11.05.2023 Podatki

Zwrot przyznanych ulg w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy przez abonenta jest opodatkowany VAT – zmiana interpretacji

Szef KAS zmienił interpretację indywidualną wydaną w sprawie opodatkowania VAT kwot pobieranych od abonenta za przedwczesne rozwiązanie umowy. Pierwotnie – w interpretacji indywidualnej wydanej w 2018 r. – Dyrektor KIS zajął stanowisko, że kwoty te nie podlegają VAT. Szef KAS uznał to stanowisko za nieprawidłowe i stwierdził, że zwracane kwoty ulgi są wynagrodzeniem za usługę, a zatem podlegają opodatkowaniu VAT i powinny być udokumentowane fakturą. W interpretacji zmieniającej Szef KAS stwierdził, że:

(…) w przypadku jednostronnego rozwiązania, przez abonenta lub z winy abonenta, umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w myśl której przyznane zostały abonentowi ulgi, zwrot równowartości przyznanych ulg, proporcjonalnie pomniejszonych za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania, należy ...

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne