do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 03.08.2022
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Wzrost maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2023 r. 

W 2023 r. maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną średnio o 11,8 proc. - wynika z obwieszczenia resortu finansów. Podwyżka ma związek z inflacją.

W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P., poz. 731).

Zgodnie z dokumentem maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r., który wyniósł 111,8. Oznacza to, że nastąpił ich realny wzrost o 11,8 proc. W ubiegłym roku wskaźnik wzrósł o 3,6 proc.

Zgodnie z obwieszczeniem, w 2023 r. maksymalna stawka podatku od nieruchomości mieszkalnych wzrośnie do 1 zł za 1 m kw. powierzchni, czyli o 11 gr. Z kolei górna, dopuszczalna stawka podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie w przyszłym roku 28,78 zł od 1 m kw. powierzchni, a więc o ponad 3 zł więcej niż obecnie.   

Zgodnie z przepisami decyzje o ewentualnych zmianach wysokości stawek podatków i opłat lokalnych podejmują rady gmin.     

Zgodnie z obwieszczeniem górne granice stawek kwotowych na rok 2023 r. podatków i opłat lokalnych wynoszą:

1) podatek od gruntów:   

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,16 zł od 1 m kw. powierzchni,   
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,   
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m kw. powierzchni,   
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,81 zł od 1 m kw. powierzchni;    

2) podatek od budynków lub ich części:   

a) mieszkalnych – 1 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,   
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 28,78 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,   
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 13,47 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,   
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,   
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 9,71 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;   

3) podatek od środków transportowych:   

  • od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:   

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1020,16 zł,   
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1701,84 zł,   
c) powyżej 9 ton – 2042,19 zł,   

  • od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3897,01 zł,  
  • od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 2382,52 zł, 
  • od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - do 36 ton włącznie 3012,13 zł; powyżej 36 ton 3897,01 zł,   
  • od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 2042,19 zł,  
  • od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - do 36 ton włącznie 2382,52 zł; powyżej 36 ton 3012,13 zł,   
  • od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy - mniejszej niż 22 miejsca 2411,44 zł; równej lub większej niż 22 miejsca 3048,71 zł;   

4) opłaty:   

a) targowa - 953,38 zł dziennie,   
b) miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach - 2,80 zł dziennie,   
c) miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej - 3,94 zł dziennie,   
d) uzdrowiskowa – 5,40 zł dziennie,   
f) od posiadania psów – 150,93 zł rocznie od jednego psa,
g) część stała opłaty reklamowej - 3,14 zł dziennie   
h) część zmienna opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,28 zł od 1 m kw. pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

Instrukcje księgowego

Książka z serwisem INSTRUKCJE bazuje na zestawie 96 praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe, kadrowe oraz z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego. Tradycyjna, poręczna publikacja jest powiązana ze specjalnym serwisem internetowym, aktualizowanym do końca 2022 r. Każdą instrukcję opracowano w taki sposób, aby ujętą w niej procedurę objaśnić przystępnie i kompleksowo. Wszystkie instrukcje i powiązane z nimi materiały są aktualne.

Kup już za: 123.67 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK