INFOR.pl
Drukuj

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z KSeF

Od stycznia 2022 r. podatnicy zyskali możliwość stosowania tzw. faktur ustrukturyzowanych. Jest to kolejne już rozwiązanie, które w założeniu ma uszczelnić system podatkowy, a przy okazji, ewentualnie, ułatwić funkcjonowanie podatnikom. Czy tak będzie? To się okaże. Na razie jeszcze jest to instytucja o charakterze fakultatywnym, chociaż przedstawiciele resortu finansów otwarcie mówią, że tylko do czasu. Faktury ustrukturyzowane, jak każdy taki pomysł prawodawcy, to niewątpliwie wyzwanie dla służb podatkowo-księgowych podatników, w tym biur rachunkowych zajmujących się obsługą zewnętrzną rozliczeń z fiskusem.

Faktury ustrukturyzowane będą miały ograniczony wpływ na uszczelnianie systemu VAT, a ich wprowadzenie nie będzie miało istotnego wpływu na pracę księgowych, powodując jednocześnie obowiązek analizy funkcjonalności narzędzi informatycznych (w szczególności oprogramowania) i konieczność jego aktualizacji.

Już dzisiaj wiele biur rachunkowych pracuje na danych, które dostarczane są im klientom w formie elektronicznej, a dokumenty, nawet jeżeli nie mają postaci elektronicznej, bardzo często są digitalizowane. Z tego powodu wprowadzenie faktury ustrukturyzowanej nie wpłynie na standard pracy z fakturami w biurach rachunkowych. Trzeba jednak oddać uczciwie prawodawcy to, że bardzo rozbudowana treść faktury ustrukturyzowanej może nieznacznie poprawić jakość pracy księgowego. Biorąc bowiem pod uwagę to, że w strukturze logicznej faktury ustrukturyzowanej znalazło się miejsce na znaczniki GTU czy literowe, jeżeli klient będzie rzetelnie wystawiał fakturę, to wreszcie księgowy dowie się, czy w odniesieniu do tego dokumentu powstaje obowiązek zastosowania w ewidencji któregoś z oznaczeń.

Natomiast fakt, że docelowo faktury mają mieć postać elektroniczną, być zunifikowane i dostarczane za pośrednictwem serwerów KAS nie wpłynie na pracę księgowych, którzy już dzisiaj bardzo często posługują się dokumentami w postaci elektronicznej. Bez wątpienia jednak ujednolicona struktura dokumentu doręczanego w określonym formacie spowoduje, że dla potrzeb "obróbki" faktur niepotrzebne staną się, często nienależące do najtańszych, rozwiązania informatyczne służące wykorzystaniu obrazu i jego przetworzenia do dalszej obróbki.

Czy biuro rachunkowe będzie musiało zaktualizować oprogramowanie

KSeF z pewnością wymusi wydatkowanie środków na potrzeby zakupu, implementacji, w tym synchronizacji z innymi systemami (w szczególności FK) oprogramowania do obróbki faktur ustrukturyzowanych. Owszem, resort finansów zapowiada udostępnienie darmowego oprogramowania, ale ma ono służyć podatnikom prowadzącym działalność w niewielkim zakresie, a nie podmiotom gospodarczym prowadzącym biura rachunkowe.

Jednym słowem to, co czeka biura rachunkowe (a niekiedy już się dzieje), to audyt rozwiązań informatycznych i zakup nowego oprogramowania (lub dostosowanie dotychczasowego).

Czytaj więcej w artykule: "Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF i faktur ustrukturyzowanych" >>