do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 24.11.2021
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Wyższy limit składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz roczny limit 30-krotności od 2020 r.

W 2022 r. wzrasta maksymalny limit miesięczny ograniczający podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Maksymalna podstawa wymiaru tej składki nie będzie mogła przekroczyć miesięcznie kwoty 14805 zł. Limit ten dotyczy składek opłacanych m.in. przez przedsiębiorców i zleceniobiorców. Wzrasta także roczna podstawa składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe podlegająca ograniczeniu do 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe jest ograniczona w danym miesiącu do kwoty 250% prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.  W 2022 r. maksymalna podstawa wymiaru tej składki wyniesie miesięcznie 14805 zł a sama składka w maksymalnej wysokości wynosi 362,72 zł (w 2021 r. maksymalna składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe  wynosiła 322,11 zł). Wyższa składka przekłada się bezpośrednio na wysokość przysługujących ubezpieczonym świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

W 2022 r. wzrośnie także kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).  Po zmianie wyniesie 177 660 zł (30 x 5922 zł) w 2021 r. była to kwota 157 770 zł. Po przekroczeniu wskazanej podstawy składek  (którą nalicza się narastająco) płatnicy składek zaprzestają poboru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i FEP od miesiąca przekroczenia do końca danego roku kalendarzowego. Ograniczenie30-krotności obejmuje także osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.  To oznacza, że limit ograniczenia podstawy wymiaru składek przesunie się o niemal 20 tys. złotych. Wyższy limit ograniczenia oznacza, że płatnicy będą zobowiązani do pobrania składek na ubezpieczenie od przychodów o niemal 20 tys złotych wyższych niż w roku 2021. Spowoduje to wzrost obciążeń składkowych w stosunku do roku bieżącego.

Podstawa prawna

  • art. 20 ust. 3-4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 423; ost. zm. Dz.U. z 2021 r., poz. 1981

  • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 4 listopada 2021 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia - M.P. z 2021 r., poz. 1056

Oprac. Agata Pinzuł 

Monitor Księgowego - wydanie cyfrowe (eMK)

MONITOR Księgowego w wersji cyfrowej to specjalistyczny miesięcznik, który zawiera komplet informacji podatkowych, rachunkowych i gospodarczych przydatnych księgowy, biurom rachunkowym oraz właścicielom małych i średnich firm.

Kup już za: 764.10 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK