do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 27.06.2022
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Dzień wolny od pracy nie przesuwa terminów określonych w ustawie o rachunkowości

W 2022 r., podobnie jak w latach poprzednich, obowiązuje przesunięcie terminów wypełniania przez jednostki obowiązków dotyczących sprawozdań finansowych. W związku z tym, że niektóre z tych terminów przypadają w dzień wolny od pracy, Ministerstwo Finansów przypomniało, że terminów tych nie można przesuwać na pierwszy dzień roboczy.

10 marca 2022 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 561). Na ich podstawie wydłużono przypadające w 2022 r. terminy m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych:

  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF - działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych - o 3 miesiące,
  • jednostek sektora finansów publicznych - o miesiąc;
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) - o 3 miesiące.

Przesunięcie terminów spowodowało, że ostateczny termin na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez jednostki sektora finansów publicznych wypada 31 lipca 2022 r., tj. na dzień wolny od pracy (niedziela). W związku z tym Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej przypomina, że:

W przypadku, gdy termin na wykonanie obowiązków przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, jednostki powinny dopełnić te obowiązki do ostatniego dnia obowiązującego terminu. W tym przypadku nie mają zastosowania przepisy art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święto) nie przesuwa zatem terminów zawartych w ustawie o rachunkowości na pierwszy dzień roboczy, jak to ma miejsce przy obliczaniu biegu terminów w przypadku procedur administracyjnych bądź podatkowych. Jednostki sektora finansów publicznych muszą zatem zatwierdzić swoje sprawozdania finansowe najpóźniej 31 lipca 2022 r. Zatwierdzenie sprawozdania przez takie jednostki 1 sierpnia 2022 r. będzie zatem naruszeniem terminu zawartego w ustawie o rachunkowości.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji - Dz.U. z 2022 r. poz. 561

Oprac. Paweł Muż

Komplet PREMIUM - Klasyfikacja budżetowa 2022 z programem online na 12 m-cy

Komplet zawiera ujednoliconą wersję klasyfikacji budżetowej uwzględniającą zmiany wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym nowe paragrafy dotyczące m.in. wynagrodzeń nauczycieli obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

Kup już za: 199.00 zł 328.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK