatycznych (IT). W przypadku niektórych umów o świadczenie usług należne Spółce wynagrodzenie kalkulowane jest na podstawie poniesionych, rzeczywistych kosztów oraz ustalonego narzutu na koszty. W momencie wystawienia faktury za dany miesiąc Spółka

 • Jak rozliczyć zakup za granicą samochodu osobowego za gotówkę

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2018

  PROBLEM Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kupiłem od niemieckiego przedsiębiorcy samochód osobowy o wartości powyżej 15 000 zł. Zapłata została dokonana w całości gotówką. Czy mogę zaliczać do kosztów odpisy amortyzacyjne od tego samochodu? RADA Nie może Pan zaliczać do kosztów odpisów

 • Jak rozliczyć zakup notebooka połączonego z wózkiem mobilnym

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2018

  PROBLEM Szpital (podatnik VAT czynny) w ramach przetargu dokonał zakupu od Spółki (podatnik VAT czynny) komputera (typu notebook) na wózku będący zestawem składającym się z komputera przenośnego (typu notebook) i wózka mobilnego przystosowanego do pracy w jednostkach służby zdrowia (26.20.11.0. PKWiU). Głównym celem użycia

 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT od sprzedaży bonów turystycznych

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2018

  PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży usług turystycznych. Na mocy umów agencyjnych z organizatorami turystyki świadczy usługi rezerwacji usług hotelowych oraz sprzedaży biletów lotniczych. W celu zwiększenia sprzedaży usług Spółka oferuje sprzedaż bonów turystycznych

 • Jak rozliczyć wydatek na wymianę rolety na drzwi dwuskrzydłowe

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2018

  PROBLEM W hali magazynowej wybudowanej w 2014 r. mamy zamontowaną roletę. Roleta pełni funkcję drzwi. Szef podjął decyzję, że roleta ta zostanie zastąpiona drzwiami dwuskrzydłowymi. Koszt zakupu tych drzwi przekroczy 4000 zł. Czy tego rodzaju wydatek należy uznać za remont i rozliczyć bezpośrednio w kosztach, czy też dojdzie

 • Czy opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji są opodatkowane VAT

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2018

  PROBLEM Jako powiat posiadamy w swojej strukturze organizacyjnej placówki oświatowe (jednostki budżetowe) niebędące odrębnie zarejestrowanymi podatnikami VAT. Jednostki te realizują zadania własne powiatu w zakresie edukacji publicznej. Placówki oświatowe wydają duplikaty świadectw i legitymacji uczniowskich, za co pobierają

 • Czy podatnik musi składać deklarację VAT za miesiąc, w którego połowie zawiesił działalność swojej firmy?

  Porada aktualna | data dodania: 26.06.2018

  Podatnik w połowie miesiąca zawiesił działalność gospodarczą. Czy za ten okres będzie musiał składać deklarację VAT? Tak! Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji VAT dotyczy tych okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie działalności gospodarczej trwało przez cały miesiąc. Ponieważ podatnik zawiesił

 • Czy podatnik, który ponownie rozpoczyna działalność, może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej?

  Porada aktualna | data dodania: 26.06.2018

  Podatnik (osoba fizyczna) zlikwidował w zeszłym roku działalność gospodarczą, w której obroty były rejestrowane przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Teraz chce ponownie otworzyć firmę - też jako jednoosobową działalność gospodarczą. Czy to oznacza, że ma prawo do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy? Nie! Organy

 • Czy można odliczyć VAT z faktury na paliwo, która nie zawiera numeru rejestracyjnego pojazdu?

  Porada aktualna | data dodania: 26.06.2018

  Podatnik wykorzystuje samochód osobowy do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Odlicza 50% tego podatku. Przez zapomnienie nie zamieścił na fakturze ze stacji benzynowej numeru rejestracyjnego swojego auta. Czy może odliczyć VAT z takiej faktury? Tak! Żaden przepis nie nakazuje zamieszczania na fakturze

 • Jaką stawką ryczałtu opodatkować usługi transportowe

  Porada aktualna | data dodania: 26.06.2018

  PROBLEM Klient mojego biura rachunkowego zamierza prowadzić działalność w zakresie transportu drogowego towarów. W ramach działalności będzie świadczył usługi kierowania pojazdami na rzecz innych podmiotów. W zakres tych usług wejdzie obsługa samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 2 ton z zastosowaniem przewożenia

 • Czy zwrot członkowi zarządu kosztów jazd lokalnych stanowi jego przychód

  Porada aktualna | data dodania: 26.06.2018

  PROBLEM Zgodnie z postanowieniami umów o zarządzanie oraz o zasadach zwrotu kosztów związanych z zarządzaniem, Y Spółka Akcyjna zobowiązana jest do zwrotu członkowi zarządu Spółki (niebędącemu jej pracownikiem) kosztów używania do jazd lokalnych samochodu osobowego stanowiącego jego własność. Zwrot kosztów następuje w

 • Jak rozliczyć podatkowo opłatę za zgłoszenie znaku towarowego

  Porada aktualna | data dodania: 26.06.2018

  PROBLEM Spółka z o.o. poniosła opłatę z tytułu rejestracji tzw. międzynarodowego znaku towarowego (WIPO). Opłaty za międzynarodową rejestrację wyniosły łącznie 1203 CHF (903 CHF opłaty podstawowej za znak barwny, 100 CHF za dodatkową klasę i 200 CHF za wyznaczone kraje). Czy opłatę tę Spółka może zaliczyć do kosztów

 • Czy przysługuje odliczenie VAT od paliwa, jeśli podatnik płaci za nie kartą paliwową

  Porada aktualna | data dodania: 26.06.2018

  PROBLEM Podatnik tankuje paliwo do samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych. Za paliwo płaci kartą paliwową. Czy przysługuje mu prawo do odliczenia i w jakiej wysokości? Czy ma znaczenie, od kogo podatnik otrzymuje fakturę? RADA Tak, ma znaczenie od kogo podatnik otrzymuje fakturę. Jeżeli podatnik otrzymuje fakturę od wystawcy

 • Jakie skutki w VAT ma pomyłkowe przelanie pieniędzy na rachunek VAT innego podmiotu

  Porada aktualna | data dodania: 26.06.2018

  PROBLEM Jakie konsekwencje grożą nabywcy, jeśli omyłkowo przekaże on kwotę wynikającą z faktury na rachunek VAT innego podmiotu niż sprzedawca? Co grozi podmiotowi, który otrzymał tę kwotę na rachunek VAT? Co w takiej sytuacji powinien zrobić odbiorca przelewu? RADA Pomyłkowe przelanie pieniędzy na rachunek podmiotu innego niż

 • Czy wynagrodzenie za utrzymanie mocy produkcyjnych wypłacane kontrahentowi stanowi koszt podatkowy

  Porada aktualna | data dodania: 25.06.2018

  PROBLEM Spółka z o.o. w związku z prognozowanym wzrostem popytu na produkowane przez nią wyroby nawiązała współpracę z Kontrahentem dostarczającym jej komponentów niezbędnych do wytwarzania przez nią jej wyrobów. Kontrahent jest producentem tych komponentów. Poza dostawą komponentów Kontrahent zobowiązał się także do

 • Czy do dostawy dla kontrahenta, który nie podał numeru VAT UE, można zastosować stawkę 0%

  Porada aktualna | data dodania: 25.06.2018

  PROBLEM Zamierzamy sprzedać towar kontrahentowi z Niemiec. Kontrahent ten prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji elementów do fotelików i wózków dziecięcych, ale nie podał nam numeru VAT UE. Czy sprzedaż tę będziemy mogli potraktować jak WDT i zastosować do niej stawkę 0%? RADA Nie, dostawę towarów dla

 • Jak rozliczyć VAT z tytułu nabycia i przekazania strojów pracownikom uczestniczącym w zawodach sportowych

  Porada aktualna | data dodania: 25.06.2018

  PROBLEM Pracownicy firmy wyjeżdżają na spartakiadę. W tym celu zostały im zakupione stroje sportowe. Czy zakup strojów można traktować jako wydatki na integrację pracowników? Jak należy rozliczyć zakup strojów i ich przekazanie pracownikom? RADA Jeżeli zakupione stroje sportowe zawierają logo lub inne elementy identyfikujące

 • Czy opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu publicznym podlegają opodatkowaniu VAT

  Porada aktualna | data dodania: 25.06.2018

  PROBLEM Czy opłaty pobierane za ponadprogramowy pobyt dzieci oraz ich wyżywienie w przedszkolach publicznych to wynagrodzenie za usługi podlegające ustawie o VAT, lecz korzystające ze zwolnienia od podatku? Czy istnieje konieczność wykazywania przez gminy obrotu z tego tytułu w deklaracjach VAT? RADA Nie, opłaty za pobyt i wyżywienie

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK