do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy należy informować urząd skarbowy o numerach rachunków VAT?

  Porada aktualna | Biuletyn VAT 8/2018, data dodania: 02.08.2018

  Bank utworzył dla mojej firmy rachunek VAT na potrzeby podzielonej płatności. Czy muszę powiadomić urząd skarbowy o numerze tego rachunku? Nie. Teoretycznie przedsiębiorcy mają obowiązek informowania administracji skarbowej o otwarciu i zamknięciu każdego rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością

 • Jak od 1 lipca 2018 r. korzystać ze split payment

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 6/2018 [dodatek: Ściąga księgowego], data dodania: 19.06.2018

  Podatnicy, dokonując płatności za faktury, od 1 lipca 2018 r. będą mogli skorzystać ze split payment, czyli systemu podzielonej płatności.

 • 1 kwietnia 2018 r. – zmiany w zwolnieniach z obowiązku stosowania kas rejestrujących

  Artykuł aktualny | Monitor Księgowego 4/2018, data dodania: 14.03.2018

  1 kwietnia 2018 r. tracą moc niektóre zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Od tej daty istnieje bezwzględny obowiązek ewidencjonowania usług kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe oraz związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne. Minister Finansów zrezygnował jednak z pierwotnego zamiaru objęcia bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania usług wymiany walut.

 • Kolejne zmiany w rozliczeniach VAT od 1 lipca 2018 r.

  Artykuł aktualny do dnia 2018-06-30 | Biuletyn VAT 3/2018, data dodania: 28.02.2018

  Ministerstwo Finansów opublikowało kolejny projekt nowelizujący ustawę o VAT, który ma obowiązywać od 1 lipca 2018 r. Projekt wprowadza zakaz wystawiania faktur do paragonów bez numeru NIP nabywcy. Sankcja za to będzie grozić zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy, który posłuży się taką fakturą. Organ podatkowy będzie mógł wymierzyć dodatkowe zobowiązanie w wysokości 100% VAT wynikającego z wystawionej faktury. Faktury VAT RR oraz oświadczenia rolnika będą mogły być wystawiane i wysyłane w formie elektronicznej. Nowe grupy podatników nie będą mogły korzystać ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów. Ustawodawca wprowadza również instytucję bezpodstawnego wzbogacenia.

 • Czy od 1 lipca 2018 r. będzie można wystawiać faktury wyłącznie w formie elektronicznej

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 3/2018, data dodania: 23.02.2018

  Od 1 lipca 2018 r. na podatników zostanie nałożony kolejny obowiązek. Na żądanie organów podatkowych każdy podatnik, który prowadzi księgi w formie elektronicznej, będzie musiał przekazywać m.in. faktury w formacie JPK. Prowadzi to do uzasadnionych wątpliwości, czy to oznacza koniec faktur papierowych.

 • Jak korygujemy JPK_VAT w 2018 r.

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 2/2018, data dodania: 24.01.2018

  Od rozliczenia za styczeń 2018 r. każdy podatnik VAT czynny musi składać JPK_VAT. Nierozłącznie z tym tematem związany jest temat korekt. Gdy stwierdzimy błędy w rozliczeniu VAT, korektę JPK_VAT mamy obowiązek złożyć tylko za okresy, za które byliśmy zobowiązani składać JPK_VAT. Przedstawiamy zasady korekt JPK_VAT określone przez MF w udzielanych wyjaśnieniach.

 • Można zweryfikować swojego kontrahenta – od 13 stycznia 2018 r. działa tzw. czarna lista podatników

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 2/2018, data dodania: 18.01.2018

  13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa STIR. W związku z tym Ministerstwo Finansów udostępniło wykazy podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Zdaniem MF możliwość wyszukania informacji na temat podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru VAT ułatwi ocenę i umożliwi weryfikację rzetelności aktualnych i potencjalnych kontrahentów.

 • Kantory nie będą musiały wprowadzać kas rejestrujących od 1 kwietnia 2018 r.

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 3/2018, data dodania: 22.02.2018

  W wydanym 22 lutego 2018 r. komunikacie Ministerstwo Finansów poinformowało, że pracuje nad zmianami w zakresie stosowania kas rejestrujących w kantorach. MF planuje wprowadzenie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących do końca 2018 r. dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie wymiany

 • Do końca 2018 r. obowiązuje PKWiU 2008 dla celów rozliczeń VAT

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 1/2018, data dodania: 02.01.2018

  Do końca 2018 r. dla celów rozliczeń VAT nadal będzie obowiązywała PKWiU 2008. Rząd nie zdecydował się na wprowadzenie do ustaw podatkowych nowej PKWiU 2015.

 • Plusy i minusy zmian w VAT i akcyzie

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 1/2018, data dodania: 15.12.2017

  Przełom roku to, jak zwykle, czas wprowadzania wielu zmian w ustawach podatkowych. Dotyczy to również zmian w VAT i akcyzie. W artykule przedstawiamy przegląd wybranych zmian w VAT i akcyzie wraz z ich oceną, zarówno tych co weszły w życie na przełomie 2017/2018 roku, jak i tych które będa obowiązywać od 1 lipca 2018 r.

 • Jak opodatkować VAT w 2018 r. sprzedaż toreb na zakupy z tworzyw sztucznych

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 1/2018, data dodania: 02.01.2018

  1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy wprowadzające opłatę recyklingową, która będzie pobierana od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, oferowanych przy zakupach. Z wydanego przez Ministerstwo Finansów komunikatu wynika, że opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę lekkiej torby, powinna być wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy i opodatkowana 23% stawką VAT.

 • Jak ustalić proporcję i preproporcję na 2018 r. i przeprowadzić korektę roczną

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 1/2018, data dodania: 14.12.2017

  W deklaracji VAT-7 i JPK_VAT za styczeń 2018 r. podatnicy, którzy odliczali VAT ustalany według proporcji lub preproporcji, muszą rozliczyć korektę roczną. Pierwszym krokiem jest ustalenie ostatecznego wskaźnika preproporcji i proporcji, który będzie stosowany również do odliczeń VAT w 2018 r. Następnie należy ustalić kwoty VAT naliczonego podlegające korekcie. Do korekty mogą być zobowiązani również podatnicy, którzy zmienili przeznaczenie kupionych środków trwałych.

 • Czy od rozliczenia za styczeń 2018 r. deklaracje VAT-12 należy składać w formie elektronicznej

  Porada aktualna | Biuletyn VAT 1/2018, data dodania: 11.12.2017

  PROBLEM Jestem taksówkarzem korzystającym z opodatkowania VAT w formie ryczałtu. Czy od 1 stycznia 2018 r. muszę składać deklaracje VAT-12 w formie elektronicznej? RADA Nie ma Pan takiego obowiązku. Nadal może Pan składać deklaracje VAT-12 w formie papierowej. UZASADNIENIE Przepisy ustawy o VAT przewidują możliwość

 • JPK_VAT dla wszystkich od 1 stycznia 2018 r.

  Artykuł aktualny | Monitor Księgowego 1/2018, data dodania: 08.12.2017

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako jednolitego pliku kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmuje również mikroprzedsiębiorców. Tym samym od 1 stycznia 2018 r. obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego dotyczy wszystkich podatników VAT, ponieważ duże przedsiębiorstwa wysyłają już JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

 • Czy od 2018 r. można prowadzić ewidencję VAT w programie Excel

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 1/2018, data dodania: 08.12.2017

  Wydany przez MF komunikat budził wątpliwość, czy w 2018 r. ewidencja VAT prowadzona w programie Excel będzie uznawana za prowadzoną w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych, czego wymagają przepisy ustawy o VAT. W odpowiedzi na pytanie naszej redakcji MF potwierdziło, że nadal można prowadzić ewidencję VAT w programie Excel.

 • Kasy rejestrujące w 2018 r.

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 1/2018, data dodania: 06.12.2017

  Zasady korzystania ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej w 2018 r. pozostają bez zmian. Wprowadzono tylko obowiązek stosowania kas bez względu na wysokość obrotów w przypadku świadczenia usług wstępu na przedstawienia cyrkowe, do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne oraz usług wymiany walut, gdy nie będą świadczone przez banki i kasy oszczędnościowo-kredytowe. Podatnicy świadczący te usługi będą musieli wprowadzić kasy od 1 kwietnia 2018 r.

 • Kiedy przestaną być używane kasy z kopią papierową

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 12/2017, data dodania: 09.11.2017

  Trwają prace nad projektem, który ma wprowadzić kasy elektroniczne. Na rynku jest jeszcze wiele kas z kopią papierową. Kasy te będą jednak sukcesywnie wycofywane. Od 2019 r. nie będą mogły być przedmiotem sprzedaży, ale do czasu zapełnienia się pamięci fiskalnej kasy z kopią papierową nadal będą mogły być używane. Pamięć ta nie będzie podlegała wymianie, więc nastąpi sukcesywna eliminacja kas z kopią papierową. Wyjątkiem będą grupy podatników wprost wskazane w ustawie, które będą musiały wymienić kasy od 2019 r. Potwierdziło to MF w odpowiedzi na pytanie redakcji BV.

 • Nowe obowiązki dla podatników VAT w 2018 r. – elektroniczna ewidencja i deklaracje, JPK_VAT

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 12/2017, data dodania: 08.11.2017

  Od rozliczenia za styczeń 2018 r. każdy podatnik VAT czynny będzie musiał wysyłać JPK_VAT do MF. Będzie zobowiązany również prowadzić ewidencję VAT wyłącznie w formie elektronicznej. W takiej samej formie trzeba będzie składać deklaracje VAT.

 • Kto może być małym podatnikiem w 2018 r.

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 11/2017, data dodania: 09.10.2017

  Znany jest kurs waluty, według którego jest ustalany limit sprzedaży decydujący o statusie małego podatnika w 2018 r. Do przeliczenia przyjmujemy kurs z 2 października 2017 r., który wyniósł 4,3137 zł. Tylko mały podatnik może rozliczać się kwartalnie lub kasowo.

 • Kasy rejestrujące w 2018 r. – rewolucyjne zmiany dla podatników

  Artykuł aktualny | Biuletyn VAT 11/2017, data dodania: 27.09.2017

  18 września 2017 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło kolejny projekt zmian w ustawie o VAT, który wprowadza kasy elektroniczne umożliwiające połączenie z Centralnym Repozytorium Kas, czyli systemem teleinformatycznym służącym do odbierania i gromadzenia informacji z kas rejestrujących. Wymiana kas będzie odbywała się sukcesywnie. Nie są to jedyne zmiany, jakie czekają podatników w tym zakresie. Zmienią się m.in. zasady wystawiania faktur na podstawie paragonów.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK