do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.10.2021
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowe wzory do rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego za 2021 r. – projekt

MF opublikował projekt rozporządzenia z nowymi wzorami do rozliczeń rocznych ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej. Podatnicy będą musieli stosować nowe wzory już do rozliczenia za 2021 r.

Z projektu rozporządzenia wynika, że w rozliczeniu za 2021 r. trzeba będzie stosować następujące wzory formularzy:

  • PIT-28 i PIT-28S (wersja 24),
  • PIT-16A (wersja 12),
  • PIT-19A (wersja 11).

Zmiany wprowadzone w ww. wzorach mają charakter dostosowawczy. Wynikają m.in. ze zmian jakie wprowadzono w ryczałcie ewidencjonowanym od 1 stycznia 2021 r. oraz w trakcie tego roku. Polegają one na uwzględnieniu w nowych wzorach stawek ryczałtu w obowiązującej obecnie wysokości, a także umożliwieniu podatnikom odliczenia ulgi na zakup urządzeń niezbędnych do korzystania z wprowadzonego od 1 października 2021 r. systemu poboru opłat e-TOLL. Uproszczeniu mają również ulec zasady rozliczania tzw. ulgi na złe długi. W zryczałtowanym podatku dochodowym, ulga ta dotyczy przychodów z działalności gospodarczej i przychodów ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. Z tego względu ulga ta została szczegółowo rozpisana na te dwa źródła przychodów we wzorach formularzy PIT-28, PIT-28S i PIT/WZR.

Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło:

  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 4 października 2021 r. w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - numer z wykazu prac legislacyjnych 436, opublikowany 11 października 2021 r.

Katarzyna Wojciechowska

Biała lista podatników VAT

Publikacja zawiera komplet informacji o tzw. białej liście, czyli prowadzonym przez szefa KAS Wykazie podatników VAT, a także o konsekwencjach, jakie od 1 stycznia 2020 r. poniosą podatnicy, którzy dokonają wpłat na rachunki spoza tego Wykazu. Poradnik przystępnie omawia nowe rozwiązania prawne oraz rozstrzyga wiele kwestii praktycznych związanych z wprowadzeniem nowych regulacji. Autor udziela odpowiedzi na wiele pytań zgłoszonych przez podatników, przytacza wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, podaje liczne przykłady i zestawienia tabelaryczne.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK