do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 03.01.2022
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

W 2022 r. zmienia się ZUS RCA i ZUS DRA

Rozliczenie składek odbywać się będzie tylko w raporcie miesięcznym ZUS RCA. Raport ZUS RZA służący do rozliczeń osób zgłoszonych wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego został wycofany. Zmieni się też formularz ZUS DRA.

Od 1 stycznia 2022 r. ze względu na zmianę zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców konieczne było dostosowanie raportów rozliczeniowych ZUS. W raporcie ZUS RCA (w blokach III.E i F ) i w deklaracji ZUS DRA (w blokach XI i XII) wprowadzono nowy zakres danych dotyczących:

  • form opodatkowania obowiązujących w danym miesiącu,
  • kwot przychodów/dochodów bieżących lub z roku poprzedniego,
  • rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zmiany zostały wprowadzone w związku ze zmianą zasad rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne wprowadzonych tzw. Polskim Ładem. Jednym z jego komponentów są zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które polegają m.in. na: zmianie zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców.

Ponadto począwszy od rozliczeń za styczeń 2022 r. zmniejszy się liczba raportów rozliczeniowych składanych do ZUS. Bez względu na rodzaj zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego (ZUS ZUA i ZUS ZZA) rozliczenie składek odbywać się będzie tylko w raporcie miesięcznym ZUS RCA. Dotychczasowy raport ZUS RZA służący do rozliczeń osób zgłoszonych wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego zostaje wycofany.

Rozporządzenie wprowadzające nowe wzory dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r. (z jednym wyjątkiem). Do dokumentów przekazywanych za okresy przypadające przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się wzory dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA w nowym brzmieniu.

W rozporządzeniu zmieniono też opisy kodów niektórych tytułów ubezpieczeń (m.in. dot. członków rad nadzorczych).

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów - Dz.U. z 2021 r. poz. 2366

Oprac. Ewa Sławińska

Biała lista podatników VAT

Publikacja zawiera komplet informacji o tzw. białej liście, czyli prowadzonym przez szefa KAS Wykazie podatników VAT, a także o konsekwencjach, jakie od 1 stycznia 2020 r. poniosą podatnicy, którzy dokonają wpłat na rachunki spoza tego Wykazu. Poradnik przystępnie omawia nowe rozwiązania prawne oraz rozstrzyga wiele kwestii praktycznych związanych z wprowadzeniem nowych regulacji. Autor udziela odpowiedzi na wiele pytań zgłoszonych przez podatników, przytacza wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, podaje liczne przykłady i zestawienia tabelaryczne.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK