do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
22 31 1 2 3 4 5 6
23 7 CIT-7 za miesiąc poprzedni 8 9 10 Złożenie i opłacenie ZUS DRA za maj 2021 r. przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie 11 Bezpłatny Kongres Biur Rachunkowych Jak prowadzić nowoczesne Biuro Rachunkowe 12 13
24 14 15 Udostępnienie rocznego sprawozdania finansowego wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółek akcyjnych oraz spółdzielni: rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności jednostki, opinii wraz z raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania) 16 17 18 19 20
25 21 Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników) 22 23 24 Sporządzenie zestawienia obrotów i sald księgi głównej i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych przez jednostki inne niż jednostki sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz jednostki prowadzące działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa wart.1 ust.2 ustawy z 21lipca 2006r. o nadzorze nad rynkiem finansowym 25 VAT-9M za miesiąc poprzedni 26 27 Praca w niedziele dozwolona w placówkach handlowych
26 28 Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za maj 2021 r. (oraz złożenie deklaracji za maj WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki) 29 30 Zakończenie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w jednostkach innych niż wymienione w art. 68 ustawy o rachunkowości 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11

czerwiec 2021

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK