do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 11/2021, data dodania: 19.10.2021

Porada aktualna na dzień 08-12-2021

Czy kosztem jest opłata administracyjna uiszczona z powodu rezygnacji z zamówionego szkolenia

PROBLEM

Przedsiębiorca zgłosił udział pracownika w szkoleniu. Okazało się, że na miesiąc przed szkoleniem ten zrezygnował z pracy. W momencie składania zgłoszenia przedsiębiorca nie miał wiedzy, że pracownik zamierza zrezygnować z pracy. Pozostali pracownicy, jak i sam przedsiębiorca, nie posiadają stosownych kwalifikacji, aby wykorzystać w wykonywanej pracy wiedzę zdobytą na tym szkoleniu. Przedsiębiorca zdecydował się zatem na anulowanie zgłoszenia. Zawarta umowa przewidywała, że w przypadku anulowania zgłoszenia przedsiębiorca musi uregulować opłatę administracyjną w ustalonej z góry kwocie. Opłata ta nie ma charakteru odszkodowawczego. Organizator podjął bowiem działania administracyjne związane z formalnym procedowaniem zgłoszenia. Przedsiębiorca został obciążony opłatą za anulowanie zgłoszenia na podstawie noty księgowej. Czy opłata administracyjna, którą przedsiębiorca poniósł w wyniku anulowania zgłoszenia, stanowi dla niego koszt uzyskania przychodów?

RADA

Tak, opłata administracyjna, którą przedsiębiorca poniósł w związku z anulowaniem zgłoszenia pracownika na szkolenie, stanowi dla niego koszt uzyskania przychodów. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów kar umownych i odszkodowań zapłaconych z tytułu:

  • wad dostarczonych towarów,
  • wad wykonanych robót i usług,
  • zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad,
  • zwłoki w usunięciu wad towarów,
  • zwłoki w usunięciu wad wykonanych robót i usług (art. 23 ust. 1 pkt 19 updof).

Organy podatkowe przyjmują, że wyłączeniem określonym w ww. przepisie nie są objęte opłaty administracyjne ponoszone przez nabywcę za anulowanie zamówienia. Mogą być one uznane za koszt uzyskania przychodów na zasadach ogólnych (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 grudnia 2017 r., sygn. 0114-KDIP2-3.4010.295.2017.1.MC).

Z pytania wynika, że przedsiębiorca zgłosił pracownika do udziału w szkoleniu. Ponieważ pracownik ten zrezygnował z pracy przed rozpoczęciem szkolenia, a szkolenie to nie było przydatne ani przedsiębiorcy, ani żadnemu z jego pozostałych pracowników, to przedsiębiorca był zmuszony anulować złożone wcześniej zgłoszenie. W przedstawionej sytuacji należy uznać, że decyzja przedsiębiorcy o anulowaniu zamówienia była w pełni uzasadniona gospodarczo i racjonalna. Ponieważ w momencie składania zamówienia na szkolenie nie znany był przedsiębiorcy fakt, że delegowany na to szkolenie pracownik nosi się z zamiarem zmiany pracy, to nie ma również mowy o jakimkolwiek zaniedbaniu ze strony przedsiębiorcy. W związku z tym należy uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym spełnione są przesłanki umożliwiające uznanie opłaty za anulowanie zgłoszenia na szkolenie za koszty uzyskania przychodów.

Podstawa prawna:

  • art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1574

POWOŁANE INTERPRETACJE PODATKOWE:

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, praktyk, autor licznych publikacji o tematyce podatkowej

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Czytaj także: "Czy kara umowna zapłacona z tytułu opóźnienia w wykonaniu usługi jest kosztem" oraz "Kara umowna jako koszt podatkowy - wyrok NSA" na stronie e-wydania "Mk"- www.inforlex.pl/ewydania

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK