do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 25.01.2023
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Jaki wpływ na odliczenie składki zdrowotnej za grudzień 2022 r. ma zmiana formy opodatkowania w 2023 r.

20 lutego 2023 r. mija termin na złożenie oświadczenia w sprawie zmiany formy opodatkowania przez przedsiębiorców, którzy osiągnęli przychody w styczniu 2023 r. Złożenie takiego oświadczenia spowoduje utratę prawa do odliczenia składki zdrowotnej zapłaconej w styczniu 2023 r. za grudzień 2022 r.

Składkę zdrowotną mogą odliczyć przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym albo ryczałtem ewidencjonowanym.

Przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym może odliczać składkę zdrowotną od dochodu lub zaliczać ją do kosztów uzyskania przychodu. W 2022 r. limit odliczenia wynosił 8700 zł. W 2023 r. limit ten został podwyższony do kwoty 10 200 zł. Przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym może odliczać składkę zdrowotną od przychodu. Odliczeniu podlega tylko połowa zapłaconych przez niego składek zdrowotnych. Zarówno przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym, jak i ci na ryczałcie ewidencjonowanym mogą odliczać tylko zapłacone składki zdrowotne.

Składkę zdrowotną za dany miesiąc przedsiębiorcy opłacają do 20 dnia kolejnego miesiąca. Składkę zdrowotną za grudzień 2022 r. przedsiębiorcy zapłacili w styczniu 2023 r. To oznacza, że grudniowa składka zdrowotna zapłacona w styczniu 2023 r. może zostać odliczona dopiero w 2023 r. i to na zasadach przewidzianych dla formy opodatkowania, którą przedsiębiorca stosuje w tym roku. Jeżeli zatem przedsiębiorca zdecyduje się w 2023 r. na zmianę formę opodatkowania, to utraci prawo do odliczenia składki zdrowotnej za grudzień zapłaconej w styczniu 2023 r. Wynika to z tego, że składka grudniowa została wyliczona według zasad obowiązujących dla innej formy opodatkowania niż ta, w której chciałby ją odliczyć. W praktyce brak możliwości odliczenia składki grudniowej będzie dotyczył przypadków, gdy podatnik opodatkowany w 2022 r.:

  • podatkiem liniowym zmieni w 2023 r. formę opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany,
  • ryczałtem ewidencjonowanym zmieni w 2023 r. formę opodatkowania na podatek liniowy,
  • ryczałtem ewidencjonowanym albo podatkiem liniowym zmieni w 2023 r. formę opodatkowania na skalę podatkową ponieważ przy tej formie opodatkowania nie przysługuje prawo do odliczenia składki zdrowotnej.

Podatnik w 2022 r. był opodatkowany podatkiem liniowym. Składkę zdrowotną za grudzień 2022 r. obliczył według zasad obowiązujących dla tej formy opodatkowania. Składka ta podlega odliczeniu dopiero w 2023 r. Jeżeli podatnik nie zmieni w 2023 r. formy opodatkowania, przysługuje mu prawo do odliczenia składki grudniowej zapłaconej w styczniu 2023 r. Jeżeli jednak w 2023 r. podatnik zdecyduje się na zmianę formy opodatkowania, np. na ryczałt ewidencjonowany, to utraci prawo do odliczenia składki grudniowej. Nie może bowiem odliczyć od przychodu składki zdrowotnej obliczonej od dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym.

Oprac. Katarzyna Wojciechowska

PIT – po nowelizacji od 1 lipca 2022 r. (PDF)

Publikacja zawiera tematyczny przewodnik po zmianach w przepisach o PIT oraz ujednoliconą wersję ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Uwzględnia wszystkie zmiany obowiązujące od 1 lipca 2022 r. , a także późniejsze z 7, 14, lipca oraz obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.

Kup już za: 29.90 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK