do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Biuletyn VAT 2/2021, data dodania: 08.02.2021

Porada aktualna na dzień 08-12-2021

Czy otrzymanie zaliczki na poczet najmu lokalu użytkowego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT

PROBLEM

Ze względu na pandemię koronawirusa postanowiliśmy zawiesić na pewien czas działalność naszej firmy. Zajmujemy się organizacją wesel i różnego rodzaju eventów. Na najbliższe kilka miesięcy postanowiliśmy zrezygnować z naszego dość pokaźnego biura i wynająć lokal, w którym dotychczas prowadziliśmy działalność, tj. przyjmowaliśmy klientów, prezentowaliśmy naszą ofertę. Umowę najmu podpisaliśmy od 1 stycznia 2021 r. 23 grudnia 2020 r. najemca uregulował czynsz zaliczkowo, ponieważ termin płatności został ustalony na 10 każdego miesiąca. Czy wpłacona zaliczka skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w VAT? Kiedy powinniśmy ją rozliczyć?

RADA

Nie. Otrzymywanie płatności (w tym płatności zaliczkowych) dotyczących usług najmu nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. A zatem mimo otrzymania 23 grudnia płatności zaliczkowej obowiązek podatkowy z tytułu świadczonej usługi najmu powstanie u Państwa w dniu wystawienia faktury albo w dniu upływu terminu płatności.

UZASADNIENIE

O tym, kiedy (w jakim okresie rozliczeniowym) należy rozliczać VAT z tytułu dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu VAT, decyduje moment powstania obowiązku podatkowego. W przypadku świadczenia usług najmu obowiązek ten powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności.

WAŻNE!

Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług najmu i dzierżawy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Jeżeli podatnik nie wystawił faktury przed dniem upływu terminu płatności, obowiązek podatkowy powstaje w tym właśnie dniu.

Taki sposób powstawania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług najmu potwierdzają w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe. Tytułem przykładu można wskazać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 stycznia 2014 r. (sygn. IPTPP4/443-746/13-5/ALN), w której czytamy, że:

(…) ustawodawca (…) obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług najmu/dzierżawy powiązał dwoma okolicznościami - momentem wystawienia faktury VAT oraz upływem terminu płatności określonego pomiędzy stronami. Ustawodawca nie wskazuje na konkretne dokumenty, z których miałby wynikać termin płatności. Stąd też w zasadzie nie można odrzucić żadnej formy w jakiej świadczący usługi określi termin płatności.

Powoduje to, że otrzymywanie płatności (w tym płatności zaliczkowych) dotyczących usług najmu nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. A zatem mimo otrzymania 23 grudnia płatności zaliczkowej dotyczącej wynajmu obowiązek podatkowy z tytułu świadczonej usługi powstanie u Państwa w dniu wystawienia faktury albo w dniu upływu terminu płatności. W konsekwencji świadczenie zaliczkowanej usługi wynajmu są Państwo obowiązani opodatkować VAT w miesiącu lub kwartale, w którym usługa ta zostanie udokumentowana przez Państwa fakturą lub upłynie termin płatności.

Przykład

20 października podatnik zawarł umowę najmu lokalu użytkowego od 1 listopada. Umowa ta przewiduje miesięczne okresy rozliczeniowe oraz termin płatności czynszu najmu upływający 10. dnia danego miesiąca. 23 października podatnik otrzymał od najemcy zaliczkową płatność dotyczącą czynszu najmu za listopad, co jednak nie spowodowało powstania u podatnika obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usługi najmu.

Scenariusz A: Otrzymanie zaliczki spowodowało, że podatnik zdecydował się na wystawienie 28 października faktury za wynajem lokalu w listopadzie. Tego też dnia powstał obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi najmu w listopadzie

Scenariusz B: Fakturę dokumentującą świadczenie usługi wynajmu lokalu w listopadzie podatnik wystawił dopiero w grudniu. Mimo to obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia tej usługi powstał 10 listopada.

Podstawa prawna:

  • art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b tiret trzecie, art. 19a ust. 7 oraz art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2419

Powołane interpretacje podatkowe:

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK