do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kto ponosi odpowiedzialność karną skarbową za niewystawienie paragonu

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 10/2018, data dodania: 18.09.2018

  Podatnicy, którzy ewidencjonują sprzedaż za pośrednictwem kasy rejestrującej, niejednokrotnie mają wątpliwości, czy odpowiedzialność za niezarejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej i niewydanie paragonu fiskalnego obciąża wyłącznie ich jako podatnika (właściciela), czy dotyczy także pracownika, który powinien zaewidencjonować sprzedaż na kasie, ale tego nie zrobił. Otóż odpowiedzialność za brak rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej dotyczy także pracownika. Jeżeli sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej nastąpiłaby podczas kontroli skarbowej, to w pierwszej kolejności zostanie ukarany karą grzywny pracownik.

 • Rewolucja w stawkach VAT od 2019 r.

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 9/2018, data dodania: 29.08.2018

 • Czy należy informować urząd skarbowy o numerach rachunków VAT?

  Porada aktualna | Biuletyn VAT 8/2018, data dodania: 02.08.2018

 • Jak od 1 lipca 2018 r. korzystać ze split payment

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 6/2018 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 19.06.2018

  Podatnicy, dokonując płatności za faktury, od 1 lipca 2018 r. będą mogli skorzystać ze split payment, czyli systemu podzielonej płatności.

 • 1 kwietnia 2018 r. – zmiany w zwolnieniach z obowiązku stosowania kas rejestrujących

  Artykuł aktualny | Monitor Księgowego 4/2018, data dodania: 14.03.2018

  1 kwietnia 2018 r. tracą moc niektóre zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Od tej daty istnieje bezwzględny obowiązek ewidencjonowania usług kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe oraz związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne. Minister Finansów zrezygnował jednak z pierwotnego zamiaru objęcia bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania usług wymiany walut.

 • Kolejne zmiany w rozliczeniach VAT od 1 lipca 2018 r.

  Artykuł aktualny do dnia 2018-06-30 | Biuletyn VAT 3/2018, data dodania: 28.02.2018

  Ministerstwo Finansów opublikowało kolejny projekt nowelizujący ustawę o VAT, który ma obowiązywać od 1 lipca 2018 r. Projekt wprowadza zakaz wystawiania faktur do paragonów bez numeru NIP nabywcy. Sankcja za to będzie grozić zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy, który posłuży się taką fakturą. Organ podatkowy będzie mógł wymierzyć dodatkowe zobowiązanie w wysokości 100% VAT wynikającego z wystawionej faktury. Faktury VAT RR oraz oświadczenia rolnika będą mogły być wystawiane i wysyłane w formie elektronicznej. Nowe grupy podatników nie będą mogły korzystać ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów. Ustawodawca wprowadza również instytucję bezpodstawnego wzbogacenia.

 • Czy od 1 lipca 2018 r. będzie można wystawiać faktury wyłącznie w formie elektronicznej

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 3/2018, data dodania: 23.02.2018

  Od 1 lipca 2018 r. na podatników zostanie nałożony kolejny obowiązek. Na żądanie organów podatkowych każdy podatnik, który prowadzi księgi w formie elektronicznej, będzie musiał przekazywać m.in. faktury w formacie JPK. Prowadzi to do uzasadnionych wątpliwości, czy to oznacza koniec faktur papierowych.

 • Jak korygujemy JPK_VAT w 2018 r.

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 2/2018, data dodania: 24.01.2018

  Od rozliczenia za styczeń 2018 r. każdy podatnik VAT czynny musi składać JPK_VAT. Nierozłącznie z tym tematem związany jest temat korekt. Gdy stwierdzimy błędy w rozliczeniu VAT, korektę JPK_VAT mamy obowiązek złożyć tylko za okresy, za które byliśmy zobowiązani składać JPK_VAT. Przedstawiamy zasady korekt JPK_VAT określone przez MF w udzielanych wyjaśnieniach.

 • Można zweryfikować swojego kontrahenta – od 13 stycznia 2018 r. działa tzw. czarna lista podatników

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 2/2018, data dodania: 18.01.2018

  13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa STIR. W związku z tym Ministerstwo Finansów udostępniło wykazy podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Zdaniem MF możliwość wyszukania informacji na temat podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru VAT ułatwi ocenę i umożliwi weryfikację rzetelności aktualnych i potencjalnych kontrahentów.

 • Kantory nie będą musiały wprowadzać kas rejestrujących od 1 kwietnia 2018 r.

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 3/2018, data dodania: 22.02.2018

 • Do końca 2018 r. obowiązuje PKWiU 2008 dla celów rozliczeń VAT

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 1/2018, data dodania: 02.01.2018

  Do końca 2018 r. dla celów rozliczeń VAT nadal będzie obowiązywała PKWiU 2008. Rząd nie zdecydował się na wprowadzenie do ustaw podatkowych nowej PKWiU 2015.

 • Plusy i minusy zmian w VAT i akcyzie

  Artykuł aktualny do dnia 2018-12-30 | Biuletyn VAT 1/2018, data dodania: 15.12.2017

  Przełom roku to, jak zwykle, czas wprowadzania wielu zmian w ustawach podatkowych. Dotyczy to również zmian w VAT i akcyzie. W artykule przedstawiamy przegląd wybranych zmian w VAT i akcyzie wraz z ich oceną, zarówno tych co weszły w życie na przełomie 2017/2018 roku, jak i tych które będa obowiązywać od 1 lipca 2018 r.

 • Jak opodatkować VAT w 2018 r. sprzedaż toreb na zakupy z tworzyw sztucznych

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 1/2018, data dodania: 02.01.2018

  1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy wprowadzające opłatę recyklingową, która będzie pobierana od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, oferowanych przy zakupach. Z wydanego przez Ministerstwo Finansów komunikatu wynika, że opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę lekkiej torby, powinna być wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy i opodatkowana 23% stawką VAT.

 • Jak ustalić proporcję i preproporcję na 2018 r. i przeprowadzić korektę roczną

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 1/2018, data dodania: 14.12.2017

  W deklaracji VAT-7 i JPK_VAT za styczeń 2018 r. podatnicy, którzy odliczali VAT ustalany według proporcji lub preproporcji, muszą rozliczyć korektę roczną. Pierwszym krokiem jest ustalenie ostatecznego wskaźnika preproporcji i proporcji, który będzie stosowany również do odliczeń VAT w 2018 r. Następnie należy ustalić kwoty VAT naliczonego podlegające korekcie. Do korekty mogą być zobowiązani również podatnicy, którzy zmienili przeznaczenie kupionych środków trwałych.

 • Czy od rozliczenia za styczeń 2018 r. deklaracje VAT-12 należy składać w formie elektronicznej

  Porada aktualna | Biuletyn VAT 1/2018, data dodania: 11.12.2017

 • JPK_VAT dla wszystkich od 1 stycznia 2018 r.

  Artykuł aktualny | Monitor Księgowego 1/2018, data dodania: 08.12.2017

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako jednolitego pliku kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmuje również mikroprzedsiębiorców. Tym samym od 1 stycznia 2018 r. obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego dotyczy wszystkich podatników VAT, ponieważ duże przedsiębiorstwa wysyłają już JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

 • Czy od 2018 r. można prowadzić ewidencję VAT w programie Excel

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 1/2018, data dodania: 08.12.2017

  Wydany przez MF komunikat budził wątpliwość, czy w 2018 r. ewidencja VAT prowadzona w programie Excel będzie uznawana za prowadzoną w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych, czego wymagają przepisy ustawy o VAT. W odpowiedzi na pytanie naszej redakcji MF potwierdziło, że nadal można prowadzić ewidencję VAT w programie Excel.

 • Kasy rejestrujące w 2018 r.

  Artykuł aktualny do dnia 2018-12-30 | Biuletyn VAT 1/2018, data dodania: 06.12.2017

  Zasady korzystania ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej w 2018 r. pozostają bez zmian. Wprowadzono tylko obowiązek stosowania kas bez względu na wysokość obrotów w przypadku świadczenia usług wstępu na przedstawienia cyrkowe, do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne oraz usług wymiany walut, gdy nie będą świadczone przez banki i kasy oszczędnościowo-kredytowe. Podatnicy świadczący te usługi będą musieli wprowadzić kasy od 1 kwietnia 2018 r.

 • Kiedy przestaną być używane kasy z kopią papierową

  Artykuł aktualny do dnia 2017-12-30 | Biuletyn VAT 12/2017, data dodania: 09.11.2017

  Trwają prace nad projektem, który ma wprowadzić kasy elektroniczne. Na rynku jest jeszcze wiele kas z kopią papierową. Kasy te będą jednak sukcesywnie wycofywane. Od 2019 r. nie będą mogły być przedmiotem sprzedaży, ale do czasu zapełnienia się pamięci fiskalnej kasy z kopią papierową nadal będą mogły być używane. Pamięć ta nie będzie podlegała wymianie, więc nastąpi sukcesywna eliminacja kas z kopią papierową. Wyjątkiem będą grupy podatników wprost wskazane w ustawie, które będą musiały wymienić kasy od 2019 r. Potwierdziło to MF w odpowiedzi na pytanie redakcji BV.

 • Nowe obowiązki dla podatników VAT w 2018 r. – elektroniczna ewidencja i deklaracje, JPK_VAT

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 12/2017, data dodania: 08.11.2017

  Od rozliczenia za styczeń 2018 r. każdy podatnik VAT czynny będzie musiał wysyłać JPK_VAT do MF. Będzie zobowiązany również prowadzić ewidencję VAT wyłącznie w formie elektronicznej. W takiej samej formie trzeba będzie składać deklaracje VAT.

 • Kto może być małym podatnikiem w 2018 r.

  Artykuł aktualny do dnia 2018-12-30 | Biuletyn VAT 11/2017, data dodania: 09.10.2017

  Znany jest kurs waluty, według którego jest ustalany limit sprzedaży decydujący o statusie małego podatnika w 2018 r. Do przeliczenia przyjmujemy kurs z 2 października 2017 r., który wyniósł 4,3137 zł. Tylko mały podatnik może rozliczać się kwartalnie lub kasowo.

 • Kasy rejestrujące w 2018 r. – rewolucyjne zmiany dla podatników

  Artykuł aktualny do dnia 2017-12-30 | Biuletyn VAT 11/2017, data dodania: 27.09.2017

  18 września 2017 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło kolejny projekt zmian w ustawie o VAT, który wprowadza kasy elektroniczne umożliwiające połączenie z Centralnym Repozytorium Kas, czyli systemem teleinformatycznym służącym do odbierania i gromadzenia informacji z kas rejestrujących. Wymiana kas będzie odbywała się sukcesywnie. Nie są to jedyne zmiany, jakie czekają podatników w tym zakresie. Zmienią się m.in. zasady wystawiania faktur na podstawie paragonów.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK