do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego

Kalkulator korekt VAT

Kalkulator jest przeznaczony do korekt VAT należnego i naliczonego związanych z wierzytelnościami, które powstały nie wcześniej niż 4 sierpnia 2012 r.

Krok 1.

Sprawdź, czy możesz dokonać korekty VAT

Wierzyciel może skorzystać z tzw. „ulgi na złe długi”, czyli dokonać korekty zmniejszającej VAT należny tylko wtedy gdy spełnia określone warunki. Sprawdź, czy je spełniasz odpowiadając na pytania.

Sprawdź czy:

Wierzytelność dotyczy krajowej dostawy towaru/wykonania usługi:
Tak Nie

Wierzytelność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie:
Tak Nie

Wierzyciel i dłużnik byli zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi:

  • na dzień dostawy towaru/usługi:
Tak Nie
  • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji, w której dokonuje się korekty:
Tak Nie

Dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji:

  • na dzień dostawy towaru/usługi:
Tak Nie
  • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
Tak Nie


Upłynęły 2 lata licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę - podaj datę wystawienia faktury:

Krok 2

Sprawdź, w jakim okresie rozliczeniowym należy dokonać korekty

Podaj termin płatności faktury:

Data uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności przypada .

Korekta u wierzyciela: Wierzyciel może dokonać korekty w deklaracji VAT składanej za miesiąc (dotyczy podatników rozliczających się miesięcznie) lub za kwartał (dotyczy podatników rozliczających się kwartalnie), pod warunkiem że do dnia złożenia deklaracji wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.


Korekta u dłużnika: Dłużnik ma obowiązek dokonać korekty w deklaracji VAT składanej za miesiąc (dotyczy podatników rozliczających się miesięcznie) lub za kwartał (dotyczy podatników rozliczających się kwartalnie), jeżeli nie zapłacił za fakturę do końca ww. miesiąca/kwartału.


Pamiętaj, że:

  • wierzyciel może dokonać korekty podatku należnego tylko, jeżeli spełnia wszystkie warunki wymienione w Kroku 1 i nie otrzymał zapłaty za fakturę do dnia złożenia deklaracji, w której dokonuje korekty.
  • dłużnik ma obowiązek dokonać korekty podatku naliczonego zawsze w przypadku gdy nie zapłaci za fakturę do końca okresu rozliczeniowego, w którym nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona, (tj. w przypadku gdy nie zapłaci za fakturę do końca okresu rozliczeniowego, w którym minęło 150 dni licząc od dnia upływu terminu płatności). Nie ma przy tym znaczenia, czy wierzyciel skorzystał z prawa do korekty podatku należnego.
  • dłużnik ma obowiązek dokonać korekty podatku naliczonego niezależnie od tego czy na dzień dokonania dostawy/usług oraz na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji

Podstawa prawna:

Otrzymane wyniki spełniają jedynie rolę informacyjną.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK