do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 23.11.2022
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Duże firmy będą składać sprawozdanie o podatku dochodowym

Wszystkie duże firmy międzynarodowe będą miały obowiązek sporządzania, publikowania i udostępniania sprawozdania o podatku dochodowym, w którym wykażą gdzie i jakie podatki dochodowe płacą. Obowiązek ten zacznie obowiązywać w stosunku do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 21 czerwca 2024 r.

W trakcie prac legislacyjnych rządu znajduje się projekt zmiany ustawy o rachunkowości oraz zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (numer z wykazu: UC134). Planowane przepisy nałożą na duże przedsiębiorstwa wielonarodowe obowiązek publicznego ujawnienia informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji związanych z podatkami w podziale na poszczególne kraje. Sprawozdanie o podatku dochodowym są obowiązane sporządzać, publikować i udostępniać mające siedzibę lub miejsce sprawowania z:

1) jednostki dominujące najwyższego szczebla, jeżeli przychody ujęte w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym tej jednostki przekraczają dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych kwotę 3 500 000 000 zł;

2) jednostki samodzielne, jeżeli przychody ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym tej jednostki przekraczają dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych kwotę 3 500 000 000 zł.

Jednostki będą miały obowiązek sporządzić sprawozdanie o podatku dochodowym po raz pierwszy za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 21 czerwca 2024 r.

Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym na www.legislacja.gov.pl (numer z wykazu: UC134)

Oprac. Paweł Muż

Kodeksy Kadrowego - KOMPLET 6 publikacji

Komplet obejmuje najważniejsze przepisy kadrowe z komentarzem praktyków. Składają się na niego: Kodeks pracy, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawa zasiłkowa oraz trzy książki zawierające rozporządzenia wykonawcze do tych aktów prawnych. Publikacje uwzględniają rewolucyjne zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r., wprowadzone m.in. przez przepisy Polskiego Ładu.

Kup już za: 198.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK