12.01.2023 Podatki Rachunkowość firm

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wycieczkę integracyjną sfinansowaną z ZFŚS, w ramach której przyznano nagrody ze środków obrotowych

Spółka z o.o., będącą podatnikiem podatku CIT i VAT, utworzyła w 2022 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółka przekazała zgodnie z ustawowym terminem środki pieniężne na wyodrębniony rachunek bankowy. Został także sporządzony we współpracy z pracownikami spółki i zatwierdzony regulamin dotyczący wydatkowania środków przeznaczonych na ten fundusz. Regulamin przewiduje, że pracownicy będą mogli skorzystać z wycieczki integracyjnej zorganizowanej przez pracodawcę i sfinansowanej w 100% ze środków pochodzących z ZFŚS. Zorganizowana wycieczka integracyjna obejmuje łącznie nocleg w hotelu wraz z pełnym wyżywieniem, transport, dostęp do atrakcji hotelowych: basen, sauna, spa w ramach ustalonych limitów kwotowych (łącznie do wykorzystania 250,00 zł na 1 pracownika) i imprezę integracyjną. Dodatkowo zarząd spółki postanowił wyróżnić nagrodą rzeczową pięciu najlepszych pracowników wytypowanych przez kierowników poszczególnych działów (łącznie 5 laptopów o wartości 3500,00 zł brutto za sztukę). Podjęcie decyzji o przyznaniu nagród wynika z uwagi na zaobserwowane przez zarząd problemy związane z dużą rotacją pracowników i chęcią poprawy motywacji swojej załogi. Przyznanie nagród rzeczowych jest zainicjowane wyłącznie przez pracodawcę (zarząd spółki), bowiem nie wynika z żadnych regulaminów wynagradzania ani premiowania. Nagrody zostaną przyznane pracownikom w trakcie zorganizowanej na wyjeździe imprezy integracyjnej. Zakup laptopów zostanie sfinansowany ze środków bieżących (obrotowych) spółki. W jaki sposób rozliczyć w księgach rachunkowych sfinansowaną ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) wycieczkę integracyjną dla pracowników spółki oraz nagrody rzeczowe (laptopy) sfinansowane ze środków obrotowych (bieżących)?

Wycieczka integracyjna, która jest zgodna z zatwierdzonym regulaminem funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w danej jednostce, będzie mogła zostać w pełni sfinansowana ze środków pochodzących z funduszu. Udział w wycieczce, po stronie jej uczestników, nie będzie stanowił podstawy do rozpoznania przychodu i obowiązku naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).

Wydatki na zakup nagród rzeczowych (laptopów) nie będą z kolei stanowić kosztu uzyskania przychodu dla pracodawcy, przy czym pracodawca nie będzie miał również prawa do odliczenia VAT od tych nagród. Pracownicy, którzy otrzymają nagrody, będą mieli od nich naliczone składki za ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ZUS oraz zostanie im potrącona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).

Wyjazdy firmowe przynoszą szereg korzyści na polu integracji i motywacji pracowników. Wiele z nich jest finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Rozliczenie kosztów wycieczki integracyjnej dla pracowników sfinansowanej z ZFŚS

Wycieczka integracyjna, jeżeli jest to zgodne z zatwierdzonym regulaminem funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w danej jednostce, może zostać w pełni sfinansowana ze środków pochodzących z funduszu. Najważniejsze jest to, aby:

  • w wycieczce brały udział wyłącznie osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (pracownicy),
  • środki przeznaczone na zapłatę dostawcy (organizatorowi) danej wycieczki zostały faktycznie zapłacone ze środków pieniężnych ...
ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne