do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.01.2022
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Limit dla sprzedaży gotówkowej zostanie obniżony dopiero od 2023 r.

Limit dla sprzedaży gotówkowej w przypadku transakcji między przedsiębiorcami zostanie obniżony z 15 000 zł do 8000 zł dopiero od 2023 r., a nie - jak pierwotnie planowano - od 2022 r. Oznacza to, że nie zmienią się zasady dokonywania płatności na rachunek rozliczeniowy z białej listy. Nadal obowiązek taki będzie istniał, gdy kwota transakcji przekroczy 15 000 zł.

Z art. 19 Prawa przedsiębiorców wynika, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Kwota limitu 15 000 zł dla transakcji między przedsiębiorcami miała zostać obniżona do 8000 zł. Taką zmianę wprowadził Polski Ład. Jednak ostatecznie ustawą z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw obniżka tego limitu została przesunięta na 2023 r.

Z tą regulacją są powiązane przepisy, które przewidują sankcje (VAT, PIT, CIT) za dokonanie płatności na rachunek kontrahenta spoza białej listy.

Dlatego w 2022 r. podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny za jego zaległości podatkowe w części VAT proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, jeżeli zapłata należności za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów na tzw. białej liście, gdy wartość transakcji przekracza 15 000 zł.

Podstawa prawna:

  • art. 117ba ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105

Oprac. Joanna Dmowska

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online

Publikacja jest kompleksowym poradnikiem dla biur rachunkowych. Zawiera wzory dokumentów niezbędne do prawidłowego wypełniania obowiązków nałożonych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Omawia zmiany wprowadzone przez ustawę nowelizującą z 30 marca 2021 r., które znacznie rozszerzają zakres stosowania przepisów ustawy z 2018 r.

Kup już za: 99.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK